Annelie Enochson (KD)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Göteborgs kommun
Titel
Arkitekt
Född år
1953
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2000-02-01 – 2014-09-29

Trafikutskottet

Ledamot
2010-10-12 – 2014-09-29
Ledamot
2006-10-10 – 2010-10-04

Skatteutskottet

Suppleant
2012-05-03 – 2014-09-29
Suppleant
2010-12-20 – 2012-05-02
Suppleant
2000-02-01 – 2000-10-18

Arbetsmarknadsutskottet

Suppleant
2002-10-08 – 2006-10-02

Försvarsutskottet

Suppleant
2006-10-10 – 2010-10-04

Utrikesutskottet

Suppleant
2010-12-20 – 2014-09-29

Bostadsutskottet

Suppleant
2004-12-01 – 2006-10-02
Ledamot
2002-06-09 – 2002-09-30
Ledamot
2000-06-09 – 2002-09-29
Suppleant
2000-02-02 – 2000-06-08

EU-nämnden

Suppleant
2002-10-15 – 2006-10-10

OSSE-delegationen

Suppleant
2006-10-17 – 2014-09-29
Ledamot
2002-10-15 – 2006-10-16

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • Palmecentret och dialogkonferensen

  Skriftlig fråga 2007/08:1395 av Enochson, Annelie (kd)

  den 19 juni Fråga 2007/08:1395 Palmecentret och dialogkonferensen av Annelie Enochson kd till statsrådet Gunilla Carlsson m Den 11 juni stod Palmecentret som inbjudare till den dialogkonferens där Azzam Tamimi tilläts framföra ett budskap präglat av antisemitism och våldsglorifieringar. Enligt besökare på konferensen

  Inlämnad
  2008-06-19
  Besvarare
  Gunilla Carlsson (M)
 • Blåsarsymfoniska orkestrar inom försvaret

  Skriftlig fråga 2007/08:1358 av Enochson, Annelie (kd)

  den 13 juni Fråga 2007/08:1358 Blåsarsymfoniska orkestrar inom försvaret av Annelie Enochson kd till försvarsminister Sten Tolgfors m Regeringens omstrukturering av försvaret hotar de två sista heltidsanställda blåsarsymfoniska orkestrarna i Sverige. Marinens musikkår i Karlskrona och Flygvapnets musikkår i Göteborg

  Inlämnad
  2008-06-13
  Besvarare
  Sten Tolgfors (M)
 • Straffarbete i Tjernobyl

  Skriftlig fråga 2007/08:1218 av Enochson, Annelie (kd)

  den 15 maj Fråga 2007/08:1218 Straffarbete i Tjernobyl av Annelie Enochson kd till utrikesminister Carl Bildt m Vitryssland är troligen det enda land i Europa där den demokratiska utvecklingen går åt fel håll. Demokratin urholkas, tidningar stängs, oppositionspolitiker fängslas, journalister döms till straffarbete

  Inlämnad
  2008-05-15
  Besvarare
  Carl Bildt (M)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Vägtrafikens miljöanpassning

  Vägtrafikens miljöanpassning

  Betänkande 2007/08:TU10

  Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2007 om vägtrafikens miljöanpassning. Skälet är att det redan pågår arbete i de frågor motionerna tar upp. Förslagen handlar bland annat om energieffektivisering i transportsektorn, definition av begreppet miljöbil, fordonsutveckling, utfasning

  Behandlade dokument
  19
  Förslagspunkter
  15
  Reservationer
  10 
  Anföranden och repliker
  27, 95 minuter
  Beredning
  2008-03-25
  Justering
  2008-04-17
  Debatt
  2008-05-08
  Beslut
  2008-05-14
 • Fordonsforskningsprogrammens förlängning

  Skriftlig fråga 2007/08:1092 av Enochson, Annelie (kd)

  den 14 april Fråga 2007/08:1092 Fordonsforskningsprogrammens förlängning av Annelie Enochson kd till näringsminister Maud Olofsson c Fordonsindustrin svarar för 140 000 arbetstillfällen i Sverige och med hänsyn till indirekta effekter blir siffran drygt 300 000. De flesta av de svenska fordonsföretagen ingår i

  Inlämnad
  2008-04-14
  Besvarare
  Maud Olofsson (C)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Sjöfart

  Sjöfart

  Betänkande 2007/08:TU8

  Riksdagen sa nej till motioner om sjöfart från den allmänna motionstiden 2007. Motionerna handlar bland annat om sjöfartens finansiering, frågor om säkerhet och miljö, M/S Estonias förlisning och fritidsbåtar. Flera motioner handlar om att främja sjöfarten på Vänern och Mälaren. Riksdagen tycker att

  Behandlade dokument
  26
  Förslagspunkter
  16
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  26, 76 minuter
  Beredning
  2008-02-19
  Justering
  2008-03-13
  Debatt
  2008-04-03
  Beslut
  2008-04-03
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Förföljelse av kristna i Mellanöstern

  Förföljelse av kristna i Mellanöstern

  Interpellation 2007/08:308 av Enochson, Annelie (kd)

  den 11 januari Interpellation 2007/08:308 Förföljelse av kristna i Mellanöstern av Annelie Enochson kd till utrikesminister Carl Bildt m Jag vill bringa till utrikesministerns dagordning den accelererande avfolkningen av kristna i Mellanöstern. Den folkmordsliknande utvecklingen aktualiserades av de koordinerade

  Inlämnad
  2008-01-11
  Besvarare
  Carl Bildt (M)
 • Politiska fångar i Kina

  Skriftlig fråga 2007/08:678 av Enochson, Annelie (kd)

  den 30 januari Fråga 2007/08:678 Politiska fångar i Kina av Annelie Enochson kd till utrikesminister Carl Bildt m Den till Nobelpriset nominerade demokratiförespråkaren Rebiya Kadeer har gjort sig obekväm hos den kinesiska regimen efter att ha påtalat hur hennes etniska minoritet uigurerna trakasseras av de kinesiska

  Inlämnad
  2008-01-30
  Besvarare
  Carl Bildt (M)
 • Stillbild från Aktuell debatt: Aktuell debatt om framtidens järnväg

  Aktuell debatt om framtidens järnväg

  Aktuell debatt om framtidens

 • Stillbild från Debatt om förslag: Kompetens hos yrkesförare

  Kompetens hos yrkesförare

  Betänkande 2007/08:TU3

  En ny lag om kompetens hos yrkesförare börjar gälla den 1 januari 2008. Lagen gäller för tunga godstransporter och persontransporter med buss som förvärvsmässigt sker på vägar i Sverige. Lagen innehåller bestämmelser om grundläggande kompetens och fortbildning för förare. Lagen innehåller även bestämmelser

  Behandlade dokument
  5
  Förslagspunkter
  2
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  10, 30 minuter
  Justering
  2007-11-13
  Debatt
  2007-11-28
  Beslut
  2007-11-28
 • Alkotester i färjeterminalerna

  Skriftlig fråga 2007/08:233 av Enochson, Annelie (kd)

  den 7 november Fråga 2007/08:233 Alkotester i färjeterminalerna av Annelie Enochson kd till justitieminister Beatrice Ask m Under fem månader har säkerhetsföretaget Högestad Security på uppdrag av det kommunala hamnbolaget i Ystad gjort alkotester på chaufförer som anlänt med färjor från Europa. Testerna har varit

  Inlämnad
  2007-11-07
  Besvarare
  Beatrice Ask (M)
 • Vapensmuggling till Hamas

  Skriftlig fråga 2007/08:224 av Enochson, Annelie (kd)

  den 5 november Fråga 2007/08:224 Vapensmuggling till Hamas av Annelie Enochson kd till utrikesminister Carl Bildt m Sedan palestinska Gazaremsan särskildes från Västbanken genom en militärkupp har, enligt informerade militärkällor, strider mellan reguljära truppenheter ägt rum praktiskt taget varje dag. Hamas eller

  Inlämnad
  2007-11-05
  Besvarare
  Carl Bildt (M)
 • Besöksförbud

  Motion 2007/08:Ju232 av Annelie Enochson (kd)

  Motion till riksdagen 2007/08:Ju232 av Annelie Enochson kd Besöksförbud kd508 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om geografisk utvidgning av besöksförbud. Motivering Kvinnors försvarslöshet gentemot mäns våld är en begränsning av de mänskliga

  Inlämnad
  2007-10-01
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2007/08:JuSoU1
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Bedrägerisatsning inom Försäkringskassan

  Skriftlig fråga 2007/08:77 av Enochson, Annelie (kd)

  den 12 oktober Fråga 2007/08:77 Bedrägerisatsning inom Försäkringskassan av Annelie Enochson kd till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson m Nya uppgifter gör gällande att minst 20 miljarder kronor ur socialförsäkringarna försvinner som en följd av fusk och felaktiga utbetalningar. Svinnet i de svenska trygghetssystemen

  Inlämnad
  2007-10-12
  Besvarare
  Cristina Husmark Pehrsson (M)
 • Energimärkning av produkter

  Motion 2007/08:C379 av Annelie Enochson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2007/08:C379 av Annelie Enochson m.fl. kd Energimärkning av produkter kd689 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att på lämpligt sätt verka för att energimärkning av produkter utvecklas. Motivering Hotet från den globala

  Inlämnad
  2007-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2007/08:CU9
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Mänskliga rättigheter till palestinska flyktingar

  Motion 2007/08:U328 av Annelie Enochson och Mikael Oscarsson (kd)

  Motion till riksdagen 2007/08:U328 av Annelie Enochson och Mikael Oscarsson kd Mänskliga rättigheter till palestinska flyktingar Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige i internationella sammanhang aktivt bör

  Inlämnad
  2007-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2007/08:UU9
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag
 • Uigurer i Guantánamo

  Motion 2007/08:U368 av Annelie Enochson m.fl. (kd, m, mp)

  Motion till riksdagen 2007/08:U368 av Annelie Enochson m.fl. kd, m, mp Uigurer i Guantánamo kd717 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att i internationella sammanhang verka för att de i Guantánamo oskyldigt fängslade uigurerna ges asyl i USA.

  Inlämnad
  2007-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2007/08:SfU6 2007/08:UU10
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag
 • Förbud mot tatuering av minderåriga

  Motion 2007/08:So434 av Lars-Arne Staxäng m.fl. (m, kd)

  Motion till riksdagen 2007/08:So434 av Lars-Arne Staxäng m.fl. m, kd Förbud mot tatuering av minderåriga m900 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att förbjuda tatuering av minderåriga. Motivering Tatueringsverksamhet har förekommit bland människor

  Inlämnad
  2007-10-04
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2008/09:SoU13
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Frigivande av Dawit Isaak

  Motion 2007/08:U332 av Cecilia Wigström i Göteborg m.fl. (fp, kd, m, mp, c, v)

  Motion till riksdagen 2007/08:U332 av Cecilia Wigström i Göteborg m.fl. fp, kd, m, mp, c, v Frigivande av Dawit Isaak fp1320 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Dawit Isaaks situation bör uppmärksammas. Motivering Det är nu sex år sedan

  Inlämnad
  2007-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2007/08:UU9
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Infrastruktur i Göteborg och Västsverige

  Motion 2007/08:T503 av Eva Flyborg m.fl. (fp, m, c, kd)

  Motion till riksdagen 2007/08:T503 av Eva Flyborg m.fl. fp, m, c, kd Infrastruktur i Göteborg och Västsverige fp1376 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om infrastruktursatsningar i Göteborg och Västsverige. Motivering Sverige lider för närvarande

  Inlämnad
  2007-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2007/08:TU1
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag

Filter

Valda filter