Annelie Enochson (KD)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Göteborgs kommun
Titel
Arkitekt
Född år
1953
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2000-02-01 – 2014-09-29

Trafikutskottet

Ledamot
2010-10-12 – 2014-09-29
Ledamot
2006-10-10 – 2010-10-04

Skatteutskottet

Suppleant
2012-05-03 – 2014-09-29
Suppleant
2010-12-20 – 2012-05-02
Suppleant
2000-02-01 – 2000-10-18

Arbetsmarknadsutskottet

Suppleant
2002-10-08 – 2006-10-02

Försvarsutskottet

Suppleant
2006-10-10 – 2010-10-04

Utrikesutskottet

Suppleant
2010-12-20 – 2014-09-29

Bostadsutskottet

Suppleant
2004-12-01 – 2006-10-02
Ledamot
2002-06-09 – 2002-09-30
Ledamot
2000-06-09 – 2002-09-29
Suppleant
2000-02-02 – 2000-06-08

EU-nämnden

Suppleant
2002-10-15 – 2006-10-10

OSSE-delegationen

Suppleant
2006-10-17 – 2014-09-29
Ledamot
2002-10-15 – 2006-10-16

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • Psykologisk kompetens i elevhälsoarbetet

  Motion 2008/09:Ub521 av Annelie Enochson (kd)

  Motion till riksdagen 2008/09:Ub521 av Annelie Enochson kd Psykologisk kompetens i elevhälsoarbetet Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att skollagen ändras till att även innefatta krav på att kurator och skolpsykolog

  Inlämnad
  2008-10-07
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2008/09:UbU17
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Utbildning av sjömän, sjökaptener och sjöingenjörer i Sverige

  Motion 2008/09:Ub553 av Eva Selin Lindgren m.fl. (c, m, fp, kd)

  Motion till riksdagen 2008/09:Ub553 av Eva Selin Lindgren m.fl. c, m, fp, kd Utbildning av sjömän, sjökaptener och sjöingenjörer i Sverige c438 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utbilda fler sjömän och sjöbefäl i Sverige genom att öka kapaciteten

  Inlämnad
  2008-10-07
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2009/10:UbU3
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag
 • Sveriges ambassad till Jerusalem

  Motion 2008/09:K362 av Annelie Enochson (kd)

  Motion till riksdagen 2008/09:K362 av Annelie Enochson kd Sveriges ambassad till Jerusalem Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen omlokaliserar Sveriges ambassad från Tel Aviv till västra Jerusalem. Motivering Jerusalem har varit Israels huvudstad sedan 1950 och är det

  Inlämnad
  2008-10-07
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2008/09:KU1
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Kustnära sjöfart

  Motion 2008/09:T310 av Annelie Enochson (kd)

  Motion till riksdagen 2008/09:T310 av Annelie Enochson kd Kustnära sjöfart kd509 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att avgiftssystemen och investeringsfördelningen mellan de olika transportslagen bör ses över för att skapa ett mer konkurrensneutralt

  Inlämnad
  2008-10-03
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2008/09:TU2
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Tomträtt

  Motion 2008/09:C301 av Annelie Enochson (kd)

  Motion till riksdagen 2008/09:C301 av Annelie Enochson kd Tomträtt kd512 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn och förenkling av lagen om tomträttsavgäld 13 kap. jordabalkenMotivering Tomträttsinstitutet har funnits sedan 1907 och infördes

  Inlämnad
  2008-10-03
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2008/09:CU31
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Flygvapnets musikkår

  Motion 2008/09:Fö287 av Annelie Enochson m.fl. (kd, fp, m, c)

  Motion till riksdagen 2008/09:Fö287 av Annelie Enochson m.fl. kd, fp, m, c Flygvapnets musikkår kd406 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om finansieringen av Göteborg Wind Orchestras försvarsmusikuppdrag att verka som flygvapnets musikkår. Motivering

  Inlämnad
  2008-10-07
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2008/09:FöU1
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Uigurernas situation i västra Kina

  Motion 2008/09:U333 av Annelie Enochson m.fl. (kd, c, m)

  Motion till riksdagen 2008/09:U333 av Annelie Enochson m.fl. kd, c, m Uigurernas situation i västra Kina kd403 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige i dialogen mellan Sverige och Kina fortsättningsvis ska verka för att de mänskliga

  Inlämnad
  2008-10-07
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2009/10:UU15
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag
 • Folkmordet 1915 på armenier, assyrier/syrianer/kaldéer och pontiska greker

  Motion 2008/09:U332 av Hans Linde m.fl. (v, mp, kd, s, fp)

  Motion till riksdagen 2008/09:U332 av Hans Linde m.fl. v, mp, kd, s, fp Folkmordet 1915 på armenier, assyrier/syrianer/kaldéer och pontiska greker v408 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige ska erkänna folkmordet 1915 på armenier,

  Inlämnad
  2008-10-07
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2009/10:UU9
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): , 3 bifall,
 • Tibet, Kina och mänskliga rättigheter

  Motion 2008/09:U348 av Kent Olsson m.fl. (m, c, fp, kd, v, mp)

  Motion till riksdagen 2008/09:U348 av Kent Olsson m.fl. m, c, fp, kd, v, mp Tibet, Kina och mänskliga rättigheter m909 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att arbeta för en fredlig lösning för Tibet och se till att mänskliga rättigheter efterlevs.

  Inlämnad
  2008-10-07
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2009/10:UU15
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Momsbefriade second hand-affärer

  Skriftlig fråga 2008/09:23 av Enochson, Annelie (kd)

  den 23 september Fråga 2008/09:23 Momsbefriade second hand-affärer av Annelie Enochson kd till finansminister Anders Borg m I en skrivelse från Skatteverket överväger Skatteverket att räkna SOS Aids second hand-verksamhet som näringsverksamhet samt momsbelägga verksamheten. SOS Aid är en ideell förening med syfte

  Inlämnad
  2008-09-23
  Besvarare
  Anders Borg (M)
 • Frigivande av Dawit Isaak

  Motion 2008/09:U201 av Cecilia Wigström i Göteborg m.fl. (fp, c, kd, m, mp, v)

  Motion till riksdagen 2008/09:U201 av Cecilia Wigström i Göteborg m.fl. fp, c, kd, m, mp, v Frigivande av Dawit Isaak fp1606 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Dawit Isaaks situation bör uppmärksammas. Motivering Det är nu sju år sedan

  Inlämnad
  2008-09-23
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2009/10:UU15
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Våldet mot Indiens kristna minoritet

  Skriftlig fråga 2008/09:14 av Enochson, Annelie (kd)

  den 18 september Fråga 2008/09:14 Våldet mot Indiens kristna minoritet av Annelie Enochson kd till utrikesminister Carl Bildt m Våldet mot den kristna minoriteten i Orissa i Indien blossade återigen upp efter mordet på en ledare för det hindunationalistiska partiet VHP, i slutet av augusti. Maoistiska rebeller

  Inlämnad
  2008-09-18
  Besvarare
  Carl Bildt (M)
 • bidragsdirektiven till Socialstyrelsen

  Skriftlig fråga 2002/03:1131 av Enochson, Annelie (kd)

  den 13 juni Fråga 2002/03:1131 av Annelie Enochson kd till statsrådet Morgan Johansson om bidragsdirektiven till Socialstyrelsen Varje år delar Socialstyrelsen ut drygt 54 miljoner till ideella organisationer med social verksamhet. Förordningen som styr hur bidragen ska delas ut ställer bland annat som krav att organisationen

  Inlämnad
  2003-06-13
  Besvarare
  Morgan Johansson (S)
 • med anledning av skr. 2002/03:120 2003 års redogörelse för företag med statligt ägande

  Motion 2002/03:N22 av Maria Larsson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2002/03:N22 av Maria Larsson m.fl. kd med anledning av skr. 2002/03:120 2003 års redogörelse för företag med statligt ägande 1 Inledning Kristdemokraterna har under året arbetat aktivt med att ytterligare fördjupa vår kunskap om samt analysera den statliga företagssfären. De företag som varit särskilt

  Inlämnad
  2003-06-12
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  2003/04:NU4
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): 10 avslag
 • med anledning av prop. 2002/03:128 Företrädaransvar m.m.

  Motion 2002/03:Sk19 av Lars Gustafsson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2002/03:Sk19 av Lars Gustafsson m.fl. kd med anledning av prop. 2002/03:128 Företrädaransvar m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om handläggningstid i domstol. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen

  Inlämnad
  2003-06-12
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2003/04:SkU5
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag
 • med anledning av prop. 2002/03:123 Beskattning av vissa förmåner

  Motion 2002/03:Sk16 av Jakob Forssmed m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2002/03:Sk16 av Jakob Forssmed m.fl. kd med anledning av prop. 2002/03:123 Beskattning av vissa förmåner Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om specifik beloppsgräns för vad som kan anses vara mindre värde. Riksdagen tillkännager

  Inlämnad
  2003-06-12
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  2003/04:SkU3
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): 4 avslag
 • med anledning av prop. 2002/03:119 Reformerad räddningstjänstlagstiftning

  Motion 2002/03:Fö6 av Erling Wälivaara m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2002/03:Fö6 av Erling Wälivaara m.fl. kd med anledning av prop. 2002/03:119 Reformerad räddningstjänstlagstiftning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att länsstyrelserna bör ges möjlighet att yttra sig över kommunernas handlingsprogram.

  Inlämnad
  2003-06-12
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  2003/04:FöU2
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): 4 avslag
 • med anledning av prop. 2002/03:99 Det nya Skatteverket

  Motion 2002/03:Sk14 av Lars Gustafsson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2002/03:Sk14 av Lars Gustafsson m.fl. kd med anledning av prop. 2002/03:99 Det nya Skatteverket Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om kronofogdemyndigheternas ställning. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad

  Inlämnad
  2003-06-10
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2003/04:SkU2
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag
 • med anledning av prop. 2002/03:142 Vissa ägarfrågor m.m. rörande AB Svensk Exportkredit

  Motion 2002/03:N19 av Maria Larsson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2002/03:N19 av Maria Larsson m.fl. kd med anledning av prop. 2002/03:142 Vissa ägarfrågor m.m. rörande AB Svensk Exportkredit 1 Inledning Kristdemokraterna är ytterst tveksamma till den affärsuppgörelse mellan staten och ABB Structured Finance Investment AB ABB som regeringen föreslår i proposition

  Inlämnad
  2003-06-06
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  2002/03:NU14
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): 4 avslag
 • försäljning av folköl

  Skriftlig fråga 2002/03:1061 av Enochson, Annelie (kd)

  den 5 juni Fråga 2002/03:1061 av Annelie Enochson kd till statsrådet Morgan Johansson om försäljning av folköl Alkoholkonsumtionen fortsätter att öka i Sverige och har sedan 1998 ökat med 30 På fyra år har samhällets kostnad för alkoholkonsumtionen ökat med 30 miljarder och beräknas att uppgå till det hisnande beloppet

  Inlämnad
  2003-06-05
  Besvarare
  Morgan Johansson (S)

Filter

Valda filter