Annelie Enochson (KD)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Göteborgs kommun
Titel
Arkitekt
Född år
1953
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2000-02-01 – 2014-09-29

Trafikutskottet

Ledamot
2010-10-12 – 2014-09-29
Ledamot
2006-10-10 – 2010-10-04

Skatteutskottet

Suppleant
2012-05-03 – 2014-09-29
Suppleant
2010-12-20 – 2012-05-02
Suppleant
2000-02-01 – 2000-10-18

Arbetsmarknadsutskottet

Suppleant
2002-10-08 – 2006-10-02

Försvarsutskottet

Suppleant
2006-10-10 – 2010-10-04

Utrikesutskottet

Suppleant
2010-12-20 – 2014-09-29

Bostadsutskottet

Suppleant
2004-12-01 – 2006-10-02
Ledamot
2002-06-09 – 2002-09-30
Ledamot
2000-06-09 – 2002-09-29
Suppleant
2000-02-02 – 2000-06-08

EU-nämnden

Suppleant
2002-10-15 – 2006-10-10

OSSE-delegationen

Suppleant
2006-10-17 – 2014-09-29
Ledamot
2002-10-15 – 2006-10-16

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • samordning av mobilmaster

  Skriftlig fråga 2001/02:768 av Enochson, Annelie (kd)

  den 20 februari Fråga 2001/02:768 av Annelie Enochson kd till statsrådet Lena Sommestad om samordning av mobilmaster Den 5 februari hade jag en interpellationsdebatt i kammaren med statsrådet Lena Sommestad gällande samordningen av UMTS-näten. Interpellationen berörde de problem som kommunerna har med att utöva sitt

  Inlämnad
  2002-02-20
  Besvarare
  statsrådet Lena Sommestad (S)
 • europeisk sjöfartsmyndighet

  Skriftlig fråga 2001/02:758 av Enochson, Annelie (kd)

  den 19 februari Fråga 2001/02:758 av Annelie Enochson kd till näringsminister Björn Rosengren om europeisk sjöfartsmyndighet Sverige är en framträdande sjöfararnation med ett stort förtroendekapital på den internationella arenan när det gäller sjönäringen. När nu EU planerar för en europeisk sjöfartsmyndighet, EMSA

  Inlämnad
  2002-02-19
  Besvarare
  näringsminister Björn Rosengren (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: strandskydd och regional utveckling

  strandskydd och regional utveckling

  Interpellation 2001/02:194 av Rådhström, Jan-Evert (m)

  den 23 januari Interpellation 2001/02:194 av Jan-Evert Rådhström m till statsrådet Ulrica Messing om strandskydd och regional utveckling I Sverige finns 380 000 km stränder vid sjöar, vattendrag, kust och runt öar. Strandremsorna är emellertid ojämnt fördelade per invånare inom olika delar av landet. Medan innevånarna

  Inlämnad
  2002-01-23
  Besvarare
  statsrådet Lena Sommestad (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: samordnad utbyggnad av mobilmaster

  samordnad utbyggnad av mobilmaster

  Interpellation 2001/02:191 av Enochson, Annelie (kd)

  den 22 januari Interpellation 2001/02:191 av Annelie Enochson kd till miljöminister Kjell Larsson om samordnad utbyggnad av mobilmaster Regeringen gav i december 2000 fyra operatörer tillstånd att bygga tredje generationens mobiltelefoninät. Tillstånden är gratis men kräver i gengäld att nätet ska täcka mer än 99,8 av

  Inlämnad
  2002-01-22
  Besvarare
  statsrådet Lena Sommestad (S)
 • kvalitetssäkring av innemiljön

  Skriftlig fråga 2001/02:655 av Enochson, Annelie (kd)

  den 1 februari Fråga 2001/02:655 av Annelie Enochson kd till statsrådet Lena Sommestad om kvalitetssäkring av innemiljön Innemiljön har stor betydelse för vår hälsa, eftersom vi tillbringar större delen av tiden inomhus. Undermålig ventilation, obeprövade bygg- och inredningsmaterial liksom fukt- och mögelskador bidrar

  Inlämnad
  2002-02-01
  Besvarare
  statsrådet Lena Sommestad (S)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Hyresgästinflytande vid ombyggnad och andra hyresrättsliga frågor

  Hyresgästinflytande vid ombyggnad och andra hyresrättsliga frågor

  Betänkande 2001/02:BOU3

  Riksdagen beslutade om stärkt hyresgästinflytande vid ombyggnader. Om hyresvärden vill bygga om ska hyresnämnden i sin prövning väga hyresvärdens intresse av en ombyggnad mot de skäl som hyresgäster i allmänhet kan tänkas ha för att inte vilja bygga om. Hyresvärden blir skyldig att meddela hyresgästerna

  Behandlade dokument
  11
  Förslagspunkter
  26
  Reservationer
  28 
  Anföranden och repliker
  45, 109 minuter
  Justering
  2002-01-22
  Debatt
  2002-01-30
  Beslut
  2002-01-30
 • tredimensionell fastighetsbildning

  Skriftlig fråga 2001/02:623 av Enochson, Annelie (kd)

  den 29 januari Fråga 2001/02:623 av Annelie Enochson kd till statsrådet Lars-Erik Lövdén om tredimensionell fastighetsbildning Lars-Erik Lövdén skriver i DN 25/1 att en proposition kommer under året genom vilken möjlighet till tredimensionell fastighetsbildning införs. I motionen 2001/02:Bo211 föreslår de borgerliga

  Inlämnad
  2002-01-29
  Besvarare
  justitieminister Thomas Bodström (S)
 • med anledning av prop. 2001/02:65 Ändrad ordning för utdömande av vite enligt miljöbalken m.m.

  Motion 2001/02:MJ19 av Ester Lindstedt-Staaf m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2001/02:MJ19 av Ester Lindstedt-Staaf m.fl. kd med anledning av prop. 2001/02:65 Ändrad ordning för utdömande av vite enligt miljöbalken m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att det i miljöbalken införs en bestämmelse som

  Inlämnad
  2002-01-18
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2001/02:MJU8
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2001/02:55 Sveriges klimatstrategi

  Motion 2001/02:MJ10 av Caroline Hagström m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2001/02:MJ10 av Caroline Hagström m.fl. kd med anledning av prop. 2001/02:55 Sveriges klimatstrategi Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att snarast för riksdagen förelägga ett samlat förslag till ytterligare åtgärder på

  Inlämnad
  2002-01-18
  Förslag
  30
  Utskottsberedning
  2001/02:MJU10
  Riksdagsbeslut
  (30 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2001/02:62 Kooperativ hyresrätt

  Motion 2001/02:Bo25 av Annelie Enochson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2001/02:Bo25 av Annelie Enochson m.fl. kd med anledning av prop. 2001/02:62 Kooperativ hyresrätt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att en förenings beslut att förvärva ett hus för ombildning av hyresrätt till kooperativ hyresrätt skall vara giltigt om hyresgästerna i minst hälften

  Inlämnad
  2001-12-13
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  2001/02:BoU13 2001/02:BoU5
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , ,
 • med anledning av förs. 2001/02:RR10 Riksdagens revisorers förslag angående Lantmäteriet

  Motion 2001/02:Bo26 av Annelie Enochson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2001/02:Bo26 av Annelie Enochson m.fl. kd med anledning av förs. 2001/02:RR10 Riksdagens revisorers förslag angående Lantmäteriet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att sjömätningen även fortsättningsvis skall ligga kvar inom

  Inlämnad
  2001-12-13
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2001/02:BoU7
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2001/02:58 Allmännyttiga bostadsföretag

  Motion 2001/02:Bo19 av Ulla-Britt Hagström m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2001/02:Bo19 av Ulla-Britt Hagström m.fl. kd med anledning av prop. 2001/02:58 Allmännyttiga bostadsföretag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår förslaget till lag om allmännyttiga bostadsföretag. Riksdagen avslår förslaget till lag om ändring i jordabalken, rörande prövning enligt hyreslagens

  Inlämnad
  2001-12-13
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  2001/02:BoU4
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , ,
 • Turkiets behandling av kristna

  Skriftlig fråga 2001/02:388 av Enochson, Annelie (kd)

  den 10 december Fråga 2001/02:388 av Annelie Enochson kd till utrikesminister Anna Lindh om Turkiets behandling av kristna Det är inte bara i Afghanistan som missionärer och andra kristna grips, fängslas och ställs inför rätta för sin religions skull. Detta händer också dagligen i den påstått sekulära staten Turkiet,

  Inlämnad
  2001-12-10
  Besvarare
  utrikesminister Anna Lindh (S)
 • med anledning av skr. 2001/02:50 Hållbara Sverige - en uppföljning av åtgärder för en ekologiskt hållbar utveckling

  Motion 2001/02:MJ8 av Ester Lindstedt-Staaf m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2001/02:MJ8 av Ester Lindstedt-Staaf m.fl. kd med anledning av skr. 2001/02:50 Hållbara Sverige en uppföljning av åtgärder för en ekologiskt hållbar utveckling Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om kommunernas kompetens för att

  Inlämnad
  2001-11-28
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:MJU16
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • med anledning av förs. 2001/02:RR8 Riksdagens revisorers förslag angående Plan- och byggprocessens längd

  Motion 2001/02:Bo10 av Annelie Enochson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2001/02:Bo10 av Annelie Enochson m.fl. kd med anledning av förs. 2001/02:RR8 Riksdagens revisorers förslag angående Plan- och byggprocessens längd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att regeringen bör inrätta ett planeringsforum

  Inlämnad
  2001-11-28
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2001/02:BoU6
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , ,
 • Stillbild från Debatt om förslag: Svenska miljömål - delmål och åtgärdsstrategier

  Svenska miljömål - delmål och åtgärdsstrategier

  Betänkande 2001/02:MJU3

  Riksdagen beslutade om delmål, åtgärder och strategier för att nå de miljökvalitetsmål som beslutades om 1999 (se 1998/99:MJU6 ). Miljökvalitetsmålen definierar det tillstånd för den svenska miljön som miljöarbetet ska sikta mot. Delmålen anger inriktning och tidsperspektiv i det fortsatta konkreta miljöarbetet.

  Behandlade dokument
  59
  Förslagspunkter
  124
  Reservationer
  89 
  Anföranden och repliker
  84, 324 minuter
  Beredning
  2001-08-30
  Justering
  2001-11-01
  Debatt
  2001-11-22
  Beslut
  2001-11-23
 • Torslanda

  Interpellation 2001/02:76 av Enochson, Annelie (kd)

  den 15 november Interpellation 2001/02:76 av Annelie Enochson kd till statsrådet Britta Lejon om Torslanda I samband med 1998 års val anordnades en folkomröstning i Torslanda. Medborgarna hade att ta ställning till om Torslanda kommun skulle återbildas. Resultatet av folkomröstningen blev att 64,6 av de röstande sade

  Inlämnad
  2001-11-15
  Besvarare
  statsrådet Britta Lejon (S)
 • stöd till barn och ungdomar

  Skriftlig fråga 2001/02:205 av Enochson, Annelie (kd)

  den 14 november Fråga 2001/02:205 av Annelie Enochson kd till socialminister Lars Engqvist om stöd till barn och ungdomar Alltfler barn och ungdomar placeras utanför hemmet i olika familjehem, behandlingshem eller institutioner. Denna ökning under 90-talet visar inga tecken på att stagnera. Kostnader för ungdomsvården

  Inlämnad
  2001-11-14
  Besvarare
  socialminister Lars Engqvist (S)
 • med anledning av skr. 2001/02:48 Användning av försöksdjur

  Motion 2001/02:MJ5 av Caroline Hagström m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2001/02:MJ5 av Caroline Hagström m.fl. kd med anledning av skr. 2001/02:48 Användning av försöksdjur Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om begränsning av användandet av försöksdjur. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin

  Inlämnad
  2001-11-12
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  2001/02:MJU7
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2001/02:41 Hyresgästinflytande vid ombyggnad och andra hyresrättsliga frågor

  Motion 2001/02:Bo5 av Ulla-Britt Hagström m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2001/02:Bo5 av Ulla-Britt Hagström m.fl. kd med anledning av prop. 2001/02:41 Hyresgästinflytande vid ombyggnad och andra hyresrättsliga frågor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag till ändring i 12 kap. 18 jordabalken avseende förbud mot åtgärd som kan antas bli påbörjad

  Inlämnad
  2001-11-08
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2001/02:BoU3
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): , ,

Filter

Valda filter