Anne-Marie Ekström (L)

Tidigare riksdagsledamot

Parti
Liberalerna
Valkrets
Västra Götalands läns södra
Titel
datakonsult
Född år
1947
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2002-09-30 – 2006-10-02

Socialförsäkringsutskottet

Suppleant
2002-10-08 – 2006-10-02

Skatteutskottet

Suppleant
2002-10-08 – 2006-10-02

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Sagt och gjort

Valda filter
 • utredningsarbetet om skatteregler för idrottsföreningar

  Skriftlig fråga 2003/04:1490 av Ekström, Anne-Marie (fp)

  den 4 augusti Fråga 2003/04:1490 av Anne-Marie Ekström fp till finansminister Bosse Ringholm om utredningsarbetet om skatteregler för idrottsföreningar I stället för att ägna sin tid åt den verksamhet som är syftet med föreningen tvingas idrottsföreningar och andra ideella föreningar i stället att lägga ned alltmer

  Inlämnad
  2004-08-04
  Besvarare
  Bosse Ringholm (S)
 • riktlinjer för kvinnors skyddsbehov

  Skriftlig fråga 2003/04:1439 av Ekström, Anne-Marie (fp)

  den 15 juli Fråga 2003/04:1439 av Anne-Marie Ekström fp till statsrådet Barbro Holmberg om riktlinjer för kvinnors skyddsbehov Asylprocessen har traditionellt i huvudsak skett utifrån manliga värderingar och utgångspunkter. Insikten att kvinnors asylskäl ofta är annorlunda än männens har inneburit att Migrationsverket

  Inlämnad
  2004-07-15
  Besvarare
  Barbro Holmberg (S)
 • portalparagrafen om barns bästa

  Skriftlig fråga 2003/04:1404 av Ekström, Anne-Marie (fp)

  den 5 juli Fråga 2003/04:1404 av Anne-Marie Ekström fp till statsrådet Barbro Holmberg om portalparagrafen om barns bästa I början på juni avvisades en trettonårig flicka tillsammans med sin familj till Bosnien. Familjen är serber men kommer ursprungligen från ett muslimskt område som de tvingades lämna redan 1992.

  Inlämnad
  2004-07-05
  Besvarare
  Barbro Holmberg (S)
 • narkotikaklassade droger

  Skriftlig fråga 2003/04:1398 av Ekström, Anne-Marie (fp)

  den 1 juli Fråga 2003/04:1398 av Anne-Marie Ekström fp till justitieminister Thomas Bodström om narkotikaklassade droger Ständigt uppstår nya ämnen som kan användas som berusningsmedel. Tyvärr hänger inte samhället med när det gäller att klassa dessa ämnen som narkotika, vilket innebär att polisen har små möjligheter

  Inlämnad
  2004-07-01
  Besvarare
  Morgan Johansson (S)
 • tillfälligt arbetstillstånd

  Skriftlig fråga 2003/04:1379 av Ekström, Anne-Marie (fp)

  den 29 juni Fråga 2003/04:1379 av Anne-Marie Ekström fp till statsrådet Hans Karlsson om tillfälligt arbetstillstånd I dag finns det mycket begränsade möjligheter att anställa en person från ett icke EU/EES-land. Endast vid tillfälligt arbete och om det är fråga om en nyckelperson kan arbetstillstånd beviljas. När

  Inlämnad
  2004-06-29
  Besvarare
  Hans Karlsson (S)
 • med anledning av prop. 2003/04:169 Kommunal medverkan vid statlig trängselskatt

  Motion 2003/04:Sk49 av Anna Grönlund Krantz m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 2003/04:Sk49 av Anna Grönlund Krantz m.fl. fp med anledning av prop. 2003/04:169 Kommunal medverkan vid statlig trängselskatt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2003/04:169. Riksdagen begär att regeringen återkommer med förslag till preciseringar i 2 kap. 1 kommunallagen som

  Inlämnad
  2004-06-23
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2004/05:SkU4
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag
 • Stillbild från Debatt om förslag: Demokratifrågor

  Demokratifrågor

  Betänkande 2003/04:KU19

  Regeringen har i en skrivelse rapporterat till riksdagen om demokratipolitiken. Skrivelsen innehåller en redovisning och analys av den svenska demokratins utveckling efter 2002 och en presentation av demokratipolitikens fortsatta inriktning. Riksdagen avslutade ärendet genom att lägga skrivelsen till

  Behandlade dokument
  21
  Förslagspunkter
  37
  Reservationer
  30 
  Anföranden och repliker
  38, 9 minuter
  Beredning
  2004-04-15
  Justering
  2004-05-27
  Debatt
  2004-06-17
  Beslut
  2004-06-17
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: asylärenden och uppehållstillstånd av humanitära skäl

  asylärenden och uppehållstillstånd av humanitära skäl

  Interpellation 2003/04:513 av Ekström, Anne-Marie (fp)

  den 19 maj Interpellation 2003/04:513 av Anne-Marie Ekström fp till statsrådet Barbro Holmberg om asylärenden och uppehållstillstånd av humanitära skäl I UD:s dokument Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Bosnien-Hercegovina 20032005 står det att Bosnien-Hercegovina är ett av Europas fattigaste länder med

  Inlämnad
  2004-05-19
  Besvarare
  Barbro Holmberg (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: hörselskador och kvinnors utslagning från arbetslivet

  hörselskador och kvinnors utslagning från arbetslivet

  Interpellation 2003/04:495 av Ekström, Anne-Marie (fp)

  den 13 maj Interpellation 2003/04:495 av Anne-Marie Ekström fp till statsrådet Hans Karlsson om hörselskador och kvinnors utslagning från arbetslivet Nyligen har Hörselskadades riksförbund presenterat sin årliga rapport. Av denna framgår bland annat att alltfler kvinnor i yrkesverksam ålder drabbas av hörselskador.

  Inlämnad
  2004-05-13
  Besvarare
  Hans Karlsson (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: beskattning av ideella föreningar

  beskattning av ideella föreningar

  Interpellation 2003/04:545 av Ekström, Anne-Marie (fp)

  den 21 maj Interpellation 2003/04:545 av Anne-Marie Ekström fp till finansminister Bosse Ringholm om beskattning av ideella föreningar De senaste årtiondena har vi sett hur bidragen från stat och kommuner till ungdomsverksamhet minskat samtidigt som traditionella inkomstkällor sinat. Julbasarer och loppmarknader var

  Inlämnad
  2004-05-21
  Besvarare
  Bosse Ringholm (S)
 • med anledning av prop. 2003/04:163 Skattereduktion för utgifter för byggnadsarbete på bostadshus

  Motion 2003/04:Sk45 av Anna Grönlund Krantz m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 2003/04:Sk45 av Anna Grönlund Krantz m.fl. fp med anledning av prop. 2003/04:163 Skattereduktion för utgifter för byggnadsarbete på bostadshus Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2003/04:163. Riksdagen begär att regeringen snarast återkommer till riksdagen med ett förslag till

  Inlämnad
  2004-06-14
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2004/05:SkU3
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: hörselskador som ett folkhälsoproblem

  hörselskador som ett folkhälsoproblem

  Interpellation 2003/04:487 av Ekström, Anne-Marie (fp)

  den 11 maj Interpellation 2003/04:487 av Anne-Marie Ekström fp till statsrådet Morgan Johansson om hörselskador som ett folkhälsoproblem Redan i förskoleåldern utsätts barn för höga ljudnivåer på dagis. Rockkonserter och andra musikevenemang bidrar också till att människor utsätts för höga ljudnivåer som medverkar

  Inlämnad
  2004-05-11
  Besvarare
  Morgan Johansson (S)
 • med anledning av prop. 2003/04:149 Avtal mellan Sverige och Danmark om vissa skattefrågor m.m.

  Motion 2003/04:Sk41 av Anna Grönlund Krantz m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 2003/04:Sk41 av Anna Grönlund Krantz m.fl. fp med anledning av prop. 2003/04:149 Avtal mellan Sverige och Danmark om vissa skattefrågor m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om utvärdering av hela avtalet efter två år. Riksdagen

  Inlämnad
  2004-05-18
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2003/04:SkU31
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): 3 avslag
 • med anledning av prop. 2003/04:145 Trängselskatt

  Motion 2003/04:Sk40 av Anna Grönlund Krantz m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 2003/04:Sk40 av Anna Grönlund Krantz m.fl. fp med anledning av prop. 2003/04:145 Trängselskatt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2003/04:145. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om i vilka former miljöavgifter i trafiken

  Inlämnad
  2004-05-13
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2003/04:SkU35
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag
 • Stillbild från Debatt om förslag: Allmänna motioner om taxering, skattebetalning och folkbokföring

  Allmänna motioner om taxering, skattebetalning och folkbokföring

  Betänkande 2003/04:SKU25

  Riksdagen sade nej till motioner om taxering, skattebetalning och folkbokföring. Motionerna handlar om bland annat ansvar för underentreprenörers skatter och avgifter, bättre kontroll av kontanthandeln och insatser mot svartarbete med mera. Andra motioner handlar om F-skattsedel, uppgifter om bland annat

  Behandlade dokument
  36
  Förslagspunkter
  17
  Reservationer
  12 
  Anföranden och repliker
  36, 119 minuter
  Justering
  2004-03-16
  Debatt
  2004-04-22
  Beslut
  2004-04-28
 • Stillbild från Debatt om förslag: Allmänna motioner om mervärdesskatt

  Allmänna motioner om mervärdesskatt

  Betänkande 2003/04:SKU23

  Riksdagen sade nej till motioner om mervärdesskatt. Skälet är bland annat att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp eller att förslagen i motionerna inte är förenliga med EG:s lagstiftning på området. Motionerna handlar om mervärdesskatten på vissa särskilt angivna varor och tjänster

  Behandlade dokument
  52
  Förslagspunkter
  11
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  32, 1 minuter
  Justering
  2004-03-30
  Debatt
  2004-04-22
  Beslut
  2004-04-22
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: migrationsverkets resurser

  migrationsverkets resurser

  Interpellation 2003/04:370 av Ekström, Anne-Marie (fp)

  den 18 mars Interpellation 2003/04:370 av Anne-Marie Ekström fp till statsrådet Barbro Holmberg om Migrationsverkets resurser I Migrationsverkets regleringsbrev anges ett mål att beslut ska fattas i asylärenden inom sex månader och att den totala väntetiden för en asylsökande ska vara högst tolv månader. Trots det

  Inlämnad
  2004-03-18
  Besvarare
  Barbro Holmberg (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: utredning om idrottens skattesituation

  utredning om idrottens skattesituation

  Interpellation 2003/04:371 av Ekström, Anne-Marie (fp)

  den 18 mars Interpellation 2003/04:371 av Anne-Marie Ekström fp till finansminister Bosse Ringholm om utredning om idrottens skattesituation En idrottsförening eller annan allmännyttig ideell förening ska ägna sig åt den verksamhet som är syftet med föreningen. Det vill säga en tennisklubb ska ägna sig åt tennisspel.

  Inlämnad
  2004-03-18
  Besvarare
  Bosse Ringholm (S)
 • med anledning av skr. 2003/04:119 Särskilda regler under en övergångsperiod för arbetstagare från nya medlemsstater enligt anslutningsfördraget

  Motion 2003/04:Sf39 av Bo Könberg m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 2003/04:Sf39 av Bo Könberg m.fl. fp med anledning av skr. 2003/04:119 Särskilda regler under en övergångsperiod för arbetstagare från nya medlemsstater enligt anslutningsfördraget Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att de föreslagna

  Inlämnad
  2004-03-29
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  2003/04:SfU15
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): 10 avslag
 • med anledning av prop. 2003/04:69 En ny statlig myndighet för socialförsäkringens administration

  Motion 2003/04:Sf36 av Bo Könberg m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 2003/04:Sf36 av Bo Könberg m.fl. fp med anledning av prop. 2003/04:69 En ny statlig myndighet för socialförsäkringens administration 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Motivering 2 3.1 Inledning 2 3.2 AMS är en dålig förebild 2 3.3 En bredare

  Inlämnad
  2004-03-25
  Förslag
  5
  Utskottsberedning
  2003/04:SfU13
  Riksdagsbeslut
  (5 yrkanden): 5 avslag

Filter