Ann-Britt Åsebol (M)

Tidigare riksdagsledamot

Parti
Moderaterna
Valkrets
Dalarnas län
Titel
Lärare/Skolledare/Egenföretagare.
Född år
1947
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2016-09-13 – 2022-09-26
Ordinarie
2010-10-04 – 2014-09-29

Kulturutskottet

Ledamot
2018-10-02 – 2022-09-26

Konstitutionsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2020-09-03
Suppleant
2018-10-02 – 2019-06-17
Suppleant
2010-10-12 – 2012-11-29

Utbildningsutskottet

Suppleant
2019-06-17 – 2022-09-26
Suppleant
2012-04-11 – 2014-09-29

Socialförsäkringsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26
Suppleant
2012-11-22 – 2014-09-29

Justitieutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26
Suppleant
2014-03-14 – 2014-09-29

Socialutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26
Suppleant
2016-09-27 – 2018-09-24

Försvarsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2020-09-03

Utrikesutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2020-09-03

Arbetsmarknadsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Civilutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Finansutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Miljö- och jordbruksutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Näringsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Skatteutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Trafikutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

EU-nämnden

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Europarådets svenska delegation

Suppleant
2018-11-01 – 2022-10-31

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot, 2011 års vallagsutredning. Ersättare, Läkemedelsskadenämnden 17-.

Kommunala uppdrag

Landstingsfullmäktig, Dalarna 94-02 och 1:e vice ordförande 01-02. Oppositionsråd, Landstinget i Dalarna 94-01. Ledamot, landstingsstyrelsen, Uppsala läns landsting, Örebro läns landsting och Landstinget i Dalarna. Ledamot, ekonomiberedningen, Landstingsförbundet. Ledamot (AU), Samverkansnämnden Uppsala-Örebro sjukvårdsregion.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Styrelseledamot och ordförande, Näringslivet Falun-Borlänge 01-04. Ordförande, Kulturföreningen Falun Då 03-06. Ordförande, Arkivcentrum, Dalarna 06-10. Styrelseledamot och ordförande, Moderaterna i Falun 05-. Ledamot, förbundsstyrelsen Moderaterna i Dalarna 94-01 och 09-. Ledamot, kyrkofullmäktige i Falu kyrkliga samfällighet 05-15. Ledamot, kyrkorådet i Falu Kristine församling 05-13. Ordförande, kyrkonämnden i Falu kyrkliga samfällighet 05-12. Ledamot, stiftsfullmäktige och stiftsstyrelsen i Västerås stift 09-10. Ledamot, kyrkomötet 09-16. Uppdrag på internationell nivå inom Rotary International 02-, bl.a. styrelseledamot 12-14.

Bostadsort

Falun

Uppdrag inom riksdag och regering

Riksdagsledamot 10-14, 16-18 och 18-. Ledamot kulturutskottet 18-. Suppleant konstitutionsutskottet 10-12 och 18-19, utbildningsutskottet 12-14 och 19-, socialförsäkringsutskottet 12-14, justitieutskottet 14 och socialutskottet 16-18. Ledamot Europarådets svenska delegation 18-.

Föräldrar

Egenföretagaren Nils-Rune Åsebol och egenföretagaren Anne-Marie Åsebol, f. Johansson.

Utbildning

Studentexamen, Södertälje 67. Mellanstadielärarexamen, Lärarhögskolan Falun 71. Adjunktskompetens, Uppsala 78. Skolledarutbildning 82.

Anställningar

Lärare, skolledare, Falu kommun och Vänersborgs kommun 71-91. Marknadsförare, Dalateatern 91-92. Lärare, Lärarhögskolan Falun 92-93. Oppositionsråd, Landstinget i Dalarna 94-01. Rektor (vd), Falu Frigymnasium 01-05. Egenföretagare 05-12.

Sagt och gjort

Valda filter
 • Äldres psykiska ohälsa

  Skriftlig fråga 2020/21:1943 av Ann-Britt Åsebol (M)

  Fråga 2020/21:1943 Äldres psykiska ohälsa av Ann-Britt Åsebol M till Socialminister Lena Hallengren S Coronakommissionen har tydliggjort medicinska brister i äldreomsorgen och vården. Pandemin har medfört stora samhällsförändringar och ett stort lidande för människor av alla åldrar. De som har drabbats hårdast av covid-19-pandemin

  Inlämnad
  2021-02-23
  Besvarare
  Socialminister Lena Hallengren (S)
 • Isolering av demenssjuka med covid-19

  Skriftlig fråga 2020/21:1736 av Ann-Britt Åsebol (M)

  Fråga 2020/21:1736 Isolering av demenssjuka med covid-19 av Ann-Britt Åsebol M till Socialminister Lena Hallengren S Med demenssjukdom kommer många problem. Ett av dessa är vandringsbeteenden, vilket främst drabbar den sjuke men också personalen på boendet. Skulle den med demens därtill vara sjuk i covid-19 är risken

  Inlämnad
  2021-02-10
  Besvarare
  Socialminister Lena Hallengren (S)
 • Fusk inom folkbildningen

  Skriftlig fråga 2020/21:1400 av Ann-Britt Åsebol (M)

  Fråga 2020/21:1400 Fusk inom folkbildningen av Ann-Britt Åsebol M till Utbildningsminister Anna Ekström S Medierna har under hösten rapporterat om misstänkt fusk med statsbidrag till studieförbund. Misstankar och anklagelser om fusk och felaktigheter inom folkbildningen är allvarliga. Kriminella nätverk och antidemokratiska

  Inlämnad
  2021-01-21
  Besvarare
  Utbildningsminister Anna Ekström (S)
 • Landsbygdens konkurrenskraft

  Skriftlig fråga 2020/21:1399 av Ann-Britt Åsebol (M)

  Fråga 2020/21:1399 Landsbygdens konkurrenskraft av Ann-Britt Åsebol M till Statsrådet Jennie Nilsson S Äganderätten är en grundbult i vår demokrati och fundamentet i en fungerande marknadsekonomi. Den svenska äganderättens ställning har historiskt varit av vikt för ett starkt och konkurrenskraftigt skogsbruk, en näringsverksamhet

  Inlämnad
  2021-01-21
  Besvarare
  Statsrådet Jennie Nilsson (S)
 • A-traktorers betydelse för unga på landsbygden

  Skriftlig fråga 2017/18:1087 av Ann-Britt Åsebol (M)

  Fråga 2017/18:1087 A-traktorers betydelse för unga på landsbygden av Ann-Britt Åsebol M till Statsrådet Tomas Eneroth S A-traktorer har stor betydelse för många unga, speciellt på landsbygden där kollektivtrafiken inte är lika tillgänglig som i storstäderna. Det är en stark drivkraft för unga att få röra sig och det behöver

  Inlämnad
  2018-03-23
  Besvarare
  Statsrådet Tomas Eneroth (S)
 • Fusk med assistansen

  Skriftlig fråga 2017/18:1031 av Ann-Britt Åsebol (M)

  Fråga 2017/18:1031 Fusk med assistansen av Ann-Britt Åsebol M till Statsrådet Lena Hallengren S Antalet brukare har inte förändrats avsevärt de senaste tio åren. Ändå har kostnaderna skenat. Det går att belysa från två håll. Antagligen innebär det att det är fler som blivit sämre och därmed behöver mer hjälp, eller så

  Inlämnad
  2018-03-14
  Besvarare
  Statsrådet Lena Hallengren (S)
 • Behov av fler ledarhundar

  Skriftlig fråga 2017/18:996 av Ann-Britt Åsebol (M)

  Fråga 2017/18:996 Behov av fler ledarhundar av Ann-Britt Åsebol M till Statsrådet Lena Hallengren S I dagens läge finns det inte tillräckligt med ledarhundar för att tillgodose behovet av ledarhundar. Att en person i behov av ledarhund inte har möjlighet att få sitt behov tillgodosett har stor inverkan för den enskildes

  Inlämnad
  2018-03-08
  Besvarare
  Statsrådet Lena Hallengren (S)
 • Stärkt vård kring hjärt-kärlsjukdomar

  Skriftlig fråga 2017/18:993 av Ann-Britt Åsebol (M)

  Fråga 2017/18:993 Stärkt vård kring hjärt-kärlsjukdomar av Ann-Britt Åsebol M till Socialminister Annika Strandhäll S I dag lever var femte svensk med hjärt-kärlsjukdom, och nästan alla känner någon som är drabbad. Hjärt- och kärlsjukdomar är den allra vanligaste dödsorsaken i såväl Sverige som övriga världen. Vi kan

  Inlämnad
  2018-03-08
  Besvarare
  Socialminister Annika Strandhäll (S)
 • Digitaliseringen

  Skriftlig fråga 2017/18:991 av Ann-Britt Åsebol (M)

  Fråga 2017/18:991 Digitaliseringen av Ann-Britt Åsebol M till Statsrådet Peter Eriksson MP I en alltmer digitaliserad vardag är både ökad mobiltäckning och utbyggnaden av fibernät viktigt för företagsamheten, utvecklingen och tillväxten en förutsättning för att hela Sverige ska kunna leva. Kopparnätet lever som bekant

  Inlämnad
  2018-03-08
  Besvarare
  Statsrådet Peter Eriksson (MP)
 • Science centers

  Skriftlig fråga 2017/18:658 av Ann-Britt Åsebol (M)

  Fråga 2017/18:658 Science centers av Ann-Britt Åsebol M till Utbildningsminister Gustav Fridolin MP Dagens samhälle blir allt mer teknikberoende. Samtidigt står vi inför globala utmaningar där kunskap inom teknik och naturvetenskap kommer att vara avgörande framgångsfaktorer. Inom dessa yrkesgrupper finns tomma högskoleplatser,

  Inlämnad
  2018-01-24
  Besvarare
  Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)
 • Merkostnadsersättning

  Skriftlig fråga 2017/18:648 av Ann-Britt Åsebol (M)

  Fråga 2017/18:648 Merkostnadsersättning av Ann-Britt Åsebol M till Socialminister Annika Strandhäll S I dag kan den som har merkostnader på grund av sin funktionsnedsättning få så kallad handikappersättning från staten. Ersättningen betalas ut i tre olika nivåer. Som lägst med 1 344 kronor per månad och som högst med

  Inlämnad
  2018-01-24
  Besvarare
  Socialminister Annika Strandhäll (S)
 • Köer till koloskopi

  Skriftlig fråga 2017/18:206 av Ann-Britt Åsebol (M)

  Fråga 2017/18:206 Köer till koloskopi av Ann-Britt Åsebol M till Socialminister Annika Strandhäll S Det finns i dag stora regionala skillnader när det gäller tillgängligheten i vården. Så sent som i förra veckan kom information om att ett antal patienter i Västra Götalandsregionen under 2016 sattes upp på väntelista för

  Inlämnad
  2017-11-01
  Besvarare
  Socialminister Annika Strandhäll (S)
 • Språkbarriärer och patientsäkerhet

  Skriftlig fråga 2017/18:205 av Ann-Britt Åsebol (M)

  Fråga 2017/18:205 Språkbarriärer och patientsäkerhet av Ann-Britt Åsebol M till Socialminister Annika Strandhäll S Regeringen vill att Sverige ska ligga i framkant gällande digitalisering. I vården finns dock inget ersättningssystem för vårdtjänster via till exempel mobiltelefoner, och trots tolkbrist används inte digitala

  Inlämnad
  2017-11-01
  Besvarare
  Socialminister Annika Strandhäll (S)
 • Arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning

  Skriftlig fråga 2017/18:188 av Ann-Britt Åsebol (M)

  Fråga 2017/18:188 Arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning av Ann-Britt Åsebol M till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson S Enligt Statistiska centralbyråns undersökning Situationen på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning 2016 uppger runt 15 procent av befolkningen i

  Inlämnad
  2017-10-27
  Besvarare
  Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)
 • Bostäder för seniorer

  Skriftlig fråga 2017/18:167 av Ann-Britt Åsebol (M)

  Fråga 2017/18:167 Bostäder för seniorer av Ann-Britt Åsebol M till Statsrådet Peter Eriksson MP En av de viktigaste faktorerna för livskvalitet på äldre dagar är en bostad som man trivs i och kan åldras i. Både samhället och individen tjänar på bra bostäder för seniorer. I en tillgänglig bostad minskar risken för fallskador

  Inlämnad
  2017-10-25
  Besvarare
  Statsrådet Peter Eriksson (MP)
 • Undervisningskvaliteten i skolan

  Skriftlig fråga 2016/17:1862 av Ann-Britt Åsebol (M)

  Fråga 2016/17:1862 Undervisningskvaliteten i skolan av Ann-Britt Åsebol M till Utbildningsminister Gustav Fridolin MP Förra veckan började över 100 000 barn i första klass i skolan. Det är en stor och viktig händelse i deras liv. Vid Tjärnaskolan i Borlänge fanns en grupp förväntansfulla sjuåringar från olika etniska

  Inlämnad
  2017-08-30
  Besvarare
  Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)
 • Ökande överbeläggningar inom vården

  Skriftlig fråga 2016/17:1373 av Ann-Britt Åsebol (M)

  Fråga 2016/17:1373 Ökande överbeläggningar inom vården av Ann-Britt Åsebol M till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll S Nu väntar ännu en sommar där personalen på sjukhusen vittnar om att de inte kan garantera säker vård. Siffror från Sveriges Kommuner och Landsting visar att allt fler patienter på landets sjukhus

  Inlämnad
  2017-05-10
  Besvarare
  Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)
 • Äldres behov av bra mat

  Skriftlig fråga 2016/17:1146 av Ann-Britt Åsebol (M)

  Fråga 2016/17:1146 Äldres behov av bra mat av Ann-Britt Åsebol M till Statsrådet Åsa Regnér S Maten är för de flesta människor mer än bara energi och näring. Den är även en källa till glädje, gemenskap och välbefinnande. En äldre person har samma behov som tidigare av vitaminer och mineraler men ett mindre behov av energi.

  Inlämnad
  2017-03-29
  Besvarare
  Statsrådet Åsa Regnér (S)
 • Bristen på undersköterskor

  Skriftlig fråga 2016/17:1028 av Ann-Britt Åsebol (M)

  Fråga 2016/17:1028 Bristen på undersköterskor av Ann-Britt Åsebol M till Statsrådet Gabriel Wikström S Samtidigt som vården skriker efter fler undersköterskor så sjunker intresset för yrket. Varannan person som arbetar inom äldreomsorgen vill sluta. Det visar en undersökning gjord av Stockholms universitet. Arbetet har

  Inlämnad
  2017-03-09
  Besvarare
  Statsrådet Gabriel Wikström (S)
 • Stora regionala skillnader inom vården

  Skriftlig fråga 2016/17:841 av Ann-Britt Åsebol (M)

  Fråga 2016/17:841 Stora regionala skillnader inom vården av Ann-Britt Åsebol M till Statsrådet Gabriel Wikström S Risken att dö i ett flertal sjukdomar har minskat, men svensk hälso- och sjukvård är fortfarande ojämlik. En ny rapport från Socialstyrelsen visar på oacceptabelt stora regionala skillnader inom vården. Tillgången

  Inlämnad
  2017-02-14
  Besvarare
  Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Filter