Beatrice Ask (M)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Stockholms kommun
Titel
Förbundsordförande, senare statsråd
Född år
1956
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2014-10-04 – 2019-12-31
Ledig
2006-10-06 – 2014-10-03
Ordinarie
1994-10-07 – 2006-10-05
Ledig
1994-10-02 – 1994-10-06
Ordinarie
1988-10-03 – 1988-10-27

Justitieutskottet

Ordförande
2014-10-07 – 2017-06-15
Ledamot
2002-10-08 – 2006-10-02

Konstitutionsutskottet

Ledamot
2018-01-01 – 2018-01-19
Ordförande
2017-09-14 – 2017-12-31
Ledamot
2017-06-15 – 2017-09-14
Suppleant
2003-10-03 – 2003-11-24
Suppleant
1988-10-10 – 1988-10-26

Försvarsutskottet

Ordförande
2019-02-28 – 2019-12-31
Vice ordförande
2018-10-02 – 2019-02-28
Ledamot
2018-10-02 – 2018-10-02
Ledamot
2018-01-19 – 2018-09-24

Utbildningsutskottet

Andre vice ordförande
1998-10-13 – 2002-09-30
Vice ordförande
1998-10-13 – 2002-09-29
Vice ordförande
1994-10-11 – 1998-10-04
Ledamot
1994-10-10 – 1998-10-04
Suppleant
1988-10-10 – 1988-10-26

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet

Deputerad
2019-11-14 – 2019-12-17
Vice ordförande
2019-05-09 – 2019-06-12
Deputerad
2018-11-15 – 2018-12-05
Deputerad
2018-05-15 – 2018-06-14

Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet

Suppleant
2003-10-07 – 2003-11-20

EU-nämnden

Ledamot
2004-09-23 – 2006-10-10
Suppleant
2002-10-08 – 2004-09-23

Valberedningen

Ledamot
2006-10-02 – 2006-10-06
Vice ordförande
2002-09-30 – 2006-10-02
Ledamot
1999-11-23 – 2002-09-30
Suppleant
1998-10-05 – 1999-11-23

Krigsdelegationen

Ledamot
2014-10-14 – 2019-12-31
Ledamot
2006-10-17 – 2010-10-19
Ledamot
2002-10-15 – 2006-10-16
Ledamot
1999-10-20 – 2002-10-14

Riksdagsstyrelsen

Suppleant
2000-07-01 – 2006-10-10

Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling

Suppleant
2018-10-24 – 2019-12-31

Justitiedepartementet

Justitieminister
2006-10-06 – 2014-10-03

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Riksdagsledamot 88 (881003-881027) och 94-19. Ledamot justitieutskottet 02-06 och ordförande 14-17, EU-nämnden 04-06, konstitutionsutskottet 17-18 och ordförande 17, försvarsutskottet 18-19, vice ordförande 18-19 och ordförande 19, sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 18 och 19. Vice ordförande utbildningsutskottet 94-98 och 98-02, 2:e vice ordförande 98-02. Suppleant konstitutionsutskottet 88 och 03, utbildningsutskottet 88 och sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet 03. Ledamot riksdagens valberedning 99-06 och vice ordförande 02-06. Ledamot krigsdelegationen 99-10 och 14-19 och riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling 18-19. Suppleant riksdagens valberedning 98-99, EU-nämnden 02-04 och riksdagsstyrelsen 00-06. Statsråd, Utbildningsdepartementet 911004-941007. Statsråd och chef (justitieminister), Justitiedepartementet 061006-140310.

Föräldrar

Sven Ask och Ann Marie Mattsson.

Utbildning

High school diploma, Akron, Ohio, USA 74. Gymnasieskola 76. Internationella ekonomilinjen, Uppsala universitet 78-79.

Anställningar

Distriktsombudsman, MUF 75-78. Biträdande borgarrådssekreterare, Stockholm 80-84. Borgarråd, Stockholm 88-91.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Styrelseledamot, Skolöverstyrelsen 89-91 och Rikspolisstyrelsen 03-06. Styrelseordförande, Linköpings universitet 05-06. Ledamot, Statens ungdomsråd 84-85, Jämställdhetsrådet t.o.m. 01 och Registernämnden 03. Ersättare, Statens ansvarsnämnd 02-. Ledamot, Kommittén om ett nationellt kunskapslyft för vuxna 95-99. Ledamot, Säkerhetspolisens insynsråd 01-18. Ledamot, insynsrådet vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 18-. Ledamot, Försvarsberedningen 17-. Ledamot, Folkrätts- och nedrustningsdelegationen 19-.

Kommunala uppdrag

Kommunfullmäktig, Stockholm 91. Ledamot, kommunstyrelsens planeringsberedning 89-91. Ordförande, skolstyrelsen 88-91, Kommittén för Stockholmsforskning 89-91, Skolfastigheter i Stockholm AB 90-91 och City polisnämnd, Stockholm 99-.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot, MUF:s förbundsstyrelse 78-88, 2:e vice ordförande 79-84, ordförande 84-88. Ordförande, Moderatkvinnorna 97-01. Ledamot, Moderaternas partistyrelse 99-. Styrelseledamot, Trygg-Hansa Försäkrings AB 99-06.

Litteratur

Att försvara friheten (81, tillsammans med andra), Ett friare Sverige (83, tillsammans med andra), Spjutspets mot framtiden (97, tillsammans med andra) och Erfarenheter av ett regimskifte (97).

Bostadsort

Stockholm

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av prop. 2004/05:170 Ny instans- och processordning i utlännings- och medborgarskapsärenden

  Motion 2004/05:Sf33 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2004/05:Sf33 av Fredrik Reinfeldt m.fl. m med anledning av prop. 2004/05:170 Ny instans- och processordning i utlännings- och medborgarskapsärenden 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om domstolsväsendets förutsättningar att ta

  Inlämnad
  2005-06-15
  Förslag
  7
  Utskottsberedning
  2004/05:SfU17
  Riksdagsbeslut
  (7 yrkanden): 7 avslag
 • Stillbild från Debatt om förslag: Tillträde till 2000 års konvention om ömsesidig rättslig hjälp i brottmålmellan EU:s medlemsstater

  Tillträde till 2000 års konvention om ömsesidig rättslig hjälp i brottmålmellan EU:s medlemsstater

  Betänkande 2004/05:JUU33

  Riksdagen godkände 2000 års konvention om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål mellan EU:s medlemsstater, ett tilläggsprotokoll och ett relaterat avtal mellan EU och Island och Norge. Riksdagen sa också ja till nödvändiga lagändringar till följd av överenskommelserna. Lagändringarna börjar med ett undantag gälla den 1 juli 2005.

  Behandlade dokument
  8
  Förslagspunkter
  5
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  13, 1 minuter
  Justering
  2005-05-24
  Debatt
  2005-06-02
  Beslut
  2005-06-02
 • Stillbild från Debatt om förslag: Överskottsinformation

  Överskottsinformation

  Betänkande 2004/05:JUU28

  Polisen ska från den 1 juli 2005 kunna använda så kallad överskottsinformation från till exempel telefonavlyssning för att utreda brott eller förhindra nya brott. Vid användningen av hemliga tvångsmedel, till exempel telefonavlyssning, kan det komma fram uppgifter som inte har något som helst samband

  Behandlade dokument
  14
  Förslagspunkter
  10
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  20, 1 minuter
  Justering
  2005-05-24
  Debatt
  2005-06-02
  Beslut
  2005-06-02
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: ekonomin i åklagarväsendet

  ekonomin i åklagarväsendet

  Interpellation 2004/05:556 av Pehrson, Johan (fp)

  den 25 april Interpellation 2004/05:556 av Johan Pehrson fp till justitieminister Thomas Bodström om ekonomin i åklagarväsendet Indragna pengar, särskilda anslagssparanden och uppsagda krediter det är verkligheten för det svenska åklagarväsendet som är hårt pressat av en ekonomisk tvångströja. Risken är stor att regeringens

  Inlämnad
  2005-04-25
  Besvarare
  Thomas Bodström (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: anslag till domstolarna

  anslag till domstolarna

  Interpellation 2004/05:552 av Ertsborn, Jan (fp)

  den 25 april Interpellation 2004/05:552 av Jan Ertsborn fp till justitieminister Thomas Bodström om anslag till domstolarna I en interpellationsdebatt den 10 februari i år bekräftade justitieministern att regeringen minskat anslagen till domstolarna för verksamhetsåret 2005. Detta var tvärtemot riksdagens beslut i

  Inlämnad
  2005-04-25
  Besvarare
  Thomas Bodström (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: polisens ekonomi

  polisens ekonomi

  Interpellation 2004/05:546 av Strandberg, Torkild (fp)

  den 21 april Interpellation 2004/05:546 av Torkild Strandberg fp till justitieminister Thomas Bodström om Polisens ekonomi Polisens budget baseras på de anslag som riksdagen beslutar om. Den 16 december 2004 utökade riksdagens majoritet Polisens budget med 100 miljoner kronor. Redan den 22 december ändrades de ekonomiska

  Inlämnad
  2005-04-21
  Besvarare
  Thomas Bodström (S)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Tillträdesförbud

  Tillträdesförbud

  Betänkande 2004/05:JUU32

  Från den 1 juli i år blir det möjligt att stänga ute kända våldsverkare från fotbollsmatcher och andra idrottsarrangemang. Beslutet om tillträdesförbud innebär att en person kan förbjudas att komma in på en idrottsarena när ett idrottsarrangemang anordnas där. Den som bryter mot förbudet kan dömas till

  Behandlade dokument
  3
  Förslagspunkter
  5
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  17, 60 minuter
  Justering
  2005-04-28
  Debatt
  2005-05-11
  Beslut
  2005-05-11
 • Stillbild från Debatt om förslag: Förverkande vid brott, m.m.

  Förverkande vid brott, m.m.

  Betänkande 2004/05:JUU31

  Riksdagen ändrar bestämmelserna för förverkande vid brott. Beslutet grundar sig bland annat på ett rambeslut från EU och syftar till att motverka ekonomisk vinning vid brott och se till att brottslingar fråntas hjälpmedel vid brott. Beslutet innebär att brottsbalkens bestämmelser om förverkande ska kunna

  Behandlade dokument
  3
  Förslagspunkter
  3
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  12, 33 minuter
  Justering
  2005-04-28
  Debatt
  2005-05-11
  Beslut
  2005-05-11
 • med anledning av prop. 2004/05:100 2005 års ekonomiska vårproposition

  Motion 2004/05:Fi13 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2004/05:Fi13 av Fredrik Reinfeldt m.fl. m med anledning av prop. 2004/05:100 2005 års ekonomiska vårproposition Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 3 2 Bryt utanförskapet: Gör det lönsamt att arbeta 3 3 Regeringens politik 5 3.1 Regeringens riktlinjer för den ekonomiska politiken 5

  Inlämnad
  2005-05-02
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2004/05:FiU20
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): 3 avslag
 • med anledning av prop. 2004/05:144 Internationell rättslig hjälp i brottmål: Tillträde till 2000 års EU-konvention m.m.

  Motion 2004/05:Ju51 av Beatrice Ask m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2004/05:Ju51 av Beatrice Ask m.fl. m med anledning av prop. 2004/05:144 Internationell rättslig hjälp i brottmål: Tillträde till 2000 års EU-konvention m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om lagstiftning avseende skyddsidentitet

  Inlämnad
  2005-04-19
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:JuU33
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Stillbild från Debatt om förslag: Stalking

  Stalking

  Betänkande 2004/05:JUU20

  Riksdagen sade nej till en motion från allmänna motionstiden 2004 om förföljelsesyndrom, så kallad stalking. Skälet är att det redan pågår arbete i den fråga som motionen tar upp.

  Behandlade dokument
  1
  Förslagspunkter
  1
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  30, 83 minuter
  Justering
  2005-03-22
  Debatt
  2005-04-13
  Beslut
  2005-04-20
 • med anledning av prop. 2004/05:135 Utökade möjligheter att förverka utbyte av och hjälpmedel vid brott m.m.

  Motion 2004/05:Ju46 av Beatrice Ask m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2004/05:Ju46 av Beatrice Ask m.fl. m med anledning av prop. 2004/05:135 Utökade möjligheter att förverka utbyte av och hjälpmedel vid brott m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att regeringen snarast skall återkomma till riksdagen

  Inlämnad
  2005-04-07
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:JuU31
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • med anledning av prop. 2004/05:131 En modernare rättegång - reformering av processen i allmän domstol

  Motion 2004/05:Ju44 av Beatrice Ask m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2004/05:Ju44 av Beatrice Ask m.fl. m med anledning av prop. 2004/05:131 En modernare rättegång reformering av processen i allmän domstol Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att reformen av processen i allmän domstol skall utvärderas

  Inlämnad
  2005-04-07
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2004/05:JuU29
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag
 • med anledning av prop. 2004/05:143 Överskottsinformation vid användning av hemliga tvångsmedel m.m.

  Motion 2004/05:Ju47 av Beatrice Ask m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2004/05:Ju47 av Beatrice Ask m.fl. m med anledning av prop. 2004/05:143 Överskottsinformation vid användning av hemliga tvångsmedel m.m. 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår förslaget till begränsning av rätten att använda överskottsinformation. Riksdagen begär att regeringen snarast återkommer

  Inlämnad
  2005-04-07
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2004/05:JuU28
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag
 • med anledning av prop. 2004/05:119 Ökad säkerhet i pass m.m.

  Motion 2004/05:Ju41 av Beatrice Ask m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2004/05:Ju41 av Beatrice Ask m.fl. m med anledning av prop. 2004/05:119 Ökad säkerhet i pass m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att sökanden av pass skall vara skyldig att inlämna eller låta passmyndigheten ta en bild i

  Inlämnad
  2005-03-31
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2004/05:JuU27
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag
 • Stillbild från Debatt om förslag: Godkännande av rambeslut om verkställighet av förverkandebeslut

  Godkännande av rambeslut om verkställighet av förverkandebeslut

  Betänkande 2004/05:JUU25

  Riksdagen godkände ett inom EU upprättat utkast till rambeslut som innebär att principen om ömsesidigt erkännande börjar tillämpas även på beslut om förverkande. Enligt rambeslutet ska ett beslut om förverkande som har beslutats av en domstol i en medlemsstat erkännas och verkställas i en annan medlemsstat utan att något nytt beslut om förverkande behöver fattas av den staten.

  Behandlade dokument
  2
  Förslagspunkter
  2
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  7, 77 minuter
  Justering
  2005-03-10
  Debatt
  2005-03-23
  Beslut
  2005-03-23
 • med anledning av prop. 2004/05:77 Lag om tillträdesförbud vid idrottsevenemang

  Motion 2004/05:Ju34 av Beatrice Ask m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2004/05:Ju34 av Beatrice Ask m.fl. m med anledning av prop. 2004/05:77 Lag om tillträdesförbud vid idrottsevenemang 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att även gärningar som begåtts av ungdomar under 15 år skall tas med vid

  Inlämnad
  2005-02-24
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2004/05:JuU32
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): 3 avslag
 • med anledning av prop. 2004/05:64 Ny ordning för rättsintyg

  Motion 2004/05:Ju32 av Beatrice Ask m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2004/05:Ju32 av Beatrice Ask m.fl. m med anledning av prop. 2004/05:64 Ny ordning för rättsintyg Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Rättsmedicinalverket skall åläggas att upprätta en tidsplan för utbildning av rättsläkare

  Inlämnad
  2005-02-01
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  2004/05:JuU23
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): 4 avslag
 • med anledning av prop. 2004/05:55 Sveriges antagande av rambeslut om tillämpning av principen om ömsesidigt erkännande på beslut om förverkande

  Motion 2004/05:Ju30 av Beatrice Ask m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2004/05:Ju30 av Beatrice Ask m.fl. m med anledning av prop. 2004/05:55 Sveriges antagande av rambeslut om tillämpning av principen om ömsesidigt erkännande på beslut om förverkande 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att propositioner

  Inlämnad
  2005-02-01
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:JuU25
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Stormen över södra Sverige (väckt enligt 3 kap. 13 § riksdagsordningen med anledning av händelse av större vikt)

  Motion 2004/05:MJ7 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2004/05:MJ7 av Fredrik Reinfeldt m.fl. m Stormen över södra Sverige väckt enligt 3 kap. 13 riksdagsordningen med anledning av händelse av större vikt 1 Sammanfattning Orkanen Gudrun som svepte in över södra Sverige har i sin väg orsakat förödelse av en dignitet vi inte tidigare sett i Sverige.

  Inlämnad
  2005-01-25
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  2004/05:AU6 2004/05:BoU8 2004/05:FiU21 2004/05:MJU9 2004/05:NU14 2004/05:SfU10 2004/05:TU17 2005/06:SkU17
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): 10 avslag

Filter

Valda filter