Annelie Enochson (KD)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Göteborgs kommun
Titel
Arkitekt
Född år
1953
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2000-02-01 – 2014-09-29

Trafikutskottet

Ledamot
2010-10-12 – 2014-09-29
Ledamot
2006-10-10 – 2010-10-04

Skatteutskottet

Suppleant
2012-05-03 – 2014-09-29
Suppleant
2010-12-20 – 2012-05-02
Suppleant
2000-02-01 – 2000-10-18

Arbetsmarknadsutskottet

Suppleant
2002-10-08 – 2006-10-02

Försvarsutskottet

Suppleant
2006-10-10 – 2010-10-04

Utrikesutskottet

Suppleant
2010-12-20 – 2014-09-29

Bostadsutskottet

Suppleant
2004-12-01 – 2006-10-02
Ledamot
2002-06-09 – 2002-09-30
Ledamot
2000-06-09 – 2002-09-29
Suppleant
2000-02-02 – 2000-06-08

EU-nämnden

Suppleant
2002-10-15 – 2006-10-10

OSSE-delegationen

Suppleant
2006-10-17 – 2014-09-29
Ledamot
2002-10-15 – 2006-10-16

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av prop. 2001/02:183 Ändringar i lagen om vägtrafikregister

  Motion 2001/02:T77 av Johnny Gylling m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2001/02:T77 av Johnny Gylling m.fl. kd med anledning av prop. 2001/02:183 Ändringar i lagen om vägtrafikregister Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Sveriges implementering av EG-direktiv 97/24/EG inte skall försvåra modifiering

  Inlämnad
  2002-06-13
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2002/03:TU2
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): 3 avslag
 • med anledning av prop. 2001/02:128 Vissa inomhusmiljöfrågor

  Motion 2001/02:Bo29 av Ulla-Britt Hagström m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2001/02:Bo29 av Ulla-Britt Hagström m.fl. kd med anledning av prop. 2001/02:128 Vissa inomhusmiljöfrågor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att ett nationellt handlingsprogram bör skapas för inomhusmiljöfrågorna. Riksdagen tillkännager

  Inlämnad
  2002-04-09
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  2001/02:BoU14
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2001/02:130 Fordonslag, m.m.

  Motion 2001/02:T70 av Johnny Gylling m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2001/02:T70 av Johnny Gylling m.fl. kd med anledning av prop. 2001/02:130 Fordonslag, m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att allmänt underlätta för amatörbyggda och ombyggda fordon. Riksdagen tillkännager för regeringen

  Inlämnad
  2002-04-04
  Förslag
  5
  Utskottsberedning
  2001/02:TU13
  Riksdagsbeslut
  (5 yrkanden): , ,
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: hyressättningen i Akademiska Hus

  hyressättningen i Akademiska Hus

  Interpellation 2001/02:242 av Enochson, Annelie (kd)

  den 6 februari Interpellation 2001/02:242 av Annelie Enochson kd till finansminister Bosse Ringholm om hyressättningen i Akademiska Hus Med fastighetsreformen 1993 tillkom nya riktlinjer för statens fastighetsförvaltning, som innebar ett åtskiljande av ägandet, förvaltandet och brukandet av statens lokaler. Akademiska

  Inlämnad
  2002-02-06
  Besvarare
  finansminister Bosse Ringholm (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: strandskydd och regional utveckling

  strandskydd och regional utveckling

  Interpellation 2001/02:194 av Rådhström, Jan-Evert (m)

  den 23 januari Interpellation 2001/02:194 av Jan-Evert Rådhström m till statsrådet Ulrica Messing om strandskydd och regional utveckling I Sverige finns 380 000 km stränder vid sjöar, vattendrag, kust och runt öar. Strandremsorna är emellertid ojämnt fördelade per invånare inom olika delar av landet. Medan innevånarna

  Inlämnad
  2002-01-23
  Besvarare
  statsrådet Lena Sommestad (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: samordnad utbyggnad av mobilmaster

  samordnad utbyggnad av mobilmaster

  Interpellation 2001/02:191 av Enochson, Annelie (kd)

  den 22 januari Interpellation 2001/02:191 av Annelie Enochson kd till miljöminister Kjell Larsson om samordnad utbyggnad av mobilmaster Regeringen gav i december 2000 fyra operatörer tillstånd att bygga tredje generationens mobiltelefoninät. Tillstånden är gratis men kräver i gengäld att nätet ska täcka mer än 99,8 av

  Inlämnad
  2002-01-22
  Besvarare
  statsrådet Lena Sommestad (S)
 • med anledning av prop. 2001/02:65 Ändrad ordning för utdömande av vite enligt miljöbalken m.m.

  Motion 2001/02:MJ19 av Ester Lindstedt-Staaf m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2001/02:MJ19 av Ester Lindstedt-Staaf m.fl. kd med anledning av prop. 2001/02:65 Ändrad ordning för utdömande av vite enligt miljöbalken m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att det i miljöbalken införs en bestämmelse som

  Inlämnad
  2002-01-18
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2001/02:MJU8
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2001/02:55 Sveriges klimatstrategi

  Motion 2001/02:MJ10 av Caroline Hagström m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2001/02:MJ10 av Caroline Hagström m.fl. kd med anledning av prop. 2001/02:55 Sveriges klimatstrategi Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att snarast för riksdagen förelägga ett samlat förslag till ytterligare åtgärder på

  Inlämnad
  2002-01-18
  Förslag
  30
  Utskottsberedning
  2001/02:MJU10
  Riksdagsbeslut
  (30 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2001/02:62 Kooperativ hyresrätt

  Motion 2001/02:Bo25 av Annelie Enochson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2001/02:Bo25 av Annelie Enochson m.fl. kd med anledning av prop. 2001/02:62 Kooperativ hyresrätt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att en förenings beslut att förvärva ett hus för ombildning av hyresrätt till kooperativ hyresrätt skall vara giltigt om hyresgästerna i minst hälften

  Inlämnad
  2001-12-13
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  2001/02:BoU13 2001/02:BoU5
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , ,
 • med anledning av förs. 2001/02:RR10 Riksdagens revisorers förslag angående Lantmäteriet

  Motion 2001/02:Bo26 av Annelie Enochson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2001/02:Bo26 av Annelie Enochson m.fl. kd med anledning av förs. 2001/02:RR10 Riksdagens revisorers förslag angående Lantmäteriet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att sjömätningen även fortsättningsvis skall ligga kvar inom

  Inlämnad
  2001-12-13
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2001/02:BoU7
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2001/02:58 Allmännyttiga bostadsföretag

  Motion 2001/02:Bo19 av Ulla-Britt Hagström m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2001/02:Bo19 av Ulla-Britt Hagström m.fl. kd med anledning av prop. 2001/02:58 Allmännyttiga bostadsföretag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår förslaget till lag om allmännyttiga bostadsföretag. Riksdagen avslår förslaget till lag om ändring i jordabalken, rörande prövning enligt hyreslagens

  Inlämnad
  2001-12-13
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  2001/02:BoU4
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , ,
 • med anledning av skr. 2001/02:50 Hållbara Sverige - en uppföljning av åtgärder för en ekologiskt hållbar utveckling

  Motion 2001/02:MJ8 av Ester Lindstedt-Staaf m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2001/02:MJ8 av Ester Lindstedt-Staaf m.fl. kd med anledning av skr. 2001/02:50 Hållbara Sverige en uppföljning av åtgärder för en ekologiskt hållbar utveckling Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om kommunernas kompetens för att

  Inlämnad
  2001-11-28
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:MJU16
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • med anledning av förs. 2001/02:RR8 Riksdagens revisorers förslag angående Plan- och byggprocessens längd

  Motion 2001/02:Bo10 av Annelie Enochson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2001/02:Bo10 av Annelie Enochson m.fl. kd med anledning av förs. 2001/02:RR8 Riksdagens revisorers förslag angående Plan- och byggprocessens längd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att regeringen bör inrätta ett planeringsforum

  Inlämnad
  2001-11-28
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2001/02:BoU6
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , ,
 • Torslanda

  Interpellation 2001/02:76 av Enochson, Annelie (kd)

  den 15 november Interpellation 2001/02:76 av Annelie Enochson kd till statsrådet Britta Lejon om Torslanda I samband med 1998 års val anordnades en folkomröstning i Torslanda. Medborgarna hade att ta ställning till om Torslanda kommun skulle återbildas. Resultatet av folkomröstningen blev att 64,6 av de röstande sade

  Inlämnad
  2001-11-15
  Besvarare
  statsrådet Britta Lejon (S)
 • med anledning av skr. 2001/02:48 Användning av försöksdjur

  Motion 2001/02:MJ5 av Caroline Hagström m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2001/02:MJ5 av Caroline Hagström m.fl. kd med anledning av skr. 2001/02:48 Användning av försöksdjur Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om begränsning av användandet av försöksdjur. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin

  Inlämnad
  2001-11-12
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  2001/02:MJU7
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2001/02:41 Hyresgästinflytande vid ombyggnad och andra hyresrättsliga frågor

  Motion 2001/02:Bo5 av Ulla-Britt Hagström m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2001/02:Bo5 av Ulla-Britt Hagström m.fl. kd med anledning av prop. 2001/02:41 Hyresgästinflytande vid ombyggnad och andra hyresrättsliga frågor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag till ändring i 12 kap. 18 jordabalken avseende förbud mot åtgärd som kan antas bli påbörjad

  Inlämnad
  2001-11-08
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2001/02:BoU3
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2001/02:31 Avgasrening, m.m.

  Motion 2001/02:MJ2 av Lars Gustafsson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2001/02:MJ2 av Lars Gustafsson m.fl. kd med anledning av prop. 2001/02:31 Avgasrening, m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om dispenser för trimning. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs

  Inlämnad
  2001-10-26
  Förslag
  5
  Utskottsberedning
  2001/02:MJU6
  Riksdagsbeslut
  (5 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2001/02:34 Grundläggande kassaservice

  Motion 2001/02:T57 av Tuve Skånberg m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2001/02:T57 av Tuve Skånberg m.fl. kd med anledning av prop. 2001/02:34 Grundläggande kassaservice Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag till lag om grundläggande kassaservice. Riksdagen avslår regeringens förslag till lag om ändring i postlagen 1993:1684Riksdagen tillkännager

  Inlämnad
  2001-10-26
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2001/02:TU1
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2001/02:20 Infrastruktur för ett långsiktigt hållbart transportsystem

  Motion 2001/02:T41 av Johnny Gylling m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2001/02:T41 av Johnny Gylling m.fl. kd med anledning av prop. 2001/02:20 Infrastruktur för ett långsiktigt hållbart transportsystem Innehållsförteckning Innehållsförteckning 9 1 Förslag till riksdagsbeslut 11 2 Inledning 12 3 Det transportpolitiska målet och regeringens misslyckande 13 3.1

  Inlämnad
  2001-10-18
  Förslag
  19
  Utskottsberedning
  2001/02:TU2
  Riksdagsbeslut
  (19 yrkanden): , ,
 • Bilen och miljön

  Motion 2001/02:MJ423 av Lars Gustafsson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2001/02:MJ423 av Lars Gustafsson m.fl. kd Bilen och miljön Sammanfattning Bilen har kommit för att stanna. Frågan är hur den ska anpassas för att negativ miljöpåverkan ska kunna minimeras. Vårt samhälle är organiserat efter de möjligheter som bilen erbjuder. Bilen är i stora delar av vårt land

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  14
  Utskottsberedning
  2001/02:LU10 2001/02:MJU1 2001/02:MJU10 2001/02:MJU16 2001/02:NU14 2001/02:SkU14 2001/02:SkU17 2001/02:TU9
  Riksdagsbeslut
  (14 yrkanden): , ,

Filter

Valda filter