Åsa Romson (MP)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Stockholms kommun
Titel
Jur.dr
Född år
1972
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2016-06-07 – 2017-07-14
Ordinarie
2016-06-07 – 2017-07-14
Ledig
2016-05-26 – 2016-06-06
Ledig
2014-10-03 – 2016-05-25
Ordinarie
2013-05-18 – 2014-10-02
Ledig
2012-11-23 – 2013-05-17
Ordinarie
2010-10-04 – 2012-11-22
Ordinarie
2006-10-02 – 2006-10-03

Miljöpartiet de gröna

Språkrör
2011-05-21 – 2016-05-13

Miljö- och jordbruksutskottet

Suppleant
2012-06-01 – 2014-09-29
Suppleant
2011-09-27 – 2012-05-31
Ledamot
2010-10-12 – 2011-09-19

EU-nämnden

Ordförande
2016-06-17 – 2017-07-14
Ledamot
2016-06-17 – 2016-06-17
Suppleant
2010-10-12 – 2011-09-19

Valberedningen

Ledamot
2010-10-04 – 2011-09-26

Utrikesnämnden

Suppleant
2011-09-30 – 2014-10-03

Miljödepartementet

Klimat- och miljöminister
2014-10-03 – 2014-12-31

Miljö- och energidepartementet

Klimat- och miljöminister
2015-01-01 – 2016-05-25

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Riksdagsledamot 06 och 10-. Ledamot miljö- och jordbruksutskottet 10-11 och ordförande EU-nämnden 16-. Suppleant EU-nämnden 10-11 och miljö- och jordbruksutskottet 11-14. Ledamot valberedningen 10-11. Statsråd (klimat- och miljöminister), Miljö- och energidepartementet och vice statsminister 141003-160525.

Föräldrar

Byggnadsingenjören Bo Romson och matematikläraren Harriet Bagge.

Utbildning

Estetisk praktisk linje, gren teater, Södra Latin, 90. Fil.kand. 01. Jur.kand. 01, Stockholms universitet. Jur. dr, Stockholms universitet 12.

Anställningar

Policyhandläggare, Forum Syd 01-05. Doktorand, Stockholms universitet 06-10.

Kommunala uppdrag

Kommunfullmäktig, Stockholms stad 02-10. Gruppledare, Miljöpartiet, Stockholms stad, 05-06. Vice ordförande, Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Stockholms stad 06-10.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Språkrör, Miljöpartiet 11-16.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • Stillbild från Aktuell debatt: Aktuell debatt om bristen på studentbostäder

  Aktuell debatt om bristen på studentbostäder

  Aktuell debatt om bristen på

 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Skydd av biologisk mångfald i skogen

  Skydd av biologisk mångfald i skogen

  Interpellation 2010/11:399 av Romson, Åsa (MP)

  den 19 maj Interpellation 2010/11:399 Skydd av biologisk mångfald i skogen av Åsa Romson MP till miljöminister Andreas Carlgren C Vid FN-mötet om biologisk mångfald i Nagoya enades världens länder om att ca 17 procent av landarealen behöver skyddas för att bevara den biologiska mångfalden. I Sverige är enbart ca

  Inlämnad
  2011-05-19
  Besvarare
  Andreas Carlgren (C)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Regeringens fortsatta satsning på kärnkraften

  Regeringens fortsatta satsning på kärnkraften

  Interpellation 2010/11:358 av Ernkrans, Matilda (S)

  den 10 maj Interpellation 2010/11:358 Regeringens fortsatta satsning på kärnkraften av Matilda Ernkrans S till miljöminister Andreas Carlgren C Sverige satsar, mycket diskret, 70 miljoner kronor i ny kärnkraftsforskning i Frankrike. Nyheten avslöjades i Ekot bara några dagar efter vårens stora kärnkraftsdebatt

  Inlämnad
  2011-05-10
  Besvarare
  Maud Olofsson (C)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Regeringens vallöfte om fossila bränslen

  Regeringens vallöfte om fossila bränslen

  Interpellation 2010/11:357 av Ernkrans, Matilda (S)

  den 10 maj Interpellation 2010/11:357 Regeringens vallöfte om fossila bränslen av Matilda Ernkrans S till miljöminister Andreas Carlgren C I valrörelsen 2010 sade miljöminister Andreas Carlgren att Sverige inte ska ha mer av naturgas och olja. Miljöministern betonar dessutom ofta att Sverige är bästa förebild i

  Inlämnad
  2011-05-10
  Besvarare
  Maud Olofsson (C)
 • Klimatpolitiken och den mellansvenska fossilgasledningen

  Interpellation 2010/11:391 av Romson, Åsa (MP)

  den 16 maj Interpellation 2010/11:391 Klimatpolitiken och den mellansvenska fossilgasledningen av Åsa Romson MP till närings- och energiminister Maud Olofsson C Den 17 mars 2011 fattade regeringen beslutet om att ge tillstånd för första etappen av den så kallade mellansvenska gasledningen. Ledningen är avsedd att

  Inlämnad
  2011-05-16
  Besvarare
  Maud Olofsson (C)
 • med anledning av prop. 2010/11:133 Vissa förändringar av trängselskatten i Göteborg

  Motion 2010/11:MP29 av Helena Leander m.fl. (MP)

  Motion till riksdagen 2010/11:MP29 av Helena Leander m.fl. MP med anledning av prop. 2010/11:133 Vissa förändringar av trängselskatten i Göteborg MP029 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör tillsätta en utredning som syftar till

  Inlämnad
  2011-05-13
  Förslag
  1
 • Skogsvårdslagen

  Skriftlig fråga 2010/11:495 av Romson, Åsa (MP)

  den 6 maj Fråga 2010/11:495 Skogsvårdslagen av Åsa Romson MP till landsbygdsminister Eskil Erlandsson C Som framgått av rapporter i Miljöaktuellt och radioprogrammet Kaliber nyligen avstår Skogsstyrelsen ifrån att ställa miljökrav som finns i miljöbalken, till exempel om restriktioner vid avverkning av skyddsvärd

  Inlämnad
  2011-05-06
  Besvarare
  Eskil Erlandsson (C)
 • Information om efterlevnaden av skogsvårdslagen

  Skriftlig fråga 2010/11:488 av Romson, Åsa (MP)

  den 6 maj Fråga 2010/11:488 Information om efterlevnaden av skogsvårdslagen av Åsa Romson MP till landsbygdsminister Eskil Erlandsson C Det har nu gått 18 år sedan riksdagen antog den nya skogsvårdslagen. Lagens 30 anger minimikrav på miljö- och kulturhänsyn vid skogsavverkningar, fast alla parter var inställda

  Inlämnad
  2011-05-06
  Besvarare
  Eskil Erlandsson (C)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Biologisk mångfald m.m.

  Biologisk mångfald m.m.

  Betänkande 2010/11:MJU19

  Riksdagen har sagt nej till motioner från allmänna motionstiden 2010 om biologisk mångfald. Skälet är bland annat tidigare riksdagsbeslut och att det redan pågår arbete i flera av de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om områdesskydd, allemansrätt, rovdjursförvaltning och genetiskt modifierade organismer. Andra motioner tar upp utrotningshotade arter, främmande arter och biologisk mångfald i ett internationellt perspektiv.

  Behandlade dokument
  23
  Förslagspunkter
  20
  Reservationer
  15 
  Anföranden och repliker
  23, 105 minuter
  Justering
  2011-04-14
  Debatt
  2011-05-04
  Beslut
  2011-05-04
 • Stillbild från Debatt om förslag: Avfall och kretslopp

  Avfall och kretslopp

  Betänkande 2010/11:MJU17

  Riksdagen har sagt nej till motioner från allmänna motionstiden 2010 om avfall och kretslopp. Skälet är bland annat att det redan pågår arbete i flera av de frågor som motionerna behandlar. Motionerna tar upp frågor som pantsystem, biologiskt avfall och märkning på förpackningarna. Andra motioner handlar om källsortering och återvinning samt ansvarsförhållanden.

  Behandlade dokument
  17
  Förslagspunkter
  6
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  16, 80 minuter
  Justering
  2011-04-05
  Debatt
  2011-05-04
  Beslut
  2011-05-04
 • med anledning av prop. 2010/11:99 Vårändringsbudget för 2011

  Motion 2010/11:Fi13 av Peter Eriksson m.fl. (MP)

  Motion till riksdagen 2010/11:Fi13 av Peter Eriksson m.fl. MP med anledning av prop. 2010/11:99 Vårändringsbudget för 2011 MP027 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar om ändrade ramar för utgiftsområde 7 Internationellt bistånd samt anvisar ändrade och nya anslag enligt uppställning: UO Anslag Regeringens

  Inlämnad
  2011-05-04
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2010/11:FiU21
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • med anledning av prop. 2010/11:100 2011 års ekonomiska vårproposition

  Motion 2010/11:Fi12 av Peter Eriksson m.fl. (MP)

  Motion till riksdagen 2010/11:Fi12 av Peter Eriksson m.fl. MP med anledning av prop. 2010/11:100 2011 års ekonomiska vårproposition MP026 Inledning Miljöpartiet de gröna har en vision för Sverige. Vi vill se ett hållbart Sverige där människor känner sig delaktiga och trygga, ett Sverige som är öppet mot omvärlden och

  Inlämnad
  2011-05-04
  Förslag
  18
  Utskottsberedning
  2010/11:FiU20
  Riksdagsbeslut
  (18 yrkanden): 17 avslag, 1 bifall,
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Elcertifikat till vattenkraft utan moderna miljötillstånd

  Elcertifikat till vattenkraft utan moderna miljötillstånd

  Interpellation 2010/11:305 av Romson, Åsa (MP)

  den 4 april Interpellation 2010/11:305 Elcertifikat till vattenkraft utan moderna miljötillstånd av Åsa Romson MP till närings- och energiminister Maud Olofsson C För det marina livet i våra sjöar och vattendrag kan vattenkraftverk orsaka stora skador. Vandrande fisk som lax och ål är beroende av fiskvägar förbi

  Inlämnad
  2011-04-04
  Besvarare
  Maud Olofsson (C)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Världens bästa mat

  Världens bästa mat

  Interpellation 2010/11:304 av Romson, Åsa (MP)

  den 4 april Interpellation 2010/11:304 Världens bästa mat av Åsa Romson MP till närings- och energiminister Maud Olofsson C För Miljöpartiet är maten vi äter viktig. Maten är en del av välfärden, och maten vi äter ska hålla hög klass. Ansvaret på konsumenterna är stort. Det är upp till konsumenten att vid inköp

  Inlämnad
  2011-04-04
  Besvarare
  Maud Olofsson (C)
 • Högre säkerhet i svenska kärnreaktorer (väckt enligt 3 kap. 13 § riksdagsordningen med anledning av händelse av större vikt)

  Motion 2010/11:N5 av Maria Wetterstrand m.fl. (MP)

  Motion till riksdagen 2010/11:N5 av Maria Wetterstrand m.fl. MP Högre säkerhet i svenska kärnreaktorer väckt enligt 3 kap. 13 riksdagsordningen med anledning av händelse av större vikt MP100 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att de fyra äldsta

  Inlämnad
  2011-04-11
  Förslag
  7
  Utskottsberedning
  2010/11:NU26
  Riksdagsbeslut
  (7 yrkanden): 7 avslag
 • Miljözoner för personbilar

  Skriftlig fråga 2010/11:419 av Romson, Åsa (MP)

  den 1 april Fråga 2010/11:419 Miljözoner för personbilar av Åsa Romson MP till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd M Utomhusluften i flera av Sveriges städer påverkas mycket negativt av den lokala trafiken. När vårsolen äntligen tittar fram torkar tidigare snöbelagda gator fort och dubbade vinterdäck river upp stora

  Inlämnad
  2011-04-01
  Besvarare
  Catharina Elmsäter-Svärd (M)
 • med anledning av prop. 2010/11:86 Havs- och vattenmyndigheten

  Motion 2010/11:MP18 av Åsa Romson och Tina Ehn (MP)

  Motion till riksdagen 2010/11:MP18 av Åsa Romson och Tina Ehn MP med anledning av prop. 2010/11:86 Havs- och vattenmyndigheten MP018 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att 22 kap. 6 3 stycket miljöbalken kvarstår med nuvarande lydelse, med den ändringen att Fiskeriverket i 3 stycket ersätts med Havs- och

  Inlämnad
  2011-03-28
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2010/11:MJU25
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Skydd av fjällnära skog med särskilt höga naturvärden

  Skydd av fjällnära skog med särskilt höga naturvärden

  Interpellation 2010/11:246 av Romson, Åsa (MP)

  den 3 mars Interpellation 2010/11:246 Skydd av fjällnära skog med särskilt höga naturvärden av Åsa Romson MP till miljöminister Andreas Carlgren C Vi vill i Sverige ha levande skogar. Vi behöver därför värna om de rester vi har kvar av gammal skog med höga naturvärden och fjällnära skog som är särskilt känslig.

  Inlämnad
  2011-03-03
  Besvarare
  Eskil Erlandsson (C)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Övergripande miljöfrågor m.m.

  Övergripande miljöfrågor m.m.

  Betänkande 2010/11:MJU10

  Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2010 om övergripande miljöfrågor. Motionerna handlar om miljöpolitikens mål, rättsliga frågor, miljöpåverkan av vindkraft, täkter och miljöforskning.

  Behandlade dokument
  18
  Förslagspunkter
  9
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  20, 84 minuter
  Justering
  2011-02-10
  Debatt
  2011-03-10
  Beslut
  2011-03-10
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

Filter

Valda filter