Annelie Enochson (KD)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Göteborgs kommun
Titel
Arkitekt
Född år
1953
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2000-02-01 – 2014-09-29

Trafikutskottet

Ledamot
2010-10-12 – 2014-09-29
Ledamot
2006-10-10 – 2010-10-04

Skatteutskottet

Suppleant
2012-05-03 – 2014-09-29
Suppleant
2010-12-20 – 2012-05-02
Suppleant
2000-02-01 – 2000-10-18

Arbetsmarknadsutskottet

Suppleant
2002-10-08 – 2006-10-02

Försvarsutskottet

Suppleant
2006-10-10 – 2010-10-04

Utrikesutskottet

Suppleant
2010-12-20 – 2014-09-29

Bostadsutskottet

Suppleant
2004-12-01 – 2006-10-02
Ledamot
2002-06-09 – 2002-09-30
Ledamot
2000-06-09 – 2002-09-29
Suppleant
2000-02-02 – 2000-06-08

EU-nämnden

Suppleant
2002-10-15 – 2006-10-10

OSSE-delegationen

Suppleant
2006-10-17 – 2014-09-29
Ledamot
2002-10-15 – 2006-10-16

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • Dawit Isaak

  Motion 2012/13:U216 av Annelie Enochson och Mikael Oscarsson (KD)

  Motion till riksdagen 2012/13:U216 av Annelie Enochson och Mikael Oscarsson KD Dawit Isaak KD579 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om den svenske journalisten och medborgaren Dawit Isaak som sitter fängslad i Eritrea sedan mer än nio år men inte

  Inlämnad
  2012-10-01
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2013/14:UU15
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Stoppa sexslavhandeln

  Motion 2012/13:Ju235 av Annelie Enochson och Tuve Skånberg (KD)

  Motion till riksdagen 2012/13:Ju235 av Annelie Enochson och Tuve Skånberg KD Stoppa sexslavhandeln KD569 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att straffskalan för köp av sexuella tjänster bör likställas med sexuellt utnyttjande. Riksdagen tillkännager

  Inlämnad
  2012-10-02
  Förslag
  7
  Utskottsberedning
  2012/13:JuU20
  Riksdagsbeslut
  (7 yrkanden): 7 avslag
 • Antisemitism

  Motion 2012/13:Kr215 av Annelie Enochson och Mikael Oscarsson (KD)

  Motion till riksdagen 2012/13:Kr215 av Annelie Enochson och Mikael Oscarsson KD Antisemitism Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av att informera om antisemitism, nazism och kommunism. Riksdagen begär att regeringen

  Inlämnad
  2012-10-02
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2012/13:KrU9
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag
 • Säkerhetskostnader för judiska församlingar

  Motion 2012/13:K221 av Annelie Enochson och Tuve Skånberg (KD)

  Motion till riksdagen 2012/13:K221 av Annelie Enochson och Tuve Skånberg KD Säkerhetskostnader för judiska församlingar Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om statens ansvar för att upprätthålla säkerheten för den judiska

  Inlämnad
  2012-10-02
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2012/13:KU1
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Sveriges regering och Irans kärntekniska program

  Motion 2012/13:U217 av Annelie Enochson och Mikael Oscarsson (KD)

  Motion till riksdagen 2012/13:U217 av Annelie Enochson och Mikael Oscarsson KD Sveriges regering och Irans kärntekniska program KD581 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sveriges regering ska verka för att frågan kring Irans utvecklande av

  Inlämnad
  2012-10-02
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2012/13:UU8
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Minska läkemedelsrester i miljön

  Motion 2012/13:So202 av Annelie Enochson och Roland Utbult (KD)

  Motion till riksdagen 2012/13:So202 av Annelie Enochson och Roland Utbult KD Minska läkemedelsrester i miljön KD549 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av information om hur mediciner ska tas om hand för att minska läkemedelsresterna

  Inlämnad
  2012-09-19
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2013/14:SoU22
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • statligt stöd till icke-demokratiska rörelser

  Skriftlig fråga 2004/05:2186 av Enochson, Annelie (kd)

  den 9 september Fråga 2004/05:2186 av Annelie Enochson kd till statsrådet Carin Jämtin om statligt stöd till icke-demokratiska rörelser Den 10 september genomförs det så kallade Fredsloppet i Göteborg. På Sidas hemsida kan man läsa att det är ett motionslopp för fred och mot förtryck och rasismLoppet arrangeras av

  Inlämnad
  2005-09-09
  Besvarare
  Carin Jämtin (S)
 • med anledning av skr. 2004/05:120 2005 års redogörelse för företag med statligt ägande

  Motion 2004/05:N23 av Maria Larsson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2004/05:N23 av Maria Larsson m.fl. kd med anledning av skr. 2004/05:120 2005 års redogörelse för företag med statligt ägande 1 Inledning Den socialdemokratiska ägarpolitiken har nått vägs ände. Liksom förra året har den statliga bolagssfären även 2004 fortsatt att utmärka sig genom mutskandaler,

  Inlämnad
  2005-06-15
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  2005/06:NU4
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): 4 avslag
 • Turkiet och yttrandefriheten

  Skriftlig fråga 2004/05:1845 av Enochson, Annelie (kd)

  den 10 juni Fråga 2004/05:1845 av Annelie Enochson kd till utrikesminister Laila Freivalds om Turkiet och yttrandefriheten Advokat Medeni Ayhan har åtalats och riskerar tre års fängelse för att under en konferens den 17 oktober 2004, som anordnats av Advokatsamfundet i Ankara, enbart ha använt sin yttrandefrihet. Ayhan

  Inlämnad
  2005-06-10
  Besvarare
  Laila Freivalds (S)
 • med anledning av skr. 2004/05:102 Utvecklingen inom den kommunala sektorn

  Motion 2004/05:Fi22 av Else-Marie Lindgren m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2004/05:Fi22 av Else-Marie Lindgren m.fl. kd med anledning av skr. 2004/05:102 Utvecklingen inom den kommunala sektorn 1 Sammanfattning Kommunerna och landstingen/regionerna har att driva och förvalta det som vi kristdemokrater anser vara välfärdens kärna, nämligen vården av och omsorgen om barn

  Inlämnad
  2005-05-27
  Förslag
  16
  Utskottsberedning
  2005/06:FiU3
  Riksdagsbeslut
  (16 yrkanden): 16 avslag
 • med anledning av prop. 2004/05:151 Ändringar i lagen om trängselskatt

  Motion 2004/05:Sk19 av Per Landgren m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2004/05:Sk19 av Per Landgren m.fl. kd med anledning av prop. 2004/05:151 Ändringar i lagen om trängselskatt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att avbryta försöket med trängselskatt i Stockholms innerstad. Regeringens proposition

  Inlämnad
  2005-04-29
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:SkU34
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • med anledning av prop. 2004/05:147 Ett utvidgat skydd mot könsdiskriminering

  Motion 2004/05:A8 av Annelie Enochson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2004/05:A8 av Annelie Enochson m.fl. kd med anledning av prop. 2004/05:147 Ett utvidgat skydd mot könsdiskriminering 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att försäkringstjänster skall ingå i förbudet mot könsdiskriminering i enlighet med Diskrimineringskommitténs förslag. Riksdagen

  Inlämnad
  2005-04-28
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  2004/05:AU7
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): 4 avslag
 • med anledning av prop. 2004/05:140 Genomförande av transparensdirektivet

  Motion 2004/05:N22 av Maria Larsson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2004/05:N22 av Maria Larsson m.fl. kd med anledning av prop. 2004/05:140 Genomförande av transparensdirektivet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar om ändring av den av regeringen föreslagna lydelsen i 3 tredje stycket i förslag till lag om insyn i vissa finansiella förbindelser på så

  Inlämnad
  2005-04-19
  Förslag
  5
  Utskottsberedning
  2004/05:NU16
  Riksdagsbeslut
  (5 yrkanden): 5 avslag
 • Stillbild från Debatt om förslag: Arbetsmiljö

  Arbetsmiljö

  Betänkande 2004/05:AU6

  Riksrevisionens styrelse har lämnat förslag om förbättringar av Arbetsmiljöverkets tillsyn. Riksdagen konstaterade att åtgärder vidtas för att förbättra tillsynen och att regeringen avser att återkomma med en redovisning av dessa. Riksdagen sade därför nej till förslaget från Riksrevisionens styrelse.

  Behandlade dokument
  75
  Förslagspunkter
  12
  Reservationer
  16 
  Anföranden och repliker
  25, 71 minuter
  Justering
  2005-03-03
  Debatt
  2005-04-13
  Beslut
  2005-04-20
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: helikoptrar inom sjöräddningen

  helikoptrar inom sjöräddningen

  Interpellation 2004/05:457 av Enström, Karin (m)

  den 11 mars Interpellation 2004/05:457 av Karin Enström m till statsrådet Ulrica Messing om helikoptrar inom sjöräddningen De neddragningar som försvaret drabbats av påverkar inte enbart anställda på respektive regementsort utan även befolkningen i övrigt i de berörda orterna. Trygghet som man fått genom närvaron av

  Inlämnad
  2005-03-11
  Besvarare
  Ulrica Messing (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: sex- och samlevnad och barnkultur

  sex- och samlevnad och barnkultur

  Interpellation 2004/05:367 av Billström, Tobias (m)

  den 8 februari Interpellation 2004/05:367 av Tobias Billström m till utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky om sex, samlevnad och barnkultur Barn i unga år är som mest känsliga för frågor kring sin egen sexualitet. Detta borde leda till en tydlig hållning från utbildningsinstitutioners sida vad gäller att anlita

  Inlämnad
  2005-02-08
  Besvarare
  Leif Pagrotsky (S)
 • med anledning av skr. 2004/05:114 Strategisk exportkontroll 2004 - Krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden

  Motion 2004/05:U14 av Rosita Runegrund m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2004/05:U14 av Rosita Runegrund m.fl. kd med anledning av skr. 2004/05:114 Strategisk exportkontroll 2004 Krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att politiken för global

  Inlämnad
  2005-04-07
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:UU6
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: de bortförda barnen

  de bortförda barnen

  Interpellation 2004/05:480 av Enochson, Annelie (kd)

  den 18 mars Interpellation 2004/05:480 av Annelie Enochson kd till utrikesminister Laila Freivalds om de bortförda barnen I dag är ca 100 svenska barn bortförda eller kvarhållna i utlandet mot en förälders vilja. I några fall vet inte ens föräldern om barnet lever. Enligt UD har antalet ärenden under den senaste femårsperioden

  Inlämnad
  2005-03-18
  Besvarare
  Laila Freivalds (S)
 • med anledning av skr. 2004/05:95 Sverige i Förenta nationerna 2003-2004

  Motion 2004/05:U12 av Holger Gustafsson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2004/05:U12 av Holger Gustafsson m.fl. kd med anledning av skr. 2004/05:95 Sverige i Förenta nationerna 2003-2004 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av en omfattande översyn av FN-systemet i stort, men i första hand

  Inlämnad
  2005-03-31
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  2004/05:UU9
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): 10 avslag
 • med anledning av framst. 2004/05:RRS18 Riksrevisionens styrelses framställning angående regeringens styrning av statliga bolag

  Motion 2004/05:N21 av Maria Larsson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2004/05:N21 av Maria Larsson m.fl. kd med anledning av framst. 2004/05:RRS18 Riksrevisionens styrelses framställning angående regeringens styrning av statliga bolag 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår Riksrevisionens styrelses förslag gällande formerna för ägarstyrning av de statliga

  Inlämnad
  2005-03-31
  Förslag
  7
  Utskottsberedning
  2005/06:NU4
  Riksdagsbeslut
  (7 yrkanden): 7 avslag

Filter

Valda filter