Annelie Enochson (KD)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Göteborgs kommun
Titel
Arkitekt
Född år
1953
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2000-02-01 – 2014-09-29

Trafikutskottet

Ledamot
2010-10-12 – 2014-09-29
Ledamot
2006-10-10 – 2010-10-04

Skatteutskottet

Suppleant
2012-05-03 – 2014-09-29
Suppleant
2010-12-20 – 2012-05-02
Suppleant
2000-02-01 – 2000-10-18

Arbetsmarknadsutskottet

Suppleant
2002-10-08 – 2006-10-02

Försvarsutskottet

Suppleant
2006-10-10 – 2010-10-04

Utrikesutskottet

Suppleant
2010-12-20 – 2014-09-29

Bostadsutskottet

Suppleant
2004-12-01 – 2006-10-02
Ledamot
2002-06-09 – 2002-09-30
Ledamot
2000-06-09 – 2002-09-29
Suppleant
2000-02-02 – 2000-06-08

EU-nämnden

Suppleant
2002-10-15 – 2006-10-10

OSSE-delegationen

Suppleant
2006-10-17 – 2014-09-29
Ledamot
2002-10-15 – 2006-10-16

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av prop. 2004/05:140 Genomförande av transparensdirektivet

  Motion 2004/05:N22 av Maria Larsson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2004/05:N22 av Maria Larsson m.fl. kd med anledning av prop. 2004/05:140 Genomförande av transparensdirektivet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar om ändring av den av regeringen föreslagna lydelsen i 3 tredje stycket i förslag till lag om insyn i vissa finansiella förbindelser på så

  Inlämnad
  2005-04-19
  Förslag
  5
  Utskottsberedning
  2004/05:NU16
  Riksdagsbeslut
  (5 yrkanden): 5 avslag
 • Stillbild från Debatt om förslag: Arbetsmiljö

  Arbetsmiljö

  Betänkande 2004/05:AU6

  Riksrevisionens styrelse har lämnat förslag om förbättringar av Arbetsmiljöverkets tillsyn. Riksdagen konstaterade att åtgärder vidtas för att förbättra tillsynen och att regeringen avser att återkomma med en redovisning av dessa. Riksdagen sade därför nej till förslaget från Riksrevisionens styrelse.

  Behandlade dokument
  75
  Förslagspunkter
  12
  Reservationer
  16 
  Anföranden och repliker
  25, 71 minuter
  Justering
  2005-03-03
  Debatt
  2005-04-13
  Beslut
  2005-04-20
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: helikoptrar inom sjöräddningen

  helikoptrar inom sjöräddningen

  Interpellation 2004/05:457 av Enström, Karin (m)

  den 11 mars Interpellation 2004/05:457 av Karin Enström m till statsrådet Ulrica Messing om helikoptrar inom sjöräddningen De neddragningar som försvaret drabbats av påverkar inte enbart anställda på respektive regementsort utan även befolkningen i övrigt i de berörda orterna. Trygghet som man fått genom närvaron av

  Inlämnad
  2005-03-11
  Besvarare
  Ulrica Messing (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: sex- och samlevnad och barnkultur

  sex- och samlevnad och barnkultur

  Interpellation 2004/05:367 av Billström, Tobias (m)

  den 8 februari Interpellation 2004/05:367 av Tobias Billström m till utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky om sex, samlevnad och barnkultur Barn i unga år är som mest känsliga för frågor kring sin egen sexualitet. Detta borde leda till en tydlig hållning från utbildningsinstitutioners sida vad gäller att anlita

  Inlämnad
  2005-02-08
  Besvarare
  Leif Pagrotsky (S)
 • med anledning av skr. 2004/05:114 Strategisk exportkontroll 2004 - Krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden

  Motion 2004/05:U14 av Rosita Runegrund m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2004/05:U14 av Rosita Runegrund m.fl. kd med anledning av skr. 2004/05:114 Strategisk exportkontroll 2004 Krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att politiken för global

  Inlämnad
  2005-04-07
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:UU6
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: de bortförda barnen

  de bortförda barnen

  Interpellation 2004/05:480 av Enochson, Annelie (kd)

  den 18 mars Interpellation 2004/05:480 av Annelie Enochson kd till utrikesminister Laila Freivalds om de bortförda barnen I dag är ca 100 svenska barn bortförda eller kvarhållna i utlandet mot en förälders vilja. I några fall vet inte ens föräldern om barnet lever. Enligt UD har antalet ärenden under den senaste femårsperioden

  Inlämnad
  2005-03-18
  Besvarare
  Laila Freivalds (S)
 • med anledning av framst. 2004/05:RRS18 Riksrevisionens styrelses framställning angående regeringens styrning av statliga bolag

  Motion 2004/05:N21 av Maria Larsson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2004/05:N21 av Maria Larsson m.fl. kd med anledning av framst. 2004/05:RRS18 Riksrevisionens styrelses framställning angående regeringens styrning av statliga bolag 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår Riksrevisionens styrelses förslag gällande formerna för ägarstyrning av de statliga

  Inlämnad
  2005-03-31
  Förslag
  7
  Utskottsberedning
  2005/06:NU4
  Riksdagsbeslut
  (7 yrkanden): 7 avslag
 • med anledning av skr. 2004/05:95 Sverige i Förenta nationerna 2003-2004

  Motion 2004/05:U12 av Holger Gustafsson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2004/05:U12 av Holger Gustafsson m.fl. kd med anledning av skr. 2004/05:95 Sverige i Förenta nationerna 2003-2004 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av en omfattande översyn av FN-systemet i stort, men i första hand

  Inlämnad
  2005-03-31
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  2004/05:UU9
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): 10 avslag
 • med anledning av skr. 2004/05:93 Redovisning av regeringens insatser för barn och unga i statsbudgeten för år 2005

  Motion 2004/05:Fi11 av Mats Odell m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2004/05:Fi11 av Mats Odell m.fl. kd med anledning av skr. 2004/05:93 Redovisning av regeringens insatser för barn och unga i statsbudgeten för år 2005 1 Redovisning av regeringens insatser för barn och unga i statsbudgeten för år 2005 Med anledning av regeringens skrivelse till riksdagen 2004/05:93

  Inlämnad
  2005-03-30
  Förslag
  22
  Utskottsberedning
  2004/05:BoU9 2004/05:FiU32
  Riksdagsbeslut
  (22 yrkanden): 22 avslag
 • tillgång till Turkiets ottomanska arkiv

  Skriftlig fråga 2004/05:1279 av Enochson, Annelie (kd)

  den 18 mars Fråga 2004/05:1279 av Annelie Enochson kd till utrikesminister Laila Freivalds om tillgång till Turkiets ottomanska arkiv Den turkiska regeringen har på senare tid aviserat att arkiv från den ottomanska tiden ska öppnas. Beslutet är mycket viktigt för alla de som vill bringa klarhet i folkmordet på kristna

  Inlämnad
  2005-03-18
  Besvarare
  Laila Freivalds (S)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Arbetslöshetsförsäkringen

  Arbetslöshetsförsäkringen

  Betänkande 2004/05:AU4

  Riksdagen gjorde ett uttalande om a-kassan och förtroendeuppdrag. Regeringen bör närmare överväga frågan om bland annat ersättningsrätt för personer som har förtroendeuppdrag. Ställningstagandet gjordes med anledning av en motion (s) om att arbetslösa ska kunna ha politiska uppdrag utan att de förlorar

  Behandlade dokument
  25
  Förslagspunkter
  17
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  27, 1 minuter
  Justering
  2005-03-01
  Debatt
  2005-03-17
  Beslut
  2005-03-23
 • bränsleskatt för fiskenäringen

  Skriftlig fråga 2004/05:1257 av Enochson, Annelie (kd)

  den 17 mars Fråga 2004/05:1257 av Annelie Enochson kd till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om bränsleskatt för fiskenäringen Sjöfartsverket och Luftfartsverket har fått regeringens uppdrag att inom sina respektive ansvarsområden utreda hur transportpolitikens kostnadsansvar ska tillämpas. Sjöfartsverkets analys

  Inlämnad
  2005-03-17
  Besvarare
  Ann-Christin Nykvist (S)
 • med anledning av prop. 2004/05:62 Genomförande av EG:s direktiv om gemensamma regler för de inre marknaderna för el och naturgas, m.m.

  Motion 2004/05:N18 av Maria Larsson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2004/05:N18 av Maria Larsson m.fl. kd med anledning av prop. 2004/05:62 Genomförande av EG:s direktiv om gemensamma regler för de inre marknaderna för el och naturgas, m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om vikten av att den

  Inlämnad
  2005-03-16
  Förslag
  7
  Utskottsberedning
  2004/05:NU14
  Riksdagsbeslut
  (7 yrkanden): 7 avslag
 • Stillbild från Debatt om förslag: Tydligare genomförande av EG:s arbetstidsdirektiv

  Tydligare genomförande av EG:s arbetstidsdirektiv

  Betänkande 2004/05:AU3

  Riksdagen har godkänt regeringens förslag om ändringar i arbetstidslagen för att tydligare genomföra EG:s arbetstidsdirektiv. De nya reglerna innebär bland annat att den genomsnittliga veckoarbetstiden får vara högst 48 timmar och dygnsvilan måste vara minst elva sammanhängande timmar. Detta ska inte

  Behandlade dokument
  51
  Förslagspunkter
  8
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  27, 81 minuter
  Justering
  2005-02-03
  Debatt
  2005-02-16
  Beslut
  2005-02-16
 • med anledning av prop. 2004/05:65 Århuskonventionen

  Motion 2004/05:MJ21 av Sven Gunnar Persson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2004/05:MJ21 av Sven Gunnar Persson m.fl. kd med anledning av prop. 2004/05:65 Århuskonventionen Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 2 Sverige bör vara ett föregångsland 2 Allmänheten skall ha rätt till miljöinformation 3 Ge fler ideella föreningar rätt att

  Inlämnad
  2005-02-10
  Förslag
  7
  Utskottsberedning
  2004/05:MJU11
  Riksdagsbeslut
  (7 yrkanden): 7 avslag
 • Dramatiska Institutets barnprojekt

  Interpellation 2004/05:368 av Enochson, Annelie (kd)

  den 8 februari Interpellation 2004/05:368 av Annelie Enochson kd till utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky om Dramatiska institutets barnprojekt Dramatiska institutet och Teaterhögskolan har under en lång rad år samarbetat med ett projekt kring barn- och ungdomsteater. I år har fyra grupper DI-elever och

  Inlämnad
  2005-02-08
  Besvarare
  Leif Pagrotsky (S)
 • med anledning av prop. 2004/05:72 Förbättrad djurskydds- och livsmedelstillsyn

  Motion 2004/05:MJ19 av Sven Gunnar Persson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2004/05:MJ19 av Sven Gunnar Persson m.fl. kd med anledning av prop. 2004/05:72 Förbättrad djurskydds- och livsmedelstillsyn 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 2 4 Förbättrad kommunal samverkan 2 5 Central styrning 3 5.1 Tillsynsmyndigheternas

  Inlämnad
  2005-02-04
  Förslag
  7
  Utskottsberedning
  2004/05:MJU10
  Riksdagsbeslut
  (7 yrkanden): 7 avslag
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: kidnappade barn i Gaza

  kidnappade barn i Gaza

  Interpellation 2004/05:157 av Enochson, Annelie (kd)

  den 18 november Interpellation 2004/05:157 av Annelie Enochson kd till utrikesminister Laila Freivalds om kidnappade barn i Gaza Jag har i en fråga till utrikesministern framfört oro över de fem svenska barn vilka kidnappats och nu sedan fem månader hålls fångna på Gazaremsan. Deras palestinske far tog med sig barnen

  Inlämnad
  2004-11-18
  Besvarare
  Laila Freivalds (S)
 • med anledning av prop. 2004/05:53 Ändringar i jordförvärvslagen

  Motion 2004/05:Bo8 av Ragnwi Marcelind m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2004/05:Bo8 av Ragnwi Marcelind m.fl. kd med anledning av prop. 2004/05:53 Ändringar i jordförvärvslagen 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår propositionens förslag till 6 andra stycket 2 b jordförvärvslagen 1979:230 om att mark som juridiska personer avstår till staten för naturvårdsändamål

  Inlämnad
  2005-02-01
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2004/05:BoU7
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag
 • med anledning av prop. 2004/05:30 Finansiella säkerheter

  Motion 2004/05:Fi2 av Mats Odell m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2004/05:Fi2 av Mats Odell m.fl. kd med anledning av prop. 2004/05:30 Finansiella säkerheter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att låta undantaget från 3 kap. lagen 1991:980 om handel med finansiella instrument omfatta samtliga

  Inlämnad
  2005-02-01
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:FiU24
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag

Filter

Valda filter