Beatrice Ask (M)

Tidigare riksdagsledamot

Parti
Moderaterna
Valkrets
Stockholms kommun
Titel
Förbundsordförande, senare statsråd
Född år
1956
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2014-10-04 – 2019-12-31
Ledig
2006-10-06 – 2014-10-03
Ordinarie
1994-10-07 – 2006-10-05
Ledig
1994-10-02 – 1994-10-06
Ordinarie
1988-10-03 – 1988-10-27

Justitieutskottet

Ordförande
2014-10-07 – 2017-06-15
Ledamot
2002-10-08 – 2006-10-02

Konstitutionsutskottet

Ledamot
2018-01-01 – 2018-01-19
Ordförande
2017-09-14 – 2017-12-31
Ledamot
2017-06-15 – 2017-09-14
Suppleant
2003-10-03 – 2003-11-24
Suppleant
1988-10-10 – 1988-10-26

Försvarsutskottet

Ordförande
2019-02-28 – 2019-12-31
Vice ordförande
2018-10-02 – 2019-02-28
Ledamot
2018-10-02 – 2018-10-02
Ledamot
2018-01-19 – 2018-09-24

Utbildningsutskottet

Andre vice ordförande
1998-10-13 – 2002-09-30
Vice ordförande
1998-10-13 – 2002-09-29
Vice ordförande
1994-10-11 – 1998-10-04
Ledamot
1994-10-10 – 1998-10-04
Suppleant
1988-10-10 – 1988-10-26

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet

Deputerad
2019-11-14 – 2019-12-17
Vice ordförande
2019-05-09 – 2019-06-12
Deputerad
2018-11-15 – 2018-12-05
Deputerad
2018-05-15 – 2018-06-14

Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet

Suppleant
2003-10-07 – 2003-11-20

EU-nämnden

Ledamot
2004-09-23 – 2006-10-10
Suppleant
2002-10-08 – 2004-09-23

Valberedningen

Ledamot
2006-10-02 – 2006-10-06
Vice ordförande
2002-09-30 – 2006-10-02
Ledamot
1999-11-23 – 2002-09-30
Suppleant
1998-10-05 – 1999-11-23

Krigsdelegationen

Ledamot
2014-10-14 – 2019-12-31
Ledamot
2006-10-17 – 2010-10-19
Ledamot
2002-10-15 – 2006-10-16
Ledamot
1999-10-20 – 2002-10-14

Riksdagsstyrelsen

Suppleant
2000-07-01 – 2006-10-10

Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling

Suppleant
2018-10-24 – 2019-12-31

Justitiedepartementet

Justitieminister
2006-10-06 – 2014-10-03

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Riksdagsledamot 88 (881003-881027) och 94-19. Ledamot justitieutskottet 02-06 och ordförande 14-17, EU-nämnden 04-06, konstitutionsutskottet 17-18 och ordförande 17, försvarsutskottet 18-19, vice ordförande 18-19 och ordförande 19, sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 18 och 19. Vice ordförande utbildningsutskottet 94-98 och 98-02, 2:e vice ordförande 98-02. Suppleant konstitutionsutskottet 88 och 03, utbildningsutskottet 88 och sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet 03. Ledamot riksdagens valberedning 99-06 och vice ordförande 02-06. Ledamot krigsdelegationen 99-10 och 14-19 och riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling 18-19. Suppleant riksdagens valberedning 98-99, EU-nämnden 02-04 och riksdagsstyrelsen 00-06. Statsråd, Utbildningsdepartementet 911004-941007. Statsråd och chef (justitieminister), Justitiedepartementet 061006-140310.

Föräldrar

Sven Ask och Ann Marie Mattsson.

Utbildning

High school diploma, Akron, Ohio, USA 74. Gymnasieskola 76. Internationella ekonomilinjen, Uppsala universitet 78-79.

Anställningar

Distriktsombudsman, MUF 75-78. Biträdande borgarrådssekreterare, Stockholm 80-84. Borgarråd, Stockholm 88-91.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Styrelseledamot, Skolöverstyrelsen 89-91 och Rikspolisstyrelsen 03-06. Styrelseordförande, Linköpings universitet 05-06. Ledamot, Statens ungdomsråd 84-85, Jämställdhetsrådet t.o.m. 01 och Registernämnden 03. Ersättare, Statens ansvarsnämnd 02-. Ledamot, Kommittén om ett nationellt kunskapslyft för vuxna 95-99. Ledamot, Säkerhetspolisens insynsråd 01-18. Ledamot, insynsrådet vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 18-. Ledamot, Försvarsberedningen 17-. Ledamot, Folkrätts- och nedrustningsdelegationen 19-.

Kommunala uppdrag

Kommunfullmäktig, Stockholm 91. Ledamot, kommunstyrelsens planeringsberedning 89-91. Ordförande, skolstyrelsen 88-91, Kommittén för Stockholmsforskning 89-91, Skolfastigheter i Stockholm AB 90-91 och City polisnämnd, Stockholm 99-.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot, MUF:s förbundsstyrelse 78-88, 2:e vice ordförande 79-84, ordförande 84-88. Ordförande, Moderatkvinnorna 97-01. Ledamot, Moderaternas partistyrelse 99-. Styrelseledamot, Trygg-Hansa Försäkrings AB 99-06.

Litteratur

Att försvara friheten (81, tillsammans med andra), Ett friare Sverige (83, tillsammans med andra), Spjutspets mot framtiden (97, tillsammans med andra) och Erfarenheter av ett regimskifte (97).

Bostadsort

Stockholm

Sagt och gjort

Valda filter
 • med anledning av prop. 2019/20:29 Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali

  Motion 2019/20:3417 av Hans Wallmark m.fl. (M)

  Motion till riksdagen 2019/20:3417 av Hans Wallmark m.fl. M med anledning av prop. 2019/20:29 Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma till riksdagen med en samlad bedömning av

  Inlämnad
  2019-10-31
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2019/20:UFöU3
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

  Motion 2019/20:3315 av Beatrice Ask m.fl. (M)

  Motion till riksdagen 2019/20:3315 av Beatrice Ask m.fl. M Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2020 inom utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs

  Inlämnad
  2019-10-03
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  2019/20:FöU1
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): 8 avslag
 • Reformer för ökad tillväxt i Stockholm

  Motion 2019/20:3115 av Josefin Malmqvist m.fl. (M)

  Motion till riksdagen 2019/20:3115 av Josefin Malmqvist m.fl. M Reformer för ökad tillväxt i Stockholm Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att etablera ett tillväxtramverk och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen

  Inlämnad
  2019-10-03
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  2019/20:CU15 2019/20:CU16 2019/20:NU12 2019/20:SfU15 2019/20:SfU25 2019/20:SkU20 2019/20:SoU9 2019/20:UbU11 2019/20:UbU15
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): 12 avslag
 • Genomför Försvarsberedningens förslag i sin helhet

  Motion 2019/20:3049 av Beatrice Ask m.fl. (M)

  Motion till riksdagen 2019/20:3049 av Beatrice Ask m.fl. M Genomför Försvarsberedningens förslag i sin helhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Försvarsberedningens förslag ska genomföras i sin helhet och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig

  Inlämnad
  2019-10-03
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2019/20:FöU1 2019/20:FöU6
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag
 • En robust och bred krisberedskap

  Motion 2019/20:2737 av Beatrice Ask m.fl. (M)

  Motion till riksdagen 2019/20:2737 av Beatrice Ask m.fl. M En robust och bred krisberedskap Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skapa en modell för snabbare och tydligare statlig krisledning och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som

  Inlämnad
  2019-10-03
  Förslag
  15
  Utskottsberedning
  2019/20:CU15 2019/20:FöU7 2019/20:FöU9 2019/20:KU1 2019/20:SkU20 2020/21:FöU3
  Riksdagsbeslut
  (15 yrkanden): 14 avslag, 1 bifall,
 • Ett starkt totalförsvar för att säkra Sverige

  Motion 2019/20:2736 av Beatrice Ask m.fl. (M)

  Motion till riksdagen 2019/20:2736 av Beatrice Ask m.fl. M Ett starkt totalförsvar för att säkra Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om åtgärder för att stärka Försvarsmaktens personalförsörjning och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom

  Inlämnad
  2019-10-03
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  2019/20:FöU6 2019/20:FöU7 2019/20:FöU8 2019/20:FöU9
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): 6 avslag
 • En räddningstjänst som är effektiv i både freds- och krigstid

  Motion 2019/20:2735 av Beatrice Ask m.fl. (M)

  Motion till riksdagen 2019/20:2735 av Beatrice Ask m.fl. M En räddningstjänst som är effektiv i både freds- och krigstid Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om förslagen till åtgärder i utredningarna SOU 2018:54 och SOU 2019:7 i allt utom styrning och ledning och tillkännager

  Inlämnad
  2019-10-03
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2020/21:FöU3
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag
 • Åtgärder för att minska skarvens påverkan i Stockholms skärgård och i hela Sverige

  Motion 2019/20:1461 av Maria Stockhaus m.fl. (M)

  Motion till riksdagen 2019/20:1461 av Maria Stockhaus m.fl. M Åtgärder för att minska skarvens påverkan i Stockholms skärgård och i hela Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa licensjakt på skarv och om att påverka i EU för att möjliggöra allmän jakt och

  Inlämnad
  2019-10-02
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2019/20:MJU15
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag
 • Det kommunala utjämningssystemet

  Motion 2019/20:1457 av Maria Stockhaus m.fl. (M)

  Motion till riksdagen 2019/20:1457 av Maria Stockhaus m.fl. M Det kommunala utjämningssystemet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda det kommunala utjämningssystemet i syfte att förbättra möjligheten för landsbygdskommuner att finansiera sina egna behov och att

  Inlämnad
  2019-10-02
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2019/20:FiU18
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Medborgarvittnen i kriminalvården

  Motion 2019/20:907 av Beatrice Ask (M)

  Motion till riksdagen 2019/20:907 av Beatrice Ask M Medborgarvittnen i kriminalvården Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda formerna för införande av medborgarvittnen i kriminalvården och tillkännager detta för regeringen. Motivering Den allvarliga utvecklingen

  Inlämnad
  2019-10-01
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2019/20:JuU28
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Uppföljning av skolpliktens fullgörande

  Motion 2019/20:870 av Beatrice Ask (M)

  Motion till riksdagen 2019/20:870 av Beatrice Ask M Uppföljning av skolpliktens fullgörande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda hur huvudmän och kommuner säkerställer att alla skolpliktiga barn får gå i skola, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

  Inlämnad
  2019-10-01
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2019/20:UbU12
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • med anledning av prop. 1998/99:110 Vissa skolfrågor m.m.

  Motion 1998/99:Ub25 av Beatrice Ask (m)

  Motion till riksdagen 1998/99:Ub25 av Beatrice Ask m.fl. m med anledning av prop. 1998/99:110 Vissa skolfrågor m.m. 1 Inledning 1.1 Sammanfattning av propositionen Propositionen behandlar ett antal frågor som rör grundskolan, gymnasieskolan respektive vuxenutbildningen. En femårig försöksverksamhet med avskaffad nationell

  Inlämnad
  1999-06-01
  Förslag
  16
  Utskottsberedning
  --------1999/2000:UbU5
  Riksdagsbeslut
  (16 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1998/99:105 Elever med funktionshinder - ansvar för utbildning och stöd

  Motion 1998/99:Ub18 av Beatrice Ask (m)

  Motion till riksdagen 1998/99:Ub18 av Beatrice Ask m.fl. m med anledning av prop. 1998/99:105 Elever med funktionshinder ansvar för utbildning och stöd Innehåll 1 Inledning 12 1.1 Bakgrund 12 1.2 Sammanfattning av propositionen 12 2 Moderata utgångspunkter 12 2.1 Principiella utgångspunkter 12 3 Specialskolorna

  Inlämnad
  1999-06-01
  Förslag
  14
  Utskottsberedning
  -------1999/2000:UbU4
  Riksdagsbeslut
  (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation
 • med anledning av skr. 1998/99:121 Utvecklingsplan för förskola, skola och vuxenutbildning - samverkan, ansvar och utveckling

  Motion 1998/99:Ub14 av Beatrice Ask (m)

  Motion till riksdagen 1998/99:Ub14 av Beatrice Ask m.fl. m med anledning av skr. 1998/99:121 Utvecklingsplan för förskola, skola och vuxenutbildning samverkan, ansvar och utveckling Inledning Bakgrund Den nationella utvecklingsplanen för förskola, skola och vuxenutbildning är regeringens övergripande policydokument

  Inlämnad
  1999-06-01
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1999/2000:UbU6
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1998/99:94 Vissa forskningsfrågor

  Motion 1998/99:Ub12 av Beatrice Ask (m)

  Motion till riksdagen 1998/99:Ub12 av Beatrice Ask m.fl. m med anledning av prop. 1998/99:94 Vissa forskningsfrågor 1 Inledning 27 2 Moderata utgångspunkter 27 3 Forskningens omfattning, inriktning och fördelning 29 3.1 Forskningens omfattning 29 3.2 Alla högskolor behöver en egen profil 30 3.3 Forskarutbildningen

  Inlämnad
  1999-05-07
  Förslag
  22
  Utskottsberedning
  -----------1999/2000:UbU3
  Riksdagsbeslut
  (22 yrkanden): , , 11 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1998/99:89 Förändringar i utjämningssystemet för kommuner och landsting

  Motion 1998/99:Fi37 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1998/99:Fi37 av Carl Bildt m.fl. m med anledning av prop. 1998/99:89 Förändringar i utjämningssystemet för kommuner och landsting 1 Sammanfattning 2 2 Kommunerna kan bidra till tillväxt men saknar incitament 2 3 Förutsättningar för god kommunal verksamhet måste säkras. 3 4 Grundlagen skall

  Inlämnad
  1999-04-29
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1998/99:FiU25
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1998/99:100 1999 års ekonomiska vårproposition

  Motion 1998/99:Fi25 av Beatrice Ask m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1998/99:Fi25 av Beatrice Ask m.fl. m med anledning av prop. 1998/99:100 1999 års ekonomiska vårproposition I statsbudgeten för 1999 finns cirka 42 miljoner kronor avsatta för genomförande av försöksverksamhet med lärlingsutbildning. Bakgrunden är att regeringen i den förra utvecklingsplanen samt

  Inlämnad
  1999-04-29
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1998/99:FiU27
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1998/99:100 1999 års ekonomiska vårproposition

  Motion 1998/99:Fi18 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1998/99:Fi18 av Carl Bildt m.fl. m med anledning av prop. 1998/99:100 1999 års ekonomiska vårproposition En stängning av Barsebäck skadar Sverige Inledning En förtida kärnkraftsavveckling får betydande konsekvenser för energiförsörjningen, miljön, hushållens ekonomi, investeringarna, industrisysselsättningen

  Inlämnad
  1999-04-29
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1998/99:FiU20
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1998/99:100 1999 års ekonomiska vårproposition

  Motion 1998/99:Fi14 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1998/99:Fi14 av Carl Bildt m.fl. m med anledning av prop. 1998/99:100 1999 års ekonomiska vårproposition InnehållSammanfattning Inledning De övergripande målen för den ekonomiska politiken bör vara att skapa förutsättningar för snabb tillväxt, en kraftig ökning av antalet nya arbetstillfällen,

  Inlämnad
  1999-04-29
  Förslag
  18
  Utskottsberedning
  ---------1998/99:FiU20 1998/99:FiU25
  Riksdagsbeslut
  (18 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation
 • med anledning av skr. 1998/99:59 Öppen handel - rättvisa spelregler

  Motion 1998/99:N7 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1998/99:N7 av Carl Bildt m.fl. m med anledning av skr. 1998/99:59 Öppen handel rättvisa spelregler Inledning Frihandel är, vid sidan av grundläggande marknadsekonomiska institutioner, äganderätt och rättsstat, den starkaste välståndsskapande kraft vi känner. För världens fattigaste länder är

  Inlämnad
  1999-03-25
  Förslag
  18
  Utskottsberedning
  ---------1998/99:NU13
  Riksdagsbeslut
  (18 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation

Filter