Annelie Enochson (KD)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Göteborgs kommun
Titel
Arkitekt
Född år
1953
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2000-02-01 – 2014-09-29

Trafikutskottet

Ledamot
2010-10-12 – 2014-09-29
Ledamot
2006-10-10 – 2010-10-04

Skatteutskottet

Suppleant
2012-05-03 – 2014-09-29
Suppleant
2010-12-20 – 2012-05-02
Suppleant
2000-02-01 – 2000-10-18

Arbetsmarknadsutskottet

Suppleant
2002-10-08 – 2006-10-02

Försvarsutskottet

Suppleant
2006-10-10 – 2010-10-04

Utrikesutskottet

Suppleant
2010-12-20 – 2014-09-29

Bostadsutskottet

Suppleant
2004-12-01 – 2006-10-02
Ledamot
2002-06-09 – 2002-09-30
Ledamot
2000-06-09 – 2002-09-29
Suppleant
2000-02-02 – 2000-06-08

EU-nämnden

Suppleant
2002-10-15 – 2006-10-10

OSSE-delegationen

Suppleant
2006-10-17 – 2014-09-29
Ledamot
2002-10-15 – 2006-10-16

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • tillståndsgivningen för 3 G-nät

  Skriftlig fråga 2001/02:1371 av Enochson, Annelie (kd)

  den 20 juni Fråga 2001/02:1371 av Annelie Enochson kd till näringsminister Björn Rosengren om tillståndsgivningen för 3 G-nät Regeringen har genom Post- och Telestyrelsen, PTS, i december 2000 givit fyra mobiltelefonioperatörer tillstånd att bygga ut nät för tredje generationens mobiltelefoni. Kraven är att mer än

  Inlämnad
  2002-06-20
  Besvarare
  statsrådet Mona Sahlin (S)
 • mänskliga rättigheter

  Skriftlig fråga 2001/02:1370 av Enochson, Annelie (kd)

  den 20 juni Fråga 2001/02:1370 av Annelie Enochson kd till utrikesminister Anna Lindh om mänskliga rättigheter FN:s kommission för de mänskliga rättigheterna hade sitt 58:e möte i Genève mellan den 18 mars och den 26 april. Sverige röstade då för resolution nr 2002/8 från FN:s kommission för de mänskliga rättigheterna,

  Inlämnad
  2002-06-20
  Besvarare
  utrikesminister Anna Lindh (S)
 • landinformation om Iran

  Skriftlig fråga 2001/02:1313 av Enochson, Annelie (kd)

  den 7 juni Fråga 2001/02:1313 av Annelie Enochson kd till statsrådet Jan O Karlsson om landinformation om Iran Iran är ett land känt för sin hårda regim mot invånare som konverterat till den kristna tron. Enligt en amerikansk UD-rapport från 2000 garanterar inte iranska myndigheter medborgarnas rätt att byta tro. Den

  Inlämnad
  2002-06-07
  Besvarare
  statsrådet Jan O Karlsson (S)
 • bidrag till trossamfund

  Skriftlig fråga 2001/02:1310 av Enochson, Annelie (kd)

  den 7 juni Fråga 2001/02:1310 av Annelie Enochson kd till kulturminister Marita Ulvskog om bidrag till trossamfund Sverige har haft religionsfrihet inskrivet i lag sedan 1952. Rätten att fritt få utöva och proklamera sin tro finns också inskriven i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. Europakonventionen

  Inlämnad
  2002-06-07
  Besvarare
  kulturminister Marita Ulvskog (S)
 • polisen på västkusten

  Skriftlig fråga 2001/02:1277 av Enochson, Annelie (kd)

  den 31 maj Fråga 2001/02:1277 av Annelie Enochson kd till justitieminister Thomas Bodström om polisen på västkusten Under den stundande sommaren kommer många semesterfirare till den västsvenska Bohuskusten. Invånarantalen i kustsamhällena flerdubblas och antalet brott dubbleras, särskilt är det misshandelsbrott som

  Inlämnad
  2002-05-31
  Besvarare
  justitieminister Thomas Bodström (S)
 • handikappstöd till prostatacancerpatienter

  Skriftlig fråga 2001/02:1181 av Enochson, Annelie (kd)

  den 17 maj Fråga 2001/02:1181 av Annelie Enochson kd till socialminister Lars Engqvist om handikappstöd till prostatacancerpatienter Prostatacancer är i dag den vanligast förekommande cancerformen i Sverige. Ungefär 8 000 nya fall diagnostiseras per år. 2 600 personer avlider årligen. Riksorganisationen för prostatacancer

  Inlämnad
  2002-05-17
  Besvarare
  socialminister Lars Engqvist (S)
 • påtryckningar på Zimbabwe

  Skriftlig fråga 2001/02:1180 av Enochson, Annelie (kd)

  den 17 maj Fråga 2001/02:1180 av Annelie Enochson kd till utrikesminister Anna Lindh om påtryckningar på Zimbabwe Det har nu gått drygt två månader sedan man genomförde val i Zimbabwe. Vi kommer alla ihåg hur valen föregicks av våld och förtryck mot oppositionen, hur vita jordbrukare tvingades bort från sina hem och

  Inlämnad
  2002-05-17
  Besvarare
  utrikesminister Anna Lindh (S)
 • rehabiliteringstjänster

  Skriftlig fråga 2001/02:1050 av Enochson, Annelie (kd)

  den 12 april Fråga 2001/02:1050 av Annelie Enochson kd till statsrådet Mona Sahlin om rehabiliteringstjänster Under hösten 2001 upphandlade försäkringskassorna arbetslivsinriktade rehabiliteringstjänster med ett antal aktörer och leverantörer runtom i våra kommuner. I december månad tecknades ramavtal med leverantörerna

  Inlämnad
  2002-04-12
  Besvarare
  näringsminister Björn Rosengren (S)
 • vårnadshavare i annat land

  Skriftlig fråga 2001/02:1049 av Enochson, Annelie (kd)

  den 12 april Fråga 2001/02:1049 av Annelie Enochson kd till socialminister Lars Engqvist om vårnadshavare i annat land När en förälder gjort sig skyldig till ett sådant grovt våld mot den andre föräldern att denne avlider kommer de efterlämnade barnen i en mycket svår situation. Den mördande föräldern kommer då att

  Inlämnad
  2002-04-12
  Besvarare
  justitieminister Thomas Bodström (S)
 • den ökande antisemitismen

  Skriftlig fråga 2001/02:1048 av Enochson, Annelie (kd)

  den 12 april Fråga 2001/02:1048 av Annelie Enochson kd till statsminister Göran Persson om den ökande antisemitismen Före, under och efter påsken har en rad attentat riktats mot judiska platser runtom i Europa. Bönehus och synagogor i städer som Strasbourg, Marseille och Anderlecht har utsatts för attentat. I Marseille

  Inlämnad
  2002-04-12
  Besvarare
  vice statsminister Lena Hjelm-Wallén (S)
 • strålningsfria zoner

  Skriftlig fråga 2001/02:1046 av Enochson, Annelie (kd)

  den 12 april Fråga 2001/02:1046 av Annelie Enochson kd till miljöminister Kjell Larsson om strålningsfria zoner Det råder inte längre något tvivel om att elöverkänslighet är ett växande problem i dagens alltmer genomelektrifierade samhälle. För människor som drabbats av elöverkänslighet återstår ofta inget annat än

  Inlämnad
  2002-04-12
  Besvarare
  miljöminister Lena Sommestad (S)
 • vårdnadshavare som mördar

  Skriftlig fråga 2001/02:1045 av Enochson, Annelie (kd)

  den 12 april Fråga 2001/02:1045 av Annelie Enochson kd till justitieminister Thomas Bodström om vårdnadshavare som mördar Under de senaste fyra åren har barn i minst 16 familjer i Sverige mist en av sina föräldrar genom att den ena föräldern dödat den andra. Totalt fanns i dessa familjer vid tidpunkten för dåden 43

  Inlämnad
  2002-04-12
  Besvarare
  justitieminister Thomas Bodström (S)
 • ersättning till sjöanställda

  Skriftlig fråga 2001/02:933 av Enochson, Annelie (kd)

  den 21 mars Fråga 2001/02:933 av Annelie Enochson kd till statsrådet Ingela Thalén om ersättning till sjöanställda När det gäller regler för föräldraledighet och den ersättning som försäkringskassan betalar är informationen ofta svårtillgänglig och bristfällig för personer som är anställda till sjöss. Vid kontakter

  Inlämnad
  2002-03-21
  Besvarare
  statsrådet Ingela Thalén (S)
 • samordning av mobilmaster

  Skriftlig fråga 2001/02:768 av Enochson, Annelie (kd)

  den 20 februari Fråga 2001/02:768 av Annelie Enochson kd till statsrådet Lena Sommestad om samordning av mobilmaster Den 5 februari hade jag en interpellationsdebatt i kammaren med statsrådet Lena Sommestad gällande samordningen av UMTS-näten. Interpellationen berörde de problem som kommunerna har med att utöva sitt

  Inlämnad
  2002-02-20
  Besvarare
  statsrådet Lena Sommestad (S)
 • europeisk sjöfartsmyndighet

  Skriftlig fråga 2001/02:758 av Enochson, Annelie (kd)

  den 19 februari Fråga 2001/02:758 av Annelie Enochson kd till näringsminister Björn Rosengren om europeisk sjöfartsmyndighet Sverige är en framträdande sjöfararnation med ett stort förtroendekapital på den internationella arenan när det gäller sjönäringen. När nu EU planerar för en europeisk sjöfartsmyndighet, EMSA

  Inlämnad
  2002-02-19
  Besvarare
  näringsminister Björn Rosengren (S)
 • kvalitetssäkring av innemiljön

  Skriftlig fråga 2001/02:655 av Enochson, Annelie (kd)

  den 1 februari Fråga 2001/02:655 av Annelie Enochson kd till statsrådet Lena Sommestad om kvalitetssäkring av innemiljön Innemiljön har stor betydelse för vår hälsa, eftersom vi tillbringar större delen av tiden inomhus. Undermålig ventilation, obeprövade bygg- och inredningsmaterial liksom fukt- och mögelskador bidrar

  Inlämnad
  2002-02-01
  Besvarare
  statsrådet Lena Sommestad (S)
 • tredimensionell fastighetsbildning

  Skriftlig fråga 2001/02:623 av Enochson, Annelie (kd)

  den 29 januari Fråga 2001/02:623 av Annelie Enochson kd till statsrådet Lars-Erik Lövdén om tredimensionell fastighetsbildning Lars-Erik Lövdén skriver i DN 25/1 att en proposition kommer under året genom vilken möjlighet till tredimensionell fastighetsbildning införs. I motionen 2001/02:Bo211 föreslår de borgerliga

  Inlämnad
  2002-01-29
  Besvarare
  justitieminister Thomas Bodström (S)
 • Turkiets behandling av kristna

  Skriftlig fråga 2001/02:388 av Enochson, Annelie (kd)

  den 10 december Fråga 2001/02:388 av Annelie Enochson kd till utrikesminister Anna Lindh om Turkiets behandling av kristna Det är inte bara i Afghanistan som missionärer och andra kristna grips, fängslas och ställs inför rätta för sin religions skull. Detta händer också dagligen i den påstått sekulära staten Turkiet,

  Inlämnad
  2001-12-10
  Besvarare
  utrikesminister Anna Lindh (S)
 • stöd till barn och ungdomar

  Skriftlig fråga 2001/02:205 av Enochson, Annelie (kd)

  den 14 november Fråga 2001/02:205 av Annelie Enochson kd till socialminister Lars Engqvist om stöd till barn och ungdomar Alltfler barn och ungdomar placeras utanför hemmet i olika familjehem, behandlingshem eller institutioner. Denna ökning under 90-talet visar inga tecken på att stagnera. Kostnader för ungdomsvården

  Inlämnad
  2001-11-14
  Besvarare
  socialminister Lars Engqvist (S)
 • religionslagstiftningen i Jugoslavien

  Skriftlig fråga 2001/02:159 av Enochson, Annelie (kd)

  den 2 november Fråga 2001/02:159 av Annelie Enochson kd till utrikesminister Anna Lindh om religionslagstiftningen i Jugoslavien Ett av de främsta målen för Sveriges och EU:s relationer till det nya Jugoslavien, som föddes när Milosevic avsattes förra hösten, är och måste vara att stötta och stärka den spirande demokratin.

  Inlämnad
  2001-11-02
  Besvarare
  utrikesminister Anna Lindh (S)

Filter

Valda filter