Annelie Enochson (KD)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Göteborgs kommun
Titel
Arkitekt
Född år
1953
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2000-02-01 – 2014-09-29

Trafikutskottet

Ledamot
2010-10-12 – 2014-09-29
Ledamot
2006-10-10 – 2010-10-04

Skatteutskottet

Suppleant
2012-05-03 – 2014-09-29
Suppleant
2010-12-20 – 2012-05-02
Suppleant
2000-02-01 – 2000-10-18

Arbetsmarknadsutskottet

Suppleant
2002-10-08 – 2006-10-02

Försvarsutskottet

Suppleant
2006-10-10 – 2010-10-04

Utrikesutskottet

Suppleant
2010-12-20 – 2014-09-29

Bostadsutskottet

Suppleant
2004-12-01 – 2006-10-02
Ledamot
2002-06-09 – 2002-09-30
Ledamot
2000-06-09 – 2002-09-29
Suppleant
2000-02-02 – 2000-06-08

EU-nämnden

Suppleant
2002-10-15 – 2006-10-10

OSSE-delegationen

Suppleant
2006-10-17 – 2014-09-29
Ledamot
2002-10-15 – 2006-10-16

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • Stoppa sexslavhandeln

  Motion 2012/13:Ju235 av Annelie Enochson och Tuve Skånberg (KD)

  Motion till riksdagen 2012/13:Ju235 av Annelie Enochson och Tuve Skånberg KD Stoppa sexslavhandeln KD569 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att straffskalan för köp av sexuella tjänster bör likställas med sexuellt utnyttjande. Riksdagen tillkännager

  Inlämnad
  2012-10-02
  Förslag
  7
  Utskottsberedning
  2012/13:JuU20
  Riksdagsbeslut
  (7 yrkanden): 7 avslag
 • Lokalisering av myndigheter

  Motion 2012/13:N312 av Annelie Enochson (KD)

  Motion till riksdagen 2012/13:N312 av Annelie Enochson KD Lokalisering av myndigheter KD571 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att beakta Göteborg för lokalisering av myndigheter. Motivering Göteborg är rikets andra stad, residensstad för Västra

  Inlämnad
  2012-10-04
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2012/13:NU2
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Antisemitism

  Motion 2012/13:Kr215 av Annelie Enochson och Mikael Oscarsson (KD)

  Motion till riksdagen 2012/13:Kr215 av Annelie Enochson och Mikael Oscarsson KD Antisemitism Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av att informera om antisemitism, nazism och kommunism. Riksdagen begär att regeringen

  Inlämnad
  2012-10-02
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2012/13:KrU9
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag
 • Sveriges regering och Irans kärntekniska program

  Motion 2012/13:U217 av Annelie Enochson och Mikael Oscarsson (KD)

  Motion till riksdagen 2012/13:U217 av Annelie Enochson och Mikael Oscarsson KD Sveriges regering och Irans kärntekniska program KD581 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sveriges regering ska verka för att frågan kring Irans utvecklande av

  Inlämnad
  2012-10-02
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2012/13:UU8
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Säkerhetskostnader för judiska församlingar

  Motion 2012/13:K221 av Annelie Enochson och Tuve Skånberg (KD)

  Motion till riksdagen 2012/13:K221 av Annelie Enochson och Tuve Skånberg KD Säkerhetskostnader för judiska församlingar Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om statens ansvar för att upprätthålla säkerheten för den judiska

  Inlämnad
  2012-10-02
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2012/13:KU1
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Minska läkemedelsrester i miljön

  Motion 2012/13:So202 av Annelie Enochson och Roland Utbult (KD)

  Motion till riksdagen 2012/13:So202 av Annelie Enochson och Roland Utbult KD Minska läkemedelsrester i miljön KD549 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av information om hur mediciner ska tas om hand för att minska läkemedelsresterna

  Inlämnad
  2012-09-19
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2013/14:SoU22
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • med anledning av prop. 1999/2000:128 Offentlig upphandling i informationssamhället

  Motion 1999/2000:Fi59 av Per Landgren m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Fi59 av Landgren, Per kd med anledning av prop. 1999/2000:128 Offentlig upphandling i informationssamhället 1 Inledning Det samlade värdet av all offentlig upphandling i Sverige uppgår sannolikt till mer än 20 av BNP ca. 400 miljarder kronorInte minst av den anledningen är det av stor

  Inlämnad
  2000-06-29
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---2000/01:FiU8
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1999/2000:140 Konkurrenspolitik för förnyelse och mångfald

  Motion 1999/2000:N46 av Göran Hägglund m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 1999/2000:N46 av Hägglund, Göran kd med anledning av prop. 1999/2000:140 Konkurrenspolitik för förnyelse och mångfald 1 Konkurrens är en förutsättning för en sund marknadsekonomi En viktig orsak till att Sverige placerar sig dåligt i den så kallade välfärdsligan är det höga prisläget, till följd

  Inlämnad
  2000-06-29
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  ------2000/01:NU4
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1999/2000:134 Ekonomiska förutsättningar för elproduktion från förnybara energikällor

  Motion 1999/2000:N41 av Inger Strömbom m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 1999/2000:N41 av Strömbom, Inger kd med anledning av prop. 1999/2000:134 Ekonomiska förutsättningar för elproduktion från förnybara energikällor 1 Regeringens förslag Regeringen föreslår i föreliggande proposition ett nytt system för att främja förnybar elproduktion med ikraftträdande den 1

  Inlämnad
  2000-06-29
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----2000/01:NU3
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1999/2000:143 Ändringar i jämställdhetslagen

  Motion 1999/2000:A23 av Maria Larsson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 1999/2000:A23 av Larsson, Maria kd med anledning av prop. 1999/2000:143 Ändringar i jämställdhetslagen m.m. 1 Ändringar i jämställdhetslagen I regeringens proposition 1999/2000:143 Ändringar i jämställdhetslagen m m föreslås ändringar i jämställdhetslagen och i lagen om åtgärder mot etnisk diskriminering

  Inlämnad
  2000-06-29
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  ------2000/01:AU3
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop.1999/2000:115 Vissa kommunalekonomiska frågor

  Motion 1999/2000:Fi55 av Per Landgren m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Fi55 av Landgren, Per kd med anledning av prop. 1999/2000:115 Vissa kommunalekonomiska frågor Propositionen I proposition 1999/2000:115 Vissa kommunalekonomiska frågor föreslår regeringen ändringar i lagar som reglerar kommunal ekonomi, kommunal redovisning och inkomstutjämningen.

  Inlämnad
  2000-06-13
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----2000/01:FiU3 2000/01:FiU9
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1999/2000:126 En ny tullag

  Motion 1999/2000:Sk33 av Kenneth Lantz m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Sk33 av Lantz, Kenneth kd med anledning av prop. 1999/2000:126 En ny tullag Tulltillägget En av många viktiga delar i en politik för ett bättre företagarklimat är att de myndigheter som företagare måste lämna uppgifter till är tillmötesgående, serviceinriktade och att byråkratiskt krångel

  Inlämnad
  2000-06-13
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2000/01:SkU3
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • mänskliga rättigheter i Kina

  Skriftlig fråga 1999/2000:1021 av Enochson, Annelie (kd)

  den 25 maj Fråga 1999/2000:1021 av Annelie Enochson kd till utrikesminister Anna Lindh om mänskliga rättigheter i Kina Det har varit glädjande att läsa om den svensk-kinesiska dialogen om mänskliga rättigheter som bl.a. fördes vid det svenska besöket i Kina i maj i år. Enligt UD:s faktablad nr 2 i april 2000 kommer

  Inlämnad
  2000-05-25
  Besvarare
  utrikesminister Anna Lindh (S)
 • lagen om assistans och bilstöd

  Skriftlig fråga 1999/2000:917 av Enochson, Annelie (kd)

  den 10 maj Fråga 1999/2000:917 av Annelie Enochson kd till socialminister Lars Engqvist om lagen om assistans och bilstöd Bilstöd till handikappade finns reglerade i lagen och i förordningen 1988:890Enligt denna lag krävs det i många fall att den funktionshindrade själv ska kunna köra bilen för att få tillgång till

  Inlämnad
  2000-05-11
  Besvarare
  socialminister Lars Engqvist (S)
 • tomträtter

  Skriftlig fråga 1999/2000:900 av Enochson, Annelie (kd)

  den 8 maj Fråga 1999/2000:900 av Annelie Enochson kd till justitieminister Laila Freivalds om tomträtter I mars 1990 publicerades tomträttsavgäldsbetänkandet av 1988 års tomträttsutredning SOU 1990:23Utredningen remissbehandlades under hösten samma år. Efter bl.a. en motion i riksdagen 1999/45:Bo408 har regeringen

  Inlämnad
  2000-05-08
  Besvarare
  justitieminister Laila Freivalds (S)
 • med anledning av prop. 1999/2000:100 2000 års ekonomiska vårproposition

  Motion 1999/2000:Fi41 av Dan Ericsson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Fi41 av Ericsson, Dan kd med anledning av prop. 1999/2000:100 2000 års ekonomiska vårproposition Teknisk justering av utgiftstaket för år 2000 På regeringens förslag beslutade en majoritet av riksdagen i budgetbeslutet för 2000 års budget att de 100-procentigt EU-finansierade arealersättningarna

  Inlämnad
  2000-04-28
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1999/2000:FiU27
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1999/2000:100 2000 års ekonomiska vårproposition

  Motion 1999/2000:Fi31 av Johnny Gylling m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Fi31 av Gylling, Johnny kd med anledning av prop. 1999/2000:100 2000 års ekonomiska vårproposition Kristdemokraterna anser det vara mycket viktigt att den tredje generationens mobiltelefoni UMTS, Universal Mobile Telecommunications System kommer igång i Sverige. Tilldelningen av licenser

  Inlämnad
  2000-04-28
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1999/2000:FiU27
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1999/2000:86 Ett informationssamhälle för alla

  Motion 1999/2000:T24 av Johnny Gylling m.fl. (kd, Kd)

  Motion till riksdagen 1999/2000:T24 av Gylling, Johnny kd med anledning av prop. 1999/2000:86 Ett informationssamhälle för alla 1 Sammanfattning Lag om ändring i ledningsrättslagen 1973:1144 vi tillstyrker förslaget. Lag om ändring i lagen 1982:80 om anställningsskydd vi tillstyrker förslaget. IT-politiskt mål Det

  Inlämnad
  2000-04-14
  Förslag
  36
  Utskottsberedning
  ------------------1999/2000:TU9
  Riksdagsbeslut
  (36 yrkanden): , , 18 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1999/2000:72 Ny naturgaslag

  Motion 1999/2000:N38 av Inger Strömbom m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 1999/2000:N38 av Strömbom, Inger kd med anledning av prop. 1999/2000:72 Ny naturgaslag 1 Inledning I propositionen föreslås att en ny lagstiftning skall införas på naturgasområdet. Bestämmelserna i lagen om vissa rörledningar föreslås överföras till en ny naturgaslag som är avsedd att genomföra

  Inlämnad
  2000-04-14
  Förslag
  20
  Utskottsberedning
  ----------1999/2000:NU12
  Riksdagsbeslut
  (20 yrkanden): , , 10 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1999/2000:98 Förnyad arbetsmarknadspolitik för delaktighet och tillväxt

  Motion 1999/2000:A20 av Stefan Attefall m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 1999/2000:A20 av Attefall, Stefan kd med anledning av prop. 1999/2000:98 Förnyad arbetsmarknadspolitik för delaktighet och tillväxt 1 Inledning och sammanfattning I proposition 1999/2000:98 redovisas arbetsmarknadsläget och arbets- marknadspolitikens inriktning. I propositionen föreslås bl.a.

  Inlämnad
  2000-04-13
  Förslag
  20
  Utskottsberedning
  ----------1999/2000:AU7
  Riksdagsbeslut
  (20 yrkanden): , , 10 saknar beslutsinformation

Filter

Valda filter