Annelie Enochson (KD)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Göteborgs kommun
Titel
Arkitekt
Född år
1953
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2000-02-01 – 2014-09-29

Trafikutskottet

Ledamot
2010-10-12 – 2014-09-29
Ledamot
2006-10-10 – 2010-10-04

Skatteutskottet

Suppleant
2012-05-03 – 2014-09-29
Suppleant
2010-12-20 – 2012-05-02
Suppleant
2000-02-01 – 2000-10-18

Arbetsmarknadsutskottet

Suppleant
2002-10-08 – 2006-10-02

Försvarsutskottet

Suppleant
2006-10-10 – 2010-10-04

Utrikesutskottet

Suppleant
2010-12-20 – 2014-09-29

Bostadsutskottet

Suppleant
2004-12-01 – 2006-10-02
Ledamot
2002-06-09 – 2002-09-30
Ledamot
2000-06-09 – 2002-09-29
Suppleant
2000-02-02 – 2000-06-08

EU-nämnden

Suppleant
2002-10-15 – 2006-10-10

OSSE-delegationen

Suppleant
2006-10-17 – 2014-09-29
Ledamot
2002-10-15 – 2006-10-16

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • tomträtt

  Skriftlig fråga 2003/04:1393 av Enochson, Annelie (kd)

  den 30 juni Fråga 2003/04:1393 av Annelie Enochson kd till justitieminister Thomas Bodström om tomträtt I mars 1990 publicerades Tomträttsutredningens betänkande Tomträttsavgäld SOU 1990:23Utredningen remissbehandlades under hösten samma år. Efter bland annat en motion i riksdagen 1994/95:Bo408 har regeringen därefter

  Inlämnad
  2004-06-30
  Besvarare
  Thomas Bodström (S)
 • med anledning av prop. 2003/04:169 Kommunal medverkan vid statlig trängselskatt

  Motion 2003/04:Sk48 av Per Landgren m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2003/04:Sk48 av Per Landgren m.fl. kd med anledning av prop. 2003/04:169 Kommunal medverkan vid statlig trängselskatt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2003/04:169 i enlighet med vad som anförs i motionen. Regeringens proposition Regeringen föreslår i föreliggande

  Inlämnad
  2004-06-23
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:SkU4
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • med anledning av prop. 2003/04:155 Ändringar i det kommunala utjämningssystemet

  Motion 2003/04:Fi45 av Lars Lindén m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2003/04:Fi45 av Lars Lindén m.fl. kd med anledning av prop. 2003/04:155 Ändringar i det kommunala utjämningssystemet 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Propositionens förslag i sammanfattning 2 4 Kristdemokraternas utgångspunkter 2 5 Kristdemokraternas

  Inlämnad
  2004-06-23
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2004/05:FiU7
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): 3 avslag
 • med anledning av prop. 2003/04:105 God ekonomisk hushållning i kommuner och landsting

  Motion 2003/04:Fi41 av Lars Lindén m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2003/04:Fi41 av Lars Lindén m.fl. kd med anledning av prop. 2003/04:105 God ekonomisk hushållning i kommuner och landsting Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar, med avslag på propositionens förslag i denna del, om ändring i 10 kap. 8 kommunallagen enligt följande: Nuvarande lydelse Föreslagen

  Inlämnad
  2004-06-23
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:FiU8
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • med anledning av skr. 2003/04:120 2004 års redogörelse för företag med statligt ägande

  Motion 2003/04:N22 av Maria Larsson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2003/04:N22 av Maria Larsson m.fl. kd med anledning av skr. 2003/04:120 2004 års redogörelse för företag med statligt ägande 1 Sammanfattning Den socialdemokratiska ägarpolitiken har nått vägs ände. Under det gångna året har den statliga bolagssfären fortsatt att utmärka sig genom mutskandaler,

  Inlämnad
  2004-06-23
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  2004/05:NU4
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): 4 avslag
 • med anledning av prop. 2003/04:139 Avtal mellan Sverige och Norge om vitaliserat näringslivssamarbete

  Motion 2003/04:N20 av Lars Lindén m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2003/04:N20 av Lars Lindén m.fl. kd med anledning av prop. 2003/04:139 Avtal mellan Sverige och Norge om vitaliserat näringslivssamarbete Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag om att tillträda avtalet mellan Sverige och Norge om ändring av protokoll om upprättande av

  Inlämnad
  2004-06-23
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2004/05:NU6
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): 3 avslag
 • Stillbild från Information från regeringen: Information från regeringen

  Information från regeringen

  Information från

 • med anledning av prop. 2003/04:163 Skattereduktion för utgifter för byggnadsarbete på bostadshus

  Motion 2003/04:Sk44 av Per Landgren m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2003/04:Sk44 av Per Landgren m.fl. kd med anledning av prop. 2003/04:163 Skattereduktion för utgifter för byggnadsarbete på bostadshus Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att införa en skattereduktion för hushållens köp av tjänster.

  Inlämnad
  2004-06-14
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:SkU3
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • med anledning av prop. 2003/04:163 Skattereduktion för utgifter för byggnadsarbete på bostadshus

  Motion 2003/04:Sk43 av Annelie Enochson (kd)

  Motion till riksdagen 2003/04:Sk43 av Annelie Enochson kd med anledning av prop. 2003/04:163 Skattereduktion för utgifter för byggnadsarbete på bostadshus Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om de positiva effekterna som uppstått av Finlands skattesänkningar

  Inlämnad
  2004-06-14
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2004/05:SkU3
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag
 • med anledning av skr. 2003/04:102 Utvecklingen inom den kommunala sektorn

  Motion 2003/04:Fi36 av Lars Lindén m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2003/04:Fi36 av Lars Lindén m.fl. kd med anledning av skr. 2003/04:102 Utvecklingen inom den kommunala sektorn 1 Sammanfattning Välfärdstjänsterna vård, skola och omsorg är prioriterade områden för Kristdemokraterna. Merparten av dessa uppgifter sköts av kommuner och landsting. Men vi menar att

  Inlämnad
  2004-05-21
  Förslag
  7
  Utskottsberedning
  2004/05:FiU3 2004/05:FiU7 2004/05:FiU9
  Riksdagsbeslut
  (7 yrkanden): 7 avslag
 • med anledning av prop. 2003/04:145 Trängselskatt

  Motion 2003/04:Sk36 av Jakob Forssmed m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2003/04:Sk36 av Jakob Forssmed m.fl. kd med anledning av prop. 2003/04:145 Trängselskatt 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag till riksdagsbeslut med anledning av vad som anförs i motionen. 2 Regeringens proposition Regeringen föreslår i proposition 2003/04:145 Trängselskatter

  Inlämnad
  2004-05-13
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2003/04:SkU35
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • med anledning av skr. 2003/04:101 Årsredovisning för staten 2003

  Motion 2003/04:Fi31 av Mats Odell m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2003/04:Fi31 av Mats Odell m.fl. kd med anledning av skr. 2003/04:101 Årsredovisning för staten 2003 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen återkommer till riksdagen med en redovisning av vilka begränsningsbelopp eller andra utgiftsbegränsande åtgärder som den beslutat om i

  Inlämnad
  2004-05-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2003/04:FiU28
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag
 • med anledning av prop. 2003/04:100 2004 års ekonomiska vårproposition

  Motion 2003/04:Fi27 av Mats Odell m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2003/04:Fi27 av Mats Odell m.fl. kd med anledning av prop. 2003/04:100 2004 års ekonomiska vårproposition 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag om att införa ett nytt bidrag för installation av hissar förslag nummer 25 och 26Riksdagen avslår regeringens förslag om att

  Inlämnad
  2004-05-03
  Förslag
  7
  Utskottsberedning
  2003/04:FiU21
  Riksdagsbeslut
  (7 yrkanden): 7 avslag
 • med anledning av prop. 2003/04:133 Överföring av periodiseringsfond och expansionsfond vid ombildning till aktiebolag, m.m.

  Motion 2003/04:Sk34 av Lars Gustafsson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2003/04:Sk34 av Lars Gustafsson m.fl. kd med anledning av prop. 2003/04:133 Överföring av periodiseringsfond och expansionsfond vid ombildning till aktiebolag, m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen återkommer till riksdagen med lagförslag i enlighet med vad som anförs i

  Inlämnad
  2004-04-29
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2003/04:SkU33
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: skattevillkor för inköp hushållsnära tjänster

  skattevillkor för inköp hushållsnära tjänster

  Interpellation 2003/04:391 av Wikström, Cecilia (fp)

  den 29 mars Interpellation 2003/04:391 av Cecilia Wikström fp till finansminister Bosse Ringholm om skattevillkor för inköp av hushållsnära tjänster Hemservicebranschen omsätter i dagsläget ca 150 miljoner kronor. Den svarta sektorn omsätter för enbart städning ca 10-15 av dessa 150 miljoner enligt Riksskatteverket.

  Inlämnad
  2004-03-29
  Besvarare
  Bosse Ringholm (S)
 • med anledning av prop. 2003/04:126 Undantag från skattskyldighet för vissa ersättningar i form av royalty och avgift

  Motion 2003/04:Sk33 av Per Landgren m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2003/04:Sk33 av Per Landgren m.fl. kd med anledning av prop. 2003/04:126 Undantag från skattskyldighet för vissa ersättningar i form av royalty och avgift Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen återkommer till riksdagen med förslag om att tillföra skattelagstiftningen en definition

  Inlämnad
  2004-04-15
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2003/04:SkU32
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag
 • med anledning av förs. 2003/04:RRS7 Riksrevisionens styrelses framställning angående arbetslöshetsförsäkringens hantering på arbetsförmedlingen

  Motion 2003/04:A7 av Anders G Högmark m.fl. (m, fp, kd, c)

  Motion till riksdagen 2003/04:A7 av Anders G Högmark m.fl. m, fp, kd, c med anledning av förs. 2003/04:RRS7 Riksrevisionens styrelses framställning angående arbetslöshetsförsäkringens hantering på arbetsförmedlingen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att godkänna Riksrevisionens styrelses framställning.

  Inlämnad
  2004-04-14
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  2004/05:AU4
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): 4 avslag
 • regeringens hantering av frågan om tomträtter

  Interpellation 2003/04:428 av Enochson, Annelie (kd)

  den 13 april Interpellation 2003/04:428 av Annelie Enochson kd till justitieminister Thomas Bodström om regeringens hantering av frågan om tomträtter I mars 1990 publicerades Tomträttsutredningens betänkande Tomträttsavgäld SOU 1990:23Utredningen remissbehandlades under hösten samma år. Efter bland annat en motion

  Inlämnad
  2004-04-13
  Besvarare
  Thomas Bodström (S)
 • med anledning av skr. 2003/04:114 Strategisk exportkontroll 2003 - krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden

  Motion 2003/04:U23 av Holger Gustafsson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2003/04:U23 av Holger Gustafsson m.fl. kd med anledning av skr. 2003/04:114 Strategisk exportkontroll 2003 krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om tilläggsdirektiv för att

  Inlämnad
  2004-04-07
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2003/04:UU13
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • kriminalisering av deltagande i terrororganisationer

  Skriftlig fråga 2003/04:1045 av Enochson, Annelie (kd)

  den 5 april Fråga 2003/04:1045 av Annelie Enochson kd till justitieminister Thomas Bodström om kriminalisering av deltagande i terrororganisationer I dag är kampen mot den gränsöverskridande brottsligheten en högprioriterad fråga för Europa och övriga delar av världen. Den utgör en enorm utmaning för våra samhällen

  Inlämnad
  2004-04-05
  Besvarare
  Thomas Bodström (S)

Filter

Valda filter