Annelie Enochson (KD)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Göteborgs kommun
Titel
Arkitekt
Född år
1953
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2000-02-01 – 2014-09-29

Trafikutskottet

Ledamot
2010-10-12 – 2014-09-29
Ledamot
2006-10-10 – 2010-10-04

Skatteutskottet

Suppleant
2012-05-03 – 2014-09-29
Suppleant
2010-12-20 – 2012-05-02
Suppleant
2000-02-01 – 2000-10-18

Arbetsmarknadsutskottet

Suppleant
2002-10-08 – 2006-10-02

Försvarsutskottet

Suppleant
2006-10-10 – 2010-10-04

Utrikesutskottet

Suppleant
2010-12-20 – 2014-09-29

Bostadsutskottet

Suppleant
2004-12-01 – 2006-10-02
Ledamot
2002-06-09 – 2002-09-30
Ledamot
2000-06-09 – 2002-09-29
Suppleant
2000-02-02 – 2000-06-08

EU-nämnden

Suppleant
2002-10-15 – 2006-10-10

OSSE-delegationen

Suppleant
2006-10-17 – 2014-09-29
Ledamot
2002-10-15 – 2006-10-16

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • Dawit Isaak

  Motion 2012/13:U216 av Annelie Enochson och Mikael Oscarsson (KD)

  Motion till riksdagen 2012/13:U216 av Annelie Enochson och Mikael Oscarsson KD Dawit Isaak KD579 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om den svenske journalisten och medborgaren Dawit Isaak som sitter fängslad i Eritrea sedan mer än nio år men inte

  Inlämnad
  2012-10-01
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2013/14:UU15
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Stoppa sexslavhandeln

  Motion 2012/13:Ju235 av Annelie Enochson och Tuve Skånberg (KD)

  Motion till riksdagen 2012/13:Ju235 av Annelie Enochson och Tuve Skånberg KD Stoppa sexslavhandeln KD569 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att straffskalan för köp av sexuella tjänster bör likställas med sexuellt utnyttjande. Riksdagen tillkännager

  Inlämnad
  2012-10-02
  Förslag
  7
  Utskottsberedning
  2012/13:JuU20
  Riksdagsbeslut
  (7 yrkanden): 7 avslag
 • Antisemitism

  Motion 2012/13:Kr215 av Annelie Enochson och Mikael Oscarsson (KD)

  Motion till riksdagen 2012/13:Kr215 av Annelie Enochson och Mikael Oscarsson KD Antisemitism Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av att informera om antisemitism, nazism och kommunism. Riksdagen begär att regeringen

  Inlämnad
  2012-10-02
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2012/13:KrU9
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag
 • Säkerhetskostnader för judiska församlingar

  Motion 2012/13:K221 av Annelie Enochson och Tuve Skånberg (KD)

  Motion till riksdagen 2012/13:K221 av Annelie Enochson och Tuve Skånberg KD Säkerhetskostnader för judiska församlingar Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om statens ansvar för att upprätthålla säkerheten för den judiska

  Inlämnad
  2012-10-02
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2012/13:KU1
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Sveriges regering och Irans kärntekniska program

  Motion 2012/13:U217 av Annelie Enochson och Mikael Oscarsson (KD)

  Motion till riksdagen 2012/13:U217 av Annelie Enochson och Mikael Oscarsson KD Sveriges regering och Irans kärntekniska program KD581 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sveriges regering ska verka för att frågan kring Irans utvecklande av

  Inlämnad
  2012-10-02
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2012/13:UU8
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Minska läkemedelsrester i miljön

  Motion 2012/13:So202 av Annelie Enochson och Roland Utbult (KD)

  Motion till riksdagen 2012/13:So202 av Annelie Enochson och Roland Utbult KD Minska läkemedelsrester i miljön KD549 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av information om hur mediciner ska tas om hand för att minska läkemedelsresterna

  Inlämnad
  2012-09-19
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2013/14:SoU22
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • palestinska läroböcker

  Skriftlig fråga 2000/01:1645 av Enochson, Annelie (kd)

  den 3 september Fråga 2000/01:1645 av Annelie Enochson kd till statsrådet Maj-Inger Klingvall om palestinska läroböcker De officiella palestinska skolböckerna var fram till skolåret 20002001 primärt jordanska och egyptiska. Dessa böcker hade ett aggressivt innehåll riktat mot judar och Israel. De palestinska myndigheterna

  Inlämnad
  2001-09-03
  Besvarare
  statsrådet Maj-Inger Klingvall (S)
 • EU-mötet i Göteborg

  Skriftlig fråga 2000/01:1431 av Enochson, Annelie (kd)

  den 20 juni Fråga 2000/01:1431 av Annelie Enochson kd till justitieminister Thomas Bodström om EU-mötet i Göteborg Som göteborgare och politiker från Göteborg är det med sorg och förfäran som jag bevittnat vad som hänt i min stad under helgens toppmöte. Vår vackra stad har förvandlats till en barrikaderad stad där

  Inlämnad
  2001-06-20
  Besvarare
  justitieminister Thomas Bodström (S)
 • polisens maktmedel

  Skriftlig fråga 2000/01:1430 av Enochson, Annelie (kd)

  den 20 juni Fråga 2000/01:1430 av Annelie Enochson kd till justitieminister Thomas Bodström om polisens maktmedel Som göteborgare och politiker från Göteborg är det med sorg och förfäran som jag bevittnat vad som hänt i min stad under helgens toppmöte. Vår vackra stad har förvandlats till en barrikaderad stad där de

  Inlämnad
  2001-06-20
  Besvarare
  justitieminister Thomas Bodström (S)
 • med anledning av prop. 2000/01:139 Åtgärder mot förorening från fartyg

  Motion 2000/01:MJ49 av Ester Lindstedt-Staaf m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2000/01:MJ49 av Lindstedt-Staaf, Ester kd med anledning av prop. 2000/01:139 Åtgärder mot förorening från fartyg Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en översyn av hamnars ekonomiska villkor för mottagande av fartygsavfall.

  Inlämnad
  2001-06-12
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2001/02:MJU4
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 2000/01:130 Svenska miljömål - delmål och åtgärdsstrategi

  Motion 2000/01:MJ47 av Ester Lindstedt-Staaf m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2000/01:MJ47 av Lindstedt-Staaf, Ester kd med anledning av prop. 2000/01:130 Svenska miljömål delmål och strategier Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att kalkningen av sjöar och vattendrag skall samordnas med skogskalkningen

  Inlämnad
  2001-05-21
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  -2001/02:MJU3
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • mobilmaster

  Skriftlig fråga 2000/01:1209 av Enochson, Annelie (kd)

  den 11 maj Fråga 2000/01:1209 av Annelie Enochson kd till miljöminister Kjell Larsson om mobilmaster Regeringen gav i december 2000 fyra operatörer tillstånd att bygga tredje generationens mobiltelefoninät. Tillstånden är gratis men kräver i gengäld att nätet ska täcka mer än 99,8 av befolkningen inom högst tre år.

  Inlämnad
  2001-05-11
  Besvarare
  miljöminister Kjell Larsson (S)
 • med anledning av prop. 2000/01:116 Förlängd giltighetstid för vissa bestämmelser om kommunala bostadsföretag

  Motion 2000/01:Bo9 av Knut Billing m.fl. (m, kd, c, fp)

  Motion till riksdagen 2000/01:Bo9 av Billing, Knut m med anledning av prop. 2000/01:116 Förlängd giltighetstid för vissa bestämmelser om kommunala bostadsföretag 1 Sammanfattning Vi motsätter oss regeringens förslag om en förlängning av den s.k. stopplagen. Förslaget utgör ett exempel på fortsatt bristande respekt

  Inlämnad
  2001-04-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2000/01:BoU10
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • låsta arvspengar och socialbidrag

  Interpellation 2000/01:366 av Enochson, Annelie (kd)

  den 5 april Interpellation 2000/01:366 av Annelie Enochson kd till socialminister Lars Engqvist om låsta arvspengar och socialbidrag För inte länge sedan ställde jag en skriftlig fråga till socialministern angående låsta arvspengar kontra socialbidrag fråga 2000/01:936Upphovet till frågan är det faktum att våra olika

  Inlämnad
  2001-04-05
  Besvarare
  socialminister Lars Engqvist (S)
 • Göteborgsoperan

  Skriftlig fråga 2000/01:961 av Enochson, Annelie (kd)

  den 23 mars Fråga 2000/01:961 av Annelie Enochson kd till kulturminister Marita Ulvskog om Göteborgsoperan Göteborgsoperan har efter sex säsonger etablerat sig i branschen och hos publiken. Verksamhetens omfattning kan väl mäta sig med Kungliga Operan i Stockholm vad gäller antalet föreställningar och mängden publik.

  Inlämnad
  2001-03-23
  Besvarare
  kulturminister Marita Ulvskog (S)
 • kombinerad sjukpenning och studiestödl

  Skriftlig fråga 2000/01:939 av Enochson, Annelie (kd)

  den 20 mars Fråga 2000/01:939 av Annelie Enochson kd till socialminister Lars Engqvist om kombinerad sjukpenning och studiestöd Våra olika bidragssystem är komplicerade och inte alltid så lätta att förstå. Inte ens professionella tjänstemän förstår alltid till fullo hur systemen ska fungera tillsammans. Ett exempel

  Inlämnad
  2001-03-20
  Besvarare
  statsrådet Ingela Thalén (S)
 • låsta arvspengar och socialbidrag

  Skriftlig fråga 2000/01:936 av Enochson, Annelie (kd)

  den 20 mars Fråga 2000/01:936 av Annelie Enochson kd till socialminister Lars Engqvist om låsta arvspengar och socialbidrag Våra olika bidragssystem är komplicerade och inte alltid så lätta att förstå. Inte ens professionella tjänstemän förstår alltid till fullo hur systemen ska fungera tillsammans. Ett exempel på

  Inlämnad
  2001-03-20
  Besvarare
  socialminister Lars Engqvist (S)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Tillgängligheten till offentliga lokaler och på allmänna platser

  Tillgängligheten till offentliga lokaler och på allmänna platser

  Betänkande 2000/01:BoU5

  Riksdagen beslutade om ändringar i plan- och bygglagen som innebär att tydligare krav ska kunna ställas på användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga i samband med iordningställande och ändring av bl.a. allmänna platser. Vidare blir det möjligt att ställa krav på att enkelt avhjälpta hinder ska undanröjas i vissa befintliga offentliga miljöer. Lagändringen träder i kraft den 1 juli 2001.

  Behandlade dokument
  7
  Anföranden och repliker
  25, 61 minuter
  Justering
  2001-02-22
  Debatt
  2001-03-07
 • Stillbild från Debatt om förslag: En ny statistiklagstiftning

  En ny statistiklagstiftning

  Betänkande 2000/01:FiU15

  Riksdagen beslutade om ny statistiklagstiftning, där gällande regler för den officiella statistiken förs samman till en lag. Den innebär vidare en anpassning till EG:s dataskyddsdirektiv och personuppgiftslagen när det gäller behandlingen av personuppgifter för framställning av officiell statistik. Riksdagen beslutade också om ändringar i sekretesslagen. Den nya lagen och ändringarna träder i kraft den 1 april 2001.

  Behandlade dokument
  4
  Anföranden och repliker
  11, 41 minuter
  Beredning
  2001-01-16
  Justering
  2001-02-22
  Debatt
  2001-03-07
 • färjetrafiken i Göteborgs södra skärgård

  Skriftlig fråga 2000/01:839 av Enochson, Annelie (kd)

  den 6 mars Fråga 2000/01:839 av Annelie Enochson kd till näringsminister Björn Rosengren om färjetrafiken i Göteborgs södra skärgård Frakttrafiken till södra skärgården har formell status av enskild väg där kommunen frivilligt åtagit sig väghållaransvaretNågon fastighetsbildning eller detaljplanering finns inte och

  Inlämnad
  2001-03-06
  Besvarare
  näringsminister Björn Rosengren (S)

Filter

Valda filter