Annelie Enochson (KD)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Göteborgs kommun
Titel
Arkitekt
Född år
1953
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2000-02-01 – 2014-09-29

Trafikutskottet

Ledamot
2010-10-12 – 2014-09-29
Ledamot
2006-10-10 – 2010-10-04

Skatteutskottet

Suppleant
2012-05-03 – 2014-09-29
Suppleant
2010-12-20 – 2012-05-02
Suppleant
2000-02-01 – 2000-10-18

Arbetsmarknadsutskottet

Suppleant
2002-10-08 – 2006-10-02

Försvarsutskottet

Suppleant
2006-10-10 – 2010-10-04

Utrikesutskottet

Suppleant
2010-12-20 – 2014-09-29

Bostadsutskottet

Suppleant
2004-12-01 – 2006-10-02
Ledamot
2002-06-09 – 2002-09-30
Ledamot
2000-06-09 – 2002-09-29
Suppleant
2000-02-02 – 2000-06-08

EU-nämnden

Suppleant
2002-10-15 – 2006-10-10

OSSE-delegationen

Suppleant
2006-10-17 – 2014-09-29
Ledamot
2002-10-15 – 2006-10-16

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av skr. 2003/04:20 Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik

  Motion 2003/04:U15 av Holger Gustafsson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2003/04:U15 av Holger Gustafsson m.fl. kd med anledning av skr. 2003/04:20 Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om vilka principer som skall ligga till grund för svenska utrikes- och

  Inlämnad
  2003-11-25
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  2003/04:UU11 2003/04:UU9
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): 4 avslag
 • med anledning av prop. 2003/04:21 Förmån av tandvård och övertagande av pensionsutfästelser, m.m.

  Motion 2003/04:Sk24 av Per Landgren m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2003/04:Sk24 av Per Landgren m.fl. kd med anledning av prop. 2003/04:21 Förmån av tandvård och övertagande av pensionsutfästelser, m.m. Sammanfattning I motionen redogörs kortfattat för förslagen i regeringens proposition. Kristdemokraterna anser att propositionen är dåligt underbyggd i den del

  Inlämnad
  2003-11-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2003/04:SkU12
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag
 • med anledning av prop. 2003/04:19 Vissa skattefrågor rörande fastigheter och bostadsrätter

  Motion 2003/04:Sk20 av Per Landgren m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2003/04:Sk20 av Per Landgren m.fl. kd med anledning av prop. 2003/04:19 Vissa skattefrågor rörande fastigheter och bostadsrätter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att avskaffa den statliga fastighetsskatten och införa en kommunal

  Inlämnad
  2003-11-06
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2003/04:SkU11
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • med anledning av prop. 2003/04:18 Fastighetstaxering och beskattning av tredimensionellt avgränsade fastigheter

  Motion 2003/04:Sk12 av Per Landgren m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2003/04:Sk12 av Per Landgren m.fl. kd med anledning av prop. 2003/04:18 Fastighetstaxering och beskattning av tredimensionellt avgränsade fastigheter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår förslagen i proposition 2003/04:18 om ändring av 2 kap. 2 fastighetstaxeringslagen 1979:1152Riksdagen

  Inlämnad
  2003-11-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2003/04:SkU10
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag
 • med anledning av prop. 2003/04:17 Lättnader i 3:12-reglerna och i arvs- och gåvoskattereglerna vid generationsskiften i företag, m.m.

  Motion 2003/04:Sk11 av Per Landgren m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2003/04:Sk11 av Per Landgren m.fl. kd med anledning av prop. 2003/04:17 Lättnader i 3:12-reglerna och i arvs- och gåvoskattereglerna vid generationsskiften i företag, m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att utreda en normallönemodell

  Inlämnad
  2003-11-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2003/04:SkU9
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag
 • med anledning av prop. 2003/04:10 Ändrade regler för CFC-beskattning

  Motion 2003/04:Sk3 av Per Landgren m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2003/04:Sk3 av Per Landgren m.fl. kd med anledning av prop. 2003/04:10 Ändrade regler för CFC-beskattning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att den så kallade kompletteringsregeln skall omfatta hela EU-området. Riksdagen beslutar

  Inlämnad
  2003-10-21
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2003/04:SkU6
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): 3 avslag
 • med anledning av skr. 2003/04:13 Europeiska konventet om EU:s framtid

  Motion 2003/04:K6 av Gabriel Romanus m.fl. (fp, kd, v, c, mp)

  Motion till riksdagen 2003/04:K6 av Gabriel Romanus m.fl. fp, kd, v, c, mp med anledning av skr. 2003/04:13 Europeiska konventet om EU:s framtid Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av att stärka folkhälsans och den sociala trygghetens ställning

  Inlämnad
  2003-10-17
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2003/04:KUU1
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Säkerhetskostnader för judiska församlingar

  Motion 2003/04:Kr221 av Annelie Enochson (kd)

  Motion till riksdagen 2003/04:Kr221 av Annelie Enochson kd Säkerhetskostnader för judiska församlingar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att statliga medel skall tillföras för att säkerställa de judiska institutionerna och den judiska livsstilen

  Inlämnad
  2003-10-07
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2005/06:JuU1
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Oljespill i Östersjön

  Motion 2003/04:Ju263 av Annelie Enochson (kd)

  Motion till riksdagen 2003/04:Ju263 av Annelie Enochson kd Oljespill i Östersjön Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att straffansvaret vid illegala oljeutsläpp utsträcks till att omfatta, förutom rederiet och befälhavaren, även transportköparen.

  Inlämnad
  2003-10-07
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2004/05:JuU13 2004/05:MJU3
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): 3 avslag
 • Energi, Utgiftsområde 21

  Motion 2003/04:N413 av Maria Larsson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2003/04:N413 av Maria Larsson m.fl. kd Energi, Utgiftsområde 21 1 Sammanfattning Tillgång till energi är en förutsättning för utveckling, tillväxt och välstånd. Men de flesta energislag har negativa effekter på miljön. Energipolitik kan därför inte ses isolerat från ekonomi och miljö. Energiförsörjningen

  Inlämnad
  2003-10-07
  Förslag
  21
  Utskottsberedning
  2003/04:NU11 2003/04:NU3 2003/04:SkU22 2003/04:SkU24
  Riksdagsbeslut
  (21 yrkanden): 21 avslag
 • Ny rymdstrategi i Europasamarbetet

  Motion 2003/04:N253 av Annelie Enochson (kd)

  Motion till riksdagen 2003/04:N253 av Annelie Enochson kd Ny rymdstrategi i Europasamarbetet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att en offensiv strategisk plan för Sveriges roll i det framtida rymdsamarbetet i Europa utarbetas av Rymdstyrelsen och

  Inlämnad
  2003-10-07
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2003/04:NU10
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Långsiktig tobaksprevention

  Motion 2003/04:So524 av Annelie Enochson (kd)

  Motion till riksdagen 2003/04:So524 av Annelie Enochson kd Långsiktig tobaksprevention Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om betydelsen av en kompetent strategisk nationell ledning av ett sammanhållet tobaksförebyggande arbete. Riksdagen tillkännager

  Inlämnad
  2003-10-07
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  2003/04:SoU8
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): 4 avslag
 • Statsbidrag till Ågrenska stiftelsen

  Motion 2003/04:So512 av Erling Bager m.fl. (fp, m, kd, c)

  Motion till riksdagen 2003/04:So512 av Erling Bager m.fl. fp, m, kd, c Statsbidrag till Ågrenska stiftelsen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om Ågrenska stiftelsen i Göteborg och anslagen 16:2 och 16:4 inom utgiftsområde 9. Motivering Ågrenska stiftelsen

  Inlämnad
  2003-10-07
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2003/04:SoU1
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Små företag inom hälso- och sjukvården

  Motion 2003/04:So490 av Annelie Enochson (kd)

  Motion till riksdagen 2003/04:So490 av Annelie Enochson kd Små företag inom hälso- och sjukvården Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att en utredning omedelbart bör tillsättas med uppgift att se över villkoren för små företag och enskilda yrkesutövare

  Inlämnad
  2003-10-07
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:SoU10
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Utredning om tonårsaborter

  Motion 2003/04:So446 av Mikael Oscarsson och Annelie Enochson (kd)

  Motion till riksdagen 2003/04:So446 av Mikael Oscarsson och Annelie Enochson kd Utredning om tonårsaborter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en utredning kring oönskade graviditeter bland unga och hur dessa kan förebyggas. Preventiva insatser bland

  Inlämnad
  2003-10-07
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:SoU10
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Apoteksmonopolet

  Motion 2003/04:So444 av Mikael Oscarsson och Annelie Enochson (kd)

  Motion till riksdagen 2003/04:So444 av Mikael Oscarsson och Annelie Enochson kd Apoteksmonopolet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att avskaffa apoteksmonopolet. Motivering Varför kan man inte köpa huvudvärktabletter eller näsdroppar i livsmedelsbutiken

  Inlämnad
  2003-10-07
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2003/04:SoU1
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Spelberoende

  Motion 2003/04:So423 av Annelie Enochson (kd)

  Motion till riksdagen 2003/04:So423 av Annelie Enochson kd Spelberoende Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att minska barns och ungdomars tillgänglighet till spelautomater. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs

  Inlämnad
  2003-10-07
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2003/04:SoU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag
 • Utvidgad förskrivningsrätt för sjuksköterskor och barnmorskor

  Motion 2003/04:So322 av Annelie Enochson (kd)

  Motion till riksdagen 2003/04:So322 av Annelie Enochson kd Utvidgad förskrivningsrätt för sjuksköterskor och barnmorskor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att utvidga förskrivningsrätten för sjuksköterskor och barnmorskor. Bakgrund Försöksverksamhet

  Inlämnad
  2003-10-07
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:SoU10
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • E 6 i Bohuslän

  Motion 2003/04:T272 av Annelie Enochson (kd)

  Motion till riksdagen 2003/04:T272 av Annelie Enochson kd E 6 i Bohuslän Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att bygga klart E 6 genom Bohuslän till år 2007. Motivering Europaväg 6 är en av Sveriges viktigaste vägar. Den binder samman tre stora ekonomiska

  Inlämnad
  2003-10-07
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2003/04:TU10
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Sjösäkerhetsbyrån

  Motion 2003/04:T269 av Annelie Enochson (kd)

  Motion till riksdagen 2003/04:T269 av Annelie Enochson kd Sjösäkerhetsbyrån Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om lokalisering av den europeiska sjösäkerhetsbyrån till Göteborg. Motivering Den europeiska sjösäkerhetsbyrån, European Maritime Safety

  Inlämnad
  2003-10-07
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2003/04:TU8
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag

Filter

Valda filter