Beatrice Ask (M)

Tidigare riksdagsledamot

Parti
Moderaterna
Valkrets
Stockholms kommun
Titel
Förbundsordförande, senare statsråd
Född år
1956
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2014-10-04 – 2019-12-31
Ledig
2006-10-06 – 2014-10-03
Ordinarie
1994-10-07 – 2006-10-05
Ledig
1994-10-02 – 1994-10-06
Ordinarie
1988-10-03 – 1988-10-27

Justitieutskottet

Ordförande
2014-10-07 – 2017-06-15
Ledamot
2002-10-08 – 2006-10-02

Konstitutionsutskottet

Ledamot
2018-01-01 – 2018-01-19
Ordförande
2017-09-14 – 2017-12-31
Ledamot
2017-06-15 – 2017-09-14
Suppleant
2003-10-03 – 2003-11-24
Suppleant
1988-10-10 – 1988-10-26

Försvarsutskottet

Ordförande
2019-02-28 – 2019-12-31
Vice ordförande
2018-10-02 – 2019-02-28
Ledamot
2018-10-02 – 2018-10-02
Ledamot
2018-01-19 – 2018-09-24

Utbildningsutskottet

Andre vice ordförande
1998-10-13 – 2002-09-30
Vice ordförande
1998-10-13 – 2002-09-29
Vice ordförande
1994-10-11 – 1998-10-04
Ledamot
1994-10-10 – 1998-10-04
Suppleant
1988-10-10 – 1988-10-26

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet

Deputerad
2019-11-14 – 2019-12-17
Vice ordförande
2019-05-09 – 2019-06-12
Deputerad
2018-11-15 – 2018-12-05
Deputerad
2018-05-15 – 2018-06-14

Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet

Suppleant
2003-10-07 – 2003-11-20

EU-nämnden

Ledamot
2004-09-23 – 2006-10-10
Suppleant
2002-10-08 – 2004-09-23

Valberedningen

Ledamot
2006-10-02 – 2006-10-06
Vice ordförande
2002-09-30 – 2006-10-02
Ledamot
1999-11-23 – 2002-09-30
Suppleant
1998-10-05 – 1999-11-23

Krigsdelegationen

Ledamot
2014-10-14 – 2019-12-31
Ledamot
2006-10-17 – 2010-10-19
Ledamot
2002-10-15 – 2006-10-16
Ledamot
1999-10-20 – 2002-10-14

Riksdagsstyrelsen

Suppleant
2000-07-01 – 2006-10-10

Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling

Suppleant
2018-10-24 – 2019-12-31

Justitiedepartementet

Justitieminister
2006-10-06 – 2014-10-03

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Riksdagsledamot 88 (881003-881027) och 94-19. Ledamot justitieutskottet 02-06 och ordförande 14-17, EU-nämnden 04-06, konstitutionsutskottet 17-18 och ordförande 17, försvarsutskottet 18-19, vice ordförande 18-19 och ordförande 19, sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 18 och 19. Vice ordförande utbildningsutskottet 94-98 och 98-02, 2:e vice ordförande 98-02. Suppleant konstitutionsutskottet 88 och 03, utbildningsutskottet 88 och sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet 03. Ledamot riksdagens valberedning 99-06 och vice ordförande 02-06. Ledamot krigsdelegationen 99-10 och 14-19 och riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling 18-19. Suppleant riksdagens valberedning 98-99, EU-nämnden 02-04 och riksdagsstyrelsen 00-06. Statsråd, Utbildningsdepartementet 911004-941007. Statsråd och chef (justitieminister), Justitiedepartementet 061006-140310.

Föräldrar

Sven Ask och Ann Marie Mattsson.

Utbildning

High school diploma, Akron, Ohio, USA 74. Gymnasieskola 76. Internationella ekonomilinjen, Uppsala universitet 78-79.

Anställningar

Distriktsombudsman, MUF 75-78. Biträdande borgarrådssekreterare, Stockholm 80-84. Borgarråd, Stockholm 88-91.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Styrelseledamot, Skolöverstyrelsen 89-91 och Rikspolisstyrelsen 03-06. Styrelseordförande, Linköpings universitet 05-06. Ledamot, Statens ungdomsråd 84-85, Jämställdhetsrådet t.o.m. 01 och Registernämnden 03. Ersättare, Statens ansvarsnämnd 02-. Ledamot, Kommittén om ett nationellt kunskapslyft för vuxna 95-99. Ledamot, Säkerhetspolisens insynsråd 01-18. Ledamot, insynsrådet vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 18-. Ledamot, Försvarsberedningen 17-. Ledamot, Folkrätts- och nedrustningsdelegationen 19-.

Kommunala uppdrag

Kommunfullmäktig, Stockholm 91. Ledamot, kommunstyrelsens planeringsberedning 89-91. Ordförande, skolstyrelsen 88-91, Kommittén för Stockholmsforskning 89-91, Skolfastigheter i Stockholm AB 90-91 och City polisnämnd, Stockholm 99-.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot, MUF:s förbundsstyrelse 78-88, 2:e vice ordförande 79-84, ordförande 84-88. Ordförande, Moderatkvinnorna 97-01. Ledamot, Moderaternas partistyrelse 99-. Styrelseledamot, Trygg-Hansa Försäkrings AB 99-06.

Litteratur

Att försvara friheten (81, tillsammans med andra), Ett friare Sverige (83, tillsammans med andra), Spjutspets mot framtiden (97, tillsammans med andra) och Erfarenheter av ett regimskifte (97).

Bostadsort

Stockholm

Sagt och gjort

Valda filter
 • Humanismens ställning i utbildning och samhälle

  Motion 2000/01:Ub818 av Beatrice Ask m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:Ub818 av Ask, Beatrice m Humanismens ställning i utbildning och samhälle Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om betydelsen av humanism och humaniora i samhället. 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening

  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  5
  Utskottsberedning
  ---2000/01:UbU13 2000/01:UbU8
  Riksdagsbeslut
  (5 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • Antagningsregler för högre utbildning

  Motion 2000/01:Ub505 av Beatrice Ask m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:Ub505 av Ask, Beatrice m Antagningsregler för högre utbildning 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om principer för nya antagningsregler för högre utbildning. 3 Inledning Antagningssystemet till

  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2000/01:UbU8
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Skolans uppdrag att informera i ordnings- och uppförandefrågor m.m.

  Motion 2000/01:Ub284 av Beatrice Ask m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:Ub284 av Ask, Beatrice m Skolans uppdrag att informera i ordnings- och uppförandefrågor m.m. Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om översyn av reglerna för elevers tillrättaförande. 2. Riksdagen tillkännager för regeringen

  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  -----2000/01:UbU13
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • Ökad frihet för skolors egna bedömningar

  Motion 2000/01:Ub282 av Beatrice Ask m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:Ub282 av Ask, Beatrice m Ökad frihet för skolors egna bedömningar Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om nya riktlinjer vad gäller särskilda antagningsregler i grund- och gymnasieskolan. 2. Riksdagen tillkännager för

  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  -----2000/01:UbU13 2000/01:UbU9
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • En kunskapsnation i världsklass

  Motion 2000/01:Ub260 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:Ub260 av Lundgren, Bo m En kunskapsnation i världsklass Sammanfattning Kunskap är makt uttrycket har aldrig haft större aktualitet än nu. Kunskap ger varje människa möjlighet att utvecklas, växa och skapa sig den tillvaro hon eller han vill ha. Den som har kunskap har också makt över

  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  44
  Utskottsberedning
  ----------------------2000/01:UbU1 2000/01:UbU10 2000/01:UbU13 2000/01:UbU2 2000/01:UbU6 2000/01:UbU8 2000/01:UbU9
  Riksdagsbeslut
  (44 yrkanden): , , 22 saknar beslutsinformation
 • En frigörelse av skolan

  Motion 2000/01:Ub258 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:Ub258 av Lundgren, Bo m En frigörelse av skolan Sammanfattning Den svenska skolan måste frigöras från politisk klåfingrighet om den skall kunna möta höga kvalitetskrav. De senaste åren har kvalitetsbristerna i skolan blivit allt tydligare, liksom svårigheterna för den kommunala skolan

  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2000/01:UbU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Fler företag inom hälso- och sjukvården

  Motion 2000/01:So345 av Margareta Cederfelt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:So345 av Cederfelt, Margareta m Fler företag inom hälso- och sjukvården Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en översyn av regelverket i syfte att förbättra för småskaliga alternativ inom hälso- och sjukvården. Fler

  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2000/01:SoU10
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Mångfaldens välfärd

  Motion 2000/01:So303 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:So303 av Lundgren, Bo m Mångfaldens välfärd 1 Sammanfattning De uppgifter som sköts av den offentliga sektorn har med tiden blivit alltflera. Den svarar inte bara för finansieringen av exempelvis sjukvård, äldreomsorg och skola utan också till mycket stor del för att erbjuda vården och

  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  17
  Utskottsberedning
  -----------2000/01:SoU10 2000/01:SoU18 2000/01:SoU9 2000/01:UbU1 2000/01:UbU9
  Riksdagsbeslut
  (17 yrkanden): , , 11 saknar beslutsinformation
 • Trygghet för äldre genom ökad valfrihet

  Motion 2000/01:So244 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:So244 av Lundgren, Bo m Trygghet för äldre genom ökad valfrihet Sammanfattning Dagens äldreomsorg är trots stora påfrestningar bättre än för 20 år sedan. Men det finns också många kvarvarande brister. Flera uppmärksammade fall från såväl offentlig som privat verksamhet visar detta. I

  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  32
  Utskottsberedning
  ---------------------2000/01:SoU5 2000/01:SoU9
  Riksdagsbeslut
  (32 yrkanden): , , 21 saknar beslutsinformation
 • En modern inkomstskattereform

  Motion 2000/01:Sk319 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:Sk319 av Lundgren, Bo m En modern inkomstskattereform Sammanfattning Människan både vill och kan ta ansvar för sin livssituation om hon ges förutsättningar för det. Med världens högsta skattetryck över halva BNP beskärs medborgarnas frihet, välfärden urgröps och tryggheten minskar. Medborgarna

  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  ------2000/01:FiU1
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation
 • Sverige i världen

  Motion 2000/01:U623 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:U623 av Lundgren, Bo m Sverige i världen Sammanfattning Dagens välståndsnivå bygger på global arbetsdelning och frihandel. Det faktum att frihandel tillfälligt kan ställa ekonomier, branscher, sektorer, företag och enskilda människor inför stora omställningar får aldrig tas till intäkt

  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  24
  Utskottsberedning
  ---------------2000/01:FiU25 2000/01:NU9 2000/01:UU2 2000/01:UU4 2001/02:LU16
  Riksdagsbeslut
  (24 yrkanden): , 4 bifall, 15 saknar beslutsinformation
 • Sverige och Europa

  Motion 2000/01:U513 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  U513 1 InnehÃ¥llsförteckning 1 InnehÃ¥llsförteckning 55 2 Förslag till riksdagsbeslut 56 3 VÃ¥ra förslag 58 3.1 Det svenska ordförandeskapet 58 3.2 EU-utvidgningen 58 3.3 Regeringskonferensen 58 3.4 Institutionella reformer 58 3.5 En effektiv gemensam utrikes- och sÃ
  kerhetspolitik 59 3.6 Ett svenskt

  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  30
  Utskottsberedning
  -------------2000/01:FiU1 2000/01:JuU11 2000/01:KU18 2000/01:KUU1 2000/01:MJU12 2000/01:NU10 2000/01:SfU9 2000/01:SoU10 2000/01:UU4 2001/02:MJU15 2001/02:MJU3 2001/02:UU10
  Riksdagsbeslut
  (30 yrkanden): , , 13 saknar beslutsinformation
 • Fastighetsskatten

  Motion 2000/01:Sk621 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:Sk621 av Lundgren, Bo m Fastighetsskatten Sammanfattning Fastighetsskatten är en orättfärdig skatt som tas ut utan hänsyn till människors förmåga att betala. Sverige skall inte ha skatter som driver människor från sina hem och som gör att många av de människor som kan bo kvar har mycket

  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  ------2000/01:FiU1 2000/01:SkU18
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation
 • Energipolitiken

  Motion 2000/01:N242 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:N242 av Lundgren, Bo m Energipolitiken 1 Sammanfattning Det övergripande målet för energipolitiken skall vara en säker och konkurrenskraftig el- och energiförsörjning. De särskilda produktionsskatterna och subventionerna som enbart utgör ett negativt ingrepp på energimarknadens funktionssätt

  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  34
  Utskottsberedning
  -----------------2000/01:NU3 2000/01:NU8 2000/01:SkU17
  Riksdagsbeslut
  (34 yrkanden): , , 17 saknar beslutsinformation
 • Utförsäljning av statsföretagen

  Motion 2000/01:N210 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:N210 av Lundgren, Bo m Sälj statsföretagen Sammanfattning Genom att äga 63 bolag helt eller delvis har staten stor makt över svenskt näringsliv. Detta trots att det inte finns någon anledning för staten att genom ägande och styrning av företag konkurrera med privata näringsidkare. Vi

  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  11
  Utskottsberedning
  -------2000/01:FiU3 2000/01:NU7
  Riksdagsbeslut
  (11 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation
 • Trygghet till liv och egendom

  Motion 2000/01:Ju911 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:Ju911 av Lundgren, Bo m Trygghet till liv och egendom 1 Sammanfattning Under en lång rad av år har en allt grövre våldsbrottslighet tillåtits växa fram i Sverige. Den svenska kriminalpolitiken måste därför lägga om kurs. Exempel från andra länder visar att det faktiskt går att bryta en

  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  53
  Utskottsberedning
  -----------------------------------2000/01:JuU1 2000/01:JuU12 2000/01:JuU13 2000/01:JuU14 2000/01:JuU20
  Riksdagsbeslut
  (53 yrkanden): , , 35 saknar beslutsinformation
 • Kulturen

  Motion 2000/01:Kr235 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:Kr235 av Lundgren, Bo m Kulturen 1 Sammanfattning Behovet av att förändra och förnya det svenska kulturlivet är stort. Internet, bredband, digital TV och andra sätt att sända och ta emot impulser och intryck ställer krav på en annan politik som förstår vikten av anpassning och förmågan

  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  17
  Utskottsberedning
  ------2000/01:KrU1 2000/01:KrU2 2000/01:KrU3 2000/01:KrU5 2000/01:KrU6 2001/02:KrU14 2001/02:KrU15 2001/02:KrU16 2001/02:KrU19
  Riksdagsbeslut
  (17 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation
 • Alla människors delaktighet

  Motion 2000/01:K303 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:K303 av Lundgren, Bo m Alla människors delaktighet 1 Sammanfattning Den svenska demokratin behöver förnyas. Det måste ske för att folkstyret skall bli mer vitalt och människors delaktighet större. Vårt reformprogram är mycket brett. Det behövs en rad reformer också utanför den traditionella

  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  16
  Utskottsberedning
  --------2000/01:KU11 2000/01:KU12 2000/01:KU4 2000/01:KU7
  Riksdagsbeslut
  (16 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation
 • Allmänna motionsperioden

  Motion 2000/01:K254 av Carl Erik Hedlund m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:K254 av Hedlund, Carl Erik m Allmänna motionsperioden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att riksdagsstyrelsen utreder förutsättningarna för att ge riksdagen fler tillfällen att väcka motioner. Motiv för vårt förslag Uppdraget som riksdagsledamot ger ständiga impulser. Kontakter

  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2000/01:KU4
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Miljöpolitik för utveckling och framtidstro

  Motion 2000/01:MJ764 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:MJ764 av Lundgren, Bo m Miljöpolitik för utveckling och framtidstro 1 Sammanfattning Är jorden på väg att gå under Ibland när man lyssnar på miljödebatten kan man tro det. Vi har dock ett positivt budskap att komma med. Faktum är att det finns mycket som tyder på att vår miljö sammantaget

  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  45
  Utskottsberedning
  -----------------------------2000/01:BoU1 2000/01:MJU1 2000/01:MJU10 2000/01:MJU13 2000/01:MJU16 2000/01:MJU21 2000/01:MJU3 2000/01:SkU17 2001/02:MJU3
  Riksdagsbeslut
  (45 yrkanden): , , 29 saknar beslutsinformation

Filter