Annelie Enochson (KD)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Göteborgs kommun
Titel
Arkitekt
Född år
1953
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2000-02-01 – 2014-09-29

Trafikutskottet

Ledamot
2010-10-12 – 2014-09-29
Ledamot
2006-10-10 – 2010-10-04

Skatteutskottet

Suppleant
2012-05-03 – 2014-09-29
Suppleant
2010-12-20 – 2012-05-02
Suppleant
2000-02-01 – 2000-10-18

Arbetsmarknadsutskottet

Suppleant
2002-10-08 – 2006-10-02

Försvarsutskottet

Suppleant
2006-10-10 – 2010-10-04

Utrikesutskottet

Suppleant
2010-12-20 – 2014-09-29

Bostadsutskottet

Suppleant
2004-12-01 – 2006-10-02
Ledamot
2002-06-09 – 2002-09-30
Ledamot
2000-06-09 – 2002-09-29
Suppleant
2000-02-02 – 2000-06-08

EU-nämnden

Suppleant
2002-10-15 – 2006-10-10

OSSE-delegationen

Suppleant
2006-10-17 – 2014-09-29
Ledamot
2002-10-15 – 2006-10-16

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • Stillbild från Debatt om förslag: Arbetsmiljö

  Arbetsmiljö

  Betänkande 2002/03:AU5

  Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 2002 om arbetsmiljöfrågor. Motionerna handlar bl.a. om företagshälsovård, skyddsombudsverksamhet, gränsvärden och personlig skyddsutrustning samt insatser för att motverka våld, hot och mobbning i arbetslivet.

  Behandlade dokument
  32
  Förslagspunkter
  10
  Reservationer
  10 
  Anföranden och repliker
  21, 67 minuter
  Justering
  2003-03-11
  Debatt
  2003-04-03
  Beslut
  2003-04-09
 • med anledning av prop. 2002/03:96 Skattefri kapitalvinst och utdelning på näringsbetingade andelar

  Motion 2002/03:Sk7 av Per Landgren m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2002/03:Sk7 av Per Landgren m.fl. kd med anledning av prop. 2002/03:96 Skattefri kapitalvinst och utdelning på näringsbetingade andelar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om beskattningen på företagsägda kapitalplaceringsandelar.

  Inlämnad
  2003-04-03
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2002/03:SkU14
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag
 • med anledning av förs. 2002/03:RR10 Riksdagens revisorers förslag angående styrningen av AMS och länsarbetsnämnderna

  Motion 2002/03:A7 av Annelie Enochson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2002/03:A7 av Annelie Enochson m.fl. kd med anledning av förs. 2002/03:RR10 Riksdagens revisorers förslag angående styrningen av AMS och länsarbetsnämnderna 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 5 2 Förslag till riksdagsbeslut 6 3 Rapportens bakgrund och innehåll 6 4 Kristdemokraternas

  Inlämnad
  2003-04-03
  Förslag
  7
  Utskottsberedning
  2002/03:AU8
  Riksdagsbeslut
  (7 yrkanden): 7 avslag
 • med anledning av prop. 2002/03:77 Mervärdesskatteregler för elektronisk handel samt för radio- och TV-sändningar

  Motion 2002/03:Sk5 av Lars Gustafsson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2002/03:Sk5 av Lars Gustafsson m.fl. kd med anledning av prop. 2002/03:77 Mervärdesskatteregler för elektronisk handel samt för radio- och TV-sändningar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen med kraft skall verka för att EG:s sjätte mervärdesskattedirektiv ändras så att Sverige

  Inlämnad
  2003-04-02
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2002/03:SkU13
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: spelberoende

  spelberoende

  Interpellation 2002/03:203 av Enochson, Annelie (kd)

  den 24 februari Interpellation 2002/03:203 av Annelie Enochson kd till statsrådet Morgan Johansson om spelberoende Alltfler människor blir spelberoende och det är framför allt ungdomar, invandrare och män som drabbas. Det visar sig också att låginkomsttagare spenderar tre gånger så stor andel av sin disponibla inkomst

  Inlämnad
  2003-02-24
  Besvarare
  Morgan Johansson (S)
 • med anledning av skr. 2002/03:83 Sverige i Förenta nationerna

  Motion 2002/03:U7 av Rosita Runegrund m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2002/03:U7 av Rosita Runegrund m.fl. kd med anledning av skr. 2002/03:83 Sverige i Förenta nationerna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av en omfattande översyn av FN-systemet i stort, men i första hand biståndsverksamheten

  Inlämnad
  2003-03-28
  Förslag
  7
  Utskottsberedning
  2002/03:UU8
  Riksdagsbeslut
  (7 yrkanden): 7 avslag
 • med anledning av prop. 2002/03:95 Vakansstatistik

  Motion 2002/03:Fi10 av Mats Odell m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2002/03:Fi10 av Mats Odell m.fl. kd med anledning av prop. 2002/03:95 Vakansstatistik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om uppgiftsskyldighet för vakanser och obligatorisk platsanmälan. Riksdagen beslutar att upphäva lagen

  Inlämnad
  2003-03-27
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2002/03:FiU25
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): 3 avslag
 • med anledning av prop. 2002/03:44 Arbetsmarknadspolitiken förstärks

  Motion 2002/03:A5 av Stefan Attefall m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2002/03:A5 av Stefan Attefall m.fl. kd med anledning av prop. 2002/03:44 Arbetsmarknadspolitiken förstärks 1 Sammanfattning I denna motion redogör vi kristdemokrater för vår syn på regeringens förslag till förändringar av arbetsmarknadspolitiken. Regeringen gör en bred och mycket självkritisk analys

  Inlämnad
  2003-03-24
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  2002/03:AU8
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): 12 avslag
 • återvinning av beläggningsmassor

  Skriftlig fråga 2002/03:661 av Enochson, Annelie (kd)

  den 13 mars Fråga 2002/03:661 av Annelie Enochson kd till miljöminister Lena Sommestad om återvinning av beläggningsmassor Stenkolstjära har i stor utsträckning använts som bindemedel i vägkonstruktioner fram till början av 1970-talet. Problemet med stenkolstjära är att den kan innehålla relativt höga halter av hälso-

  Inlämnad
  2003-03-13
  Besvarare
  Lena Sommestad (S)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Kulturmiljöfrågor

  Kulturmiljöfrågor

  Betänkande 2002/03:KRU2

  Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 2002 om kulturmiljöfrågor.

  Behandlade dokument
  19
  Förslagspunkter
  17
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  14, 42 minuter
  Justering
  2003-02-06
  Debatt
  2003-03-05
  Beslut
  2003-03-06
 • lokalisering av det nationella centrumet för innovation, kommersialisering och miljöexport

  Skriftlig fråga 2002/03:539 av Enochson, Annelie (kd)

  den 17 februari Fråga 2002/03:539 av Annelie Enochson kd till näringsminister Leif Pagrotsky om lokalisering av det nationella centrumet för innovation, kommersialisering och miljöexport Regeringen har tagit initiativ till att inrätta ett nationellt centrum för innovationer, kommersialisering och miljöexport som ska

  Inlämnad
  2003-02-17
  Besvarare
  Leif Pagrotsky (S)
 • doktorander

  Skriftlig fråga 2002/03:532 av Enochson, Annelie (kd)

  den 14 februari Fråga 2002/03:532 av Annelie Enochson kd till utbildningsminister Thomas Östros om doktorander Att doktorera innebär vanligen att man under de två första åren finansieras via utbildningsbidrag och de sista två åren via doktorandtjänst. Den som är anställd som doktorand har doktorandtjänst omfattas av

  Inlämnad
  2003-02-14
  Besvarare
  Thomas Östros (S)
 • Stillbild från Utrikespolitisk debatt: utrikespolitisk debatt

  utrikespolitisk debatt

  utrikespolitisk

 • med anledning av prop. 2002/03:40 Elcertifikat för att främja förnybara energikällor

  Motion 2002/03:N5 av Maria Larsson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2002/03:N5 av Maria Larsson m.fl. kd med anledning av prop. 2002/03:40 Elcertifikat för att främja förnybara energikällor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2002/03:40 om att införa elcertifikat för att främja förnybara energikällor. Riksdagen tillkännager för

  Inlämnad
  2003-02-06
  Förslag
  5
  Utskottsberedning
  2002/03:NU6
  Riksdagsbeslut
  (5 yrkanden): 5 avslag
 • människohandel

  Skriftlig fråga 2002/03:436 av Enochson, Annelie (kd)

  den 24 januari Fråga 2002/03:436 av Annelie Enochson kd till justitieminister Thomas Bodström om människohandel Att det förekommer en omfattande slavhandel är en otäck sanning som vi blivit mer och mer medvetna om de senaste åren. Det gäller främst unga kvinnors och barns kamp för överlevnad mot makt- och penningförblindade

  Inlämnad
  2003-01-24
  Besvarare
  Jan O Karlsson (S)
 • med anledning av prop. 2002/03:24 Överlåtelse av aktier i Svenska Skogsplantor AB till Sveaskog AB

  Motion 2002/03:N4 av Maria Larsson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2002/03:N4 av Maria Larsson m.fl. kd med anledning av prop. 2002/03:24 Överlåtelse av aktier i Svenska Skogsplantor AB till Sveaskog AB 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 3 2 Förslag till riksdagsbeslut 4 3 Inledning 4 4 Kristdemokraternas principiella syn på statligt ägande 4 5 Propositionens

  Inlämnad
  2003-01-24
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  2002/03:NU4
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): 4 avslag
 • Ett hälsosamt arbetsliv

  Motion 2002/03:A318 av Annelie Enochson m.fl. (kd)

  2002/03 mnr: A318 pnr: kd354 Motion till riksdagen 2002/03:A318 av Annelie Enochson m.fl. kd Ett hälsosamt arbetsliv Motionen delad mellan flera utskott 1 Sammanfattning Under senare tid har rapporter om försämrad hälsa i Sverige kommit allt tätare. Ett problem som uppmärksammats mycket det senaste året är stress.

  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  9
  Utskottsberedning
  2002/03:AU2 2002/03:SfU1 2002/03:SoU7 2004/05:AU3
  Riksdagsbeslut
  (9 yrkanden): 9 avslag
 • Stillbild från Debatt om förslag: Utgiftsområde 13 Arbetsmarknad

  Utgiftsområde 13 Arbetsmarknad

  Betänkande 2002/03:AU1

  Riksdagen godkände regeringens förslag i budgetpropositionen om 60,3 miljarder kronor i anslag inom arbetsmarknadsområdet för 2003. Anslagen går främst till kontantstöd vid arbetslöshet och deltagande i arbetsmarknadspolitiska program. Lägsta ersättningsnivån i aktivitetsstödet, dvs. det stöd som lämnas

  Behandlade dokument
  55
  Förslagspunkter
  9
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  78, 350 minuter
  Justering
  2002-11-26
  Debatt
  2002-12-18
  Beslut
  2002-12-19
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: utbyggnaden av 3 G-nätet

  utbyggnaden av 3 G-nätet

  Interpellation 2002/03:50 av Enochson, Annelie (kd)

  den 22 november Interpellation 2002/03:50 av Annelie Enochson kd till statsrådet Ulrica Messing om utbyggnaden av 3 G-nätet Det har nu gått 23 månader sedan regeringen gav fyra operatörer tillåtelse att bygga tredje generationens mobiltelefoninät. Tillstånden var gratis men krävde i gengäld att operatörerna garanterade

  Inlämnad
  2002-11-22
  Besvarare
  Ulrica Messing (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: barn som brottsoffer

  barn som brottsoffer

  Interpellation 2002/03:42 av Brodén, Anita (fp)

  den 18 november Interpellation 2002/03:42 av Anita Brodén fp till justitieminister Thomas Bodström om barn som brottsoffer Undertecknad har den 5 november 2002 interpellerat med socialtjänstministern i denna fråga och uppmanades vid det tillfället att även ställa frågan till justitieministern, eftersom en del frågeställningar

  Inlämnad
  2002-11-18
  Besvarare
  Thomas Bodström (S)

Filter

Valda filter