Annelie Enochson (KD)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Göteborgs kommun
Titel
Arkitekt
Född år
1953
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2000-02-01 – 2014-09-29

Trafikutskottet

Ledamot
2010-10-12 – 2014-09-29
Ledamot
2006-10-10 – 2010-10-04

Skatteutskottet

Suppleant
2012-05-03 – 2014-09-29
Suppleant
2010-12-20 – 2012-05-02
Suppleant
2000-02-01 – 2000-10-18

Arbetsmarknadsutskottet

Suppleant
2002-10-08 – 2006-10-02

Försvarsutskottet

Suppleant
2006-10-10 – 2010-10-04

Utrikesutskottet

Suppleant
2010-12-20 – 2014-09-29

Bostadsutskottet

Suppleant
2004-12-01 – 2006-10-02
Ledamot
2002-06-09 – 2002-09-30
Ledamot
2000-06-09 – 2002-09-29
Suppleant
2000-02-02 – 2000-06-08

EU-nämnden

Suppleant
2002-10-15 – 2006-10-10

OSSE-delegationen

Suppleant
2006-10-17 – 2014-09-29
Ledamot
2002-10-15 – 2006-10-16

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av prop. 2000/01:139 Åtgärder mot förorening från fartyg

  Motion 2000/01:MJ49 av Ester Lindstedt-Staaf m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2000/01:MJ49 av Lindstedt-Staaf, Ester kd med anledning av prop. 2000/01:139 Åtgärder mot förorening från fartyg Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en översyn av hamnars ekonomiska villkor för mottagande av fartygsavfall.

  Inlämnad
  2001-06-12
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2001/02:MJU4
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 2000/01:130 Svenska miljömål - delmål och åtgärdsstrategi

  Motion 2000/01:MJ47 av Ester Lindstedt-Staaf m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2000/01:MJ47 av Lindstedt-Staaf, Ester kd med anledning av prop. 2000/01:130 Svenska miljömål delmål och strategier Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att kalkningen av sjöar och vattendrag skall samordnas med skogskalkningen

  Inlämnad
  2001-05-21
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  -2001/02:MJU3
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 2000/01:116 Förlängd giltighetstid för vissa bestämmelser om kommunala bostadsföretag

  Motion 2000/01:Bo9 av Knut Billing m.fl. (m, kd, c, fp)

  Motion till riksdagen 2000/01:Bo9 av Billing, Knut m med anledning av prop. 2000/01:116 Förlängd giltighetstid för vissa bestämmelser om kommunala bostadsföretag 1 Sammanfattning Vi motsätter oss regeringens förslag om en förlängning av den s.k. stopplagen. Förslaget utgör ett exempel på fortsatt bristande respekt

  Inlämnad
  2001-04-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2000/01:BoU10
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 2000/01:60 Ändringar i lagen (1992:1683) om provtagning på djur, m.m.

  Motion 2000/01:MJ33 av Caroline Hagström m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2000/01:MJ33 av Hagström, Caroline kd med anledning av prop. 2000/01:60 Ändringar i lagen 1992:1683 om provtagning på djur, m.m. Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att bestämmelser som antas med bemyndigande av de föreslagna

  Inlämnad
  2001-03-02
  Förslag
  5
  Utskottsberedning
  ---2000/01:MJU14
  Riksdagsbeslut
  (5 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av förs. 2000/01:RR9 Bilprovningen, fordonskontrollen och trafiksäkerheten

  Motion 2000/01:T7 av Johnny Gylling m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2000/01:T7 av Gylling, Johnny kd med anledning av förs. 2000/01:RR9 Bilprovningen, fordonskontrollen och trafiksäkerheten Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att hela verksamheten i AB Svensk Bilprovning konkurrensutsätts.

  Inlämnad
  2001-02-21
  Förslag
  9
  Utskottsberedning
  ------2000/01:TU14
  Riksdagsbeslut
  (9 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 2000/01:57 Sammanhållen rovdjurspolitik

  Motion 2000/01:MJ17 av Ulf Björklund m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2000/01:MJ17 av Björklund, Ulf kd med anledning av prop. 2000/01:57 Sammanhållen rovdjurspolitik Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om full ekonomisk ersättning vid rovdjursangrepp. 2. Riksdagen tillkännager för regeringen

  Inlämnad
  2001-01-31
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  -----2000/01:MJU9
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 2000/01:48 Tillgänglighet till offentliga lokaler och på allmänna platser

  Motion 2000/01:Bo8 av Ulla-Britt Hagström m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2000/01:Bo8 av Hagström, Ulla-Britt kd med anledning av prop. 2000/01:48 Tillgänglighet till offentliga lokaler och på allmänna platser Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att stärka kraven på samråd med handikapporganisationerna

  Inlämnad
  2001-01-19
  Förslag
  13
  Utskottsberedning
  ---------2000/01:BoU5
  Riksdagsbeslut
  (13 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 2000/01:47 Ändringar i bilskrotningslagen

  Motion 2000/01:MJ8 av Lars Gustafsson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2000/01:MJ8 av Gustafsson, Lars kd med anledning av prop. 2000/01:47 Ändringar i bilskrotningslagen Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att regeringen bör avvakta utredningen för översyn av producentansvaret innan beslut

  Inlämnad
  2001-01-19
  Förslag
  5
  Utskottsberedning
  ---2000/01:MJU13
  Riksdagsbeslut
  (5 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av skr. 2000/01:38 Hållbara Sverige - uppföljning av åtgärder för en ekologiskt hållbar utveckling

  Motion 2000/01:MJ2 av Ester Lindstedt-Staaf m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2000/01:MJ2 av Lindstedt-Staaf, Ester kd med anledning av skr. 2000/01:38 Hållbara Sverige uppföljning av åtgärder för en ekologiskt hållbar utveckling Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om nyckeltal för de små företagens miljöarbete.

  Inlämnad
  2000-11-21
  Förslag
  14
  Utskottsberedning
  ---------2000/01:MJU10
  Riksdagsbeslut
  (14 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 2000/01:31 Vissa förmögenhets- och punktskattefrågor, m.m.

  Motion 2000/01:Sk21 av Kenneth Lantz m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2000/01:Sk21 av Lantz, Kenneth kd med anledning av prop. 2000/01:31 Vissa förmögenhets- och punktskattefrågor, m.m. Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen avslår regeringens förslag till ändring i lagen 1997:323 om statlig förmögenhetsskatt. 2. Riksdagen beslutar om att avveckla förmögenhetsskatten

  Inlämnad
  2000-11-13
  Förslag
  11
  Utskottsberedning
  -------2000/01:SkU11
  Riksdagsbeslut
  (11 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 2000/01:27 En ny statistiklagstiftning

  Motion 2000/01:Fi7 av Per Landgren m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2000/01:Fi7 av Landgren, Per kd med anledning av prop. 2000/01:27 En ny statistiklagstiftning Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen beslutar fastställa det övergripande målet för den offentliga statistiken i enlighet med vad som anförs i motionen. 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som

  Inlämnad
  2000-11-13
  Förslag
  14
  Utskottsberedning
  ---------2000/01:FiU15
  Riksdagsbeslut
  (14 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 2000/01:24 Skattereduktion för utgifter för vissa anslutningar för tele- och datakommunikation

  Motion 2000/01:Sk15 av Helena Höij m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2000/01:Sk15 av Höij, Helena kd med anledning av prop. 2000/01:24 Skattereduktion för utgifter för vissa anslutningar för tele- och datakommunikation Sammanfattning Utbyggnaden av IT-infrastrukturen ska i första hand ske i marknadens regi. Staten har dock ett övergripande ansvar för att se till

  Inlämnad
  2000-11-02
  Förslag
  11
  Utskottsberedning
  -------2000/01:SkU8
  Riksdagsbeslut
  (11 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 2000/01:26 Bostadsförsörjningsfrågor m.m.

  Motion 2000/01:Bo2 av Ulla-Britt Hagström m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2000/01:Bo2 av Hagström, Ulla-Britt kd med anledning av prop. 2000/01:26 Bostadsförsörjningsfrågor m.m. Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen avslår regeringens förslag till lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar. 2. Riksdagen avslår regeringens förslag till lag om ändring i jordabalken.

  Inlämnad
  2000-11-02
  Förslag
  17
  Utskottsberedning
  -----------2000/01:BoU1 2000/01:BoU2
  Riksdagsbeslut
  (17 yrkanden): , , 11 saknar beslutsinformation
 • Skogspolitiken

  Motion 2000/01:MJ312 av Caroline Hagström m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2000/01:MJ312 av Hagström, Caroline kd Skogspolitiken Förslag till riksdagsbeslut 1. 1 Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om skogscertifiering. 2. Riksdagen begär att regeringen låter utreda värdet av gamla reservatsavsättningar och tidigare skyddad

  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  18
  Utskottsberedning
  -----------2000/01:MJU2 2000/01:MJU5 2001/02:KrU19
  Riksdagsbeslut
  (18 yrkanden): , , 11 saknar beslutsinformation
 • Skogslänet Västra Götaland

  Motion 2000/01:MJ308 av Ulla-Britt Hagström m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2000/01:MJ308 av Hagström, Ulla-Britt kd Skogslänet Västra Götaland Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Västra Götaland ges möjligheter att stärka skog- och träforskningen samt att vara ett designcentrum inom träförädlingsområdet.1

  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  11
  Utskottsberedning
  -------2000/01:MJU2 2000/01:MJU5 2000/01:NU7
  Riksdagsbeslut
  (11 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation
 • Stärk äganderätten

  Motion 2000/01:Bo412 av Caroline Hagström m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2000/01:Bo412 av Hagström, Caroline kd Stärk äganderätten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en översyn av ersättningsreglerna vid expropriation. Motivering Ersättningsreglerna i expropriationslagen bygger på tanken att en

  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2000/01:BoU4
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Fastighetsbildning

  Motion 2000/01:Bo402 av Knut Billing m.fl. (m, kd, c, fp)

  Motion till riksdagen 2000/01:Bo402 av Billing, Knut m Fastighetsbildning Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen beslutar att omedelbart införa ägarlägenheter enligt av bostadsutskottet utformad lagtext. 2. Riksdagen beslutar att införa tredimensionell fastighetsbildning enligt av bostadsutskottet utformad lagtext.

  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  5
  Utskottsberedning
  ---2000/01:BoU3
  Riksdagsbeslut
  (5 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • Tidsgränser vid sena aborter

  Motion 2000/01:So287 av Tuve Skånberg och Annelie Enochson (kd)

  Motion till riksdagen 2000/01:So287 av Skånberg, Tuve kd Tidsgränser vid sena aborter Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om implementering i svensk lagstiftning av WHO:s rekommendation om när foster juridiskt sett skall räknas som barn. 2. Riksdagen

  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  5
  Utskottsberedning
  ---2000/01:SoU10
  Riksdagsbeslut
  (5 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • Apoteksbolagets monopol

  Motion 2000/01:So237 av Mikael Oscarsson och Annelie Enochson (kd)

  Motion till riksdagen 2000/01:So237 av Oscarsson, Mikael kd Apoteksbolagets monopol Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om avskaffande av apoteksmonopolet. Motivering Sverige är idag ensamt om att ha ett statligt monopol på receptfria läkemedel. Det

  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2000/01:SoU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Skatteförvaltning och uppbörd

  Motion 2000/01:Sk820 av Kenneth Lantz m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2000/01:Sk820 av Lantz, Kenneth kd Skatteförvaltning och uppbörd Sammanfattning Utgiftsområdet omfattar Riksskatteverket, skattemyndigheterna och Tullverket. Även detta år gör Kristdemokraterna bedömningen att dessa områden bör tilldelas större resurser än vad regeringen föreslår i sitt budgetförslag.

  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  17
  Utskottsberedning
  -----------2000/01:SkU1
  Riksdagsbeslut
  (17 yrkanden): , , 11 saknar beslutsinformation

Filter

Valda filter