Anne-Marie Ekström (L)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Västra Götalands läns södra
Titel
datakonsult
Född år
1947
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2002-09-30 – 2006-10-02

Socialförsäkringsutskottet

Suppleant
2002-10-08 – 2006-10-02

Skatteutskottet

Suppleant
2002-10-08 – 2006-10-02

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • Undantag i Dublinförordningen

  Skriftlig fråga 2005/06:2031 av Ekström, Anne-Marie (fp)

  den 17 augusti Fråga 2005/06:2031 av Anne-Marie Ekström fp till statsrådet Barbro Holmberg s Undantag i Dublinförordningen I dag gäller enligt Dublinförordningen att det är det första land som en asylsökande kommer till som ska pröva rätten till asyl. Möjlighet till undantag finns dock. Det har visat sig att Sverige

  Inlämnad
  2006-08-17
  Besvarare
  Barbro Holmberg (S)
 • Polisingripanden i Boråstrakten

  Skriftlig fråga 2005/06:2005 av Ekström, Anne-Marie (fp)

  den 11 augusti Fråga 2005/06:2005 av Anne-Marie Ekström fp till justitieminister Thomas Bodström s Polisingripanden i Boråstrakten I samband med ett bråk försökte en ordningsvakt på en ort i närheten av Borås larma polisen men var tvungen att ge upp och lägga på luren efter fem minuters väntan i telefon, eftersom

  Inlämnad
  2006-08-11
  Besvarare
  Thomas Bodström (S)
 • Rättssäkerhet i migrationsdomstolar

  Skriftlig fråga 2005/06:1986 av Ekström, Anne-Marie (fp)

  den 8 augusti Fråga 2005/06:1986 av Anne-Marie Ekström fp till justitieminister Thomas Bodström s Rättssäkerhet i migrationsdomstolar Den som har utsatts för förföljelse och flyr från sitt land kan ha goda skäl till att den redogörelse han eller hon lämnar i samband med en asylutredning behandlas med sekretess.

  Inlämnad
  2006-08-08
  Besvarare
  Thomas Bodström (S)
 • Krav på handsfree vid bilkörning

  Skriftlig fråga 2005/06:1904 av Ekström, Anne-Marie (fp)

  den 3 juli Fråga 2005/06:1904 av Anne-Marie Ekström fp till statsrådet Ulrica Messing s Krav på handsfree vid bilkörning I medierna har det framkommit att ny amerikansk forskning har påvisat att det är lika farligt att tala i mobiltelefon i samband med bilkörning som att köra bil rattfull. Det finns inte någon

  Inlämnad
  2006-07-03
  Besvarare
  Ulrica Messing (S)
 • Samordning mellan försäkringskassa och arbetsförmedling

  Skriftlig fråga 2005/06:1817 av Ekström, Anne-Marie (fp)

  den 13 juni Fråga 2005/06:1817 av Anne-Marie Ekström fp till statsrådet Hans Karlsson s Samordning mellan försäkringskassa och arbetsförmedling Återigen har ett exempel där samordning mellan försäkringskassa och arbetsförmedling inte fungerar dykt upp. En person i 60-årsåldern har skadats allvarligt i en bilolycka

  Inlämnad
  2006-06-13
  Besvarare
  Hans Karlsson (S)
 • Avvisning av asylsökande från Sudan

  Skriftlig fråga 2005/06:1776 av Ekström, Anne-Marie (fp)

  den 9 juni Fråga 2005/06:1776 av Anne-Marie Ekström fp till statsrådet Barbro Holmberg s Avvisning av asylsökande från Sudan För närvarande hungerstrejkar åtta sudanesiska män i Göteborg. De har varit människorättsaktivister och flera av dem kommer från Darfurområdet. Situationen i Sudan är instabil. Sudans regering

  Inlämnad
  2006-06-09
  Besvarare
  Barbro Holmberg (S)
 • med anledning av prop. 2005/06:190 Skatt på flygresor

  Motion 2005/06:Sk27 av Anna Grönlund Krantz m.fl. (fp)

  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag i proposition 2005/06:190 om skatt på flygresor. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att verka inom EU för gemensamma ekonomiska styrmedel mot flygets klimatpåverkan. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin

  Inlämnad
  2006-04-21
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2005/06:SkU34
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): 3 avslag
 • med anledning av prop. 2005/06:130 Omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt inom byggsektorn

  Motion 2005/06:Sk19 av Anna Grönlund Krantz m.fl. (fp)

  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag om att införa bestämmelser om omvänd skattskyldighet i mervärdesskattelagen. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en förutsättningslös översyn av möjligheterna att bekämpa undandraganden av mervärdesskatt inom samtliga

  Inlämnad
  2006-04-19
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2005/06:SkU30
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag
 • Alkogodis i livsmedelsaffärer

  Skriftlig fråga 2005/06:1374 av Ekström, Anne-Marie (fp)

  den 6 april Fråga 2005/06:1374 av Anne-Marie Ekström fp till statsrådet Morgan Johansson s Alkogodis i livsmedelsaffärer Tidningen Dagen har uppmärksammat att den tyska livsmedelskedjan Lidl säljer choklad som innehåller alkohol. I en ask som kostar 9:90 finns alkohol motsvarande ca sex centiliter 40-procentig

  Inlämnad
  2006-04-06
  Besvarare
  Morgan Johansson (S)
 • med anledning av prop. 2005/06:142 Höjt inkomsttak vid beräkning av sjukpenninggrundande inkomst och höjd lägstanivå för hel föräldrapenning

  Motion 2005/06:Sf32 av Linnéa Darell m.fl. (fp)

  Sammanfattning Socialförsäkringar är en hörnsten i vårt samhällsbygge. De är en garant för trygghet för oss alla om något inträffar. Blir vi sjuka eller arbetslösa så finns det en försäkring som gör att vi slipper flytta från hus och hem. Den som blir långvarigt sjuk ska inte dessutom behöva dras med oro för att inte kunna

  Inlämnad
  2006-04-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2005/06:SfU15
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag
 • med anledning av prop. 2005/06:167 Skattelättnad för bilar i vissa miljöklasser

  Motion 2005/06:Sk15 av Anna Grönlund Krantz m.fl. (fp)

  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att verka för en teknikneutral fordonsbeskattning. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att även ställa krav på dieselbilars kväveoxidutsläpp. Motivering Det är glädjande att

  Inlämnad
  2006-04-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2005/06:SkU27
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag
 • med anledning av prop. 2005/06:169 Effektivare skattekontroll m.m.

  Motion 2005/06:Sk13 av Anna Grönlund Krantz m.fl. (fp)

  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår förslaget till lag om särskild skattekontroll i vissa branscher. Regeringens förslag Propositionen innehåller förslag till en ny lag om särskild skattekontroll i vissa branscher. Förslaget innebär att det införs ett krav på att föra personalliggare för näringsidkare inom restaurang-

  Inlämnad
  2006-04-04
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2005/06:SkU29
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Lagstiftning om uppehållstillstånd för trafficking-offer

  Skriftlig fråga 2005/06:1276 av Ekström, Anne-Marie (fp)

  den 23 mars Fråga 2005/06:1276 av Anne-Marie Ekström fp till statsrådet Barbro Holmberg s Lagstiftning om uppehållstillstånd för trafficking offer I november 2005 i betänkande 2005/06:Sfu4 fattade riksdagen beslut att rikta ett tillkännagivande till regeringen att snarast återkomma med ett förslag till en särskild

  Inlämnad
  2006-03-23
  Besvarare
  Barbro Holmberg (S)
 • Måltillströmningen vid landets domstolar

  Skriftlig fråga 2005/06:1241 av Ekström, Anne-Marie (fp)

  den 20 mars Fråga 2005/06:1241 av Anne-Marie Ekström fp till justitieminister Thomas Bodström s Måltillströmningen vid landets domstolar Trots en ökad tillströmning av mål till de svenska domstolarna har dessa ändå de senaste åren belagts med sparkrav. En sådan kombination kan bara ge ett resultat. Kön av mål som

  Inlämnad
  2006-03-20
  Besvarare
  Thomas Bodström (S)
 • Språkanalyser i asylutredningar

  Skriftlig fråga 2005/06:1240 av Ekström, Anne-Marie (fp)

  den 20 mars Fråga 2005/06:1240 av Anne-Marie Ekström fp till statsrådet Barbro Holmberg s Språkanalyser i asylutredningar Jag har vid ett par tillfällen ställt frågor till migrationsministern om användning av språkanalyser i asylutredningar. I svaret på min fråga 2005/06:428 säger migrationsministern att hon ska

  Inlämnad
  2006-03-20
  Besvarare
  Barbro Holmberg (S)
 • med anledning av prop. 2005/06:72 Genomförande av EG-direktivet om rätt till familjeåterförening samt vissa frågor om handläggning och DNA-analys vid familjeåterförening

  Motion 2005/06:Sf22 av Linnéa Darell m.fl. (fp)

  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om uppehållstillstånd för andra nära anhöriga än maka, make, sambo eller barn. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att uppehållstillstånd skall vägras vid äktenskap mellan underåriga

  Inlämnad
  2006-02-24
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  2005/06:SfU8
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): 5 avslag, 1 bifall,
 • med anledning av prop. 2005/06:77 Genomförande av EG-direktiven om unionsmedborgares rörlighet inom EU och om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning

  Motion 2005/06:Sf19 av Linnéa Darell m.fl. (fp)

  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att utreda hur försörjningskrav som villkor för EES-medborgares uppehållsrätt inom direktivets ram skall kunna ställas även på arbetstagare, egenföretagare och arbetssökande. Riksdagen tillkännager för regeringen som

  Inlämnad
  2006-02-24
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2005/06:SfU9
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag
 • med anledning av prop. 2005/06:65 Ny vägtrafikskattelag, m.m.

  Motion 2005/06:Sk5 av Anna Grönlund Krantz m.fl. (fp)

  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2005/06:65 i den del som avser nedsatt koldioxidbelopp för fordon som är utrustade med teknik för drift med alkohol eller gas. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att införa miljöfaktor 1 för miljövänliga dieselfordon. Riksdagen

  Inlämnad
  2006-02-01
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2005/06:SkU15
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): 3 avslag
 • Handläggning av medborgarskapsärenden vid Migrationsverket

  Skriftlig fråga 2005/06:795 av Ekström, Anne-Marie (fp)

  den 16 januari Fråga 2005/06:795 av Anne-Marie Ekström fp till statsrådet Barbro Holmberg s Handläggning av medborgarskapsärenden vid Migrationsverket En artikel i DN den 12 januari har uppmärksammat att väntetiden för att få svenskt medborgarskap är beroende av när man lämnat in ansökan. De ansökningar som lämnats

  Inlämnad
  2006-01-16
  Besvarare
  Barbro Holmberg (S)
 • med anledning av prop. 2005/06:20 Delat barnbidrag vid växelvis boende, m.m.

  Motion 2005/06:Sf15 av Bo Könberg m.fl. (fp)

  Sammanfattning Regeringen har med sin proposition velat anpassa lagarna om barnbidrag och vårdbidrag till ett mer jämställt samhälle. Tyvärr har man åstadkommit ett förslag som riskerar att öka tvisterna mellan föräldrar och minska flexibiliteten i barnens boende. Vi föreslår därför att riksdagen avslår regeringens förslag

  Inlämnad
  2005-12-15
  Förslag
  5
  Utskottsberedning
  2005/06:SfU7
  Riksdagsbeslut
  (5 yrkanden): 3 avslag, 2 bifall,

Filter

Valda filter