Annelie Enochson (KD)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Göteborgs kommun
Titel
Arkitekt
Född år
1953
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2000-02-01 – 2014-09-29

Trafikutskottet

Ledamot
2010-10-12 – 2014-09-29
Ledamot
2006-10-10 – 2010-10-04

Skatteutskottet

Suppleant
2012-05-03 – 2014-09-29
Suppleant
2010-12-20 – 2012-05-02
Suppleant
2000-02-01 – 2000-10-18

Arbetsmarknadsutskottet

Suppleant
2002-10-08 – 2006-10-02

Försvarsutskottet

Suppleant
2006-10-10 – 2010-10-04

Utrikesutskottet

Suppleant
2010-12-20 – 2014-09-29

Bostadsutskottet

Suppleant
2004-12-01 – 2006-10-02
Ledamot
2002-06-09 – 2002-09-30
Ledamot
2000-06-09 – 2002-09-29
Suppleant
2000-02-02 – 2000-06-08

EU-nämnden

Suppleant
2002-10-15 – 2006-10-10

OSSE-delegationen

Suppleant
2006-10-17 – 2014-09-29
Ledamot
2002-10-15 – 2006-10-16

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av skr. 2002/03:120 2003 års redogörelse för företag med statligt ägande

  Motion 2002/03:N22 av Maria Larsson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2002/03:N22 av Maria Larsson m.fl. kd med anledning av skr. 2002/03:120 2003 års redogörelse för företag med statligt ägande 1 Inledning Kristdemokraterna har under året arbetat aktivt med att ytterligare fördjupa vår kunskap om samt analysera den statliga företagssfären. De företag som varit särskilt

  Inlämnad
  2003-06-12
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  2003/04:NU4
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): 10 avslag
 • med anledning av prop. 2002/03:128 Företrädaransvar m.m.

  Motion 2002/03:Sk19 av Lars Gustafsson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2002/03:Sk19 av Lars Gustafsson m.fl. kd med anledning av prop. 2002/03:128 Företrädaransvar m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om handläggningstid i domstol. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen

  Inlämnad
  2003-06-12
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2003/04:SkU5
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag
 • med anledning av prop. 2002/03:123 Beskattning av vissa förmåner

  Motion 2002/03:Sk16 av Jakob Forssmed m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2002/03:Sk16 av Jakob Forssmed m.fl. kd med anledning av prop. 2002/03:123 Beskattning av vissa förmåner Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om specifik beloppsgräns för vad som kan anses vara mindre värde. Riksdagen tillkännager

  Inlämnad
  2003-06-12
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  2003/04:SkU3
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): 4 avslag
 • med anledning av prop. 2002/03:119 Reformerad räddningstjänstlagstiftning

  Motion 2002/03:Fö6 av Erling Wälivaara m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2002/03:Fö6 av Erling Wälivaara m.fl. kd med anledning av prop. 2002/03:119 Reformerad räddningstjänstlagstiftning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att länsstyrelserna bör ges möjlighet att yttra sig över kommunernas handlingsprogram.

  Inlämnad
  2003-06-12
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  2003/04:FöU2
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): 4 avslag
 • med anledning av prop. 2002/03:99 Det nya Skatteverket

  Motion 2002/03:Sk14 av Lars Gustafsson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2002/03:Sk14 av Lars Gustafsson m.fl. kd med anledning av prop. 2002/03:99 Det nya Skatteverket Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om kronofogdemyndigheternas ställning. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad

  Inlämnad
  2003-06-10
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2003/04:SkU2
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag
 • med anledning av prop. 2002/03:142 Vissa ägarfrågor m.m. rörande AB Svensk Exportkredit

  Motion 2002/03:N19 av Maria Larsson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2002/03:N19 av Maria Larsson m.fl. kd med anledning av prop. 2002/03:142 Vissa ägarfrågor m.m. rörande AB Svensk Exportkredit 1 Inledning Kristdemokraterna är ytterst tveksamma till den affärsuppgörelse mellan staten och ABB Structured Finance Investment AB ABB som regeringen föreslår i proposition

  Inlämnad
  2003-06-06
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  2002/03:NU14
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): 4 avslag
 • med anledning av prop. 2002/03:86 Åtgärder för att stärka den finansiella ställningen i SJ AB

  Motion 2002/03:N13 av Maria Larsson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2002/03:N13 av Maria Larsson m.fl. kd med anledning av prop. 2002/03:86 Åtgärder för att stärka den finansiella ställningen i SJ AB 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 2 4 Propositionens huvudsakliga innehåll 3 5 Avslag på propositionen 4

  Inlämnad
  2003-05-09
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  2002/03:NU13
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): 8 avslag
 • med anledning av prop. 2002/03:100 2003 års ekonomiska vårproposition

  Motion 2002/03:Fi23 av Mats Odell m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2002/03:Fi23 av Mats Odell m.fl. kd med anledning av prop. 2002/03:100 2003 års ekonomiska vårproposition Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om efterlevnaden av budgetlagen. Riksdagen beslutar att i övergångsbestämmelserna till

  Inlämnad
  2003-05-05
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  2002/03:FiU20 2002/03:FiU21
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): 4 avslag
 • med anledning av skr. 2002/03:102 Utvecklingen inom den kommunala sektorn

  Motion 2002/03:Fi24 av Olle Sandahl m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2002/03:Fi24 av Olle Sandahl m.fl. kd med anledning av skr. 2002/03:102 Utvecklingen inom den kommunala sektorn 1 Sammanfattning Vård, skola och omsorg är kärnverksamheterna i kommunsektorn. Trots återkommande löften från den socialdemokratiska regeringen om att säkra dessa viktiga välfärdsområden

  Inlämnad
  2003-05-05
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  2002/03:FiU19 2004/05:FiU9
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): 8 avslag
 • med anledning av prop. 2002/03:85 Vissa elmarknadsfrågor

  Motion 2002/03:N10 av Maria Larsson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2002/03:N10 av Maria Larsson m.fl. kd med anledning av prop. 2002/03:85 Vissa elmarknadsfrågor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om inriktningen av energipolitiken. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad

  Inlämnad
  2003-04-04
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  2002/03:NU11
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): 6 avslag
 • med anledning av prop. 2002/03:94 Ändrade solvensregler för försäkringsbolag

  Motion 2002/03:Fi12 av Mats Odell m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2002/03:Fi12 av Mats Odell m.fl. kd med anledning av prop. 2002/03:94 Ändrade solvensregler för försäkringsbolag 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om mindre, ömsesidiga försäkringsbolags möjligheter till undantag från tillämpning

  Inlämnad
  2003-04-04
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2002/03:FiU26
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • med anledning av prop. 2002/03:65 Ett utvidgat skydd mot diskriminering

  Motion 2002/03:A10 av Annelie Enochson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2002/03:A10 av Annelie Enochson m.fl. kd med anledning av prop. 2002/03:65 Ett utvidgat skydd mot diskriminering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om Diskrimineringskommitténs uppdrag. Motivering Enligt direktiven för den så

  Inlämnad
  2003-04-04
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2002/03:AU7
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • med anledning av prop. 2002/03:96 Skattefri kapitalvinst och utdelning på näringsbetingade andelar

  Motion 2002/03:Sk7 av Per Landgren m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2002/03:Sk7 av Per Landgren m.fl. kd med anledning av prop. 2002/03:96 Skattefri kapitalvinst och utdelning på näringsbetingade andelar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om beskattningen på företagsägda kapitalplaceringsandelar.

  Inlämnad
  2003-04-03
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2002/03:SkU14
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag
 • med anledning av förs. 2002/03:RR10 Riksdagens revisorers förslag angående styrningen av AMS och länsarbetsnämnderna

  Motion 2002/03:A7 av Annelie Enochson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2002/03:A7 av Annelie Enochson m.fl. kd med anledning av förs. 2002/03:RR10 Riksdagens revisorers förslag angående styrningen av AMS och länsarbetsnämnderna 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 5 2 Förslag till riksdagsbeslut 6 3 Rapportens bakgrund och innehåll 6 4 Kristdemokraternas

  Inlämnad
  2003-04-03
  Förslag
  7
  Utskottsberedning
  2002/03:AU8
  Riksdagsbeslut
  (7 yrkanden): 7 avslag
 • med anledning av prop. 2002/03:77 Mervärdesskatteregler för elektronisk handel samt för radio- och TV-sändningar

  Motion 2002/03:Sk5 av Lars Gustafsson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2002/03:Sk5 av Lars Gustafsson m.fl. kd med anledning av prop. 2002/03:77 Mervärdesskatteregler för elektronisk handel samt för radio- och TV-sändningar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen med kraft skall verka för att EG:s sjätte mervärdesskattedirektiv ändras så att Sverige

  Inlämnad
  2003-04-02
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2002/03:SkU13
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: spelberoende

  spelberoende

  Interpellation 2002/03:203 av Enochson, Annelie (kd)

  den 24 februari Interpellation 2002/03:203 av Annelie Enochson kd till statsrådet Morgan Johansson om spelberoende Alltfler människor blir spelberoende och det är framför allt ungdomar, invandrare och män som drabbas. Det visar sig också att låginkomsttagare spenderar tre gånger så stor andel av sin disponibla inkomst

  Inlämnad
  2003-02-24
  Besvarare
  Morgan Johansson (S)
 • med anledning av skr. 2002/03:83 Sverige i Förenta nationerna

  Motion 2002/03:U7 av Rosita Runegrund m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2002/03:U7 av Rosita Runegrund m.fl. kd med anledning av skr. 2002/03:83 Sverige i Förenta nationerna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av en omfattande översyn av FN-systemet i stort, men i första hand biståndsverksamheten

  Inlämnad
  2003-03-28
  Förslag
  7
  Utskottsberedning
  2002/03:UU8
  Riksdagsbeslut
  (7 yrkanden): 7 avslag
 • med anledning av prop. 2002/03:95 Vakansstatistik

  Motion 2002/03:Fi10 av Mats Odell m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2002/03:Fi10 av Mats Odell m.fl. kd med anledning av prop. 2002/03:95 Vakansstatistik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om uppgiftsskyldighet för vakanser och obligatorisk platsanmälan. Riksdagen beslutar att upphäva lagen

  Inlämnad
  2003-03-27
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2002/03:FiU25
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): 3 avslag
 • med anledning av prop. 2002/03:44 Arbetsmarknadspolitiken förstärks

  Motion 2002/03:A5 av Stefan Attefall m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2002/03:A5 av Stefan Attefall m.fl. kd med anledning av prop. 2002/03:44 Arbetsmarknadspolitiken förstärks 1 Sammanfattning I denna motion redogör vi kristdemokrater för vår syn på regeringens förslag till förändringar av arbetsmarknadspolitiken. Regeringen gör en bred och mycket självkritisk analys

  Inlämnad
  2003-03-24
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  2002/03:AU8
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): 12 avslag
 • med anledning av prop. 2002/03:40 Elcertifikat för att främja förnybara energikällor

  Motion 2002/03:N5 av Maria Larsson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2002/03:N5 av Maria Larsson m.fl. kd med anledning av prop. 2002/03:40 Elcertifikat för att främja förnybara energikällor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2002/03:40 om att införa elcertifikat för att främja förnybara energikällor. Riksdagen tillkännager för

  Inlämnad
  2003-02-06
  Förslag
  5
  Utskottsberedning
  2002/03:NU6
  Riksdagsbeslut
  (5 yrkanden): 5 avslag

Filter

Valda filter