Annelie Enochson (KD)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Göteborgs kommun
Titel
Arkitekt
Född år
1953
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2000-02-01 – 2014-09-29

Trafikutskottet

Ledamot
2010-10-12 – 2014-09-29
Ledamot
2006-10-10 – 2010-10-04

Skatteutskottet

Suppleant
2012-05-03 – 2014-09-29
Suppleant
2010-12-20 – 2012-05-02
Suppleant
2000-02-01 – 2000-10-18

Arbetsmarknadsutskottet

Suppleant
2002-10-08 – 2006-10-02

Försvarsutskottet

Suppleant
2006-10-10 – 2010-10-04

Utrikesutskottet

Suppleant
2010-12-20 – 2014-09-29

Bostadsutskottet

Suppleant
2004-12-01 – 2006-10-02
Ledamot
2002-06-09 – 2002-09-30
Ledamot
2000-06-09 – 2002-09-29
Suppleant
2000-02-02 – 2000-06-08

EU-nämnden

Suppleant
2002-10-15 – 2006-10-10

OSSE-delegationen

Suppleant
2006-10-17 – 2014-09-29
Ledamot
2002-10-15 – 2006-10-16

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av prop. 2003/04:128 Medel från Fonden för den mindre skeppsfarten

  Motion 2003/04:Fi17 av Olle Sandahl m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2003/04:Fi17 av Olle Sandahl m.fl. kd med anledning av prop. 2003/04:128 Medel från Fonden för den mindre skeppsfarten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att avslå proposition 2003/04:128. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om bruttoredovisning

  Inlämnad
  2004-04-01
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2003/04:FiU21
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag
 • skattelättnader för hushållstjänster

  Interpellation 2003/04:394 av Enochson, Annelie (kd)

  den 30 mars Interpellation 2003/04:394 av Annelie Enochson kd till finansminister Bosse Ringholm om skattelättnader för hushållstjänster Frågan om tjänster som utförs i hemmen har åter aktualiserats, till exempel i och med att Riksåklagaren avstår från att överklaga den friande domen mot fyra kvinnor som anlitat en

  Inlämnad
  2004-03-30
  Besvarare
  Bosse Ringholm (S)
 • med anledning av skr. 2003/04:60 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2003

  Motion 2003/04:U18 av Holger Gustafsson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2003/04:U18 av Holger Gustafsson m.fl. kd med anledning av skr. 2003/04:60 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2003 Sammanfattning I regeringens skrivelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2003 redogör man allmänt för utvecklingen inom EU från unionens förbindelser med

  Inlämnad
  2004-03-25
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  2003/04:UU10
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): 12 avslag
 • barns förmögenhet vid beräkning av bostadsbidrag

  Skriftlig fråga 2003/04:876 av Enochson, Annelie (kd)

  den 10 mars Fråga 2003/04:876 av Annelie Enochson kd till statsrådet Berit Andnor om barns förmögenhet vid beräkning av bostadsbidrag Beräkningen av bostadsbidrag görs utifrån de sökandes inkomster och familjens sammanlagda förmögenhet. Till denna förmögenhet räknas också vissa tillgångar som familjen saknar dispositionsrätt

  Inlämnad
  2004-03-10
  Besvarare
  Berit Andnor (S)
 • med anledning av prop. 2003/04:64 En begränsningsregel för förmögenhetsskatten, m.m.

  Motion 2003/04:Sk30 av Per Landgren m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2003/04:Sk30 av Per Landgren m.fl. kd med anledning av prop. 2003/04:64 En begränsningsregel för förmögenhetsskatten, m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att avskaffa förmögenhetsskatten. Regeringens proposition I proposition

  Inlämnad
  2004-02-18
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2003/04:SkU26
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Sveriges insatser till Demokratiska republiken Kongo

  Skriftlig fråga 2003/04:769 av Enochson, Annelie (kd)

  den 16 februari Fråga 2003/04:769 av Annelie Enochson kd till utrikesminister Laila Freivalds om Sveriges insatser till Demokratiska republiken Kongo En av de största oroshärdarna i Afrika under senare år är direkt relaterad till förhållanden i Demokratiska republiken Kongo Kongo-Kinshasa och flera av dess grannländer.

  Inlämnad
  2004-02-17
  Besvarare
  Laila Freivalds (S)
 • med anledning av prop. 2003/04:62 Avgift till den kompletterande arbetslöshetskassan

  Motion 2003/04:A6 av Annelie Enochson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2003/04:A6 av Annelie Enochson m.fl. kd med anledning av prop. 2003/04:62 Avgift till den kompletterande arbetslöshetskassan 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2003/04:62 Avgift till den kompletterande arbetslöshetskassan. Riksdagen begär att regeringen återkommer till riksdagen

  Inlämnad
  2004-02-04
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2003/04:AU6
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: EUCM:s rapport om antisemitismen i Sverige

  EUCM:s rapport om antisemitismen i Sverige

  Interpellation 2003/04:214 av Enochson, Annelie (kd)

  den 23 december Interpellation 2003/04:214 av Annelie Enochson kd till utrikesminister Laila Freivalds om EUCM:s rapport om antisemitismen i Sverige I Expressen den 18 december 2003 skriver Henrik Bachner, idéhistoriker vid Lunds universitet, om antisemitismen som åter växer i världen. Han exemplifierar med nyheter

  Inlämnad
  2003-12-23
  Besvarare
  Mona Sahlin (S)
 • privatimport av husvagnar

  Skriftlig fråga 2003/04:619 av Enochson, Annelie (kd)

  den 23 januari Fråga 2003/04:619 av Annelie Enochson kd till statsrådet Ulrica Messing om privatimport av husvagnar Husvagnar omfattas inte av de lättnadsregler vid import från EU/EES som innebär att ett registreringsbevis ersätter intyg vid registreringsbesiktning. Detta innebär att det är betydligt svårare att importera

  Inlämnad
  2004-01-23
  Besvarare
  Ulrica Messing (S)
 • svenska forskares situation på arbetsmarknaden

  Skriftlig fråga 2003/04:472 av Enochson, Annelie (kd)

  den 15 december Fråga 2003/04:472 av Annelie Enochson kd till statsrådet Hans Karlsson om svenska forskares situation på arbetsmarknaden Fredagen den 12 december presentarade SCB en undersökning som visar att 35 av dem som arbetade inom högskolesektorn, och forskarexaminerades läsåren 1994/951995/96, hade en normal

  Inlämnad
  2003-12-15
  Besvarare
  Thomas Östros (S)
 • med anledning av prop. 2003/04:42 Torv och elcertifikat

  Motion 2003/04:N7 av Maria Larsson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2003/04:N7 av Maria Larsson m.fl. kd med anledning av prop. 2003/04:42 Torv och elcertifikat Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att elräkningarna skall kunna bli överskådliga för konsumenterna. Riksdagen begär att regeringen

  Inlämnad
  2003-12-03
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2003/04:NU8
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag
 • skadestånd

  Skriftlig fråga 2003/04:337 av Enochson, Annelie (kd)

  den 25 november Fråga 2003/04:337 av Annelie Enochson kd till justitieminister Thomas Bodström om skadestånd Det finns ett antal barn i dagens Sverige som lider dubbel orätt. De har blivit utsatta för våld och övergrepp från sina fäder och därför har deras fäder i domstol dömts att betala skadestånd till sina barn.

  Inlämnad
  2003-11-25
  Besvarare
  Thomas Bodström (S)
 • med anledning av skr. 2003/04:20 Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik

  Motion 2003/04:U15 av Holger Gustafsson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2003/04:U15 av Holger Gustafsson m.fl. kd med anledning av skr. 2003/04:20 Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om vilka principer som skall ligga till grund för svenska utrikes- och

  Inlämnad
  2003-11-25
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  2003/04:UU11 2003/04:UU9
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): 4 avslag
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

 • biståndsmedel till den palestinska myndigheten

  Skriftlig fråga 2003/04:280 av Enochson, Annelie (kd)

  den 14 november Fråga 2003/04:280 av Annelie Enochson kd till utrikesminister Laila Freivalds om biståndsmedel till den palestinska myndigheten I en rapport nyligen från Internationella valutafonden IMF kritiseras i skarpa ordalag det palestinska självstyrets finanser, och i synnerhet Yassir Arafat. Enligt IMF-rapporten

  Inlämnad
  2003-11-14
  Besvarare
  Carin Jämtin (S)
 • antisemitism

  Skriftlig fråga 2003/04:239 av Enochson, Annelie (kd)

  den 11 november Fråga 2003/04:239 av Annelie Enochson kd till statsrådet Mona Sahlin om antisemitism Respekten för människans lika och unika värde samt rätten och tryggheten att utöva sin religion är hotad i dagens Sverige. De säkerhetsansvariga i de judiska församlingarna vittnar om en markant ökning av trakasserier

  Inlämnad
  2003-11-11
  Besvarare
  Mona Sahlin (S)
 • med anledning av prop. 2003/04:21 Förmån av tandvård och övertagande av pensionsutfästelser, m.m.

  Motion 2003/04:Sk24 av Per Landgren m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2003/04:Sk24 av Per Landgren m.fl. kd med anledning av prop. 2003/04:21 Förmån av tandvård och övertagande av pensionsutfästelser, m.m. Sammanfattning I motionen redogörs kortfattat för förslagen i regeringens proposition. Kristdemokraterna anser att propositionen är dåligt underbyggd i den del

  Inlämnad
  2003-11-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2003/04:SkU12
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag
 • med anledning av prop. 2003/04:19 Vissa skattefrågor rörande fastigheter och bostadsrätter

  Motion 2003/04:Sk20 av Per Landgren m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2003/04:Sk20 av Per Landgren m.fl. kd med anledning av prop. 2003/04:19 Vissa skattefrågor rörande fastigheter och bostadsrätter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att avskaffa den statliga fastighetsskatten och införa en kommunal

  Inlämnad
  2003-11-06
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2003/04:SkU11
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • med anledning av prop. 2003/04:18 Fastighetstaxering och beskattning av tredimensionellt avgränsade fastigheter

  Motion 2003/04:Sk12 av Per Landgren m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2003/04:Sk12 av Per Landgren m.fl. kd med anledning av prop. 2003/04:18 Fastighetstaxering och beskattning av tredimensionellt avgränsade fastigheter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår förslagen i proposition 2003/04:18 om ändring av 2 kap. 2 fastighetstaxeringslagen 1979:1152Riksdagen

  Inlämnad
  2003-11-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2003/04:SkU10
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag
 • med anledning av prop. 2003/04:17 Lättnader i 3:12-reglerna och i arvs- och gåvoskattereglerna vid generationsskiften i företag, m.m.

  Motion 2003/04:Sk11 av Per Landgren m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2003/04:Sk11 av Per Landgren m.fl. kd med anledning av prop. 2003/04:17 Lättnader i 3:12-reglerna och i arvs- och gåvoskattereglerna vid generationsskiften i företag, m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att utreda en normallönemodell

  Inlämnad
  2003-11-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2003/04:SkU9
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag

Filter

Valda filter