Beatrice Ask (M)

Tidigare riksdagsledamot

Parti
Moderaterna
Valkrets
Stockholms kommun
Titel
Förbundsordförande, senare statsråd
Född år
1956
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2014-10-04 – 2019-12-31
Ledig
2006-10-06 – 2014-10-03
Ordinarie
1994-10-07 – 2006-10-05
Ledig
1994-10-02 – 1994-10-06
Ordinarie
1988-10-03 – 1988-10-27

Justitieutskottet

Ordförande
2014-10-07 – 2017-06-15
Ledamot
2002-10-08 – 2006-10-02

Konstitutionsutskottet

Ledamot
2018-01-01 – 2018-01-19
Ordförande
2017-09-14 – 2017-12-31
Ledamot
2017-06-15 – 2017-09-14
Suppleant
2003-10-03 – 2003-11-24
Suppleant
1988-10-10 – 1988-10-26

Försvarsutskottet

Ordförande
2019-02-28 – 2019-12-31
Vice ordförande
2018-10-02 – 2019-02-28
Ledamot
2018-10-02 – 2018-10-02
Ledamot
2018-01-19 – 2018-09-24

Utbildningsutskottet

Andre vice ordförande
1998-10-13 – 2002-09-30
Vice ordförande
1998-10-13 – 2002-09-29
Vice ordförande
1994-10-11 – 1998-10-04
Ledamot
1994-10-10 – 1998-10-04
Suppleant
1988-10-10 – 1988-10-26

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet

Deputerad
2019-11-14 – 2019-12-17
Vice ordförande
2019-05-09 – 2019-06-12
Deputerad
2018-11-15 – 2018-12-05
Deputerad
2018-05-15 – 2018-06-14

Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet

Suppleant
2003-10-07 – 2003-11-20

EU-nämnden

Ledamot
2004-09-23 – 2006-10-10
Suppleant
2002-10-08 – 2004-09-23

Valberedningen

Ledamot
2006-10-02 – 2006-10-06
Vice ordförande
2002-09-30 – 2006-10-02
Ledamot
1999-11-23 – 2002-09-30
Suppleant
1998-10-05 – 1999-11-23

Krigsdelegationen

Ledamot
2014-10-14 – 2019-12-31
Ledamot
2006-10-17 – 2010-10-19
Ledamot
2002-10-15 – 2006-10-16
Ledamot
1999-10-20 – 2002-10-14

Riksdagsstyrelsen

Suppleant
2000-07-01 – 2006-10-10

Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling

Suppleant
2018-10-24 – 2019-12-31

Justitiedepartementet

Justitieminister
2006-10-06 – 2014-10-03

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Riksdagsledamot 88 (881003-881027) och 94-19. Ledamot justitieutskottet 02-06 och ordförande 14-17, EU-nämnden 04-06, konstitutionsutskottet 17-18 och ordförande 17, försvarsutskottet 18-19, vice ordförande 18-19 och ordförande 19, sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 18 och 19. Vice ordförande utbildningsutskottet 94-98 och 98-02, 2:e vice ordförande 98-02. Suppleant konstitutionsutskottet 88 och 03, utbildningsutskottet 88 och sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet 03. Ledamot riksdagens valberedning 99-06 och vice ordförande 02-06. Ledamot krigsdelegationen 99-10 och 14-19 och riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling 18-19. Suppleant riksdagens valberedning 98-99, EU-nämnden 02-04 och riksdagsstyrelsen 00-06. Statsråd, Utbildningsdepartementet 911004-941007. Statsråd och chef (justitieminister), Justitiedepartementet 061006-140310.

Föräldrar

Sven Ask och Ann Marie Mattsson.

Utbildning

High school diploma, Akron, Ohio, USA 74. Gymnasieskola 76. Internationella ekonomilinjen, Uppsala universitet 78-79.

Anställningar

Distriktsombudsman, MUF 75-78. Biträdande borgarrådssekreterare, Stockholm 80-84. Borgarråd, Stockholm 88-91.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Styrelseledamot, Skolöverstyrelsen 89-91 och Rikspolisstyrelsen 03-06. Styrelseordförande, Linköpings universitet 05-06. Ledamot, Statens ungdomsråd 84-85, Jämställdhetsrådet t.o.m. 01 och Registernämnden 03. Ersättare, Statens ansvarsnämnd 02-. Ledamot, Kommittén om ett nationellt kunskapslyft för vuxna 95-99. Ledamot, Säkerhetspolisens insynsråd 01-18. Ledamot, insynsrådet vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 18-. Ledamot, Försvarsberedningen 17-. Ledamot, Folkrätts- och nedrustningsdelegationen 19-.

Kommunala uppdrag

Kommunfullmäktig, Stockholm 91. Ledamot, kommunstyrelsens planeringsberedning 89-91. Ordförande, skolstyrelsen 88-91, Kommittén för Stockholmsforskning 89-91, Skolfastigheter i Stockholm AB 90-91 och City polisnämnd, Stockholm 99-.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot, MUF:s förbundsstyrelse 78-88, 2:e vice ordförande 79-84, ordförande 84-88. Ordförande, Moderatkvinnorna 97-01. Ledamot, Moderaternas partistyrelse 99-. Styrelseledamot, Trygg-Hansa Försäkrings AB 99-06.

Litteratur

Att försvara friheten (81, tillsammans med andra), Ett friare Sverige (83, tillsammans med andra), Spjutspets mot framtiden (97, tillsammans med andra) och Erfarenheter av ett regimskifte (97).

Bostadsort

Stockholm

Sagt och gjort

Valda filter
 • Stillbild från Debatt om förslag: Hemliga tvångsmedel - offentliga ombud och en mer ändamålsenlig reglering

  Hemliga tvångsmedel - offentliga ombud och en mer ändamålsenlig reglering

  Betänkande 2003/04:JUU2

  I ärenden om hemlig telefonavlyssning och hemlig kameraövervakning införs ett system med offentliga ombud. Samtidigt ökar möjligheterna att använda hemlig telefonavlyssning och hemlig kameraövervakning. Domstol fattar beslut om hemlig telefonavlyssning och hemlig kameraövervakning. Den misstänkte får

  Behandlade dokument
  6
  Förslagspunkter
  9
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  24, 78 minuter
  Justering
  2003-10-16
  Debatt
  2003-10-29
  Beslut
  2003-10-29
 • med anledning av skr. 2003/04:13 Europeiska konventet om EU:s framtid

  Motion 2003/04:K10 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2003/04:K10 av Bo Lundgren m.fl. m med anledning av skr. 2003/04:13 Europeiska konventet om EU:s framtid 1 Sammanfattning Vår utgångspunkt är att Sverige skall vara en fullvärdig medlem i Europeiska unionen. Den europeiska integrationen som inleddes efter krig och förtryck har omvandlat Europa

  Inlämnad
  2003-10-17
  Förslag
  43
  Utskottsberedning
  2003/04:KUU1
  Riksdagsbeslut
  (43 yrkanden): 39 avslag, 4 bifall,
 • med anledning av prop. 2003/04:3 Allmän inpasseringskontroll i vissa kriminalvårdsanstalter och häkten

  Motion 2003/04:Ju2 av Beatrice Ask m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2003/04:Ju2 av Beatrice Ask m.fl. m med anledning av prop. 2003/04:3 Allmän inpasseringskontroll i vissa kriminalvårdsanstalter och häkten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om inrättandet av besöksrum där den intagne och besökaren

  Inlämnad
  2003-10-17
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2003/04:JuU7
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): 3 avslag
 • med anledning av prop. 2003/04:12 Sveriges antagande av rambeslut om åtgärder för att bekämpa sexuellt utnyttjande av barn och barnpornografi

  Motion 2003/04:Ju1 av Beatrice Ask m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2003/04:Ju1 av Beatrice Ask m.fl. m med anledning av prop. 2003/04:12 Sveriges antagande av rambeslut om åtgärder för att bekämpa sexuellt utnyttjande av barn och barnpornografi Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att propositioner

  Inlämnad
  2003-10-15
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2003/04:JuU9
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • En förnyad syn på rättsväsendet

  Motion 2003/04:Ju292 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2003/04:Ju292 av Bo Lundgren m.fl. m En förnyad syn på rättsväsendet 1 Sammanfattning Dagens samhälle ser annorlunda ut än för bara tiotalet år sedan. Brottsligheten finns närmare människor än den gjort tidigare, våldet förråas och kryper nedåt i åldrarna. Vapen och droger är en del av gatubilden

  Inlämnad
  2003-10-07
  Förslag
  28
  Utskottsberedning
  2003/04:JuU1 2003/04:JuU14 2003/04:JuU15 2003/04:JuU16 2003/04:JuU19 2003/04:SoU1 2003/04:UbU9 2005/06:KU23
  Riksdagsbeslut
  (28 yrkanden): 28 avslag
 • Utbildning för varje elev

  Motion 2003/04:Ub276 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2003/04:Ub276 av Bo Lundgren m.fl. m Utbildning för varje elev 1  Sammanfattning Syftet med moderat skolpolitik är att skapa förutsättningar för att varje individ, oavsett var han eller hon bor, oavsett bakgrund eller kön och oavsett vilken skola han eller hon väljer skall kunna lägga en högkvalitativ

  Inlämnad
  2003-10-07
  Förslag
  34
  Utskottsberedning
  2003/04:UbU11 2003/04:UbU12 2003/04:UbU13 2003/04:UbU3 2003/04:UbU6 2003/04:UbU7 2003/04:UbU9 2004/05:UbU3
  Riksdagsbeslut
  (34 yrkanden): 33 avslag, 1 bifall,
 • Narkotikamissbruket i Sverige

  Motion 2003/04:So414 av Cristina Husmark Pehrsson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2003/04:So414 av Cristina Husmark Pehrsson m.fl. m Narkotikamissbruket i Sverige 1 Sammanfattning Narkotikan är ett av vår tids värsta gissel. Det är bland narkotikamissbrukare man hittar landets svåraste misär. Narkotikan bryter ner människor fysiskt och psykiskt. Narkotikan tvingar efter hand

  Inlämnad
  2003-10-07
  Förslag
  13
  Utskottsberedning
  2003/04:JuU1 2003/04:JuU16 2003/04:JuU19 2003/04:UbU1 2003/04:UbU12 2003/04:UbU7 2004/05:SoU15 2005/06:JuSoU1
  Riksdagsbeslut
  (13 yrkanden): 13 avslag
 • Ett företagsklimat i världsklass

  Motion 2003/04:N248 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2003/04:N248 av Bo Lundgren m.fl. m Ett företagsklimat i världsklass 1 Sammanfattning Moderaternas politik syftar till att skapa ett bättre, rikare och tryggare Sverige, där välfärden förbättras för alla. För detta måste den ekonomiska tillväxten öka. I en ekonomi som växer skapas nya resurser.

  Inlämnad
  2003-10-07
  Förslag
  20
  Utskottsberedning
  2003/04:AU4 2003/04:BoU7 2003/04:FiU1 2003/04:KU11 2003/04:LU7 2003/04:NU1 2003/04:NU13 2003/04:SkU25 2004/05:LU12 2004/05:LU7 2004/05:MJU15 2004/05:TU9
  Riksdagsbeslut
  (20 yrkanden): 20 avslag
 • Utgiftsområde 4, Rättsväsendet

  Motion 2003/04:Ju462 av Beatrice Ask m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2003/04:Ju462 av Beatrice Ask m.fl. m Utgiftsområde 4, Rättsväsendet 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Moderata samlingspartiets budgetförslag för rättsväsendet 3 3.1 Budgetförslag 3 3.2 Polisorganisationen 3 3.3 Säkerhetspolisen 4 3.4 Åklagarväsendet 4

  Inlämnad
  2003-10-07
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  2003/04:JuU1
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): 6 avslag
 • En frihetens författning

  Motion 2003/04:K271 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2003/04:K271 av Bo Lundgren m.fl. m En frihetens författning 1 Sammanfattning För att öka utrymmet för enskilda människors frihetssträvanden och vitalisera den svenska demokratin behöver Sveriges författning förnyas. Det behövs också för att Sverige bättre skall kunna leva upp till internationella

  Inlämnad
  2003-10-07
  Förslag
  26
  Utskottsberedning
  2003/04:JuU1 2003/04:JuU14 2003/04:KU11 2003/04:KU12 2003/04:KU13 2003/04:KU2 2003/04:KU24 2003/04:KU4 2003/04:KU5 2003/04:KU9 2003/04:KUU1 2003/04:SkU25 2004/05:KU14
  Riksdagsbeslut
  (26 yrkanden): 25 avslag, 1 bifall,
 • Realistiska åtgärder mot ungdomsbrottsligheten

  Motion 2003/04:Ju394 av Beatrice Ask m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2003/04:Ju394 av Beatrice Ask m.fl. m Realistiska åtgärder mot ungdomsbrottsligheten 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 2 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 3 4 Våld i vår vardag 4 5 Allt grövre brottslighet 4 6 Den typiske ungdomsbrottslingen 5 7 Hög återfallsfrekvens 5

  Inlämnad
  2003-10-07
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  2003/04:JuU1 2003/04:JuU14 2003/04:JuU17 2003/04:JuU19 2003/04:SoU5 2003/04:UbU9
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): 10 avslag
 • Realistiska åtgärder mot våld mot kvinnor

  Motion 2003/04:Ju391 av Beatrice Ask m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2003/04:Ju391 av Beatrice Ask m.fl. m Realistiska åtgärder mot våld mot kvinnor 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 1 3 Brott mot kvinnor 2 3.1 Varför en särskild motion om våld mot kvinnor 2 3.2 Regeringens otillräckliga kriminalpolitik 3 3.3 Statistiken 4

  Inlämnad
  2003-10-07
  Förslag
  9
  Utskottsberedning
  2003/04:JuU1 2003/04:JuU16 2003/04:JuU17 2003/04:SoU9
  Riksdagsbeslut
  (9 yrkanden): 9 avslag
 • Upprustning av kriminalvårdspolitiken

  Motion 2003/04:Ju370 av Beatrice Ask m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2003/04:Ju370 av Beatrice Ask m.fl. m Upprustning av kriminalvårdspolitiken 1 Sammanfattning Samhällets reaktioner mot brott skall kännetecknas av tydlighet, proportionalitet och medkänsla för både gärningsmännens och brottsoffrens livssituation. Målet med påföljdssystemet måste vara att påverka

  Inlämnad
  2003-10-07
  Förslag
  18
  Utskottsberedning
  2003/04:JuU1 2003/04:JuU16 2003/04:JuU17 2003/04:JuU18
  Riksdagsbeslut
  (18 yrkanden): 18 avslag
 • Polisen på 2000-talet

  Motion 2003/04:Ju369 av Beatrice Ask m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2003/04:Ju369 av Beatrice Ask m.fl. m Polisen på 2000-talet 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 3 4 Polisverksamhetens ekonomiska förutsättningar 3 5 Ett modernt ledarskap måste genomsyra organisationen 4 6 Polisen i medborgarnas tjänst 5

  Inlämnad
  2003-10-07
  Förslag
  19
  Utskottsberedning
  2003/04:JuU1 2003/04:JuU12 2003/04:JuU15
  Riksdagsbeslut
  (19 yrkanden): 19 avslag
 • Frihetsklimat för tillväxt

  Motion 2003/04:Fi239 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2003/04:Fi239 av Bo Lundgren m.fl. m Frihetsklimat för tillväxt 1 Frihetsklimat för tillväxt: Sammanfattning 1.1 En politik för frihet och trygghet Moderaternas ekonomiska politik sätter friheten och tryggheten i centrum genom att en högre tillväxt säkrar välfärden. Tillväxt skapar utrymme för

  Inlämnad
  2003-10-07
  Förslag
  16
  Utskottsberedning
  2003/04:FiU1 2003/04:FiU3
  Riksdagsbeslut
  (16 yrkanden): 16 avslag
 • Ett friskare Sverige

  Motion 2003/04:Sf289 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2003/04:Sf289 av Bo Lundgren m.fl. m Ett friskare Sverige 1 Sammanfattning Sjukskrivningarna har fördubblats sedan 1997 och varje dag är det åttahundratrettiotusen människor i arbetsförs ålder som inte arbetar därför att de är sjukskrivna eller förtidspensionerade. Regeringen har inte förmått ta

  Inlämnad
  2003-10-07
  Förslag
  21
  Utskottsberedning
  2003/04:AU1 2003/04:FiU1 2003/04:SfU1 2003/04:SoU1 2003/04:UbU6 2004/05:AU6 2004/05:SoU10
  Riksdagsbeslut
  (21 yrkanden): 21 avslag
 • Stockholmsregionen

  Motion 2003/04:N341 av Marietta de Pourbaix-Lundin m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2003/04:N341 av Marietta de Pourbaix-Lundin m.fl. m Stockholmsregionen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av åtgärder för att främja fortsatt tillväxt i Stockholmsregionen. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin

  Inlämnad
  2003-10-07
  Förslag
  13
  Utskottsberedning
  2003/04:BoU1 2003/04:FiU3 2003/04:JuU1 2003/04:NU9 2003/04:SkU20 2003/04:SkU22 2003/04:SkU35 2003/04:TU1 2003/04:TU10 2003/04:UbU1 2003/04:UbU6
  Riksdagsbeslut
  (13 yrkanden): 13 avslag
 • Internationellt arbete för att motverka våld mot kvinnor

  Motion 2003/04:U278 av Eva Flyborg m.fl. (fp, m, c, kd)

  Motion till riksdagen 2003/04:U278 av Eva Flyborg m.fl. fp, m, c, kd Internationellt arbete för att motverka våld mot kvinnor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att regeringen skall arbeta för att alla FN:s medlemsländer skall anta och uppfylla resolution

  Inlämnad
  2003-10-07
  Förslag
  7
  Utskottsberedning
  2003/04:FöU3 2003/04:UU9 2004/05:UFöU2 2004/05:UU9
  Riksdagsbeslut
  (7 yrkanden): 7 avslag
 • Svensk säkerhetspolitik

  Motion 2003/04:U256 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2003/04:U256 av Bo Lundgren m.fl. m Svensk säkerhetspolitik 1 Sammanfattning 1.1 Säkerhetspolitik i en ny tid Sverige behöver en framåtblickande säkerhetspolitik som främjar befolkningens säkerhet och trygghet på både kort och lång sikt. Säkerhetspolitiken måste ge handlingsfrihet och utgå från

  Inlämnad
  2003-10-07
  Förslag
  11
  Utskottsberedning
  2003/04:UU10 2003/04:UU13 2004/05:FöU5 2004/05:UFöU2
  Riksdagsbeslut
  (11 yrkanden): 11 avslag
 • med anledning av prop. 1996/97:162 Utbildning i teckenspråk för vissa föräldrar m.m.

  Motion 1996/97:Ub37 av Beatrice Ask (m)

  Motion till riksdagen 1996/97:Ub37 av Beatrice Ask m.fl. m med anledning av prop. 1996/97:162 Utbildning i teckenspråk för vissa föräldrar m.m. Sedan TUFF-utredningen Teckenspråksutbildning för föräldrar avgivit sitt betänkande i augusti 1996 har regeringen den 26 maj avlämnat ovanstående proposition. Meningen är att

  Inlämnad
  1997-06-11
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:UbU4
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Filter