Beatrice Ask (M)

Tidigare riksdagsledamot

Parti
Moderaterna
Valkrets
Stockholms kommun
Titel
Förbundsordförande, senare statsråd
Född år
1956
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2014-10-04 – 2019-12-31
Ledig
2006-10-06 – 2014-10-03
Ordinarie
1994-10-07 – 2006-10-05
Ledig
1994-10-02 – 1994-10-06
Ordinarie
1988-10-03 – 1988-10-27

Justitieutskottet

Ordförande
2014-10-07 – 2017-06-15
Ledamot
2002-10-08 – 2006-10-02

Konstitutionsutskottet

Ledamot
2018-01-01 – 2018-01-19
Ordförande
2017-09-14 – 2017-12-31
Ledamot
2017-06-15 – 2017-09-14
Suppleant
2003-10-03 – 2003-11-24
Suppleant
1988-10-10 – 1988-10-26

Försvarsutskottet

Ordförande
2019-02-28 – 2019-12-31
Vice ordförande
2018-10-02 – 2019-02-28
Ledamot
2018-10-02 – 2018-10-02
Ledamot
2018-01-19 – 2018-09-24

Utbildningsutskottet

Andre vice ordförande
1998-10-13 – 2002-09-30
Vice ordförande
1998-10-13 – 2002-09-29
Vice ordförande
1994-10-11 – 1998-10-04
Ledamot
1994-10-10 – 1998-10-04
Suppleant
1988-10-10 – 1988-10-26

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet

Deputerad
2019-11-14 – 2019-12-17
Vice ordförande
2019-05-09 – 2019-06-12
Deputerad
2018-11-15 – 2018-12-05
Deputerad
2018-05-15 – 2018-06-14

Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet

Suppleant
2003-10-07 – 2003-11-20

EU-nämnden

Ledamot
2004-09-23 – 2006-10-10
Suppleant
2002-10-08 – 2004-09-23

Valberedningen

Ledamot
2006-10-02 – 2006-10-06
Vice ordförande
2002-09-30 – 2006-10-02
Ledamot
1999-11-23 – 2002-09-30
Suppleant
1998-10-05 – 1999-11-23

Krigsdelegationen

Ledamot
2014-10-14 – 2019-12-31
Ledamot
2006-10-17 – 2010-10-19
Ledamot
2002-10-15 – 2006-10-16
Ledamot
1999-10-20 – 2002-10-14

Riksdagsstyrelsen

Suppleant
2000-07-01 – 2006-10-10

Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling

Suppleant
2018-10-24 – 2019-12-31

Justitiedepartementet

Justitieminister
2006-10-06 – 2014-10-03

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Riksdagsledamot 88 (881003-881027) och 94-19. Ledamot justitieutskottet 02-06 och ordförande 14-17, EU-nämnden 04-06, konstitutionsutskottet 17-18 och ordförande 17, försvarsutskottet 18-19, vice ordförande 18-19 och ordförande 19, sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 18 och 19. Vice ordförande utbildningsutskottet 94-98 och 98-02, 2:e vice ordförande 98-02. Suppleant konstitutionsutskottet 88 och 03, utbildningsutskottet 88 och sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet 03. Ledamot riksdagens valberedning 99-06 och vice ordförande 02-06. Ledamot krigsdelegationen 99-10 och 14-19 och riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling 18-19. Suppleant riksdagens valberedning 98-99, EU-nämnden 02-04 och riksdagsstyrelsen 00-06. Statsråd, Utbildningsdepartementet 911004-941007. Statsråd och chef (justitieminister), Justitiedepartementet 061006-140310.

Föräldrar

Sven Ask och Ann Marie Mattsson.

Utbildning

High school diploma, Akron, Ohio, USA 74. Gymnasieskola 76. Internationella ekonomilinjen, Uppsala universitet 78-79.

Anställningar

Distriktsombudsman, MUF 75-78. Biträdande borgarrådssekreterare, Stockholm 80-84. Borgarråd, Stockholm 88-91.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Styrelseledamot, Skolöverstyrelsen 89-91 och Rikspolisstyrelsen 03-06. Styrelseordförande, Linköpings universitet 05-06. Ledamot, Statens ungdomsråd 84-85, Jämställdhetsrådet t.o.m. 01 och Registernämnden 03. Ersättare, Statens ansvarsnämnd 02-. Ledamot, Kommittén om ett nationellt kunskapslyft för vuxna 95-99. Ledamot, Säkerhetspolisens insynsråd 01-18. Ledamot, insynsrådet vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 18-. Ledamot, Försvarsberedningen 17-. Ledamot, Folkrätts- och nedrustningsdelegationen 19-.

Kommunala uppdrag

Kommunfullmäktig, Stockholm 91. Ledamot, kommunstyrelsens planeringsberedning 89-91. Ordförande, skolstyrelsen 88-91, Kommittén för Stockholmsforskning 89-91, Skolfastigheter i Stockholm AB 90-91 och City polisnämnd, Stockholm 99-.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot, MUF:s förbundsstyrelse 78-88, 2:e vice ordförande 79-84, ordförande 84-88. Ordförande, Moderatkvinnorna 97-01. Ledamot, Moderaternas partistyrelse 99-. Styrelseledamot, Trygg-Hansa Försäkrings AB 99-06.

Litteratur

Att försvara friheten (81, tillsammans med andra), Ett friare Sverige (83, tillsammans med andra), Spjutspets mot framtiden (97, tillsammans med andra) och Erfarenheter av ett regimskifte (97).

Bostadsort

Stockholm

Sagt och gjort

Valda filter
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Meddelarfrihet i offentligt finansierad privat verksamhet

  Meddelarfrihet i offentligt finansierad privat verksamhet

  Interpellation 2007/08:548 av Björck, Patrik (s)

  den 3 april Interpellation 2007/08:548 Meddelarfrihet i offentligt finansierad privat verksamhet av Patrik Björck s till justitieminister Beatrice Ask m Mycket av vår gemensamt finansierade välfärd bedrivs i dag i entreprenadform. Privata firmor, aktiebolag och ekonomiska föreningar sköter barnomsorg, skola och

  Inlämnad
  2008-04-03
  Besvarare
  Beatrice Ask (M)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Tjänsten som rikspolischef

  Tjänsten som rikspolischef

  Interpellation 2007/08:541 av Abramsson, Karl Gustav (s)

  den 31 mars Interpellation 2007/08:541 Tjänsten som rikspolischef av Karl Gustav Abramsson s till justitieminister Beatrice Ask m Enligt regeringen ska jobbet som medborgarnas rikspolischef sökas i öppenhet och i konkurrens med andra. Med anledning av detta vill jag fråga justitieministern: Vilka åtgärder avser

  Inlämnad
  2008-03-31
  Besvarare
  Beatrice Ask (M)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Merarbete hos polisen vid neddragningar hos tullen

  Merarbete hos polisen vid neddragningar hos tullen

  Interpellation 2007/08:497 av Olsson, Lena (v)

  den 12 mars Interpellation 2007/08:497 Merarbete hos polisen vid neddragningar hos tullen av Lena Olsson v till justitieminister Beatrice Ask m En arbetsgrupp inom Tullverket har föreslagit en personalminskning på 300 tulltjänstemän. Norrland blir i så fall en vit fläck i den bemärkelsen att i stort sett inga

  Inlämnad
  2008-03-12
  Besvarare
  Beatrice Ask (M)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Granskningskommission med anledning av bordellhärvan

  Granskningskommission med anledning av bordellhärvan

  Interpellation 2007/08:451 av Olsson, Lena (v)

  den 28 februari Interpellation 2007/08:451 Granskningskommission med anledning av bordellhärvan av Lena Olsson v till justitieminister Beatrice Ask m När det gäller alla turer i bordellhärvan har nu JK kommit med sitt beslut i frågan. Han avslår den ansökan om skadestånd som kommit in. JK anser att man inte kan

  Inlämnad
  2008-02-28
  Besvarare
  Beatrice Ask (M)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Hatbrott mot HBT-personer

  Hatbrott mot HBT-personer

  Interpellation 2007/08:492 av Vestlund, Börje (s)

  den 11 mars Interpellation 2007/08:492 Hatbrott mot HBT-personer av Börje Vestlund s till justitieminister Beatrice Ask m Hatbrott är i egentlig mening inte någon beteckning på brott som återfinns i brottsbalken eller annan svensk lagstiftning utan är snarare en benämning som använts i den politiska debatten för

  Inlämnad
  2008-03-11
  Besvarare
  Beatrice Ask (M)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Ungas skuldsättning

  Ungas skuldsättning

  Interpellation 2007/08:480 av Axelsson, Christina (s)

  den 7 mars Interpellation 2007/08:480 Ungas skuldsättning av Christina Axelsson s till justitieminister Beatrice Ask m Skuldsättningen bland unga ökar kraftigt. Kronofogdemyndigheten och Konsumentverkat har sedan tidigt i höstas larmat om att det behövs snabba åtgärder för att förhindra att skuldsättningen bland

  Inlämnad
  2008-03-07
  Besvarare
  Beatrice Ask (M)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Återställande av förmånsrätten

  Återställande av förmånsrätten

  Interpellation 2007/08:471 av Bolund, Per (mp)

  den 6 mars Interpellation 2007/08:471 Återställande av förmånsrätten av Per Bolund mp till finansminister Anders Borg m Förmånsrätten är av central betydelse för många små företagare. Sedan 2004 kan företagen bara använda drygt halva sitt företags värde som säkerhet när de ska låna pengar. Den nya förmånsrätten

  Inlämnad
  2008-03-06
  Besvarare
  Beatrice Ask (M)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Omvänd kommunarrest för kvinnofridskränkare

  Omvänd kommunarrest för kvinnofridskränkare

  Interpellation 2007/08:447 av Krantz, Tobias (fp)

  den 27 februari Interpellation 2007/08:447 Omvänd kommunarrest för kvinnofridskränkare av Tobias Krantz fp till justitieminister Beatrice Ask m Många kvinnor i Sverige lever i ständig fruktan för sina liv och har tyvärr skäl att göra det. Varje år mördas i genomsnitt 17 kvinnor av män som de har eller har haft

  Inlämnad
  2008-02-27
  Besvarare
  Beatrice Ask (M)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Andrahandsuthyrning av ägarlägenheter

  Andrahandsuthyrning av ägarlägenheter

  Interpellation 2007/08:387 av Frid, Egon (v)

  den 11 februari Interpellation 2007/08:387 Andrahandsuthyrning av ägarlägenheter av Egon Frid v till justitieminister Beatrice Ask m Det har kommit till min kännedom att justitieministern under ett seminarium uttalat att uthyrning av så kallade ägarlägenheter ska få ske utan inskränkningar enligt ett kommande förslag

  Inlämnad
  2008-02-11
  Besvarare
  Beatrice Ask (M)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Polisens resurser i Värmland

  Polisens resurser i Värmland

  Interpellation 2007/08:359 av Högman, Berit (s)

  den 31 januari Interpellation 2007/08:359 Polisens resurser i Värmland av Berit Högman s till justitieminister Beatrice Ask m I mitt hemlän Värmland ska polismyndigheten återigen reducera sina kostnader. Rikspolisstyrelsen har aviserat att man för 2008 kommer att dra in medel motsvarande sju poliser. För 2009 kommer

  Inlämnad
  2008-01-31
  Besvarare
  Beatrice Ask (M)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Svenska politiska idéstiftelser

  Svenska politiska idéstiftelser

  Interpellation 2007/08:338 av Krantz, Tobias (fp)

  den 25 januari Interpellation 2007/08:338 Svenska politiska idéstiftelser av Tobias Krantz fp till justitieminister Beatrice Ask m En vecka i juli varje år samlas politiker, debattörer, intresseorganisationer och journalister till den så kallade Almedalsveckan i Visby. I stort sett alla viktiga aktörer inom opinionsbildningen

  Inlämnad
  2008-01-25
  Besvarare
  Beatrice Ask (M)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Ordningsvakter och entrévärdar

  Ordningsvakter och entrévärdar

  Interpellation 2007/08:326 av Olsson, Lena (v)

  den 22 januari Interpellation 2007/08:326 Ordningsvakter och entrévärdar av Lena Olsson v till justitieminister Beatrice Ask m Justitiekanslern fattade i december beslut i sitt initiativärende för granskning av vakters och polisers agerande i samband med ingripanden vid klubbar och restauranger. Beslutet innehåller

  Inlämnad
  2008-01-22
  Besvarare
  Beatrice Ask (M)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Fotboja på öppna anstalter

  Fotboja på öppna anstalter

  Interpellation 2007/08:325 av Åström, Alice (v)

  den 22 januari Interpellation 2007/08:325 Fotboja på öppna anstalter av Alice Åström v till justitieminister Beatrice Ask m Kolmårdenanstalten har sedan 2005 genomfört ett försök med fotboja på anstalten, detta som del av ett försök att skapa en anstalt där de intagna har större möjlighet att vistas i det vanliga

  Inlämnad
  2008-01-22
  Besvarare
  Beatrice Ask (M)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Bordellhärvan

  Bordellhärvan

  Interpellation 2007/08:280 av Olsson, Lena (v)

  den 11 december Interpellation 2007/08:280 Bordellhärvan av Lena Olsson v till justitieminister Beatrice Ask m Den så kallade bordellhärvan, där svenska politiker och myndighetsföreträdare ska ha utnyttjat kvinnor och barn i prostitution, är åter aktuell. Två kvinnor, som på den tiden var minderåriga, har krävt

  Inlämnad
  2007-12-11
  Besvarare
  Beatrice Ask (M)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Neddragningar inom Stockholmspolisen

  Neddragningar inom Stockholmspolisen

  Interpellation 2007/08:255 av Vestlund, Börje (s)

  den 3 december Interpellation 2007/08:255 Neddragningar inom Stockholmspolisen av Börje Vestlund s till justitieminister Beatrice Ask m Vid polisstyrelsens senaste sammanträde i Stockholm ansåg sig länspolismästaren vara tvungen att lämna förslag om att skära i budgeten med ca 50 miljoner kronor. Åtgärden innebär

  Inlämnad
  2007-12-04
  Besvarare
  Beatrice Ask (M)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Kriminalvårdens ekonomi

  Kriminalvårdens ekonomi

  Interpellation 2007/08:200 av Olsson, Lena (v)

  den 21 november Interpellation 2007/08:200 Kriminalvårdens ekonomi av Lena Olsson v till justitieminister Beatrice Ask m Kriminalvården står inför stora ekonomiska svårigheter. Eftersom det inte finns några möjligheter att spara pengar på lokaler är personalneddragningar den enda lösningen. Stockholmsregionen räknar

  Inlämnad
  2007-11-21
  Besvarare
  Beatrice Ask (M)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

  Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

  Betänkande 2007/08:FiU2

  Riksdagen sade ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om anslag till samhällsekonomi och finansförvaltning för 2008. Den största delen av anslagen går till statliga tjänstepensioner. Riksdagen sade också ja till Riksrevisionens styrelses förslag om anslag till Riksrevisionen. Riksdagen sade dessutom ja till regeringens förslag till ändrat mål för politikområdet Effektiv statsförvaltning.

  Behandlade dokument
  16
  Förslagspunkter
  17
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  28, 78 minuter
  Justering
  2007-12-04
  Debatt
  2007-12-20
  Beslut
  2007-12-20
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Polisens arbete för att bekämpa ungdomsvåldet

  Polisens arbete för att bekämpa ungdomsvåldet

  Interpellation 2007/08:224 av Bodström, Thomas (s)

  den 23 november Interpellation 2007/08:224 Polisens arbete för att bekämpa ungdomsvåldet av Thomas Bodström s till justitieminister Beatrice Ask m Med hänsyn till den senaste tidens händelser då ungdomar varit inblandade i våldsamheter som har fått tragiska följder vill jag fråga justitieminister Beatrice Ask:

  Inlämnad
  2007-11-23
  Besvarare
  Beatrice Ask (M)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Datalagring

  Datalagring

  Interpellation 2007/08:223 av Bodström, Thomas (s)

  den 23 november Interpellation 2007/08:223 Datalagring av Thomas Bodström s till justitieminister Beatrice Ask m Gudrun Antemar har för en tid sedan presenterat förslaget om hur Europaparlamentets och rådets direktiv om lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpning ska genomföras i svensk rätt. För polisen är

  Inlämnad
  2007-11-23
  Besvarare
  Beatrice Ask (M)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Kriminalvården

  Kriminalvården

  Interpellation 2007/08:222 av Bodström, Thomas (s)

  den 23 november Interpellation 2007/08:222 Kriminalvården av Thomas Bodström s till justitieminister Beatrice Ask m I regeringsförklaringen sade statsminister Fredrik Reinfeldt: För rättsväsendet innebär regeringens politik den största satsningen någonsin. Samtidigt får kriminalvården känna på besparingar mot vad

  Inlämnad
  2007-11-23
  Besvarare
  Beatrice Ask (M)

Filter