Annelie Enochson (KD)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Göteborgs kommun
Titel
Arkitekt
Född år
1953
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2000-02-01 – 2014-09-29

Trafikutskottet

Ledamot
2010-10-12 – 2014-09-29
Ledamot
2006-10-10 – 2010-10-04

Skatteutskottet

Suppleant
2012-05-03 – 2014-09-29
Suppleant
2010-12-20 – 2012-05-02
Suppleant
2000-02-01 – 2000-10-18

Arbetsmarknadsutskottet

Suppleant
2002-10-08 – 2006-10-02

Försvarsutskottet

Suppleant
2006-10-10 – 2010-10-04

Utrikesutskottet

Suppleant
2010-12-20 – 2014-09-29

Bostadsutskottet

Suppleant
2004-12-01 – 2006-10-02
Ledamot
2002-06-09 – 2002-09-30
Ledamot
2000-06-09 – 2002-09-29
Suppleant
2000-02-02 – 2000-06-08

EU-nämnden

Suppleant
2002-10-15 – 2006-10-10

OSSE-delegationen

Suppleant
2006-10-17 – 2014-09-29
Ledamot
2002-10-15 – 2006-10-16

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av skr. 2004/05:120 2005 års redogörelse för företag med statligt ägande

  Motion 2004/05:N23 av Maria Larsson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2004/05:N23 av Maria Larsson m.fl. kd med anledning av skr. 2004/05:120 2005 års redogörelse för företag med statligt ägande 1 Inledning Den socialdemokratiska ägarpolitiken har nått vägs ände. Liksom förra året har den statliga bolagssfären även 2004 fortsatt att utmärka sig genom mutskandaler,

  Inlämnad
  2005-06-15
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  2005/06:NU4
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): 4 avslag
 • med anledning av skr. 2004/05:102 Utvecklingen inom den kommunala sektorn

  Motion 2004/05:Fi22 av Else-Marie Lindgren m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2004/05:Fi22 av Else-Marie Lindgren m.fl. kd med anledning av skr. 2004/05:102 Utvecklingen inom den kommunala sektorn 1 Sammanfattning Kommunerna och landstingen/regionerna har att driva och förvalta det som vi kristdemokrater anser vara välfärdens kärna, nämligen vården av och omsorgen om barn

  Inlämnad
  2005-05-27
  Förslag
  16
  Utskottsberedning
  2005/06:FiU3
  Riksdagsbeslut
  (16 yrkanden): 16 avslag
 • med anledning av prop. 2004/05:151 Ändringar i lagen om trängselskatt

  Motion 2004/05:Sk19 av Per Landgren m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2004/05:Sk19 av Per Landgren m.fl. kd med anledning av prop. 2004/05:151 Ändringar i lagen om trängselskatt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att avbryta försöket med trängselskatt i Stockholms innerstad. Regeringens proposition

  Inlämnad
  2005-04-29
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:SkU34
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • med anledning av prop. 2004/05:147 Ett utvidgat skydd mot könsdiskriminering

  Motion 2004/05:A8 av Annelie Enochson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2004/05:A8 av Annelie Enochson m.fl. kd med anledning av prop. 2004/05:147 Ett utvidgat skydd mot könsdiskriminering 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att försäkringstjänster skall ingå i förbudet mot könsdiskriminering i enlighet med Diskrimineringskommitténs förslag. Riksdagen

  Inlämnad
  2005-04-28
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  2004/05:AU7
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): 4 avslag
 • med anledning av prop. 2004/05:140 Genomförande av transparensdirektivet

  Motion 2004/05:N22 av Maria Larsson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2004/05:N22 av Maria Larsson m.fl. kd med anledning av prop. 2004/05:140 Genomförande av transparensdirektivet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar om ändring av den av regeringen föreslagna lydelsen i 3 tredje stycket i förslag till lag om insyn i vissa finansiella förbindelser på så

  Inlämnad
  2005-04-19
  Förslag
  5
  Utskottsberedning
  2004/05:NU16
  Riksdagsbeslut
  (5 yrkanden): 5 avslag
 • med anledning av skr. 2004/05:114 Strategisk exportkontroll 2004 - Krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden

  Motion 2004/05:U14 av Rosita Runegrund m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2004/05:U14 av Rosita Runegrund m.fl. kd med anledning av skr. 2004/05:114 Strategisk exportkontroll 2004 Krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att politiken för global

  Inlämnad
  2005-04-07
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:UU6
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • med anledning av skr. 2004/05:95 Sverige i Förenta nationerna 2003-2004

  Motion 2004/05:U12 av Holger Gustafsson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2004/05:U12 av Holger Gustafsson m.fl. kd med anledning av skr. 2004/05:95 Sverige i Förenta nationerna 2003-2004 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av en omfattande översyn av FN-systemet i stort, men i första hand

  Inlämnad
  2005-03-31
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  2004/05:UU9
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): 10 avslag
 • med anledning av framst. 2004/05:RRS18 Riksrevisionens styrelses framställning angående regeringens styrning av statliga bolag

  Motion 2004/05:N21 av Maria Larsson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2004/05:N21 av Maria Larsson m.fl. kd med anledning av framst. 2004/05:RRS18 Riksrevisionens styrelses framställning angående regeringens styrning av statliga bolag 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår Riksrevisionens styrelses förslag gällande formerna för ägarstyrning av de statliga

  Inlämnad
  2005-03-31
  Förslag
  7
  Utskottsberedning
  2005/06:NU4
  Riksdagsbeslut
  (7 yrkanden): 7 avslag
 • med anledning av skr. 2004/05:93 Redovisning av regeringens insatser för barn och unga i statsbudgeten för år 2005

  Motion 2004/05:Fi11 av Mats Odell m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2004/05:Fi11 av Mats Odell m.fl. kd med anledning av skr. 2004/05:93 Redovisning av regeringens insatser för barn och unga i statsbudgeten för år 2005 1 Redovisning av regeringens insatser för barn och unga i statsbudgeten för år 2005 Med anledning av regeringens skrivelse till riksdagen 2004/05:93

  Inlämnad
  2005-03-30
  Förslag
  22
  Utskottsberedning
  2004/05:BoU9 2004/05:FiU32
  Riksdagsbeslut
  (22 yrkanden): 22 avslag
 • med anledning av prop. 2004/05:62 Genomförande av EG:s direktiv om gemensamma regler för de inre marknaderna för el och naturgas, m.m.

  Motion 2004/05:N18 av Maria Larsson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2004/05:N18 av Maria Larsson m.fl. kd med anledning av prop. 2004/05:62 Genomförande av EG:s direktiv om gemensamma regler för de inre marknaderna för el och naturgas, m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om vikten av att den

  Inlämnad
  2005-03-16
  Förslag
  7
  Utskottsberedning
  2004/05:NU14
  Riksdagsbeslut
  (7 yrkanden): 7 avslag
 • med anledning av prop. 2004/05:65 Århuskonventionen

  Motion 2004/05:MJ21 av Sven Gunnar Persson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2004/05:MJ21 av Sven Gunnar Persson m.fl. kd med anledning av prop. 2004/05:65 Århuskonventionen Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 2 Sverige bör vara ett föregångsland 2 Allmänheten skall ha rätt till miljöinformation 3 Ge fler ideella föreningar rätt att

  Inlämnad
  2005-02-10
  Förslag
  7
  Utskottsberedning
  2004/05:MJU11
  Riksdagsbeslut
  (7 yrkanden): 7 avslag
 • med anledning av prop. 2004/05:72 Förbättrad djurskydds- och livsmedelstillsyn

  Motion 2004/05:MJ19 av Sven Gunnar Persson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2004/05:MJ19 av Sven Gunnar Persson m.fl. kd med anledning av prop. 2004/05:72 Förbättrad djurskydds- och livsmedelstillsyn 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 2 4 Förbättrad kommunal samverkan 2 5 Central styrning 3 5.1 Tillsynsmyndigheternas

  Inlämnad
  2005-02-04
  Förslag
  7
  Utskottsberedning
  2004/05:MJU10
  Riksdagsbeslut
  (7 yrkanden): 7 avslag
 • med anledning av prop. 2004/05:53 Ändringar i jordförvärvslagen

  Motion 2004/05:Bo8 av Ragnwi Marcelind m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2004/05:Bo8 av Ragnwi Marcelind m.fl. kd med anledning av prop. 2004/05:53 Ändringar i jordförvärvslagen 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår propositionens förslag till 6 andra stycket 2 b jordförvärvslagen 1979:230 om att mark som juridiska personer avstår till staten för naturvårdsändamål

  Inlämnad
  2005-02-01
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2004/05:BoU7
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag
 • med anledning av prop. 2004/05:30 Finansiella säkerheter

  Motion 2004/05:Fi2 av Mats Odell m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2004/05:Fi2 av Mats Odell m.fl. kd med anledning av prop. 2004/05:30 Finansiella säkerheter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att låta undantaget från 3 kap. lagen 1991:980 om handel med finansiella instrument omfatta samtliga

  Inlämnad
  2005-02-01
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:FiU24
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • med anledning av prop. 2004/05:35 Herrelösa fastigheter samt ansvar för konkurskostnader

  Motion 2004/05:Bo3 av Ragnwi Marcelind m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2004/05:Bo3 av Ragnwi Marcelind m.fl. kd med anledning av prop. 2004/05:35 Herrelösa fastigheter samt ansvar för konkurskostnader 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att regeringen skall verka för att begreppet herrelösa fastigheter

  Inlämnad
  2005-01-21
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  2004/05:BoU3
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): 4 avslag
 • med anledning av skr. 2004/05:52 Regeringens politik för humanitärt bistånd

  Motion 2004/05:U6 av Rosita Runegrund m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2004/05:U6 av Rosita Runegrund m.fl. kd med anledning av skr. 2004/05:52 Regeringens politik för humanitärt bistånd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att forskningen behöver intensifieras kring naturkatastrofer och deras orsaker.

  Inlämnad
  2005-01-21
  Förslag
  7
  Utskottsberedning
  2004/05:UU11
  Riksdagsbeslut
  (7 yrkanden): 7 avslag
 • Västsahara

  Motion 2004/05:U246 av Alice Åström m.fl. (v, fp, kd, c, mp)

  Motion till riksdagen 2004/05:U246 av Alice Åström m.fl. v, fp, kd, c, mp Västsahara 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Sverige i EU och FN intensifierar sitt arbete för att förverkliga västsahariska folkets rätt till självbestämmande. Riksdagen

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  5
  Utskottsberedning
  2005/06:UU15
  Riksdagsbeslut
  (5 yrkanden): 5 avslag
 • Uigurernas situation i Kina

  Motion 2004/05:U274 av Annelie Enochson m.fl. (kd, m, fp, c)

  Motion till riksdagen 2004/05:U274 av Annelie Enochson m.fl. kd, m, fp, c Uigurernas situation i Kina Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Sverige fortsättningsvis verkar för, både i dialogen mellan Sverige och Kina samt i EU:s dialog med Kina,

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2005/06:UU20
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): 3 avslag
 • med anledning av prop. 2004/05:40 Ändringar i minerallagen

  Motion 2004/05:N1 av Mikael Oscarsson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2004/05:N1 av Mikael Oscarsson m.fl. kd med anledning av prop. 2004/05:40 Ändringar i minerallagen 1 Sammanfattning Kristdemokraterna anser det mycket märkligt att regeringen i frågan om ändringar i minerallagen, som i allra högsta grad rör den privata äganderätten, väljer att göra upp med Vänsterpartiet

  Inlämnad
  2004-11-11
  Förslag
  9
  Utskottsberedning
  2004/05:NU8
  Riksdagsbeslut
  (9 yrkanden): 9 avslag
 • med anledning av prop. 2004/05:38 Räntebeläggning av periodiseringsfonderna

  Motion 2004/05:Sk11 av Per Landgren m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2004/05:Sk11 av Per Landgren m.fl. kd med anledning av prop. 2004/05:38 Räntebeläggning av periodiseringsfonderna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag att räntebelägga juridiska personers avsättningar i periodiseringsfonder och att beskatta denna avsättning. Regeringens

  Inlämnad
  2004-11-11
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:SkU17
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag

Filter

Valda filter