Annelie Enochson (KD)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Göteborgs kommun
Titel
Arkitekt
Född år
1953
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2000-02-01 – 2014-09-29

Trafikutskottet

Ledamot
2010-10-12 – 2014-09-29
Ledamot
2006-10-10 – 2010-10-04

Skatteutskottet

Suppleant
2012-05-03 – 2014-09-29
Suppleant
2010-12-20 – 2012-05-02
Suppleant
2000-02-01 – 2000-10-18

Arbetsmarknadsutskottet

Suppleant
2002-10-08 – 2006-10-02

Försvarsutskottet

Suppleant
2006-10-10 – 2010-10-04

Utrikesutskottet

Suppleant
2010-12-20 – 2014-09-29

Bostadsutskottet

Suppleant
2004-12-01 – 2006-10-02
Ledamot
2002-06-09 – 2002-09-30
Ledamot
2000-06-09 – 2002-09-29
Suppleant
2000-02-02 – 2000-06-08

EU-nämnden

Suppleant
2002-10-15 – 2006-10-10

OSSE-delegationen

Suppleant
2006-10-17 – 2014-09-29
Ledamot
2002-10-15 – 2006-10-16

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • bidragsdirektiven till Socialstyrelsen

  Skriftlig fråga 2002/03:1131 av Enochson, Annelie (kd)

  den 13 juni Fråga 2002/03:1131 av Annelie Enochson kd till statsrådet Morgan Johansson om bidragsdirektiven till Socialstyrelsen Varje år delar Socialstyrelsen ut drygt 54 miljoner till ideella organisationer med social verksamhet. Förordningen som styr hur bidragen ska delas ut ställer bland annat som krav att organisationen

  Inlämnad
  2003-06-13
  Besvarare
  Morgan Johansson (S)
 • med anledning av prop. 2002/03:128 Företrädaransvar m.m.

  Motion 2002/03:Sk19 av Lars Gustafsson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2002/03:Sk19 av Lars Gustafsson m.fl. kd med anledning av prop. 2002/03:128 Företrädaransvar m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om handläggningstid i domstol. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen

  Inlämnad
  2003-06-12
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2003/04:SkU5
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag
 • med anledning av prop. 2002/03:123 Beskattning av vissa förmåner

  Motion 2002/03:Sk16 av Jakob Forssmed m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2002/03:Sk16 av Jakob Forssmed m.fl. kd med anledning av prop. 2002/03:123 Beskattning av vissa förmåner Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om specifik beloppsgräns för vad som kan anses vara mindre värde. Riksdagen tillkännager

  Inlämnad
  2003-06-12
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  2003/04:SkU3
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): 4 avslag
 • med anledning av skr. 2002/03:120 2003 års redogörelse för företag med statligt ägande

  Motion 2002/03:N22 av Maria Larsson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2002/03:N22 av Maria Larsson m.fl. kd med anledning av skr. 2002/03:120 2003 års redogörelse för företag med statligt ägande 1 Inledning Kristdemokraterna har under året arbetat aktivt med att ytterligare fördjupa vår kunskap om samt analysera den statliga företagssfären. De företag som varit särskilt

  Inlämnad
  2003-06-12
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  2003/04:NU4
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): 10 avslag
 • med anledning av prop. 2002/03:119 Reformerad räddningstjänstlagstiftning

  Motion 2002/03:Fö6 av Erling Wälivaara m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2002/03:Fö6 av Erling Wälivaara m.fl. kd med anledning av prop. 2002/03:119 Reformerad räddningstjänstlagstiftning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att länsstyrelserna bör ges möjlighet att yttra sig över kommunernas handlingsprogram.

  Inlämnad
  2003-06-12
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  2003/04:FöU2
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): 4 avslag
 • med anledning av prop. 2002/03:99 Det nya Skatteverket

  Motion 2002/03:Sk14 av Lars Gustafsson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2002/03:Sk14 av Lars Gustafsson m.fl. kd med anledning av prop. 2002/03:99 Det nya Skatteverket Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om kronofogdemyndigheternas ställning. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad

  Inlämnad
  2003-06-10
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2003/04:SkU2
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag
 • med anledning av prop. 2002/03:142 Vissa ägarfrågor m.m. rörande AB Svensk Exportkredit

  Motion 2002/03:N19 av Maria Larsson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2002/03:N19 av Maria Larsson m.fl. kd med anledning av prop. 2002/03:142 Vissa ägarfrågor m.m. rörande AB Svensk Exportkredit 1 Inledning Kristdemokraterna är ytterst tveksamma till den affärsuppgörelse mellan staten och ABB Structured Finance Investment AB ABB som regeringen föreslår i proposition

  Inlämnad
  2003-06-06
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  2002/03:NU14
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): 4 avslag
 • försäljning av folköl

  Skriftlig fråga 2002/03:1061 av Enochson, Annelie (kd)

  den 5 juni Fråga 2002/03:1061 av Annelie Enochson kd till statsrådet Morgan Johansson om försäljning av folköl Alkoholkonsumtionen fortsätter att öka i Sverige och har sedan 1998 ökat med 30 På fyra år har samhällets kostnad för alkoholkonsumtionen ökat med 30 miljarder och beräknas att uppgå till det hisnande beloppet

  Inlämnad
  2003-06-05
  Besvarare
  Morgan Johansson (S)
 • användning av Sidamedel

  Skriftlig fråga 2002/03:1064 av Enochson, Annelie (kd)

  den 5 juni Fråga 2002/03:1064 av Annelie Enochson kd till utrikesminister Anna Lindh om användning av Sidamedel USA:s president George W Bush befinner sig nu i Mellanöstern för att mäkla fred mellan Israel och palestinierna. De senaste åren har området präglats av terror och ökat våld. Nu är det en förändrad situation

  Inlämnad
  2003-06-05
  Besvarare
  Jan O Karlsson (S)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Ett utvidgat skydd mot diskriminering

  Ett utvidgat skydd mot diskriminering

  Betänkande 2002/03:AU7

  En ny lag om förbud mot diskriminering börjar gälla den 1 juli 2003. Den nya lagen förbjuder diskriminering som har samband med etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning och funktionshinder på följande områden: arbetsmarknadspolitisk verksamhet, start eller bedrivande

  Behandlade dokument
  5
  Förslagspunkter
  13
  Reservationer
  12 
  Anföranden och repliker
  38, 1 minuter
  Justering
  2003-05-20
  Debatt
  2003-06-03
  Beslut
  2003-06-03
 • kamphundar och lagen

  Skriftlig fråga 2002/03:955 av Enochson, Annelie (kd)

  den 16 maj Fråga 2002/03:955 av Annelie Enochson kd till justitieminister Thomas Bodström om kamphundar och lagen Det har under de senaste åren inträffat ett antal otäcka tillbud när kamphundar har anfallit små barn. Dessa hundar har en extrem stor kamplust, blir lätt retade, biter och kan med svårighet förmås avbryta

  Inlämnad
  2003-05-16
  Besvarare
  Thomas Bodström (S)
 • med anledning av prop. 2002/03:86 Åtgärder för att stärka den finansiella ställningen i SJ AB

  Motion 2002/03:N13 av Maria Larsson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2002/03:N13 av Maria Larsson m.fl. kd med anledning av prop. 2002/03:86 Åtgärder för att stärka den finansiella ställningen i SJ AB 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 2 4 Propositionens huvudsakliga innehåll 3 5 Avslag på propositionen 4

  Inlämnad
  2003-05-09
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  2002/03:NU13
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): 8 avslag
 • tandläkarutbildningen i Göteborg

  Skriftlig fråga 2002/03:867 av Enochson, Annelie (kd)

  den 5 maj Fråga 2002/03:867 av Annelie Enochson kd till utbildningsminister Thomas Östros om tandläkarutbildningen i Göteborg Riksdagen fattade ett beslut att minska antalet utbildningsplatser för tandläkare vid Göteborgs universitet från höstterminen 1994 från 80 till 40 nybörjarplatser per år. I regleringsbreven

  Inlämnad
  2003-05-05
  Besvarare
  Thomas Östros (S)
 • med anledning av skr. 2002/03:102 Utvecklingen inom den kommunala sektorn

  Motion 2002/03:Fi24 av Olle Sandahl m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2002/03:Fi24 av Olle Sandahl m.fl. kd med anledning av skr. 2002/03:102 Utvecklingen inom den kommunala sektorn 1 Sammanfattning Vård, skola och omsorg är kärnverksamheterna i kommunsektorn. Trots återkommande löften från den socialdemokratiska regeringen om att säkra dessa viktiga välfärdsområden

  Inlämnad
  2003-05-05
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  2002/03:FiU19 2004/05:FiU9
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): 8 avslag
 • med anledning av prop. 2002/03:100 2003 års ekonomiska vårproposition

  Motion 2002/03:Fi23 av Mats Odell m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2002/03:Fi23 av Mats Odell m.fl. kd med anledning av prop. 2002/03:100 2003 års ekonomiska vårproposition Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om efterlevnaden av budgetlagen. Riksdagen beslutar att i övergångsbestämmelserna till

  Inlämnad
  2003-05-05
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  2002/03:FiU20 2002/03:FiU21
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): 4 avslag
 • utbildningsplatser vid Chalmers

  Skriftlig fråga 2002/03:777 av Enochson, Annelie (kd)

  den 9 april Fråga 2002/03:777 av Annelie Enochson kd till utbildningsminister Thomas Östros om utbildningsplatser vid Chalmers Chalmers har de senaste åren lagt ned mycket energi och också ekonomiska resurser på att utveckla grundutbildningen. Resultatet av detta arbete är nöjdare studenter och en högre genomströmning.

  Inlämnad
  2003-04-09
  Besvarare
  Thomas Östros (S)
 • provanställningar

  Skriftlig fråga 2002/03:776 av Enochson, Annelie (kd)

  den 9 april Fråga 2002/03:776 av Annelie Enochson kd till statsrådet Hans Karlsson om provanställningar Provanställning regleras i lagen om anställningsskydd 6 Provanställning får inte överskrida sex månader. Intentionerna bakom lagen är att det ska finnas ett klart behov av provanställning, till exempel när det måste

  Inlämnad
  2003-04-09
  Besvarare
  Hans Karlsson (S)
 • med anledning av prop. 2002/03:65 Ett utvidgat skydd mot diskriminering

  Motion 2002/03:A10 av Annelie Enochson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2002/03:A10 av Annelie Enochson m.fl. kd med anledning av prop. 2002/03:65 Ett utvidgat skydd mot diskriminering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om Diskrimineringskommitténs uppdrag. Motivering Enligt direktiven för den så

  Inlämnad
  2003-04-04
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2002/03:AU7
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • med anledning av prop. 2002/03:85 Vissa elmarknadsfrågor

  Motion 2002/03:N10 av Maria Larsson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2002/03:N10 av Maria Larsson m.fl. kd med anledning av prop. 2002/03:85 Vissa elmarknadsfrågor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om inriktningen av energipolitiken. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad

  Inlämnad
  2003-04-04
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  2002/03:NU11
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): 6 avslag
 • med anledning av prop. 2002/03:94 Ändrade solvensregler för försäkringsbolag

  Motion 2002/03:Fi12 av Mats Odell m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2002/03:Fi12 av Mats Odell m.fl. kd med anledning av prop. 2002/03:94 Ändrade solvensregler för försäkringsbolag 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om mindre, ömsesidiga försäkringsbolags möjligheter till undantag från tillämpning

  Inlämnad
  2003-04-04
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2002/03:FiU26
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag

Filter

Valda filter