Anne-Marie Ekström (L)

Tidigare riksdagsledamot

Parti
Liberalerna
Valkrets
Västra Götalands läns södra
Titel
datakonsult
Född år
1947
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2002-09-30 – 2006-10-02

Socialförsäkringsutskottet

Suppleant
2002-10-08 – 2006-10-02

Skatteutskottet

Suppleant
2002-10-08 – 2006-10-02

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Sagt och gjort

 • med anledning av prop. 2005/06:169 Effektivare skattekontroll m.m.

  Motion 2005/06:Sk13 av Anna Grönlund Krantz m.fl. (fp)

  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår förslaget till lag om särskild skattekontroll i vissa branscher. Regeringens förslag Propositionen innehåller förslag till en ny lag om särskild skattekontroll i vissa branscher. Förslaget innebär att det införs ett krav på att föra personalliggare för näringsidkare inom restaurang-

  Inlämnad
  2006-04-04
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2005/06:SkU29
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Lagstiftning om uppehållstillstånd för trafficking-offer

  Skriftlig fråga 2005/06:1276 av Ekström, Anne-Marie (fp)

  den 23 mars Fråga 2005/06:1276 av Anne-Marie Ekström fp till statsrådet Barbro Holmberg s Lagstiftning om uppehållstillstånd för trafficking offer I november 2005 i betänkande 2005/06:Sfu4 fattade riksdagen beslut att rikta ett tillkännagivande till regeringen att snarast återkomma med ett förslag till en särskild

  Inlämnad
  2006-03-23
  Besvarare
  Barbro Holmberg (S)
 • Måltillströmningen vid landets domstolar

  Skriftlig fråga 2005/06:1241 av Ekström, Anne-Marie (fp)

  den 20 mars Fråga 2005/06:1241 av Anne-Marie Ekström fp till justitieminister Thomas Bodström s Måltillströmningen vid landets domstolar Trots en ökad tillströmning av mål till de svenska domstolarna har dessa ändå de senaste åren belagts med sparkrav. En sådan kombination kan bara ge ett resultat. Kön av mål som

  Inlämnad
  2006-03-20
  Besvarare
  Thomas Bodström (S)
 • Språkanalyser i asylutredningar

  Skriftlig fråga 2005/06:1240 av Ekström, Anne-Marie (fp)

  den 20 mars Fråga 2005/06:1240 av Anne-Marie Ekström fp till statsrådet Barbro Holmberg s Språkanalyser i asylutredningar Jag har vid ett par tillfällen ställt frågor till migrationsministern om användning av språkanalyser i asylutredningar. I svaret på min fråga 2005/06:428 säger migrationsministern att hon ska

  Inlämnad
  2006-03-20
  Besvarare
  Barbro Holmberg (S)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Mottagande av ensamkommande barn

  Mottagande av ensamkommande barn

  Betänkande 2005/06:SfU12

  Riksdagen godkände regeringens förslag om att kommunerna ska ansvara för boendet för ensamkommande barn som söker asyl i Sverige. Med ensamkommande barn avses barn under 18 år som vid ankomsten till Sverige inte har med sig någon förälder eller annan vuxen person som kan anses ha trätt i förälderns ställe.

  Behandlade dokument
  11
  Förslagspunkter
  14
  Reservationer
  12 
  Anföranden och repliker
  37, 104 minuter
  Justering
  2006-02-16
  Debatt
  2006-03-08
  Beslut
  2006-03-08
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Säkrare pendling mellan Borås och Göteborg

  Säkrare pendling mellan Borås och Göteborg

  Interpellation 2005/06:263 av Ekström, Anne-Marie (fp)

  den 15 februari Interpellation 2005/06:263 av Anne-Marie Ekström fp till statsrådet Ulrica Messing s Säkrare pendling mellan Borås och Göteborg Den 27 januari 2006 inträffade en allvarlig bussolycka utanför Arboga där nio personer omkom och många skadades. Detta har satt fokus på säkerheten vid bussåkning. Vid

  Inlämnad
  2006-02-15
  Besvarare
  Ulrica Messing (S)
 • med anledning av prop. 2005/06:72 Genomförande av EG-direktivet om rätt till familjeåterförening samt vissa frågor om handläggning och DNA-analys vid familjeåterförening

  Motion 2005/06:Sf22 av Linnéa Darell m.fl. (fp)

  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om uppehållstillstånd för andra nära anhöriga än maka, make, sambo eller barn. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att uppehållstillstånd skall vägras vid äktenskap mellan underåriga

  Inlämnad
  2006-02-24
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  2005/06:SfU8
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): 5 avslag, 1 bifall,
 • med anledning av prop. 2005/06:77 Genomförande av EG-direktiven om unionsmedborgares rörlighet inom EU och om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning

  Motion 2005/06:Sf19 av Linnéa Darell m.fl. (fp)

  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att utreda hur försörjningskrav som villkor för EES-medborgares uppehållsrätt inom direktivets ram skall kunna ställas även på arbetstagare, egenföretagare och arbetssökande. Riksdagen tillkännager för regeringen som

  Inlämnad
  2006-02-24
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2005/06:SfU9
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Biståndsbedömning av funktionshindrade asylsökande

  Biståndsbedömning av funktionshindrade asylsökande

  Interpellation 2005/06:233 av Ekström, Anne-Marie (fp)

  den 1 februari Interpellation 2005/06:233 av Anne-Marie Ekström fp till statsrådet Barbro Holmberg s Biståndsbedömning av funktionshindrade asylsökande Asylsökande är en utsatt grupp i samhället. Har den asylsökande dessutom ett funktionshinder så är den personen ännu mer utsatt. En funktionshindrad person behöver

  Inlämnad
  2006-02-01
  Besvarare
  Barbro Holmberg (S)
 • med anledning av prop. 2005/06:65 Ny vägtrafikskattelag, m.m.

  Motion 2005/06:Sk5 av Anna Grönlund Krantz m.fl. (fp)

  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2005/06:65 i den del som avser nedsatt koldioxidbelopp för fordon som är utrustade med teknik för drift med alkohol eller gas. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att införa miljöfaktor 1 för miljövänliga dieselfordon. Riksdagen

  Inlämnad
  2006-02-01
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2005/06:SkU15
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): 3 avslag
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Förhållanden på Migrationsverket

  Förhållanden på Migrationsverket

  Interpellation 2005/06:186 av Ekström, Anne-Marie (fp)

  den 4 januari Interpellation 2005/06:186 av Anne-Marie Ekström fp till statsrådet Barbro Holmberg s Förhållanden på Migrationsverket Den 31 mars träder den nya utlänningslagen i kraft och Utlänningsnämnden ersätts av migrationsdomstolar i två instanser med möjlighet för den asylsökande att framföra sina skäl muntligt.

  Inlämnad
  2006-01-04
  Besvarare
  Barbro Holmberg (S)
 • Handläggning av medborgarskapsärenden vid Migrationsverket

  Skriftlig fråga 2005/06:795 av Ekström, Anne-Marie (fp)

  den 16 januari Fråga 2005/06:795 av Anne-Marie Ekström fp till statsrådet Barbro Holmberg s Handläggning av medborgarskapsärenden vid Migrationsverket En artikel i DN den 12 januari har uppmärksammat att väntetiden för att få svenskt medborgarskap är beroende av när man lämnat in ansökan. De ansökningar som lämnats

  Inlämnad
  2006-01-16
  Besvarare
  Barbro Holmberg (S)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Särskilda skatteåtgärder på grund av stormen Gudrun (prop. 2005/06:44)

  Särskilda skatteåtgärder på grund av stormen Gudrun (prop. 2005/06:44)

  Betänkande 2005/06:SkU14

  Det införs ett särskilt direktstöd till skogsägare som drabbades av stormen Gudrun den 8-9 januari 2005. Stödet är avsett att ge ett incitament för att få det stormfällda virket ut ur skogen och är utformat som en skattereduktion vid 2006-2008 års taxeringar. Regeringen ska bestämma vilken dag stödet

  Behandlade dokument
  2
  Förslagspunkter
  1
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  9, 1 minuter
  Justering
  2005-12-01
  Debatt
  2005-12-14
  Beslut
  2005-12-15
 • Stillbild från Debatt om förslag: Folkbokföringens koppling till kyrkliga församlingar

  Folkbokföringens koppling till kyrkliga församlingar

  Betänkande 2005/06:SkU13

  Riksdagen gav regeringen i uppdrag att göra en ny översyn av frågan om folkbokföringen även i fortsättningen ska knytas till de kyrkliga församlingarna eller om någon annan lösning ska väljas. Regeringen har i budgetpropositionen för 2006 talat om att den tänker följa hur frågan om församlingsindelningen

  Behandlade dokument
  7
  Förslagspunkter
  1
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  11, 30 minuter
  Justering
  2005-11-29
  Debatt
  2005-12-14
  Beslut
  2005-12-15
 • med anledning av prop. 2005/06:20 Delat barnbidrag vid växelvis boende, m.m.

  Motion 2005/06:Sf15 av Bo Könberg m.fl. (fp)

  Sammanfattning Regeringen har med sin proposition velat anpassa lagarna om barnbidrag och vårdbidrag till ett mer jämställt samhälle. Tyvärr har man åstadkommit ett förslag som riskerar att öka tvisterna mellan föräldrar och minska flexibiliteten i barnens boende. Vi föreslår därför att riksdagen avslår regeringens förslag

  Inlämnad
  2005-12-15
  Förslag
  5
  Utskottsberedning
  2005/06:SfU7
  Riksdagsbeslut
  (5 yrkanden): 3 avslag, 2 bifall,
 • Stillbild från Debatt om förslag: Anslag inom utgiftsområde 8 Invandrare och flyktingar

  Anslag inom utgiftsområde 8 Invandrare och flyktingar

  Betänkande 2005/06:SfU2

  Riksdagen ökar flera av regeringens anslag i budgetpropositionen på utgiftsområdet Invandrare och flyktingar. Syftet är att täcka utgifterna i samband med den tillfälliga lag som gör det möjligt med ny prövning av uppehållstillstånd. Beslutet om den tillfälliga lagen fattade riksdagen tidigare i höst

  Behandlade dokument
  31
  Förslagspunkter
  12
  Reservationer
  10 
  Anföranden och repliker
  48, 123 minuter
  Justering
  2005-11-15
  Debatt
  2005-11-30
  Beslut
  2005-11-30
 • Barnkunskap hos offentliga biträden i asylärenden

  Skriftlig fråga 2005/06:492 av Ekström, Anne-Marie (fp)

  den 29 november Fråga 2005/06:492 av Anne-Marie Ekström fp till statsrådet Barbro Holmberg s Barnkunskap hos offentliga biträden i asylärenden Inför den nya instans- och processordningen som träder i kraft den 31 mars 2006 anpassar nu Migrationsverket sin organisation. Då överklagande i den nya ordningen kommer

  Inlämnad
  2005-11-29
  Besvarare
  Barbro Holmberg (S)
 • med anledning av prop. 2005/06:46 Mottagande av ensamkommande barn

  Motion 2005/06:Sf8 av Bo Könberg m.fl. (fp)

  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att ensamkommande barns egna asylskäl måste beaktas. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att handläggningstiden för ensamkommande asylsökande barn inte skall överstiga tre

  Inlämnad
  2005-11-22
  Förslag
  5
  Utskottsberedning
  2005/06:SfU12
  Riksdagsbeslut
  (5 yrkanden): 5 avslag
 • Språkanalysers betydelse i asylprocesser

  Skriftlig fråga 2005/06:428 av Ekström, Anne-Marie (fp)

  den 21 november Fråga 2005/06:428 av Anne-Marie Ekström fp till statsrådet Barbro Holmberg s Språkanalysers betydelse i asylprocesser I min fråga 2004/05:1400 från april 2005 frågar jag migrationsministern hur språkanalyser används av Migrationsverket för att fastställa varifrån olika asylsökande som saknar identitetshandlingar

  Inlämnad
  2005-11-21
  Besvarare
  Barbro Holmberg (S)
 • Fällande dom i Europadomstolen

  Skriftlig fråga 2005/06:337 av Ekström, Anne-Marie (fp)

  den 11 november Fråga 2005/06:337 av Anne-Marie Ekström fp till statsrådet Barbro Holmberg s Fällande dom i Europadomstolen Den 8 november fälldes Sverige i Europadomstolen för mänskliga rättigheter för ett beslut att avvisa en syrisk man. År 2002 sökte mannen asyl med skälet att han riskerade dödsstraff för ett

  Inlämnad
  2005-11-11
  Besvarare
  Barbro Holmberg (S)

Filter