Annelie Enochson (KD)

Tidigare riksdagsledamot

Parti
Kristdemokraterna
Valkrets
Göteborgs kommun
Titel
Arkitekt
Född år
1953
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2000-02-01 – 2014-09-29

Trafikutskottet

Ledamot
2010-10-12 – 2014-09-29
Ledamot
2006-10-10 – 2010-10-04

Skatteutskottet

Suppleant
2012-05-03 – 2014-09-29
Suppleant
2010-12-20 – 2012-05-02
Suppleant
2000-02-01 – 2000-10-18

Arbetsmarknadsutskottet

Suppleant
2002-10-08 – 2006-10-02

Försvarsutskottet

Suppleant
2006-10-10 – 2010-10-04

Utrikesutskottet

Suppleant
2010-12-20 – 2014-09-29

Bostadsutskottet

Suppleant
2004-12-01 – 2006-10-02
Ledamot
2002-06-09 – 2002-09-30
Ledamot
2000-06-09 – 2002-09-29
Suppleant
2000-02-02 – 2000-06-08

EU-nämnden

Suppleant
2002-10-15 – 2006-10-10

OSSE-delegationen

Suppleant
2006-10-17 – 2014-09-29
Ledamot
2002-10-15 – 2006-10-16

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Sagt och gjort

Valda filter
 • med anledning av prop. 2000/01:57 Sammanhållen rovdjurspolitik

  Motion 2000/01:MJ17 av Ulf Björklund m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2000/01:MJ17 av Björklund, Ulf kd med anledning av prop. 2000/01:57 Sammanhållen rovdjurspolitik Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om full ekonomisk ersättning vid rovdjursangrepp. 2. Riksdagen tillkännager för regeringen

  Inlämnad
  2001-01-31
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  -----2000/01:MJU9
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 2000/01:48 Tillgänglighet till offentliga lokaler och på allmänna platser

  Motion 2000/01:Bo8 av Ulla-Britt Hagström m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2000/01:Bo8 av Hagström, Ulla-Britt kd med anledning av prop. 2000/01:48 Tillgänglighet till offentliga lokaler och på allmänna platser Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att stärka kraven på samråd med handikapporganisationerna

  Inlämnad
  2001-01-19
  Förslag
  13
  Utskottsberedning
  ---------2000/01:BoU5
  Riksdagsbeslut
  (13 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 2000/01:47 Ändringar i bilskrotningslagen

  Motion 2000/01:MJ8 av Lars Gustafsson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2000/01:MJ8 av Gustafsson, Lars kd med anledning av prop. 2000/01:47 Ändringar i bilskrotningslagen Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att regeringen bör avvakta utredningen för översyn av producentansvaret innan beslut

  Inlämnad
  2001-01-19
  Förslag
  5
  Utskottsberedning
  ---2000/01:MJU13
  Riksdagsbeslut
  (5 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • gaskombikraftvärmeverk

  Skriftlig fråga 2000/01:470 av Enochson, Annelie (kd)

  den 15 december Fråga 2000/01:470 av Annelie Enochson kd till miljöminister Kjell Larsson om gaskombikraftvärmeverk I Sverige behöver vi energi till uppvärmning. En del av denna energi utvinns ur fossila bränslen såsom olja, med, som alla vet, negativa miljökonsekvenser. Att de fossila bränsletillgångarna sinar ut

  Inlämnad
  2000-12-15
  Besvarare
  näringsminister Björn Rosengren (S)
 • tomträtter

  Interpellation 2000/01:188 av Enochson, Annelie (kd)

  den 14 december Interpellation 2000/01:188 av Annelie Enochson kd till justitieminister Thomas Bodström om tomträtter I mars 1990 publicerades Tomträttsutredningens betänkande Tomträttsavgäld SOU 1990:23Utredningen remissbehandlades under hösten samma år. Efter bl.a. en motion i riksdagen 1994/95:Bo408 har regeringen

  Inlämnad
  2000-12-14
  Besvarare
  justitieminister Thomas Bodström (S)
 • med anledning av skr. 2000/01:38 Hållbara Sverige - uppföljning av åtgärder för en ekologiskt hållbar utveckling

  Motion 2000/01:MJ2 av Ester Lindstedt-Staaf m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2000/01:MJ2 av Lindstedt-Staaf, Ester kd med anledning av skr. 2000/01:38 Hållbara Sverige uppföljning av åtgärder för en ekologiskt hållbar utveckling Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om nyckeltal för de små företagens miljöarbete.

  Inlämnad
  2000-11-21
  Förslag
  14
  Utskottsberedning
  ---------2000/01:MJU10
  Riksdagsbeslut
  (14 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation
 • statsbidragssystemet

  Skriftlig fråga 2000/01:218 av Enochson, Annelie (kd)

  den 14 november Fråga 2000/01:218 av Annelie Enochson kd till statsrådet Lars-Erik Lövdén om statsbidragssystemet En av statens viktigaste uppgifter är att verka för rättvis fördelning av tillgångar i samhället. Exempelvis är utjämningen mellan avfolknings- och tillväxtkommuner av stor betydelse. Kommuner med minskande

  Inlämnad
  2000-11-14
  Besvarare
  statsrådet Lars-Erik Lövdén (S)
 • med anledning av prop. 2000/01:31 Vissa förmögenhets- och punktskattefrågor, m.m.

  Motion 2000/01:Sk21 av Kenneth Lantz m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2000/01:Sk21 av Lantz, Kenneth kd med anledning av prop. 2000/01:31 Vissa förmögenhets- och punktskattefrågor, m.m. Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen avslår regeringens förslag till ändring i lagen 1997:323 om statlig förmögenhetsskatt. 2. Riksdagen beslutar om att avveckla förmögenhetsskatten

  Inlämnad
  2000-11-13
  Förslag
  11
  Utskottsberedning
  -------2000/01:SkU11
  Riksdagsbeslut
  (11 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 2000/01:27 En ny statistiklagstiftning

  Motion 2000/01:Fi7 av Per Landgren m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2000/01:Fi7 av Landgren, Per kd med anledning av prop. 2000/01:27 En ny statistiklagstiftning Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen beslutar fastställa det övergripande målet för den offentliga statistiken i enlighet med vad som anförs i motionen. 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som

  Inlämnad
  2000-11-13
  Förslag
  14
  Utskottsberedning
  ---------2000/01:FiU15
  Riksdagsbeslut
  (14 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation
 • spridning av legionellabakterier

  Skriftlig fråga 2000/01:184 av Enochson, Annelie (kd)

  den 8 november Fråga 2000/01:184 av Annelie Enochson kd till miljöminister Kjell Larsson om spridning av legionellabakterier Enligt Boverket insjuknar upp till 1 000 personer i Sverige årligen i legionärssjukan, varav en tiondel av dessa avlider. En stor orsakande faktor bakom spridningen av den s.k. legionellabakterien

  Inlämnad
  2000-11-08
  Besvarare
  miljöminister Kjell Larsson (S)
 • med anledning av prop. 2000/01:24 Skattereduktion för utgifter för vissa anslutningar för tele- och datakommunikation

  Motion 2000/01:Sk15 av Helena Höij m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2000/01:Sk15 av Höij, Helena kd med anledning av prop. 2000/01:24 Skattereduktion för utgifter för vissa anslutningar för tele- och datakommunikation Sammanfattning Utbyggnaden av IT-infrastrukturen ska i första hand ske i marknadens regi. Staten har dock ett övergripande ansvar för att se till

  Inlämnad
  2000-11-02
  Förslag
  11
  Utskottsberedning
  -------2000/01:SkU8
  Riksdagsbeslut
  (11 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 2000/01:26 Bostadsförsörjningsfrågor m.m.

  Motion 2000/01:Bo2 av Ulla-Britt Hagström m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2000/01:Bo2 av Hagström, Ulla-Britt kd med anledning av prop. 2000/01:26 Bostadsförsörjningsfrågor m.m. Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen avslår regeringens förslag till lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar. 2. Riksdagen avslår regeringens förslag till lag om ändring i jordabalken.

  Inlämnad
  2000-11-02
  Förslag
  17
  Utskottsberedning
  -----------2000/01:BoU1 2000/01:BoU2
  Riksdagsbeslut
  (17 yrkanden): , , 11 saknar beslutsinformation
 • bistånd till Bosnien

  Skriftlig fråga 2000/01:104 av Enochson, Annelie (kd)

  den 20 oktober Fråga 2000/01:104 av Annelie Enochson kd till utrikesminister Anna Lindh om bistånd till Bosnien Med anledning av den senaste tidens positiva utveckling i Jugoslavien, har det framkommit att det finns ett stort behov av ekonomiskt bistånd för att främja en positiv demokratisk och ekonomisk utveckling

  Inlämnad
  2000-10-20
  Besvarare
  statsrådet Maj-Inger Klingvall (S)
 • insulin till människor med diabetes

  Skriftlig fråga 2000/01:73 av Enochson, Annelie (kd)

  den 17 oktober Fråga 2000/01:73 av Annelie Enochson kd till socialminister Lars Engqvist om insulin till människor med diabetes I Sverige finns ca 350 000 diabetiker. Diabetes är en sjukdom som har ökat de senaste åren och alltfler yngre människor drabbas. Människor med diabetes har en ämnesomsättningsrubbning som

  Inlämnad
  2000-10-17
  Besvarare
  socialminister Lars Engqvist (S)
 • fastighetsbildningslagen

  Skriftlig fråga 2000/01:51 av Enochson, Annelie (kd)

  den 11 oktober Fråga 2000/01:51 av Annelie Enochson kd till miljöminister Kjell Larsson om fastighetsbildningslagen I våra skogslän finns åtskilliga skogsfastigheter som är för små för att ge tillräcklig försörjning och för stora för att ägaren ska hinna eller orka att tillfredsställande sköta bl.a. skogsvården som

  Inlämnad
  2000-10-11
  Besvarare
  justitieminister Thomas Bodström (S)
 • Skogspolitiken

  Motion 2000/01:MJ312 av Caroline Hagström m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2000/01:MJ312 av Hagström, Caroline kd Skogspolitiken Förslag till riksdagsbeslut 1. 1 Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om skogscertifiering. 2. Riksdagen begär att regeringen låter utreda värdet av gamla reservatsavsättningar och tidigare skyddad

  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  18
  Utskottsberedning
  -----------2000/01:MJU2 2000/01:MJU5 2001/02:KrU19
  Riksdagsbeslut
  (18 yrkanden): , , 11 saknar beslutsinformation
 • Skogslänet Västra Götaland

  Motion 2000/01:MJ308 av Ulla-Britt Hagström m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2000/01:MJ308 av Hagström, Ulla-Britt kd Skogslänet Västra Götaland Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Västra Götaland ges möjligheter att stärka skog- och träforskningen samt att vara ett designcentrum inom träförädlingsområdet.1

  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  11
  Utskottsberedning
  -------2000/01:MJU2 2000/01:MJU5 2000/01:NU7
  Riksdagsbeslut
  (11 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation
 • Stärk äganderätten

  Motion 2000/01:Bo412 av Caroline Hagström m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2000/01:Bo412 av Hagström, Caroline kd Stärk äganderätten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en översyn av ersättningsreglerna vid expropriation. Motivering Ersättningsreglerna i expropriationslagen bygger på tanken att en

  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2000/01:BoU4
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Fastighetsbildning

  Motion 2000/01:Bo402 av Knut Billing m.fl. (m, kd, c, fp)

  Motion till riksdagen 2000/01:Bo402 av Billing, Knut m Fastighetsbildning Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen beslutar att omedelbart införa ägarlägenheter enligt av bostadsutskottet utformad lagtext. 2. Riksdagen beslutar att införa tredimensionell fastighetsbildning enligt av bostadsutskottet utformad lagtext.

  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  5
  Utskottsberedning
  ---2000/01:BoU3
  Riksdagsbeslut
  (5 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • Tidsgränser vid sena aborter

  Motion 2000/01:So287 av Tuve Skånberg och Annelie Enochson (kd)

  Motion till riksdagen 2000/01:So287 av Skånberg, Tuve kd Tidsgränser vid sena aborter Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om implementering i svensk lagstiftning av WHO:s rekommendation om när foster juridiskt sett skall räknas som barn. 2. Riksdagen

  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  5
  Utskottsberedning
  ---2000/01:SoU10
  Riksdagsbeslut
  (5 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Filter