Annelie Enochson (KD)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Göteborgs kommun
Titel
Arkitekt
Född år
1953
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2000-02-01 – 2014-09-29

Trafikutskottet

Ledamot
2010-10-12 – 2014-09-29
Ledamot
2006-10-10 – 2010-10-04

Skatteutskottet

Suppleant
2012-05-03 – 2014-09-29
Suppleant
2010-12-20 – 2012-05-02
Suppleant
2000-02-01 – 2000-10-18

Arbetsmarknadsutskottet

Suppleant
2002-10-08 – 2006-10-02

Försvarsutskottet

Suppleant
2006-10-10 – 2010-10-04

Utrikesutskottet

Suppleant
2010-12-20 – 2014-09-29

Bostadsutskottet

Suppleant
2004-12-01 – 2006-10-02
Ledamot
2002-06-09 – 2002-09-30
Ledamot
2000-06-09 – 2002-09-29
Suppleant
2000-02-02 – 2000-06-08

EU-nämnden

Suppleant
2002-10-15 – 2006-10-10

OSSE-delegationen

Suppleant
2006-10-17 – 2014-09-29
Ledamot
2002-10-15 – 2006-10-16

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • Ett hälsosamt arbetsliv

  Motion 2002/03:A318 av Annelie Enochson m.fl. (kd)

  2002/03 mnr: A318 pnr: kd354 Motion till riksdagen 2002/03:A318 av Annelie Enochson m.fl. kd Ett hälsosamt arbetsliv Motionen delad mellan flera utskott 1 Sammanfattning Under senare tid har rapporter om försämrad hälsa i Sverige kommit allt tätare. Ett problem som uppmärksammats mycket det senaste året är stress.

  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  9
  Utskottsberedning
  2002/03:AU2 2002/03:SfU1 2002/03:SoU7 2004/05:AU3
  Riksdagsbeslut
  (9 yrkanden): 9 avslag
 • med anledning av prop. 2002/03:5 Vissa mervärdesskattefrågor, m.m.

  Motion 2002/03:Sk3 av Per Landgren m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2002/03:Sk3 av Per Landgren m.fl. kd med anledning av prop. 2002/03:5 Vissa mervärdesskattefrågor, m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag om självkostnadspris som beskattningsunderlag med hänvisning till att det saknas en konsekvensanalys för företagen. Riksdagen avslår

  Inlämnad
  2002-11-06
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2002/03:SkU2
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): 3 avslag
 • Ny vägförbindelse över Göta älv

  Motion 2002/03:T358 av Annelie Enochson (kd)

  Motion till riksdagen 2002/03:T358 av Annelie Enochson kd Ny vägförbindelse över Göta älv Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om vikten av en ny vägförbindelse över Göta älv vid Göteborg. Motivering Västra Götaland har en befolkning på 1,5 miljoner

  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2003/04:TU10
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Sjöfartsavgifter

  Motion 2002/03:T357 av Annelie Enochson (kd)

  Motion till riksdagen 2002/03:T357 av Annelie Enochson kd Sjöfartsavgifter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att förändra avgiftssystemet för sjöfarten. Sjöfartens avgiftssystem Svenska hamnar, och då skall särskilt nämnas Göteborg, Nordens största

  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2002/03:TU1
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Lönebidragstagare över 65 år

  Motion 2002/03:A261 av Annelie Enochson och Stefan Attefall (kd)

  Motion till riksdagen 2002/03:A261 av Annelie Enochson och Stefan Attefall kd Lönebidragstagare över 65 år Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att rätten till lönebidrag förlängs till 67 år. Motivering Den 1 januari 2003 träder nya pensionsregler

  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2002/03:AU1
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Lärlingsutbildning

  Motion 2002/03:Ub272 av Stefan Attefall m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2002/03:Ub272 av Stefan Attefall m.fl. kd Lärlingsutbildning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag om införande av ett lärlingsprogram inom gymnasieskolans ram. Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag om införande av en lärlingsutbildning som

  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2002/03:AU1 2002/03:UbU16
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag
 • Kårobligatoriets avskaffande

  Motion 2002/03:Ub222 av Annelie Enochson och Tuve Skånberg (kd)

  Motion till riksdagen 2002/03:Ub222 av Annelie Enochson och Tuve Skånberg kd Kårobligatoriets avskaffande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att avskaffa kårobligatoriet vid de svenska högskolorna och universiteten. Kårobligatoriets avskaffande

  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2002/03:UbU5
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Kvinnan i världen

  Motion 2002/03:U328 av Rosita Runegrund m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2002/03:U328 av Rosita Runegrund m.fl. kd Kvinnan i världen Sammanfattning Det finns fortfarande mycket att göra innan jämställdheten mellan kvinnor och män i Sverige är reell på alla nivåer. Trots det är svenska kvinnor i jämförelse med kvinnor från många andra länder privilegierade. I Sverige

  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  23
  Utskottsberedning
  2002/03:JuU5 2002/03:SfU8 2002/03:SoU1 2002/03:UU8 2003/04:UU3 2003/04:UU9 2004/05:UFöU2
  Riksdagsbeslut
  (23 yrkanden): 23 avslag
 • Hiv/aids i ett globalt perspektiv

  Motion 2002/03:U327 av Rosita Runegrund m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2002/03:U327 av Rosita Runegrund m.fl. kd Hiv/aids i ett globalt perspektiv Sammanfattning Spridningen av hiv/aids har nått närmast ofattbara dimensioner. Värst drabbat är Afrika. Tiotals miljoner människor är smittade och det vi ser idag är bara början. Man har tidigare känt till att enklaven

  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  9
  Utskottsberedning
  2003/04:LU18 2003/04:UU3 2004/05:UFöU2
  Riksdagsbeslut
  (9 yrkanden): 9 avslag
 • Mänskliga rättigheter i Kina

  Motion 2002/03:U292 av Annelie Enochson (kd)

  Motion till riksdagen 2002/03:U292 av Annelie Enochson kd Mänskliga rättigheter i Kina Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av att Sverige verkar för att bistå Kina i den demokratiska utvecklingen. Motivering FN:s allmänna förklaring om de

  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2003/04:UU9
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Afrika

  Motion 2002/03:U290 av Rosita Runegrund m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2002/03:U290 av Rosita Runegrund m.fl. kd Afrika Sammanfattning Under 1990-talet har flera positiva framsteg gjorts i många av södra Afrikas länder. En demokratiseringsvåg, om än lite skakig, har svept över kontinenten. Demokratiska val har hållits i många länder och det civila samhället har vuxit

  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  17
  Utskottsberedning
  2002/03:NU5 2002/03:UMJU1 2002/03:UU4 2003/04:UU3 2003/04:UU9
  Riksdagsbeslut
  (17 yrkanden): 17 avslag
 • Mellanösternkonflikten

  Motion 2002/03:U283 av Holger Gustafsson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2002/03:U283 av Holger Gustafsson m.fl. kd Mellanösternkonflikten Sammanfattning Sedan början av 1990-talet har en fredsprocess inletts i Mellanösternkonflikten med vissa uppnådda framgångar. Samtidigt har terrorattacker och motåtgärder hindrat ytterligare framsteg, speciellt i fredssamtalen mellan

  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  2003/04:UU11 2003/04:UU12 2003/04:UU9
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): 10 avslag
 • Barn i världen

  Motion 2002/03:U282 av Rosita Runegrund m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2002/03:U282 av Rosita Runegrund m.fl. kd Barn i världen Sammanfattning Alltsedan barnkonventionen antogs vid Barntoppmötet 1990 har en rad förbättringar för barnen i världen kommit till. Det finns dock ingen anledning att pusta ut. Samtidigt som alltfler barn går i skolan, vaccinationer mot barnsjukdomar

  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  2002/03:UU4
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): 12 avslag
 • EU:s grannar i Central- och Östeuropa

  Motion 2002/03:U281 av Rosita Runegrund m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2002/03:U281 av Rosita Runegrund m.fl. kd EU:s grannar i Central- och Östeuropa Sammanfattning Utvidgningen är EU:s utan jämförelse viktigaste uppgift de kommande åren. Kampen mot gränsöverskridande brottslighet och korruption måste intensifieras utmed EU:s nya gränser österut. Det är också av

  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  7
  Utskottsberedning
  2002/03:UU10 2003/04:UU10 2003/04:UU3
  Riksdagsbeslut
  (7 yrkanden): 7 avslag
 • Säkerhetspolitiken

  Motion 2002/03:U280 av Holger Gustafsson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2002/03:U280 av Holger Gustafsson m.fl. kd Säkerhetspolitiken Sammanfattning Säkerhetspolitikens utgångspunkt är varje människas rätt till liv och värdighet. Dess övergripande mål är att bidra till fred, frihet och säkerhet för alla människor i samhället och att solidariskt bidra till fredlig utveckling

  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  21
  Utskottsberedning
  2002/03:UU10 2003/04:UU10 2003/04:UU11 2003/04:UU13 2003/04:UU17 2004/05:UFöU2 2004/05:UU9
  Riksdagsbeslut
  (21 yrkanden): 21 avslag
 • Uigurernas situation i Kina

  Motion 2002/03:U279 av Annelie Enochson m.fl. (kd, s, m, fp, c, mp)

  Motion till riksdagen 2002/03:U279 av Annelie Enochson m.fl. kd, s, m, fp, c, mp Uigurernas situation i Kina Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att stärka de mänskliga rättigheterna i Xinjiang. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening

  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2003/04:UU9
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag
 • Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

  Motion 2002/03:U268 av Holger Gustafsson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2002/03:U268 av Holger Gustafsson m.fl. kd Utgiftsområde 5 Internationell samverkan Sammanfattning Svensk utrikespolitik blir allt mer pragmatisk. Kristdemokraterna anser att utrikespolitiken måste vara fast förankrad i respekt för de mänskliga rättigheterna och människovärdet. MR-frågorna behöver

  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  9
  Utskottsberedning
  2002/03:KU1 2002/03:UU1 2002/03:UU8 2003/04:KU1 2003/04:UU1
  Riksdagsbeslut
  (9 yrkanden): 9 avslag
 • Frihandel och globalisering

  Motion 2002/03:U262 av Holger Gustafsson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2002/03:U262 av Holger Gustafsson m.fl. kd Frihandel och globalisering Sammanfattning Etiska hänsyn och långsiktig hållbarhet måste prägla världsekonomin. Många typer av handelshinder gentemot u-länderna måste elimineras. U-länderna behöver också hjälp att integreras i världshandelssystemet. Öppenheten

  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  9
  Utskottsberedning
  -2002/03:NU5 2002/03:UU10 2003/04:UU3
  Riksdagsbeslut
  (9 yrkanden): 8 avslag, 1 saknar beslutsinformation
 • Assyrier och folkmordet Seyfo

  Motion 2002/03:U253 av Annelie Enochson (kd)

  Motion till riksdagen 2002/03:U253 av Annelie Enochson kd Assyrier och folkmordet Seyfo Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att regeringen arbetar för att den etniska diskrimineringen av assyrier i deras hemländer förs upp på FN:s och EU:s dagordning.

  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  2003/04:UU9
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): 6 avslag
 • Tibet

  Motion 2002/03:U248 av Kent Olsson m.fl. (m, fp, kd, v, c, mp)

  Motion till riksdagen 2002/03:U248 av Kent Olsson m.fl. m, fp, kd, v, c, mp Tibet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att verka för att Tibetfrågan löses med fredliga medel. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs

  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  5
  Utskottsberedning
  2003/04:UU9
  Riksdagsbeslut
  (5 yrkanden): 5 avslag

Filter

Valda filter