Annelie Enochson (KD)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Göteborgs kommun
Titel
Arkitekt
Född år
1953
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2000-02-01 – 2014-09-29

Trafikutskottet

Ledamot
2010-10-12 – 2014-09-29
Ledamot
2006-10-10 – 2010-10-04

Skatteutskottet

Suppleant
2012-05-03 – 2014-09-29
Suppleant
2010-12-20 – 2012-05-02
Suppleant
2000-02-01 – 2000-10-18

Arbetsmarknadsutskottet

Suppleant
2002-10-08 – 2006-10-02

Försvarsutskottet

Suppleant
2006-10-10 – 2010-10-04

Utrikesutskottet

Suppleant
2010-12-20 – 2014-09-29

Bostadsutskottet

Suppleant
2004-12-01 – 2006-10-02
Ledamot
2002-06-09 – 2002-09-30
Ledamot
2000-06-09 – 2002-09-29
Suppleant
2000-02-02 – 2000-06-08

EU-nämnden

Suppleant
2002-10-15 – 2006-10-10

OSSE-delegationen

Suppleant
2006-10-17 – 2014-09-29
Ledamot
2002-10-15 – 2006-10-16

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av prop. 2001/02:183 Ändringar i lagen om vägtrafikregister

  Motion 2001/02:T77 av Johnny Gylling m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2001/02:T77 av Johnny Gylling m.fl. kd med anledning av prop. 2001/02:183 Ändringar i lagen om vägtrafikregister Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Sveriges implementering av EG-direktiv 97/24/EG inte skall försvåra modifiering

  Inlämnad
  2002-06-13
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2002/03:TU2
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): 3 avslag
 • med anledning av prop. 2001/02:128 Vissa inomhusmiljöfrågor

  Motion 2001/02:Bo29 av Ulla-Britt Hagström m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2001/02:Bo29 av Ulla-Britt Hagström m.fl. kd med anledning av prop. 2001/02:128 Vissa inomhusmiljöfrågor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att ett nationellt handlingsprogram bör skapas för inomhusmiljöfrågorna. Riksdagen tillkännager

  Inlämnad
  2002-04-09
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  2001/02:BoU14
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2001/02:130 Fordonslag, m.m.

  Motion 2001/02:T70 av Johnny Gylling m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2001/02:T70 av Johnny Gylling m.fl. kd med anledning av prop. 2001/02:130 Fordonslag, m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att allmänt underlätta för amatörbyggda och ombyggda fordon. Riksdagen tillkännager för regeringen

  Inlämnad
  2002-04-04
  Förslag
  5
  Utskottsberedning
  2001/02:TU13
  Riksdagsbeslut
  (5 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2001/02:65 Ändrad ordning för utdömande av vite enligt miljöbalken m.m.

  Motion 2001/02:MJ19 av Ester Lindstedt-Staaf m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2001/02:MJ19 av Ester Lindstedt-Staaf m.fl. kd med anledning av prop. 2001/02:65 Ändrad ordning för utdömande av vite enligt miljöbalken m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att det i miljöbalken införs en bestämmelse som

  Inlämnad
  2002-01-18
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2001/02:MJU8
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2001/02:55 Sveriges klimatstrategi

  Motion 2001/02:MJ10 av Caroline Hagström m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2001/02:MJ10 av Caroline Hagström m.fl. kd med anledning av prop. 2001/02:55 Sveriges klimatstrategi Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att snarast för riksdagen förelägga ett samlat förslag till ytterligare åtgärder på

  Inlämnad
  2002-01-18
  Förslag
  30
  Utskottsberedning
  2001/02:MJU10
  Riksdagsbeslut
  (30 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2001/02:62 Kooperativ hyresrätt

  Motion 2001/02:Bo25 av Annelie Enochson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2001/02:Bo25 av Annelie Enochson m.fl. kd med anledning av prop. 2001/02:62 Kooperativ hyresrätt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att en förenings beslut att förvärva ett hus för ombildning av hyresrätt till kooperativ hyresrätt skall vara giltigt om hyresgästerna i minst hälften

  Inlämnad
  2001-12-13
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  2001/02:BoU13 2001/02:BoU5
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2001/02:58 Allmännyttiga bostadsföretag

  Motion 2001/02:Bo19 av Ulla-Britt Hagström m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2001/02:Bo19 av Ulla-Britt Hagström m.fl. kd med anledning av prop. 2001/02:58 Allmännyttiga bostadsföretag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår förslaget till lag om allmännyttiga bostadsföretag. Riksdagen avslår förslaget till lag om ändring i jordabalken, rörande prövning enligt hyreslagens

  Inlämnad
  2001-12-13
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  2001/02:BoU4
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , ,
 • med anledning av förs. 2001/02:RR10 Riksdagens revisorers förslag angående Lantmäteriet

  Motion 2001/02:Bo26 av Annelie Enochson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2001/02:Bo26 av Annelie Enochson m.fl. kd med anledning av förs. 2001/02:RR10 Riksdagens revisorers förslag angående Lantmäteriet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att sjömätningen även fortsättningsvis skall ligga kvar inom

  Inlämnad
  2001-12-13
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2001/02:BoU7
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , ,
 • med anledning av förs. 2001/02:RR8 Riksdagens revisorers förslag angående Plan- och byggprocessens längd

  Motion 2001/02:Bo10 av Annelie Enochson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2001/02:Bo10 av Annelie Enochson m.fl. kd med anledning av förs. 2001/02:RR8 Riksdagens revisorers förslag angående Plan- och byggprocessens längd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att regeringen bör inrätta ett planeringsforum

  Inlämnad
  2001-11-28
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2001/02:BoU6
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , ,
 • med anledning av skr. 2001/02:50 Hållbara Sverige - en uppföljning av åtgärder för en ekologiskt hållbar utveckling

  Motion 2001/02:MJ8 av Ester Lindstedt-Staaf m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2001/02:MJ8 av Ester Lindstedt-Staaf m.fl. kd med anledning av skr. 2001/02:50 Hållbara Sverige en uppföljning av åtgärder för en ekologiskt hållbar utveckling Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om kommunernas kompetens för att

  Inlämnad
  2001-11-28
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:MJU16
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • med anledning av skr. 2001/02:48 Användning av försöksdjur

  Motion 2001/02:MJ5 av Caroline Hagström m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2001/02:MJ5 av Caroline Hagström m.fl. kd med anledning av skr. 2001/02:48 Användning av försöksdjur Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om begränsning av användandet av försöksdjur. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin

  Inlämnad
  2001-11-12
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  2001/02:MJU7
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2001/02:41 Hyresgästinflytande vid ombyggnad och andra hyresrättsliga frågor

  Motion 2001/02:Bo5 av Ulla-Britt Hagström m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2001/02:Bo5 av Ulla-Britt Hagström m.fl. kd med anledning av prop. 2001/02:41 Hyresgästinflytande vid ombyggnad och andra hyresrättsliga frågor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag till ändring i 12 kap. 18 jordabalken avseende förbud mot åtgärd som kan antas bli påbörjad

  Inlämnad
  2001-11-08
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2001/02:BoU3
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2001/02:31 Avgasrening, m.m.

  Motion 2001/02:MJ2 av Lars Gustafsson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2001/02:MJ2 av Lars Gustafsson m.fl. kd med anledning av prop. 2001/02:31 Avgasrening, m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om dispenser för trimning. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs

  Inlämnad
  2001-10-26
  Förslag
  5
  Utskottsberedning
  2001/02:MJU6
  Riksdagsbeslut
  (5 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2001/02:34 Grundläggande kassaservice

  Motion 2001/02:T57 av Tuve Skånberg m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2001/02:T57 av Tuve Skånberg m.fl. kd med anledning av prop. 2001/02:34 Grundläggande kassaservice Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag till lag om grundläggande kassaservice. Riksdagen avslår regeringens förslag till lag om ändring i postlagen 1993:1684Riksdagen tillkännager

  Inlämnad
  2001-10-26
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2001/02:TU1
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2001/02:20 Infrastruktur för ett långsiktigt hållbart transportsystem

  Motion 2001/02:T41 av Johnny Gylling m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2001/02:T41 av Johnny Gylling m.fl. kd med anledning av prop. 2001/02:20 Infrastruktur för ett långsiktigt hållbart transportsystem Innehållsförteckning Innehållsförteckning 9 1 Förslag till riksdagsbeslut 11 2 Inledning 12 3 Det transportpolitiska målet och regeringens misslyckande 13 3.1

  Inlämnad
  2001-10-18
  Förslag
  19
  Utskottsberedning
  2001/02:TU2
  Riksdagsbeslut
  (19 yrkanden): , ,
 • Turkiets kulturansvar

  Motion 2001/02:U293 av Annelie Enochson och Margareta Viklund (kd)

  Motion till riksdagen 2001/02:U293 av Annelie Enochson och Margareta Viklund kd Turkiets kulturansvar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Turkiet, med anledning av sin EU-kandidatur, uppmanas ta sitt kulturansvar för de assyrisk-syrianska kyrkor

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2001/02:UU8
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , ,
 • Demokratiutvecklingen i Sudan

  Motion 2001/02:U292 av Annelie Enochson (kd)

  Motion till riksdagen 2001/02:U292 av Annelie Enochson kd Demokratiutvecklingen i Sudan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av att Sverige verkar för att bistå Sudan i den demokratiska utvecklingen. Motivering Inbördeskriget i Sudan har i

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:UU8
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • Palestinas läroböcker

  Motion 2001/02:U291 av Annelie Enochson (kd)

  Motion till riksdagen 2001/02:U291 av Annelie Enochson kd Palestinas läroböcker Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Sverige inom EU verkar för att internationellt bistånd till Palestina av mottagaren inte används så att uppnåendet av en hållbar

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:UU8
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • Mänskliga rättigheter i Kina

  Motion 2001/02:U290 av Annelie Enochson (kd)

  Motion till riksdagen 2001/02:U290 av Annelie Enochson kd Mänskliga rättigheter i Kina Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av att Sverige verkar för att bistå Kina i den demokratiska utvecklingen. Motivering FN:s allmänna förklaring om de

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:UU8
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • Sjöräddningssällskapets resurser

  Motion 2001/02:T367 av Annelie Enochson (kd)

  Motion till riksdagen 2001/02:T367 av Annelie Enochson kd Sjöräddningssällskapets resurser Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om vikten av att Sjöräddningssällskapet kan fortsätta sin verksamhet. Motivering Svenska Sällskapet för Räddning af Skeppsbrutne

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:TU1
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,

Filter

Valda filter