Annelie Enochson (KD)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Göteborgs kommun
Titel
Arkitekt
Född år
1953
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2000-02-01 – 2014-09-29

Trafikutskottet

Ledamot
2010-10-12 – 2014-09-29
Ledamot
2006-10-10 – 2010-10-04

Skatteutskottet

Suppleant
2012-05-03 – 2014-09-29
Suppleant
2010-12-20 – 2012-05-02
Suppleant
2000-02-01 – 2000-10-18

Arbetsmarknadsutskottet

Suppleant
2002-10-08 – 2006-10-02

Försvarsutskottet

Suppleant
2006-10-10 – 2010-10-04

Utrikesutskottet

Suppleant
2010-12-20 – 2014-09-29

Bostadsutskottet

Suppleant
2004-12-01 – 2006-10-02
Ledamot
2002-06-09 – 2002-09-30
Ledamot
2000-06-09 – 2002-09-29
Suppleant
2000-02-02 – 2000-06-08

EU-nämnden

Suppleant
2002-10-15 – 2006-10-10

OSSE-delegationen

Suppleant
2006-10-17 – 2014-09-29
Ledamot
2002-10-15 – 2006-10-16

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • kristna i Irak

  Skriftlig fråga 2004/05:182 av Enochson, Annelie (kd)

  den 21 oktober Fråga 2004/05:182 av Annelie Enochson kd till utrikesminister Laila Freivalds om kristna i Irak Det finns ca 800 000 kristna i Irak 3 av hela befolkningen på 25 miljoner. Kristendomen utmålas som en utländsk religion av de extremister som vill hetsa olika grupper i Irak mot varandra. Islamistiska extremister

  Inlämnad
  2004-10-21
  Besvarare
  Laila Freivalds (S)
 • Stillbild från Allmänpolitisk debatt: Allmänpolitisk debatt

  Allmänpolitisk debatt

  Allmänpolitisk

 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Sida:s stöd till Palestina

  Sida:s stöd till Palestina

  Interpellation 2004/05:30 av Wikström, Cecilia (fp)

  den 23 september Interpellation 2004/05:30 av Cecilia Wikström fp till statsrådet Carin Jämtin om Sidas stöd till palestinierna Sida ger via biståndsbudgeten 284 miljoner kronor i stöd till palestinierna på Västbanken och i Gaza. Humanitärt bistånd är i högsta grad berättigat om det tillfaller det prövade palestinska

  Inlämnad
  2004-09-23
  Besvarare
  Carin Jämtin (S)
 • det ökade antalet våldtäkter

  Skriftlig fråga 2004/05:94 av Enochson, Annelie (kd)

  den 11 oktober Fråga 2004/05:94 av Annelie Enochson kd till justitieminister Thomas Bodström om det ökade antalet våldtäkter Kvinnor i dagens Sverige känner sig alltmer otrygga på gator och torg. Den senaste tidens våldtäkter, exempelvis på en endast 12-årig flicka i Sollentuna, en brutal våldtäkt av en 18-årig flicka

  Inlämnad
  2004-10-11
  Besvarare
  Thomas Bodström (S)
 • med anledning av prop. 2004/05:5 Vårt framtida försvar

  Motion 2004/05:Fö25 av Eva Flyborg m.fl. (fp, m, kd, c)

  Motion till riksdagen 2004/05:Fö25 av Eva Flyborg m.fl. fp, m, kd, c med anledning av prop. 2004/05:5 Vårt framtida försvar Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 2 Motivering 2 Amf 4 lika viktigt för Sverige som för Göteborg 2 Perfekta förutsättningar i Göteborg 3 Godsflödet 3

  Inlämnad
  2004-10-11
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  -2004/05:FöU5
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): 5 avslag, 1 saknar beslutsinformation
 • Abortpraxis

  Motion 2004/05:So552 av Tuve Skånberg och Annelie Enochson (kd)

  Motion till riksdagen 2004/05:So552 av Tuve Skånberg och Annelie Enochson kd Abortpraxis Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att i svensk lagstiftning genomföra vad som rekommenderas av WHO om när foster juridiskt sett skall räknas som barn. Riksdagen

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2004/05:SoU10
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag
 • Ekonomiskt stöd till Göteborgsmusiken/Flygvapnets musikkår

  Motion 2004/05:Kr408 av Erling Bager m.fl. (fp, m, kd, c)

  Motion till riksdagen 2004/05:Kr408 av Erling Bager m.fl. fp, m, kd, c Ekonomiskt stöd till Göteborgsmusiken/Flygvapnets musikkår Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ett tilläggsdirektiv om Göteborgsmusiken till den utredning som nyligen tillsatts

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2005/06:KrU1
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Produktion i Väst

  Motion 2004/05:N418 av Eva Flyborg m.fl. (fp, m, v, kd, c)

  Motion till riksdagen 2004/05:N418 av Eva Flyborg m.fl. fp, m, v, kd, c Produktion i Väst Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en satsning på projektet Produktion i Väst. Inledning Den industriella produktionen i västra Sverige är en avgörande del

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:UbU15
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Skattepolitisk inriktning

  Motion 2004/05:Sk452 av Per Landgren m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2004/05:Sk452 av Per Landgren m.fl. kd Skattepolitisk inriktning 1 Sammanfattning Kristdemokraterna föreslår skattesänkningar, utöver regeringens förslag, med totalt 32,94 miljarder kronor år 2005. År 2006 har skattesänkningarna ökat till 38,98 miljarder kronor utöver regeringens förslag och 49,69

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  47
  Utskottsberedning
  2004/05:FiU1 2004/05:FiU18 2004/05:LU12 2004/05:SkU19 2004/05:SkU20 2004/05:SkU22 2004/05:SkU28
  Riksdagsbeslut
  (47 yrkanden): 47 avslag
 • Inkomstskatt

  Motion 2004/05:Sk451 av Per Landgren m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2004/05:Sk451 av Per Landgren m.fl. kd Inkomstskatt Sammanfattning Kristdemokraterna anser det orimligt att människor som förvärvsarbetar på heltid inte kan leva på sin egen lön på grund av alltför höga skatter. Skatter reducerar människors löneinkomster så till den grad att de tvingas förlita

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  2004/05:FiU1 2004/05:SkU19
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): 4 avslag
 • Företagsskatter

  Motion 2004/05:Sk450 av Per Landgren m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2004/05:Sk450 av Per Landgren m.fl. kd Företagsskatter 1 Sammanfattning Ett positivt företagarklimat skapar grunden för det goda samhället. Ett starkt näringsliv är förutsättningen för en bra välfärd, med god omsorg, värdig vård och en utvecklande skola. Ett dynamiskt företagarklimat, med mångfald

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  18
  Utskottsberedning
  2004/05:FiU1 2004/05:LU12 2004/05:SfU8 2004/05:SkU20 2004/05:SkU35
  Riksdagsbeslut
  (18 yrkanden): 18 avslag
 • Utgiftsområdena 13 och 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

  Motion 2004/05:A356 av Stefan Attefall m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2004/05:A356 av Stefan Attefall m.fl. kd Utgiftsområdena 13 och 14 Arbetsmarknad och arbetsliv 1 Sammanfattning I denna motion presenteras Kristdemokraternas arbetsmarknadspolitik och partiets alternativa budgetförslag för 2005 på utgiftsområdena 13 och 14. I särskilda motioner utvecklas partiets

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  34
  Utskottsberedning
  2004/05:AU1 2004/05:AU3 2004/05:AU7 2004/05:AU8 2004/05:SfU10
  Riksdagsbeslut
  (34 yrkanden): 33 avslag, 1 bifall,
 • Ett hälsosammare arbetsliv

  Motion 2004/05:A354 av Annelie Enochson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2004/05:A354 av Annelie Enochson m.fl. kd Ett hälsosammare arbetsliv 1 Sammanfattning Under senare tid har rapporter om försämrad hälsa i Sverige kommit allt tätare. Man bör dock inte betrakta ohälsan som ett problem relaterat enbart till arbetslivet. I dagens samhälle är det många samverkande

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  11
  Utskottsberedning
  2004/05:AU1 2004/05:AU3 2004/05:AU6 2004/05:SoU11
  Riksdagsbeslut
  (11 yrkanden): 11 avslag
 • Utgiftsområde 6 Försvar samt beredskap mot sårbarhet

  Motion 2004/05:Fö254 av Erling Wälivaara m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2004/05:Fö254 av Erling Wälivaara m.fl. kd Utgiftsområde 6 Försvar samt beredskap mot sårbarhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen förslag med följande ändring i förhållande till regeringens anslagen 6.1 Förbandsverksamhet, beredskap och fredsfrämjande truppinsatser m.m. samt 6.2 Materiel, anläggningar

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:FöU1
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

  Motion 2004/05:Fi266 av Lars Lindén m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2004/05:Fi266 av Lars Lindén m.fl. kd Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning 1 Sammanfattning Kristdemokraterna föreslår en effektivisering och samordning inom statsförvaltningen samt avslår förslaget om försök med trängselskatter i Stockholm. Det innebär totalt besparingar på ca

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  5
  Utskottsberedning
  2004/05:FiU2
  Riksdagsbeslut
  (5 yrkanden): 5 avslag
 • Statsskuldsräntor m.m. Utgiftsområde 26

  Motion 2004/05:Fi265 av Mats Odell m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2004/05:Fi265 av Mats Odell m.fl. kd Statsskuldsräntor m.m. Utgiftsområde 26 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar för budgetåret 2005 till utgiftsområde 26 anslag 92:1 Räntor på statsskulden 15 230 129 000 kr mindre än vad regeringen föreslagit eller således 37 246 871 000 kr. Utgiftsområdet

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:FiU4
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Hiv/aids i ett globalt perspektiv

  Motion 2004/05:U333 av Rosita Runegrund m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2004/05:U333 av Rosita Runegrund m.fl. kd Hiv/aids i ett globalt perspektiv Sammanfattning Hiv/aids är en accelererande katastrof. Bekämpandet av epidemin kräver strategier, medicin, förebyggande åtgärder, satsningar på reproduktiv hälsa, på vård och på att ändra attityder både hos de som drabbas

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  17
  Utskottsberedning
  2004/05:UU2 2005/06:UU15
  Riksdagsbeslut
  (17 yrkanden): 17 avslag
 • Kuba

  Motion 2004/05:U332 av Rosita Runegrund m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2004/05:U332 av Rosita Runegrund m.fl. kd Kuba Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 2 1 Situationen på Kuba 3 2 Kubavåren 3 3 Varelaprojektet och den nationella dialogen 5 4 Högnivåbesök och Jimmy Carter 6 5 Smarta sanktioner i stället för USA:s blockad 7

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  15
  Utskottsberedning
  2005/06:UU15
  Riksdagsbeslut
  (15 yrkanden): 15 avslag
 • Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

  Motion 2004/05:U331 av Rosita Runegrund m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2004/05:U331 av Rosita Runegrund m.fl. kd Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd Sammanfattning Den utbredda fattigdomen är oacceptabel. Att över tre miljarder människor lever på mindre än två dollar om dagen är inget annat än en moralisk katastrof. Att uppnå de huvudsakliga målen i Millenniedeklarationen

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  41
  Utskottsberedning
  2004/05:UFöU2 2004/05:UU10 2004/05:UU2 2004/05:UU6 2005/06:UU15 2005/06:UU5
  Riksdagsbeslut
  (41 yrkanden): 41 avslag
 • Mellanösternkonflikten

  Motion 2004/05:U326 av Holger Gustafsson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2004/05:U326 av Holger Gustafsson m.fl. kd Mellanösternkonflikten Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 2 1. Inledning 2 2. Försoning, dialog och ökad respekt 3 3. Kristdemokraternas ställningstaganden 3 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  2005/06:UU8
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): 6 avslag

Filter

Valda filter