Anne-Marie Ekström (L)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Västra Götalands läns södra
Titel
datakonsult
Född år
1947
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2002-09-30 – 2006-10-02

Socialförsäkringsutskottet

Suppleant
2002-10-08 – 2006-10-02

Skatteutskottet

Suppleant
2002-10-08 – 2006-10-02

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av prop. 2003/04:169 Kommunal medverkan vid statlig trängselskatt

  Motion 2003/04:Sk49 av Anna Grönlund Krantz m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 2003/04:Sk49 av Anna Grönlund Krantz m.fl. fp med anledning av prop. 2003/04:169 Kommunal medverkan vid statlig trängselskatt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2003/04:169. Riksdagen begär att regeringen återkommer med förslag till preciseringar i 2 kap. 1 kommunallagen som

  Inlämnad
  2004-06-23
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2004/05:SkU4
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag
 • med anledning av prop. 2003/04:163 Skattereduktion för utgifter för byggnadsarbete på bostadshus

  Motion 2003/04:Sk45 av Anna Grönlund Krantz m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 2003/04:Sk45 av Anna Grönlund Krantz m.fl. fp med anledning av prop. 2003/04:163 Skattereduktion för utgifter för byggnadsarbete på bostadshus Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2003/04:163. Riksdagen begär att regeringen snarast återkommer till riksdagen med ett förslag till

  Inlämnad
  2004-06-14
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2004/05:SkU3
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag
 • med anledning av prop. 2003/04:149 Avtal mellan Sverige och Danmark om vissa skattefrågor m.m.

  Motion 2003/04:Sk41 av Anna Grönlund Krantz m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 2003/04:Sk41 av Anna Grönlund Krantz m.fl. fp med anledning av prop. 2003/04:149 Avtal mellan Sverige och Danmark om vissa skattefrågor m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om utvärdering av hela avtalet efter två år. Riksdagen

  Inlämnad
  2004-05-18
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2003/04:SkU31
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): 3 avslag
 • med anledning av prop. 2003/04:145 Trängselskatt

  Motion 2003/04:Sk40 av Anna Grönlund Krantz m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 2003/04:Sk40 av Anna Grönlund Krantz m.fl. fp med anledning av prop. 2003/04:145 Trängselskatt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2003/04:145. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om i vilka former miljöavgifter i trafiken

  Inlämnad
  2004-05-13
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2003/04:SkU35
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag
 • med anledning av skr. 2003/04:119 Särskilda regler under en övergångsperiod för arbetstagare från nya medlemsstater enligt anslutningsfördraget

  Motion 2003/04:Sf39 av Bo Könberg m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 2003/04:Sf39 av Bo Könberg m.fl. fp med anledning av skr. 2003/04:119 Särskilda regler under en övergångsperiod för arbetstagare från nya medlemsstater enligt anslutningsfördraget Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att de föreslagna

  Inlämnad
  2004-03-29
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  2003/04:SfU15
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): 10 avslag
 • med anledning av prop. 2003/04:69 En ny statlig myndighet för socialförsäkringens administration

  Motion 2003/04:Sf36 av Bo Könberg m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 2003/04:Sf36 av Bo Könberg m.fl. fp med anledning av prop. 2003/04:69 En ny statlig myndighet för socialförsäkringens administration 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Motivering 2 3.1 Inledning 2 3.2 AMS är en dålig förebild 2 3.3 En bredare

  Inlämnad
  2004-03-25
  Förslag
  5
  Utskottsberedning
  2003/04:SfU13
  Riksdagsbeslut
  (5 yrkanden): 5 avslag
 • med anledning av prop. 2003/04:64 En begränsningsregel för förmögenhetsskatten, m.m.

  Motion 2003/04:Sk29 av Anna Grönlund m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 2003/04:Sk29 av Anna Grönlund m.fl. fp med anledning av prop. 2003/04:64 En begränsningsregel för förmögenhetsskatten, m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen återkommer till riksdagen med ett förslag om sänkt förmögenhetsskatt genom slopad sambeskattning mellan makar samt

  Inlämnad
  2004-02-18
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2003/04:SkU26
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • med anledning av skr. 2003/04:47 Utveckling av den nationella strategin för att förverkliga FN:s konvention om barnets rättigheter

  Motion 2003/04:So10 av Marita Aronson m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 2003/04:So10 av Marita Aronson m.fl. fp med anledning av skr. 2003/04:47 Utveckling av den nationella strategin för att förverkliga FN:s konvention om barnets rättigheter 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Motivering 2 3.1 De mest utsatta barnens

  Inlämnad
  2004-02-12
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2003/04:SoU9
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): 3 avslag
 • med anledning av prop. 2003/04:50 Åtgärder för att klarlägga asylsökandes identitet, m.m.

  Motion 2003/04:Sf30 av Bo Könberg m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 2003/04:Sf30 av Bo Könberg m.fl. fp med anledning av prop. 2003/04:50 Åtgärder för att klarlägga asylsökandes identitet, m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att införa ett ersättningssystem för asylsökande som är kopplat

  Inlämnad
  2004-02-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2003/04:SfU11
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag
 • med anledning av prop. 2003/04:59 Prövning av verkställighetshinder i utlänningsärenden

  Motion 2003/04:Sf24 av Bo Könberg m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 2003/04:Sf24 av Bo Könberg m.fl. fp med anledning av prop. 2003/04:59 Prövning av verkställighetshinder i utlänningsärenden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att möjligheten till s.k. nya ansökningar i asylärenden skall avskaffas från den 1 januari 2005, samtidigt med att en ny instans-

  Inlämnad
  2004-02-04
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  2004/05:SfU3
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): 3 avslag, 1 bifall,
 • med anledning av skr. 2003/04:37 Migration och asylpolitik

  Motion 2003/04:Sf6 av Bo Könberg m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 2003/04:Sf6 av Bo Könberg m.fl. fp med anledning av skr. 2003/04:37 Migration och asylpolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om regeringens aviserade förslag om dokumentlöshet. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin

  Inlämnad
  2003-12-11
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  2003/04:SfU11 2003/04:SfU12 2004/05:SfU2 2004/05:SfU3
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): 6 avslag
 • med anledning av prop. 2003/04:35 Människosmuggling och tidsbegränsat uppehållstillstånd för målsägande och vittnen m.m.

  Motion 2003/04:Sf12 av Bo Könberg m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 2003/04:Sf12 av Bo Könberg m.fl. fp med anledning av prop. 2003/04:35 Människosmuggling och tidsbegränsat uppehållstillstånd för målsägande och vittnen m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att en skärpning av straffet för

  Inlämnad
  2003-12-11
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2003/04:SfU6
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag
 • Granskning av Systembolaget AB och alkoholbranschen (väckt enligt 3 kap. 15 § riksdagsordningen med anledning av händelse av större vikt)

  Motion 2003/04:N5 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 2003/04:N5 av Lars Leijonborg m.fl. fp Granskning av Systembolaget AB och alkoholbranschen väckt enligt 3 kap. 15 riksdagsordningen med anledning av händelse av större vikt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om tillsättande

  Inlämnad
  2003-11-27
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2003/04:NU14
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • med anledning av prop. 2003/04:17 Lättnader i 3:12-reglerna och i arvs- och gåvoskattereglerna vid generationsskiften i företag, m.m.

  Motion 2003/04:Sk9 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 2003/04:Sk9 av Lars Leijonborg m.fl. fp med anledning av prop. 2003/04:17 Lättnader i 3:12-reglerna och i arvs- och gåvoskattereglerna vid generationsskiften i företag, m.m. 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen snarast återkommer med ett förslag om att ersätta dagens 3:12-regler

  Inlämnad
  2003-11-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2003/04:SkU9
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag
 • med anledning av prop. 2003/04:19 Vissa skattefrågor rörande fastigheter och bostadsrätter

  Motion 2003/04:Sk15 av Anna Grönlund m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 2003/04:Sk15 av Anna Grönlund m.fl. fp med anledning av prop. 2003/04:19 Vissa skattefrågor rörande fastigheter och bostadsrätter 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om en sänkning och ett gradvis avskaffande av fastighetsskatten.

  Inlämnad
  2003-11-06
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  2003/04:SkU11
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): 4 avslag
 • med anledning av prop. 2003/04:10 Ändrade regler för CFC-beskattning

  Motion 2003/04:Sk5 av Anna Grönlund m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 2003/04:Sk5 av Anna Grönlund m.fl. fp med anledning av prop. 2003/04:10 Ändrade regler för CFC-beskattning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår förslaget till ändrade CFC-regler enligt proposition 2003/04:10. Regeringens förslag CFC-beskattningen innebär att svenska delägare i utländska

  Inlämnad
  2003-10-21
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2003/04:SkU6
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Villkor för bostadstillägg i särskilda boendeformer för äldre

  Motion 2003/04:Sf315 av Bo Könberg m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 2003/04:Sf315 av Bo Könberg m.fl. fp Villkor för bostadstillägg i särskilda boendeformer för äldre 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Motivering 2 3.1 En rätt till eget rum 2 3.2 Kvarvarande missförhållanden 2 3.3 Ett steg bakåt våren 2002 2

  Inlämnad
  2003-10-07
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2003/04:SfU1
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Inrättande av ett nationellt kunskapscentrum inom ambulanssjukvård

  Motion 2003/04:So565 av Anne-Marie Ekström (fp)

  Motion till riksdagen 2003/04:So565 av Anne-Marie Ekström fp Inrättande av ett nationellt kunskapscentrum inom ambulanssjukvård Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 1 Ambulanssjukvård 1 Befintligt regionalt kunskapscentrum 2 Nationellt behov av kunskapsbildning och kunskapsspridning 2

  Inlämnad
  2003-10-07
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:SoU10
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Barnet i fokus

  Motion 2003/04:So504 av Marita Aronson m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 2003/04:So504 av Marita Aronson m.fl. fp Barnet i fokus Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 3 Inledning 6 Förebyggande insatser 6 En skola som motverkar utslagning 7 Mobbning 7 Skolans elevvård och skolhälsovård 8 Ett starkt civilt samhälle 8 Barn och

 • Hörselskador - ett folkhälsoproblem

  Motion 2003/04:So449 av Anne-Marie Ekström m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 2003/04:So449 av Anne-Marie Ekström m.fl. fp Hörselskador ett folkhälsoproblem Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om hörselnedsättning som folkhälsoproblem. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs

  Inlämnad
  2003-10-07
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2004/05:SoU11
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag

Filter

Valda filter