Anne-Marie Ekström (L)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Västra Götalands läns södra
Titel
datakonsult
Född år
1947
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2002-09-30 – 2006-10-02

Socialförsäkringsutskottet

Suppleant
2002-10-08 – 2006-10-02

Skatteutskottet

Suppleant
2002-10-08 – 2006-10-02

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av prop. 2004/05:151 Ändringar i lagen om trängselskatt

  Motion 2004/05:Sk18 av Anna Grönlund Krantz m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 2004/05:Sk18 av Anna Grönlund Krantz m.fl. fp med anledning av prop. 2004/05:151 Ändringar i lagen om trängselskatt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2004/05:151 i dess helhet. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att lagen 2004:629

  Inlämnad
  2005-04-29
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2004/05:SkU34
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag
 • med anledning av prop. 2004/05:149 Straffrättsliga åtgärder mot skatteundandraganden avseende alkoholvaror, tobaksvaror och mineraloljeprodukter m.m.

  Motion 2004/05:Sk15 av Anna Grönlund Krantz m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 2004/05:Sk15 av Anna Grönlund Krantz m.fl. fp med anledning av prop. 2004/05:149 Straffrättsliga åtgärder mot skatteundandraganden avseende alkoholvaror, tobaksvaror och mineraloljeprodukter m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs

  Inlämnad
  2005-04-19
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2004/05:SkU32
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): 3 avslag
 • med anledning av prop. 2004/05:127 Vissa lagändringar beträffande hälsofarliga varor och narkotikaprekursorer

  Motion 2004/05:So29 av Kerstin Heinemann m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 2004/05:So29 av Kerstin Heinemann m.fl. fp med anledning av prop. 2004/05:127 Vissa lagändringar beträffande hälsofarliga varor och narkotikaprekursorer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ärendets beredning. Riksdagen tillkännager

  Inlämnad
  2005-04-06
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2004/05:SoU23
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): 3 avslag
 • med anledning av prop. 2004/05:116 Ett reformerat underhållsstöd

  Motion 2004/05:Sf27 av Bo Könberg m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 2004/05:Sf27 av Bo Könberg m.fl. fp med anledning av prop. 2004/05:116 Ett reformerat underhållsstöd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2004/05:116. Riksdagen begär att regeringen återkommer med förslag till ett reformerat underhållsstöd efter de riktlinjer som

  Inlämnad
  2005-04-08
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2004/05:SfU15
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag
 • med anledning av framst. 2004/05:RRS15 Riksrevisionens styrelses framställning angående snabbare asylprövning

  Motion 2004/05:Sf21 av Bo Könberg m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 2004/05:Sf21 av Bo Könberg m.fl. fp med anledning av framst. 2004/05:RRS15 Riksrevisionens styrelses framställning angående snabbare asylprövning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om förkortade handläggningstider och beviljande

  Inlämnad
  2005-03-15
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  2005/06:SfU2
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): 4 avslag
 • med anledning av framst. 2004/05:RRS14 Riksrevisionens styrelses framställning angående Försäkringskassans köp av tjänster för rehabilitering

  Motion 2004/05:Sf16 av Bo Könberg m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 2004/05:Sf16 av Bo Könberg m.fl. fp med anledning av framst. 2004/05:RRS14 Riksrevisionens styrelses framställning angående Försäkringskassans köp av tjänster för rehabilitering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om införande av

  Inlämnad
  2005-02-16
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:SfU11
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Åtgärder med anledning av stormen i Sydsverige (väckt enligt 3 kap. 13 § riksdagsordningen med anledning av händelse av större vikt)

  Motion 2004/05:MJ5 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 2004/05:MJ5 av Lars Leijonborg m.fl. fp Åtgärder med anledning av stormen i Sydsverige väckt enligt 3 kap. 13 riksdagsordningen med anledning av händelse av större vikt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att regeringen skall

  Inlämnad
  2005-01-26
  Förslag
  32
  Utskottsberedning
  2004/05:FöU8 2004/05:LU15 2004/05:MJU9 2004/05:NU14 2004/05:SfU10 2004/05:SkU28 2004/05:TU17 2005/06:FöU12 2005/06:FöU9 2005/06:SkU17 2005/06:SoU6
  Riksdagsbeslut
  (32 yrkanden): 30 avslag, 2 bifall,
 • med anledning av skr. 2004/05:47 Migration och asylpolitik

  Motion 2004/05:Sf15 av Bo Könberg m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 2004/05:Sf15 av Bo Könberg m.fl. fp med anledning av skr. 2004/05:47 Migration och asylpolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att ytterligare försening avseende förslag till nytt regelverk för anhöriginvandring ej får ske.

  Inlämnad
  2005-01-21
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  2004/05:SfU10
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): 10 avslag
 • med anledning av skr. 2004/05:47 Migration och asylpolitik

  Motion 2004/05:Sf14 av Bo Könberg m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 2004/05:Sf14 av Bo Könberg m.fl. fp med anledning av skr. 2004/05:47 Migration och asylpolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att i förebyggande syfte fortsätta utreda varför asylsökande barn under asylprocessen i Sverige

  Inlämnad
  2005-01-21
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2004/05:SfU10
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): 3 avslag
 • med anledning av prop. 2004/05:38 Räntebeläggning av periodiseringsfonderna

  Motion 2004/05:Sk12 av Anna Grönlund Krantz m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 2004/05:Sk12 av Anna Grönlund Krantz m.fl. fp med anledning av prop. 2004/05:38 Räntebeläggning av periodiseringsfonderna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår förslaget i propositionen om att försämra de skattemässiga villkoren för avsättningar till periodiseringsfonder. Innehåll I propositionen

  Inlämnad
  2004-11-11
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:SkU17
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • med anledning av prop. 2004/05:21 Drivkrafter för minskad sjukfrånvaro

  Motion 2004/05:Sf4 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 2004/05:Sf4 av Lars Leijonborg m.fl. fp med anledning av prop. 2004/05:21 Drivkrafter för minskad sjukfrånvaro Sammanfattning Folkpartiet motsätter sig regeringens förslag om att ge arbetsgivarna ett ökat kostnadsansvar för anställda som är sjukskrivna. Förslaget äventyrar redan svaga gruppers

  Inlämnad
  2004-11-03
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  2004/05:SfU5
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): 8 avslag
 • Fortsatt utbyggnad av riksväg 27

  Motion 2004/05:T517 av Anne-Marie Ekström (fp)

  Motion till riksdagen 2004/05:T517 av Anne-Marie Ekström fp Fortsatt utbyggnad av riksväg 27 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Försvarsmakten förmås att avstå från marken där I 15:s skjutfält var beläget. Motivering Riksväg 27 är en viktig

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:TU1
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Riksväg 40 mellan Borås och Jönköping

  Motion 2004/05:T515 av Anne-Marie Ekström m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 2004/05:T515 av Anne-Marie Ekström m.fl. fp Riksväg 40 mellan Borås och Jönköping Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att riksväg 40, sträckan mellan Borås och Jönköping, byggs om till motorväg. Riksdagen tillkännager för regeringen

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2004/05:TU1 2004/05:TU11
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag
 • Invandrarakademi i Borås som nationell resurs

  Motion 2004/05:Ub505 av Anne-Marie Ekström (fp)

  Motion till riksdagen 2004/05:Ub505 av Anne-Marie Ekström fp Invandrarakademi i Borås som nationell resurs Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att göra Invandrarakademin i Borås med filial i Dalsland till en nationell resurs. Motivering I Sverige

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:UbU1
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Moms vid distanshandel inom EU

  Motion 2004/05:Sk487 av Anne-Marie Ekström (fp)

  Motion till riksdagen 2004/05:Sk487 av Anne-Marie Ekström fp Moms vid distanshandel inom EU Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att regeringen bör vara pådrivande inom EU när det gäller att lösa momsfrågan vid distanshandel. Motivering Rädslan för

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:SkU22
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Produktion i Väst

  Motion 2004/05:N418 av Eva Flyborg m.fl. (fp, m, v, kd, c)

  Motion till riksdagen 2004/05:N418 av Eva Flyborg m.fl. fp, m, v, kd, c Produktion i Väst Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en satsning på projektet Produktion i Väst. Inledning Den industriella produktionen i västra Sverige är en avgörande del

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:UbU15
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Västra Götalands och Sveriges tillväxt

  Motion 2004/05:N401 av Anita Brodén m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 2004/05:N401 av Anita Brodén m.fl. fp Västra Götalands och Sveriges tillväxt Sammanfattning Göteborgsregionen har haft en enorm betydelse för Sveriges utveckling till ett modernt industri- och välfärdsland. Här finns flera av de största industrierna, här finns Sveriges i särklass största hamn och

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  13
  Utskottsberedning
  2004/05:AU1 2004/05:BoU1 2004/05:JuU1 2004/05:NU1 2004/05:NU16 2004/05:NU2 2004/05:SfU1 2004/05:SkU19 2004/05:TU1 2004/05:UbU1 2005/06:MJU13 2005/06:MJU27 2005/06:TU5
  Riksdagsbeslut
  (13 yrkanden): 13 avslag
 • Textilmuseet i Borås som nationellt museum

  Motion 2004/05:Kr402 av Anne-Marie Ekström (fp)

  Motion till riksdagen 2004/05:Kr402 av Anne-Marie Ekström fp Textilmuseet i Borås som nationellt museum Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att ge Textilmuseet i Borås ett nationellt uppdrag. Motivering Textil har haft och har fortfarande stor betydelse

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2005/06:KrU1
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Kultur i Västsverige

  Motion 2004/05:Kr369 av Anita Brodén m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 2004/05:Kr369 av Anita Brodén m.fl. fp Kultur i Västsverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anges om en översyn av stödet till kulturinstitutioner som har uppgifter eller uppdrag som är av nationell karaktär. Riksdagen tillkännager

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  2004/05:KrU1 2004/05:KrU7 2004/05:SkU20 2005/06:KrU1 2005/06:KrU14 2005/06:KrU16 2005/06:KrU21
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): 10 avslag
 • Polishögskola till Borås

  Motion 2004/05:Ju492 av Anne-Marie Ekström (fp)

  Motion till riksdagen 2004/05:Ju492 av Anne-Marie Ekström fp Polishögskola till Borås Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en översyn av behovet av fler poliser. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att en fjärde

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2004/05:JuU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag

Filter

Valda filter