Anne-Marie Ekström (L)

Tidigare riksdagsledamot

Parti
Liberalerna
Valkrets
Västra Götalands läns södra
Titel
datakonsult
Född år
1947
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2002-09-30 – 2006-10-02

Socialförsäkringsutskottet

Suppleant
2002-10-08 – 2006-10-02

Skatteutskottet

Suppleant
2002-10-08 – 2006-10-02

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Sagt och gjort

Valda filter
 • klargörande av asylskäl för barn

  Skriftlig fråga 2004/05:2125 av Ekström, Anne-Marie (fp)

  den 25 augusti Fråga 2004/05:2125 av Anne-Marie Ekström fp till statsrådet Barbro Holmberg om klargörande av asylskäl för barn Med anledning av det vägledande beslut som regeringen fattade den 7 juli 2005 i ett asylärende rörande en uzbekisk pojke med uppgivenhetssymtom har Migrationsverket tagit fram nya anvisningar

  Inlämnad
  2005-08-25
  Besvarare
  Barbro Holmberg (S)
 • poliser och kvinnomisshandel

  Skriftlig fråga 2004/05:2041 av Ekström, Anne-Marie (fp)

  den 19 juli Fråga 2004/05:2041 av Anne-Marie Ekström fp till justitieminister Thomas Bodström om poliser och kvinnomisshandel För någon tid sedan gjorde SVT en granskning av vilka typer av brott som begåtts av poliser. Undersökningen visade att en anmärkningsvärd andel av brotten utgjorde våld mot närstående. I 39

  Inlämnad
  2005-07-19
  Besvarare
  Thomas Bodström (S)
 • datum då lagen om butandiol träder i kraft

  Skriftlig fråga 2004/05:1974 av Ekström, Anne-Marie (fp)

  den 30 juni Fråga 2004/05:1974 av Anne-Marie Ekström fp till statsrådet Morgan Johansson om datum då lagen om butandiol träder i kraft Den 2 juni fattade riksdagen beslut betänkande 2004/05:SoU23 att klassificera butandiol och GBL som hälsofarliga varor. Av beslutet framgår inget datum när lagen ska börja gälla eftersom

  Inlämnad
  2005-06-30
  Besvarare
  Morgan Johansson (S)
 • åldersbestämning av asylsökande barn

  Skriftlig fråga 2004/05:1941 av Ekström, Anne-Marie (fp)

  den 27 juni Fråga 2004/05:1941 av Anne-Marie Ekström fp till statsrådet Barbro Holmberg om åldersbestämning av asylsökande barn I mars i år ställde jag en fråga till migrationsministern om vad hon avser att vidta för åtgärder så att Migrationsverket följer de riktlinjer och rekommendationer som Socialstyrelsen givit

  Inlämnad
  2005-06-27
  Besvarare
  Barbro Holmberg (S)
 • skydd för vittnen vid krigstribunalen

  Skriftlig fråga 2004/05:1923 av Ekström, Anne-Marie (fp)

  den 21 juni Fråga 2004/05:1923 av Anne-Marie Ekström fp till statsrådet Barbro Holmberg om skydd för vittnen vid krigstribunalen Sverige har ingått avtal om att ge skydd för personer som lämnar vittnesmål i krigstribunaler, till exempel den i Haag. Detta gäller en person som har vittnat eller som krigstribunalen begär

  Inlämnad
  2005-06-21
  Besvarare
  Barbro Holmberg (S)
 • dagersättning för asylsökande

  Skriftlig fråga 2004/05:1914 av Ekström, Anne-Marie (fp)

  den 20 juni Fråga 2004/05:1914 av Anne-Marie Ekström fp till statsrådet Barbro Holmberg om dagersättning för asylsökande Migrationsverket kan med stöd i lagen sänka dagersättningen för de vuxna som inte själva medverkar till att fastställa sin identitet. När beslutet togs i riksdagen motsatte sig Folkpartiet förslaget

  Inlämnad
  2005-06-20
  Besvarare
  Barbro Holmberg (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: nya droger i narkotikalagstiftningen

  nya droger i narkotikalagstiftningen

  Interpellation 2004/05:575 av Magnusson, Cecilia (m)

  den 9 maj Interpellation 2004/05:575 av Cecilia Magnusson m till justitieminister Thomas Bodström om nya droger i narkotikalagstiftningen Missbruket av GHB och de andra så kallade bokstavsdrogerna är ett stort problem i Göteborg och Västsverige. Enligt läkare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset är Göteborg den ort

  Inlämnad
  2005-05-09
  Besvarare
  Morgan Johansson (S)
 • uppehållstillstånd för trafficking-offer

  Skriftlig fråga 2004/05:1822 av Ekström, Anne-Marie (fp)

  den 7 juni Fråga 2004/05:1822 av Anne-Marie Ekström fp till statsrådet Barbro Holmberg om uppehållstillstånd för trafficking offer I mitten på maj föll domen mot ett antal män i Borås för människohandel. En 17-årig flicka från Kosovo har grymt utnyttjats för sexhandel. I dag beviljas kvinnor som utsatts för människohandel

  Inlämnad
  2005-06-07
  Besvarare
  Barbro Holmberg (S)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Hälsofarliga varor och narkotikaprekursorer

  Hälsofarliga varor och narkotikaprekursorer

  Betänkande 2004/05:SOU23

  De båda ämnena GBL och 1,4-butandiol ska kunna klassificeras som hälsofarliga varor. Ämnena har viktiga användningsområden inom industrin men missbrukas även som narkotika. Ett ämne som klassificeras som hälsofarlig vara får inte utan särskilt tillstånd införas i landet, överlåtas, framställas, förvärvas i överlåtelsesyfte, bjudas ut till försäljning eller innehas. Dessutom får ämnena beslagtas om de påträffas hos någon som inte har rätt att inneha dem.

  Behandlade dokument
  15
  Förslagspunkter
  10
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  21, 68 minuter
  Justering
  2005-05-19
  Debatt
  2005-06-02
  Beslut
  2005-06-02
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: avvisning av barn som omhändertagits enligt socialtjänstlagen

  avvisning av barn som omhändertagits enligt socialtjänstlagen

  Interpellation 2004/05:597 av Ekström, Anne-Marie (fp)

  den 17 maj Interpellation 2004/05:597 av Anne-Marie Ekström fp till statsrådet Barbro Holmberg om avvisning av barn som omhändertagits enligt socialtjänstlagen Det finns barn som far illa i hemmet och där föräldrarna inte kan ta hand om dem. Då finns möjligheten att omhänderta barnen enligt lagen om vård av unga LVUAlltfler

  Inlämnad
  2005-05-17
  Besvarare
  Barbro Holmberg (S)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Sveriges tillträde till FN:s tilläggsprotokoll mot människosmuggling

  Sveriges tillträde till FN:s tilläggsprotokoll mot människosmuggling

  Betänkande 2004/05:SFU16

  Riksdagen har godkänt FN:s tilläggsprotokoll mot människosmuggling. Protokollet är ett tilläggsprotokoll till FN:s konvention mot gränsöverskridande organiserad brottslighet. Lagändringen börjar gälla den dag regeringen bestämmer.

  Behandlade dokument
  3
  Förslagspunkter
  2
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  18, 61 minuter
  Justering
  2005-05-10
  Debatt
  2005-05-25
  Beslut
  2005-05-25
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: kvinnors skyddsbehov

  kvinnors skyddsbehov

  Interpellation 2004/05:580 av Runegrund, Rosita (kd)

  den 11 maj Interpellation 2004/05:580 av Rosita Runegrund kd till statsrådet Barbro Holmberg om kvinnors skyddsbehov Personer som enligt utlänningslagen inte definieras som flyktingar men ändå är skyddsbehövande kan i dag få uppehållstillstånd i Sverige. Skyddsbehövande är enligt utlänningslagen till exempel en person

  Inlämnad
  2005-05-11
  Besvarare
  Barbro Holmberg (S)
 • asylsökande och arbete

  Interpellation 2004/05:639 av Ekström, Anne-Marie (fp)

  den 23 maj Interpellation 2004/05:639 av Anne-Marie Ekström fp till statsrådet Barbro Holmberg om asylsökande och arbete I dag har en asylsökande rätt att arbeta om det förmodas att hans eller hennes utredning kommer att ta längre tid än fyra månader. Det är bra ur flera aspekter. Att kunna få göra något konstruktivt

  Inlämnad
  2005-05-23
  Besvarare
  Barbro Holmberg (S)
 • polishögskolan i Borås

  Interpellation 2004/05:638 av Ekström, Anne-Marie (fp)

  den 23 maj Interpellation 2004/05:638 av Anne-Marie Ekström fp till justitieminister Thomas Bodström om polishögskolan i Borås Justitieminister Thomas Bodström har nu äntligen medgivit att han vill se polisutbildning på fler orter i landet. De argument som justitieministern anför är att det saknas polisutbildning i

  Inlämnad
  2005-05-23
  Besvarare
  Thomas Bodström (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: avvisning av apatiska barn

  avvisning av apatiska barn

  Interpellation 2004/05:551 av Ekström, Anne-Marie (fp)

  den 25 april Interpellation 2004/05:551 av Anne-Marie Ekström fp till statsrådet Barbro Holmberg om avvisning av apatiska barn I dag finns det i Sverige ett antal barn som är så svårt sjuka att de vänt sig bort från livet och måste få föda genom sond. Den medicinska termen för detta tillstånd är depressiv devitalisering.

  Inlämnad
  2005-04-25
  Besvarare
  Barbro Holmberg (S)
 • familjesplittring vid avvisning

  Skriftlig fråga 2004/05:1605 av Ekström, Anne-Marie (fp)

  den 12 maj Fråga 2004/05:1605 av Anne-Marie Ekström fp till statsrådet Barbro Holmberg om familjesplittring vid avvisning En familj är en helhet, men i dag är det inte ovanligt att familjer splittras vid avvisningar. Det kan gälla att vuxna par avvisas till skilda länder på grund av att de har olika etnicitet trots

  Inlämnad
  2005-05-12
  Besvarare
  Barbro Holmberg (S)
 • med anledning av prop. 2004/05:151 Ändringar i lagen om trängselskatt

  Motion 2004/05:Sk18 av Anna Grönlund Krantz m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 2004/05:Sk18 av Anna Grönlund Krantz m.fl. fp med anledning av prop. 2004/05:151 Ändringar i lagen om trängselskatt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2004/05:151 i dess helhet. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att lagen 2004:629

  Inlämnad
  2005-04-29
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2004/05:SkU34
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag
 • med anledning av prop. 2004/05:149 Straffrättsliga åtgärder mot skatteundandraganden avseende alkoholvaror, tobaksvaror och mineraloljeprodukter m.m.

  Motion 2004/05:Sk15 av Anna Grönlund Krantz m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 2004/05:Sk15 av Anna Grönlund Krantz m.fl. fp med anledning av prop. 2004/05:149 Straffrättsliga åtgärder mot skatteundandraganden avseende alkoholvaror, tobaksvaror och mineraloljeprodukter m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs

  Inlämnad
  2005-04-19
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2004/05:SkU32
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): 3 avslag
 • migrationsmyndigheternas språktest av asylsökande

  Skriftlig fråga 2004/05:1400 av Ekström, Anne-Marie (fp)

  den 12 april Fråga 2004/05:1400 av Anne-Marie Ekström fp till statsrådet Barbro Holmberg om migrationsmyndigheternas språktest av asylsökande Regeringen har i februari 2004 fattat praxisbeslut i några asylärenden gällande tjetjenska asylsökande. I besluten slog man fast att personer från Tjetjenien inte kan återvända

  Inlämnad
  2005-04-12
  Besvarare
  Barbro Holmberg (S)
 • med anledning av prop. 2004/05:127 Vissa lagändringar beträffande hälsofarliga varor och narkotikaprekursorer

  Motion 2004/05:So29 av Kerstin Heinemann m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 2004/05:So29 av Kerstin Heinemann m.fl. fp med anledning av prop. 2004/05:127 Vissa lagändringar beträffande hälsofarliga varor och narkotikaprekursorer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ärendets beredning. Riksdagen tillkännager

  Inlämnad
  2005-04-06
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2004/05:SoU23
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): 3 avslag

Filter