Annelie Enochson (KD)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Göteborgs kommun
Titel
Arkitekt
Född år
1953
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2000-02-01 – 2014-09-29

Trafikutskottet

Ledamot
2010-10-12 – 2014-09-29
Ledamot
2006-10-10 – 2010-10-04

Skatteutskottet

Suppleant
2012-05-03 – 2014-09-29
Suppleant
2010-12-20 – 2012-05-02
Suppleant
2000-02-01 – 2000-10-18

Arbetsmarknadsutskottet

Suppleant
2002-10-08 – 2006-10-02

Försvarsutskottet

Suppleant
2006-10-10 – 2010-10-04

Utrikesutskottet

Suppleant
2010-12-20 – 2014-09-29

Bostadsutskottet

Suppleant
2004-12-01 – 2006-10-02
Ledamot
2002-06-09 – 2002-09-30
Ledamot
2000-06-09 – 2002-09-29
Suppleant
2000-02-02 – 2000-06-08

EU-nämnden

Suppleant
2002-10-15 – 2006-10-10

OSSE-delegationen

Suppleant
2006-10-17 – 2014-09-29
Ledamot
2002-10-15 – 2006-10-16

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av prop. 2004/05:65 Århuskonventionen

  Motion 2004/05:MJ21 av Sven Gunnar Persson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2004/05:MJ21 av Sven Gunnar Persson m.fl. kd med anledning av prop. 2004/05:65 Århuskonventionen Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 2 Sverige bör vara ett föregångsland 2 Allmänheten skall ha rätt till miljöinformation 3 Ge fler ideella föreningar rätt att

  Inlämnad
  2005-02-10
  Förslag
  7
  Utskottsberedning
  2004/05:MJU11
  Riksdagsbeslut
  (7 yrkanden): 7 avslag
 • Dramatiska Institutets barnprojekt

  Interpellation 2004/05:368 av Enochson, Annelie (kd)

  den 8 februari Interpellation 2004/05:368 av Annelie Enochson kd till utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky om Dramatiska institutets barnprojekt Dramatiska institutet och Teaterhögskolan har under en lång rad år samarbetat med ett projekt kring barn- och ungdomsteater. I år har fyra grupper DI-elever och

  Inlämnad
  2005-02-08
  Besvarare
  Leif Pagrotsky (S)
 • med anledning av prop. 2004/05:72 Förbättrad djurskydds- och livsmedelstillsyn

  Motion 2004/05:MJ19 av Sven Gunnar Persson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2004/05:MJ19 av Sven Gunnar Persson m.fl. kd med anledning av prop. 2004/05:72 Förbättrad djurskydds- och livsmedelstillsyn 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 2 4 Förbättrad kommunal samverkan 2 5 Central styrning 3 5.1 Tillsynsmyndigheternas

  Inlämnad
  2005-02-04
  Förslag
  7
  Utskottsberedning
  2004/05:MJU10
  Riksdagsbeslut
  (7 yrkanden): 7 avslag
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: kidnappade barn i Gaza

  kidnappade barn i Gaza

  Interpellation 2004/05:157 av Enochson, Annelie (kd)

  den 18 november Interpellation 2004/05:157 av Annelie Enochson kd till utrikesminister Laila Freivalds om kidnappade barn i Gaza Jag har i en fråga till utrikesministern framfört oro över de fem svenska barn vilka kidnappats och nu sedan fem månader hålls fångna på Gazaremsan. Deras palestinske far tog med sig barnen

  Inlämnad
  2004-11-18
  Besvarare
  Laila Freivalds (S)
 • med anledning av prop. 2004/05:53 Ändringar i jordförvärvslagen

  Motion 2004/05:Bo8 av Ragnwi Marcelind m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2004/05:Bo8 av Ragnwi Marcelind m.fl. kd med anledning av prop. 2004/05:53 Ändringar i jordförvärvslagen 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår propositionens förslag till 6 andra stycket 2 b jordförvärvslagen 1979:230 om att mark som juridiska personer avstår till staten för naturvårdsändamål

  Inlämnad
  2005-02-01
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2004/05:BoU7
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag
 • med anledning av prop. 2004/05:30 Finansiella säkerheter

  Motion 2004/05:Fi2 av Mats Odell m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2004/05:Fi2 av Mats Odell m.fl. kd med anledning av prop. 2004/05:30 Finansiella säkerheter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att låta undantaget från 3 kap. lagen 1991:980 om handel med finansiella instrument omfatta samtliga

  Inlämnad
  2005-02-01
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:FiU24
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • med anledning av prop. 2004/05:35 Herrelösa fastigheter samt ansvar för konkurskostnader

  Motion 2004/05:Bo3 av Ragnwi Marcelind m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2004/05:Bo3 av Ragnwi Marcelind m.fl. kd med anledning av prop. 2004/05:35 Herrelösa fastigheter samt ansvar för konkurskostnader 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att regeringen skall verka för att begreppet herrelösa fastigheter

  Inlämnad
  2005-01-21
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  2004/05:BoU3
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): 4 avslag
 • med anledning av skr. 2004/05:52 Regeringens politik för humanitärt bistånd

  Motion 2004/05:U6 av Rosita Runegrund m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2004/05:U6 av Rosita Runegrund m.fl. kd med anledning av skr. 2004/05:52 Regeringens politik för humanitärt bistånd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att forskningen behöver intensifieras kring naturkatastrofer och deras orsaker.

  Inlämnad
  2005-01-21
  Förslag
  7
  Utskottsberedning
  2004/05:UU11
  Riksdagsbeslut
  (7 yrkanden): 7 avslag
 • katastrofberedskap

  Interpellation 2004/05:298 av Enochson, Annelie (kd)

  den 3 januari Interpellation 2004/05:298 av Annelie Enochson kd till utrikesminister Laila Freivalds om katastrofberedskap Jordbävningen i Sydostasien är en av de värsta naturkatastroferna i mänsklighetens historia. Tusentals svenskar befann sig i området när dödsvågorna sköljde in och ödelade hela samhällen. Det är

  Inlämnad
  2005-01-03
  Besvarare
  Laila Freivalds (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: hushållstjänster för äldre

  hushållstjänster för äldre

  Interpellation 2004/05:170 av Enochson, Annelie (kd)

  den 18 november Interpellation 2004/05:170 av Annelie Enochson kd till finansminister Pär Nuder om hushållstjänster för äldre Kristdemokraterna har tillsammans med de andra riksdagspartierna i Allians för Sverige föreslagit att låta införa skattelättnader för hushållens köp av tjänster. Vi tror att förslaget skulle

  Inlämnad
  2004-11-18
  Besvarare
  Pär Nuder (S)
 • ny myndighet till Göteborg

  Skriftlig fråga 2004/05:511 av Enochson, Annelie (kd)

  den 3 december Fråga 2004/05:511 av Annelie Enochson kd till statsrådet Carin Jämtin om ny myndighet till Göteborg En utredning som blev klar i sommar pekar ut Göteborg eller Stockholm som bästa lokaliseringsort för det nya institutet för analys och utvärdering av det internationella utvecklingssamarbetet, en från

  Inlämnad
  2004-12-03
  Besvarare
  Carin Jämtin (S)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Diskriminering inom det sociala området på grund av sexuell läggning

  Diskriminering inom det sociala området på grund av sexuell läggning

  Betänkande 2004/05:AU2

  Från den 1 januari 2005 ska skyddet mot diskriminering på grund av sexuell läggning gälla inom socialtjänsten, socialförsäkringen, a-kassan och vården. Lagen om förbud mot diskriminering började gälla den 1 juli 2003. Lagen ska motverka diskriminering som har samband med etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder inom en rad områden. Men lagens förbud omfattar ännu inte diskriminering inom alla dessa områden.

  Behandlade dokument
  7
  Förslagspunkter
  5
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  10, 39 minuter
  Justering
  2004-11-11
  Debatt
  2004-11-25
  Beslut
  2004-12-01
 • Västsahara

  Motion 2004/05:U246 av Alice Åström m.fl. (v, fp, kd, c, mp)

  Motion till riksdagen 2004/05:U246 av Alice Åström m.fl. v, fp, kd, c, mp Västsahara 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Sverige i EU och FN intensifierar sitt arbete för att förverkliga västsahariska folkets rätt till självbestämmande. Riksdagen

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  5
  Utskottsberedning
  2005/06:UU15
  Riksdagsbeslut
  (5 yrkanden): 5 avslag
 • Uigurernas situation i Kina

  Motion 2004/05:U274 av Annelie Enochson m.fl. (kd, m, fp, c)

  Motion till riksdagen 2004/05:U274 av Annelie Enochson m.fl. kd, m, fp, c Uigurernas situation i Kina Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Sverige fortsättningsvis verkar för, både i dialogen mellan Sverige och Kina samt i EU:s dialog med Kina,

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2005/06:UU20
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): 3 avslag
 • med anledning av prop. 2004/05:40 Ändringar i minerallagen

  Motion 2004/05:N1 av Mikael Oscarsson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2004/05:N1 av Mikael Oscarsson m.fl. kd med anledning av prop. 2004/05:40 Ändringar i minerallagen 1 Sammanfattning Kristdemokraterna anser det mycket märkligt att regeringen i frågan om ändringar i minerallagen, som i allra högsta grad rör den privata äganderätten, väljer att göra upp med Vänsterpartiet

  Inlämnad
  2004-11-11
  Förslag
  9
  Utskottsberedning
  2004/05:NU8
  Riksdagsbeslut
  (9 yrkanden): 9 avslag
 • med anledning av prop. 2004/05:38 Räntebeläggning av periodiseringsfonderna

  Motion 2004/05:Sk11 av Per Landgren m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2004/05:Sk11 av Per Landgren m.fl. kd med anledning av prop. 2004/05:38 Räntebeläggning av periodiseringsfonderna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag att räntebelägga juridiska personers avsättningar i periodiseringsfonder och att beskatta denna avsättning. Regeringens

  Inlämnad
  2004-11-11
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:SkU17
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • med anledning av prop. 2004/05:31 Sänkt skatt för vissa livförsäkringar m.m.

  Motion 2004/05:Sk8 av Per Landgren m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2004/05:Sk8 av Per Landgren m.fl. kd med anledning av prop. 2004/05:31 Sänkt skatt för vissa livförsäkringar m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att jämställa svenska och utländska kapitalförsäkringar som uppfyller de kvalitativa

  Inlämnad
  2004-11-10
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:SkU14
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • med anledning av prop. 2004/05:25 Slopad arvskatt och gåvoskatt

  Motion 2004/05:Sk6 av Per Landgren m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2004/05:Sk6 av Per Landgren m.fl. kd med anledning av prop. 2004/05:25 Slopad arvskatt och gåvoskatt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att avskaffa arvskatten retroaktivt från den 20 september 2004. Regeringens proposition

  Inlämnad
  2004-11-10
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:SkU18
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • med anledning av prop. 2004/05:22 Diskriminering inom det sociala området på grund av sexuell läggning

  Motion 2004/05:A2 av Annelie Enochson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2004/05:A2 av Annelie Enochson m.fl. kd med anledning av prop. 2004/05:22 Diskriminering inom det sociala området på grund av sexuell läggning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2004/05:22 i avvaktan på Diskrimineringskommitténs slutbetänkande. Riksdagen tillkännager för regeringen

  Inlämnad
  2004-10-27
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2004/05:AU2
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag
 • kvarhållna barn i Gaza

  Skriftlig fråga 2004/05:194 av Enochson, Annelie (kd)

  den 22 oktober Fråga 2004/05:194 av Annelie Enochson kd till utrikesminister Laila Freivalds om kvarhållna barn i Gaza Sedan fem månader tillbaka befinner sig Miriam och hennes fyra syskon på Gazaremsan. Deras palestinske far tog med sig barnen till Egypten för en semesterresa men reste efter bara två dagar i Kairo

  Inlämnad
  2004-10-22
  Besvarare
  Laila Freivalds (S)

Filter

Valda filter