Annelie Enochson (KD)

Tidigare riksdagsledamot

Parti
Kristdemokraterna
Valkrets
Göteborgs kommun
Titel
Arkitekt
Född år
1953
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2000-02-01 – 2014-09-29

Trafikutskottet

Ledamot
2010-10-12 – 2014-09-29
Ledamot
2006-10-10 – 2010-10-04

Skatteutskottet

Suppleant
2012-05-03 – 2014-09-29
Suppleant
2010-12-20 – 2012-05-02
Suppleant
2000-02-01 – 2000-10-18

Arbetsmarknadsutskottet

Suppleant
2002-10-08 – 2006-10-02

Försvarsutskottet

Suppleant
2006-10-10 – 2010-10-04

Utrikesutskottet

Suppleant
2010-12-20 – 2014-09-29

Bostadsutskottet

Suppleant
2004-12-01 – 2006-10-02
Ledamot
2002-06-09 – 2002-09-30
Ledamot
2000-06-09 – 2002-09-29
Suppleant
2000-02-02 – 2000-06-08

EU-nämnden

Suppleant
2002-10-15 – 2006-10-10

OSSE-delegationen

Suppleant
2006-10-17 – 2014-09-29
Ledamot
2002-10-15 – 2006-10-16

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Sagt och gjort

Valda filter
 • med anledning av prop. 2000/01:57 Sammanhållen rovdjurspolitik

  Motion 2000/01:MJ17 av Ulf Björklund m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2000/01:MJ17 av Björklund, Ulf kd med anledning av prop. 2000/01:57 Sammanhållen rovdjurspolitik Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om full ekonomisk ersättning vid rovdjursangrepp. 2. Riksdagen tillkännager för regeringen

  Inlämnad
  2001-01-31
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  -----2000/01:MJU9
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 2000/01:48 Tillgänglighet till offentliga lokaler och på allmänna platser

  Motion 2000/01:Bo8 av Ulla-Britt Hagström m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2000/01:Bo8 av Hagström, Ulla-Britt kd med anledning av prop. 2000/01:48 Tillgänglighet till offentliga lokaler och på allmänna platser Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att stärka kraven på samråd med handikapporganisationerna

  Inlämnad
  2001-01-19
  Förslag
  13
  Utskottsberedning
  ---------2000/01:BoU5
  Riksdagsbeslut
  (13 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 2000/01:47 Ändringar i bilskrotningslagen

  Motion 2000/01:MJ8 av Lars Gustafsson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2000/01:MJ8 av Gustafsson, Lars kd med anledning av prop. 2000/01:47 Ändringar i bilskrotningslagen Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att regeringen bör avvakta utredningen för översyn av producentansvaret innan beslut

  Inlämnad
  2001-01-19
  Förslag
  5
  Utskottsberedning
  ---2000/01:MJU13
  Riksdagsbeslut
  (5 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • gaskombikraftvärmeverk

  Skriftlig fråga 2000/01:470 av Enochson, Annelie (kd)

  den 15 december Fråga 2000/01:470 av Annelie Enochson kd till miljöminister Kjell Larsson om gaskombikraftvärmeverk I Sverige behöver vi energi till uppvärmning. En del av denna energi utvinns ur fossila bränslen såsom olja, med, som alla vet, negativa miljökonsekvenser. Att de fossila bränsletillgångarna sinar ut

  Inlämnad
  2000-12-15
  Besvarare
  näringsminister Björn Rosengren (S)
 • tomträtter

  Interpellation 2000/01:188 av Enochson, Annelie (kd)

  den 14 december Interpellation 2000/01:188 av Annelie Enochson kd till justitieminister Thomas Bodström om tomträtter I mars 1990 publicerades Tomträttsutredningens betänkande Tomträttsavgäld SOU 1990:23Utredningen remissbehandlades under hösten samma år. Efter bl.a. en motion i riksdagen 1994/95:Bo408 har regeringen

  Inlämnad
  2000-12-14
  Besvarare
  justitieminister Thomas Bodström (S)
 • med anledning av skr. 2000/01:38 Hållbara Sverige - uppföljning av åtgärder för en ekologiskt hållbar utveckling

  Motion 2000/01:MJ2 av Ester Lindstedt-Staaf m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2000/01:MJ2 av Lindstedt-Staaf, Ester kd med anledning av skr. 2000/01:38 Hållbara Sverige uppföljning av åtgärder för en ekologiskt hållbar utveckling Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om nyckeltal för de små företagens miljöarbete.

  Inlämnad
  2000-11-21
  Förslag
  14
  Utskottsberedning
  ---------2000/01:MJU10
  Riksdagsbeslut
  (14 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation
 • statsbidragssystemet

  Skriftlig fråga 2000/01:218 av Enochson, Annelie (kd)

  den 14 november Fråga 2000/01:218 av Annelie Enochson kd till statsrådet Lars-Erik Lövdén om statsbidragssystemet En av statens viktigaste uppgifter är att verka för rättvis fördelning av tillgångar i samhället. Exempelvis är utjämningen mellan avfolknings- och tillväxtkommuner av stor betydelse. Kommuner med minskande

  Inlämnad
  2000-11-14
  Besvarare
  statsrådet Lars-Erik Lövdén (S)
 • med anledning av prop. 2000/01:27 En ny statistiklagstiftning

  Motion 2000/01:Fi7 av Per Landgren m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2000/01:Fi7 av Landgren, Per kd med anledning av prop. 2000/01:27 En ny statistiklagstiftning Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen beslutar fastställa det övergripande målet för den offentliga statistiken i enlighet med vad som anförs i motionen. 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som

  Inlämnad
  2000-11-13
  Förslag
  14
  Utskottsberedning
  ---------2000/01:FiU15
  Riksdagsbeslut
  (14 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 2000/01:31 Vissa förmögenhets- och punktskattefrågor, m.m.

  Motion 2000/01:Sk21 av Kenneth Lantz m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2000/01:Sk21 av Lantz, Kenneth kd med anledning av prop. 2000/01:31 Vissa förmögenhets- och punktskattefrågor, m.m. Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen avslår regeringens förslag till ändring i lagen 1997:323 om statlig förmögenhetsskatt. 2. Riksdagen beslutar om att avveckla förmögenhetsskatten

  Inlämnad
  2000-11-13
  Förslag
  11
  Utskottsberedning
  -------2000/01:SkU11
  Riksdagsbeslut
  (11 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation
 • spridning av legionellabakterier

  Skriftlig fråga 2000/01:184 av Enochson, Annelie (kd)

  den 8 november Fråga 2000/01:184 av Annelie Enochson kd till miljöminister Kjell Larsson om spridning av legionellabakterier Enligt Boverket insjuknar upp till 1 000 personer i Sverige årligen i legionärssjukan, varav en tiondel av dessa avlider. En stor orsakande faktor bakom spridningen av den s.k. legionellabakterien

  Inlämnad
  2000-11-08
  Besvarare
  miljöminister Kjell Larsson (S)
 • med anledning av prop. 2000/01:26 Bostadsförsörjningsfrågor m.m.

  Motion 2000/01:Bo2 av Ulla-Britt Hagström m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2000/01:Bo2 av Hagström, Ulla-Britt kd med anledning av prop. 2000/01:26 Bostadsförsörjningsfrågor m.m. Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen avslår regeringens förslag till lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar. 2. Riksdagen avslår regeringens förslag till lag om ändring i jordabalken.

  Inlämnad
  2000-11-02
  Förslag
  17
  Utskottsberedning
  -----------2000/01:BoU1 2000/01:BoU2
  Riksdagsbeslut
  (17 yrkanden): , , 11 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 2000/01:24 Skattereduktion för utgifter för vissa anslutningar för tele- och datakommunikation

  Motion 2000/01:Sk15 av Helena Höij m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2000/01:Sk15 av Höij, Helena kd med anledning av prop. 2000/01:24 Skattereduktion för utgifter för vissa anslutningar för tele- och datakommunikation Sammanfattning Utbyggnaden av IT-infrastrukturen ska i första hand ske i marknadens regi. Staten har dock ett övergripande ansvar för att se till

  Inlämnad
  2000-11-02
  Förslag
  11
  Utskottsberedning
  -------2000/01:SkU8
  Riksdagsbeslut
  (11 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation
 • bistånd till Bosnien

  Skriftlig fråga 2000/01:104 av Enochson, Annelie (kd)

  den 20 oktober Fråga 2000/01:104 av Annelie Enochson kd till utrikesminister Anna Lindh om bistånd till Bosnien Med anledning av den senaste tidens positiva utveckling i Jugoslavien, har det framkommit att det finns ett stort behov av ekonomiskt bistånd för att främja en positiv demokratisk och ekonomisk utveckling

  Inlämnad
  2000-10-20
  Besvarare
  statsrådet Maj-Inger Klingvall (S)
 • insulin till människor med diabetes

  Skriftlig fråga 2000/01:73 av Enochson, Annelie (kd)

  den 17 oktober Fråga 2000/01:73 av Annelie Enochson kd till socialminister Lars Engqvist om insulin till människor med diabetes I Sverige finns ca 350 000 diabetiker. Diabetes är en sjukdom som har ökat de senaste åren och alltfler yngre människor drabbas. Människor med diabetes har en ämnesomsättningsrubbning som

  Inlämnad
  2000-10-17
  Besvarare
  socialminister Lars Engqvist (S)
 • fastighetsbildningslagen

  Skriftlig fråga 2000/01:51 av Enochson, Annelie (kd)

  den 11 oktober Fråga 2000/01:51 av Annelie Enochson kd till miljöminister Kjell Larsson om fastighetsbildningslagen I våra skogslän finns åtskilliga skogsfastigheter som är för små för att ge tillräcklig försörjning och för stora för att ägaren ska hinna eller orka att tillfredsställande sköta bl.a. skogsvården som

  Inlämnad
  2000-10-11
  Besvarare
  justitieminister Thomas Bodström (S)
 • Särskilt utbildningsbidrag för kunskapslyftet

  Motion 2000/01:Ub707 av Annelie Enochson (kd)

  Motion till riksdagen 2000/01:Ub707 av Enochson, Annelie kd Särskilt utbildningsbidrag för Kunskapslyftet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av en förändring av nuvarande lagstiftning, så att alla som önskar har rätt till särskilt utbildningsbidrag

  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2000/01:UbU2
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Kommunikationer

  Motion 2000/01:T212 av Johnny Gylling m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2000/01:T212 av Gylling, Johnny kd Kommunikationer Sammanfattning Kristdemokraternas syn på kommunikationer har två utgångspunkter: välstånd och miljöhänsyn. Bra kommunikationer är en förutsättning för att vårt land ska kunna utveckla välståndet, öka sysselsättningen och tillväxten. Transporterna

  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  110
  Utskottsberedning
  -------------------------------------------------------------------2000/01:FiU1 2000/01:MJU13 2000/01:NU2 2000/01:SkU14 2000/01:SkU17 2000/01:SkU19 2000/01:TU1 2000/01:TU11 2000/01:TU13 2000/01:TU14 2000/01:TU9 2001/02:TU2 2001/02:TU8
  Riksdagsbeslut
  (110 yrkanden): 1 avslag, , 67 saknar beslutsinformation
 • Allmänna bidrag till kommuner

  Motion 2000/01:Fi617 av Per Landgren m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2000/01:Fi617 av Landgren, Per kd Allmänna bidrag till kommuner 1 Innehållsförteckning 2 3 Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om kommunsektorns behov av ökade statsbidrag på kort sikt. 2. Riksdagen tillkännager för regeringen

  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  23
  Utskottsberedning
  ---------------2000/01:BoU1 2000/01:FiU3
  Riksdagsbeslut
  (23 yrkanden): , , 15 saknar beslutsinformation
 • Uppföljningsorgan för kommunala taxor och avgifter

  Motion 2000/01:Fi603 av Harald Bergström m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2000/01:Fi603 av Bergström, Harald kd Uppföljningsorgan för kommunala taxor och avgifter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att regeringen bör utreda förutsättningarna för ett uppföljningsorgan för taxe- och avgiftsnivåerna

  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2000/01:FiU3
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Samhällsekonomi och finansförvaltning

  Motion 2000/01:Fi507 av Per Landgren m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2000/01:Fi507 av Landgren, Per kd Samhällsekonomi och finansförvaltning 1 Sammanfattning Kristdemokraterna föreslår en effektivisering och samordning inom statsförvaltningen, vilket innebär riktade besparingar på ca 62 miljoner kronor år 2001, 114 miljoner kronor år 2002 och 145 miljoner kronor

  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  5
  Utskottsberedning
  ---2000/01:FiU2
  Riksdagsbeslut
  (5 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Filter