Beatrice Ask (M)

Tidigare riksdagsledamot

Parti
Moderaterna
Valkrets
Stockholms kommun
Titel
Förbundsordförande, senare statsråd
Född år
1956
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2014-10-04 – 2019-12-31
Ledig
2006-10-06 – 2014-10-03
Ordinarie
1994-10-07 – 2006-10-05
Ledig
1994-10-02 – 1994-10-06
Ordinarie
1988-10-03 – 1988-10-27

Justitieutskottet

Ordförande
2014-10-07 – 2017-06-15
Ledamot
2002-10-08 – 2006-10-02

Konstitutionsutskottet

Ledamot
2018-01-01 – 2018-01-19
Ordförande
2017-09-14 – 2017-12-31
Ledamot
2017-06-15 – 2017-09-14
Suppleant
2003-10-03 – 2003-11-24
Suppleant
1988-10-10 – 1988-10-26

Försvarsutskottet

Ordförande
2019-02-28 – 2019-12-31
Vice ordförande
2018-10-02 – 2019-02-28
Ledamot
2018-10-02 – 2018-10-02
Ledamot
2018-01-19 – 2018-09-24

Utbildningsutskottet

Andre vice ordförande
1998-10-13 – 2002-09-30
Vice ordförande
1998-10-13 – 2002-09-29
Vice ordförande
1994-10-11 – 1998-10-04
Ledamot
1994-10-10 – 1998-10-04
Suppleant
1988-10-10 – 1988-10-26

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet

Deputerad
2019-11-14 – 2019-12-17
Vice ordförande
2019-05-09 – 2019-06-12
Deputerad
2018-11-15 – 2018-12-05
Deputerad
2018-05-15 – 2018-06-14

Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet

Suppleant
2003-10-07 – 2003-11-20

EU-nämnden

Ledamot
2004-09-23 – 2006-10-10
Suppleant
2002-10-08 – 2004-09-23

Valberedningen

Ledamot
2006-10-02 – 2006-10-06
Vice ordförande
2002-09-30 – 2006-10-02
Ledamot
1999-11-23 – 2002-09-30
Suppleant
1998-10-05 – 1999-11-23

Krigsdelegationen

Ledamot
2014-10-14 – 2019-12-31
Ledamot
2006-10-17 – 2010-10-19
Ledamot
2002-10-15 – 2006-10-16
Ledamot
1999-10-20 – 2002-10-14

Riksdagsstyrelsen

Suppleant
2000-07-01 – 2006-10-10

Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling

Suppleant
2018-10-24 – 2019-12-31

Justitiedepartementet

Justitieminister
2006-10-06 – 2014-10-03

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Riksdagsledamot 88 (881003-881027) och 94-19. Ledamot justitieutskottet 02-06 och ordförande 14-17, EU-nämnden 04-06, konstitutionsutskottet 17-18 och ordförande 17, försvarsutskottet 18-19, vice ordförande 18-19 och ordförande 19, sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 18 och 19. Vice ordförande utbildningsutskottet 94-98 och 98-02, 2:e vice ordförande 98-02. Suppleant konstitutionsutskottet 88 och 03, utbildningsutskottet 88 och sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet 03. Ledamot riksdagens valberedning 99-06 och vice ordförande 02-06. Ledamot krigsdelegationen 99-10 och 14-19 och riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling 18-19. Suppleant riksdagens valberedning 98-99, EU-nämnden 02-04 och riksdagsstyrelsen 00-06. Statsråd, Utbildningsdepartementet 911004-941007. Statsråd och chef (justitieminister), Justitiedepartementet 061006-140310.

Föräldrar

Sven Ask och Ann Marie Mattsson.

Utbildning

High school diploma, Akron, Ohio, USA 74. Gymnasieskola 76. Internationella ekonomilinjen, Uppsala universitet 78-79.

Anställningar

Distriktsombudsman, MUF 75-78. Biträdande borgarrådssekreterare, Stockholm 80-84. Borgarråd, Stockholm 88-91.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Styrelseledamot, Skolöverstyrelsen 89-91 och Rikspolisstyrelsen 03-06. Styrelseordförande, Linköpings universitet 05-06. Ledamot, Statens ungdomsråd 84-85, Jämställdhetsrådet t.o.m. 01 och Registernämnden 03. Ersättare, Statens ansvarsnämnd 02-. Ledamot, Kommittén om ett nationellt kunskapslyft för vuxna 95-99. Ledamot, Säkerhetspolisens insynsråd 01-18. Ledamot, insynsrådet vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 18-. Ledamot, Försvarsberedningen 17-. Ledamot, Folkrätts- och nedrustningsdelegationen 19-.

Kommunala uppdrag

Kommunfullmäktig, Stockholm 91. Ledamot, kommunstyrelsens planeringsberedning 89-91. Ordförande, skolstyrelsen 88-91, Kommittén för Stockholmsforskning 89-91, Skolfastigheter i Stockholm AB 90-91 och City polisnämnd, Stockholm 99-.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot, MUF:s förbundsstyrelse 78-88, 2:e vice ordförande 79-84, ordförande 84-88. Ordförande, Moderatkvinnorna 97-01. Ledamot, Moderaternas partistyrelse 99-. Styrelseledamot, Trygg-Hansa Försäkrings AB 99-06.

Litteratur

Att försvara friheten (81, tillsammans med andra), Ett friare Sverige (83, tillsammans med andra), Spjutspets mot framtiden (97, tillsammans med andra) och Erfarenheter av ett regimskifte (97).

Bostadsort

Stockholm

Sagt och gjort

Valda filter
 • Utförsäljning av statsföretagen

  Motion 2000/01:N210 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:N210 av Lundgren, Bo m Sälj statsföretagen Sammanfattning Genom att äga 63 bolag helt eller delvis har staten stor makt över svenskt näringsliv. Detta trots att det inte finns någon anledning för staten att genom ägande och styrning av företag konkurrera med privata näringsidkare. Vi

  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  11
  Utskottsberedning
  -------2000/01:FiU3 2000/01:NU7
  Riksdagsbeslut
  (11 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation
 • Fastighetsskatten

  Motion 2000/01:Sk621 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:Sk621 av Lundgren, Bo m Fastighetsskatten Sammanfattning Fastighetsskatten är en orättfärdig skatt som tas ut utan hänsyn till människors förmåga att betala. Sverige skall inte ha skatter som driver människor från sina hem och som gör att många av de människor som kan bo kvar har mycket

  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  ------2000/01:FiU1 2000/01:SkU18
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation
 • Änkepensionen

  Motion 2000/01:Sf213 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:Sf213 av Lundgren, Bo m Änkepensionen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att änkepensionens övergångsregler skall återställas till vad som gällde före den 1 april 1997, fr.o.m. den 1 januari 2001. Efterlevandepensioner De stora förändringar av det offentliga pensionssystemet

  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2000/01:SfU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Infrastrukturens utmaningar och möjligheter

  Motion 2000/01:T201 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:T201 av Lundgren, Bo m Infrastrukturens utmaningar och möjligheter 1 Sammanfattning Sverige måste vara attraktivt. För detta behövs det en politik som förstår att företag måste kunna expandera och individer ha möjligheter att växa. I syfte att skapa ett konkurrenskraftigt klimat krävs

  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  30
  Utskottsberedning
  --------2000/01:KrU1 2000/01:KrU8 2000/01:KU18 2000/01:TU1 2001/02:TU1 2001/02:TU2 2001/02:TU8
  Riksdagsbeslut
  (30 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation
 • Anslagen till utbildning, universitetsforskning och studiestöd

  Motion 2000/01:Ub819 av Beatrice Ask m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:Ub819 av Ask, Beatrice m Anslagen till utbildning, universitetsforskning och studiestöd 1 Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen avslår regeringens förslag om ändring i högskolelagen 1992:1434 i enlighet med vad som anförs i motionen. 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin

  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  116
  Utskottsberedning
  -----------------------------------------------------------------------------2000/01:UbU1 2000/01:UbU2
  Riksdagsbeslut
  (116 yrkanden): , , 77 saknar beslutsinformation
 • Humanismens ställning i utbildning och samhälle

  Motion 2000/01:Ub818 av Beatrice Ask m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:Ub818 av Ask, Beatrice m Humanismens ställning i utbildning och samhälle Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om betydelsen av humanism och humaniora i samhället. 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening

  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  5
  Utskottsberedning
  ---2000/01:UbU13 2000/01:UbU8
  Riksdagsbeslut
  (5 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • Skolans uppdrag att informera i ordnings- och uppförandefrågor m.m.

  Motion 2000/01:Ub284 av Beatrice Ask m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:Ub284 av Ask, Beatrice m Skolans uppdrag att informera i ordnings- och uppförandefrågor m.m. Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om översyn av reglerna för elevers tillrättaförande. 2. Riksdagen tillkännager för regeringen

  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  -----2000/01:UbU13
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • Ökad frihet för skolors egna bedömningar

  Motion 2000/01:Ub282 av Beatrice Ask m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:Ub282 av Ask, Beatrice m Ökad frihet för skolors egna bedömningar Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om nya riktlinjer vad gäller särskilda antagningsregler i grund- och gymnasieskolan. 2. Riksdagen tillkännager för

  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  -----2000/01:UbU13 2000/01:UbU9
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • En kunskapsnation i världsklass

  Motion 2000/01:Ub260 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:Ub260 av Lundgren, Bo m En kunskapsnation i världsklass Sammanfattning Kunskap är makt uttrycket har aldrig haft större aktualitet än nu. Kunskap ger varje människa möjlighet att utvecklas, växa och skapa sig den tillvaro hon eller han vill ha. Den som har kunskap har också makt över

  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  44
  Utskottsberedning
  ----------------------2000/01:UbU1 2000/01:UbU10 2000/01:UbU13 2000/01:UbU2 2000/01:UbU6 2000/01:UbU8 2000/01:UbU9
  Riksdagsbeslut
  (44 yrkanden): , , 22 saknar beslutsinformation
 • En frigörelse av skolan

  Motion 2000/01:Ub258 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:Ub258 av Lundgren, Bo m En frigörelse av skolan Sammanfattning Den svenska skolan måste frigöras från politisk klåfingrighet om den skall kunna möta höga kvalitetskrav. De senaste åren har kvalitetsbristerna i skolan blivit allt tydligare, liksom svårigheterna för den kommunala skolan

  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2000/01:UbU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Antagningsregler för högre utbildning

  Motion 2000/01:Ub505 av Beatrice Ask m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:Ub505 av Ask, Beatrice m Antagningsregler för högre utbildning 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om principer för nya antagningsregler för högre utbildning. 3 Inledning Antagningssystemet till

  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2000/01:UbU8
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Sverige i världen

  Motion 2000/01:U623 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:U623 av Lundgren, Bo m Sverige i världen Sammanfattning Dagens välståndsnivå bygger på global arbetsdelning och frihandel. Det faktum att frihandel tillfälligt kan ställa ekonomier, branscher, sektorer, företag och enskilda människor inför stora omställningar får aldrig tas till intäkt

  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  24
  Utskottsberedning
  ---------------2000/01:FiU25 2000/01:NU9 2000/01:UU2 2000/01:UU4 2001/02:LU16
  Riksdagsbeslut
  (24 yrkanden): , 4 bifall, 15 saknar beslutsinformation
 • Sverige och Europa

  Motion 2000/01:U513 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  U513 1 InnehÃ¥llsförteckning 1 InnehÃ¥llsförteckning 55 2 Förslag till riksdagsbeslut 56 3 VÃ¥ra förslag 58 3.1 Det svenska ordförandeskapet 58 3.2 EU-utvidgningen 58 3.3 Regeringskonferensen 58 3.4 Institutionella reformer 58 3.5 En effektiv gemensam utrikes- och sÃ
  kerhetspolitik 59 3.6 Ett svenskt

  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  30
  Utskottsberedning
  -------------2000/01:FiU1 2000/01:JuU11 2000/01:KU18 2000/01:KUU1 2000/01:MJU12 2000/01:NU10 2000/01:SfU9 2000/01:SoU10 2000/01:UU4 2001/02:MJU15 2001/02:MJU3 2001/02:UU10
  Riksdagsbeslut
  (30 yrkanden): , , 13 saknar beslutsinformation
 • Landsbygdens möjligheter

  Motion 2000/01:N385 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:N385 av Lundgren, Bo m Landsbygdens möjligheter 1 Sammanfattning Den svenska ekonomin går för närvarande bra. Sverige upplever en period med god tillväxt, minskad arbetslöshet och förbättrade statsfinanser. I glädjen över att utvecklingen ser så ljus ut är det lätt att glömma bort att

  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  55
  Utskottsberedning
  ----------------------------------2000/01:FiU1 2000/01:FiU18 2000/01:MJU16 2000/01:MJU2 2000/01:MJU3 2000/01:NU1 2000/01:NU2 2000/01:SkU16 2000/01:SkU19 2001/02:MJU18 2001/02:MJU23 2001/02:TU2 2001/02:TU8
  Riksdagsbeslut
  (55 yrkanden): , , 34 saknar beslutsinformation
 • Utvecklingen av Stockholmsregionen

  Motion 2000/01:N321 av Carl-Erik Skårman m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:N321 av Skårman, Carl-Erik m Utveckling av Stockholmsregionen Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om Stockholmsregionens förutsättningar och dessas betydelse för landets framtid. 2. Riksdagen tillkännager för regeringen

  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  27
  Utskottsberedning
  -----------------2000/01:BoU1 2000/01:BoU3 2000/01:JuU1 2000/01:NU2 2000/01:SkU18 2000/01:TU1 2000/01:UbU1 2001/02:TU2
  Riksdagsbeslut
  (27 yrkanden): , , 17 saknar beslutsinformation
 • Ett land som lockar

  Motion 2000/01:N266 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:N266 av Lundgren, Bo m Ett land som lockar Sammanfattning I motionen förespråkas en politik som, väl genomförd, ökar människors möjligheter att förverkliga sig själva och omvandla drömmar till verklighet. Detta i ett Sverige som vi vill skall vara konkurrenskraftigt, attraktivt och stimulerande.

  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  21
  Utskottsberedning
  -------------2000/01:AU1 2000/01:KrU1 2000/01:NU7 2000/01:SkU14 2000/01:UbU8 2001/02:TU2
  Riksdagsbeslut
  (21 yrkanden): , , 13 saknar beslutsinformation
 • Reformpolitik för frihet, välstånd och trygghet

  Motion 2000/01:Fi208 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:Fi208 av Lundgren, Bo m Reformpolitik för frihet, välstånd och trygghet 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen beslutar godkänna de allmänna riktlinjer för den ekonomiska politiken i enlighet med vad som i motionen anförs avsnitt 62. Riksdagen godkänner beräkningen

  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  86
  Utskottsberedning
  ---------------------------------------------------------2000/01:FiU1 2000/01:FiU3
  Riksdagsbeslut
  (86 yrkanden): , , 57 saknar beslutsinformation
 • Våld mot kvinnor

  Motion 2000/01:Ju920 av Beatrice Ask m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:Ju920 av Ask, Beatrice m Våld mot kvinnor Sammanfattning Våld mot kvinnor har uppmärksammats alltmer under senare år samtidigt som antalet anmälda brott ökat senast med sju procent från 1997 till 1998. Varje år mördas ca 25 kvinnor i Sverige av en närstående. Hur många kvinnor som misshandlas

  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  20
  Utskottsberedning
  ---------2000/01:SkU16 2000/01:SoU18 2001/02:JuU11
  Riksdagsbeslut
  (20 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation
 • Trygghet till liv och egendom

  Motion 2000/01:Ju911 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:Ju911 av Lundgren, Bo m Trygghet till liv och egendom 1 Sammanfattning Under en lång rad av år har en allt grövre våldsbrottslighet tillåtits växa fram i Sverige. Den svenska kriminalpolitiken måste därför lägga om kurs. Exempel från andra länder visar att det faktiskt går att bryta en

  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  53
  Utskottsberedning
  -----------------------------------2000/01:JuU1 2000/01:JuU12 2000/01:JuU13 2000/01:JuU14 2000/01:JuU20
  Riksdagsbeslut
  (53 yrkanden): , , 35 saknar beslutsinformation
 • Kulturen

  Motion 2000/01:Kr235 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:Kr235 av Lundgren, Bo m Kulturen 1 Sammanfattning Behovet av att förändra och förnya det svenska kulturlivet är stort. Internet, bredband, digital TV och andra sätt att sända och ta emot impulser och intryck ställer krav på en annan politik som förstår vikten av anpassning och förmågan

  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  17
  Utskottsberedning
  ------2000/01:KrU1 2000/01:KrU2 2000/01:KrU3 2000/01:KrU5 2000/01:KrU6 2001/02:KrU14 2001/02:KrU15 2001/02:KrU16 2001/02:KrU19
  Riksdagsbeslut
  (17 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation

Filter