Andreas Carlgren (C)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Stockholms kommun
Född år
1958
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2011-09-30 – 2011-09-30
Ledig
2010-10-04 – 2011-09-29
Ordinarie
1994-10-02 – 1998-10-05

Utbildningsutskottet

Ledamot
1994-10-10 – 1998-10-04

Socialförsäkringsutskottet

Suppleant
1996-02-07 – 1998-10-04
Suppleant
1994-10-10 – 1996-02-05

Kulturutskottet

Suppleant
1994-10-17 – 1995-10-09

Finansutskottet

Suppleant
1995-10-10 – 1998-10-04

OSSE-delegationen

Suppleant
1995-01-01 – 1996-02-19

ESK-delegationen

Suppleant
1994-10-17 – 1994-12-31

Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet

Miljöminister
2006-10-06 – 2006-12-31

Miljödepartementet

Miljöminister
2007-01-01 – 2011-09-29

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Försvarets planer på utökad verksamhet vid sjön och vattentäkten Vättern

  Försvarets planer på utökad verksamhet vid sjön och vattentäkten Vättern

  Interpellation 2010/11:375 av Ehn, Tina (MP)

  den 12 maj Interpellation 2010/11:375 Försvarets planer på utökad verksamhet vid sjön och vattentäkten Vättern av Tina Ehn MP till miljöminister Andreas Carlgren C Vättern en viktig vattentäkt Vättern utgör en av södra Sveriges och norra Europas största dricksvattenreservoarer. Vätterns vatten är även 20 kommuners

  Inlämnad
  2011-05-12
  Besvarare
  Andreas Carlgren (C)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Miljöbalkens ändamålsenlighet

  Miljöbalkens ändamålsenlighet

  Interpellation 2010/11:429 av Österberg, Sven-Erik (S)

  den 20 maj Interpellation 2010/11:429 Miljöbalkens ändamålsenlighet av Sven-Erik Österberg S till miljöminister Andreas Carlgren C Sedan miljöbalken kom finns det en heltäckande lagstiftning som ser till att ge en god balans mellan nödvändig verksamhet och miljöhänsyn. Ur den enskilde verksamhetsutövarens synvinkel

  Inlämnad
  2011-05-20
  Besvarare
  Andreas Carlgren (C)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Skydd av biologisk mångfald i skogen

  Skydd av biologisk mångfald i skogen

  Interpellation 2010/11:399 av Romson, Åsa (MP)

  den 19 maj Interpellation 2010/11:399 Skydd av biologisk mångfald i skogen av Åsa Romson MP till miljöminister Andreas Carlgren C Vid FN-mötet om biologisk mångfald i Nagoya enades världens länder om att ca 17 procent av landarealen behöver skyddas för att bevara den biologiska mångfalden. I Sverige är enbart ca

  Inlämnad
  2011-05-19
  Besvarare
  Andreas Carlgren (C)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Övergripande samhällsekonomiska hänsyn i statlig verksamhet

  Övergripande samhällsekonomiska hänsyn i statlig verksamhet

  Interpellation 2010/11:275 av Bucht, Sven-Erik (S)

  den 16 mars Interpellation 2010/11:275 Övergripande samhällsekonomiska hänsyn i statlig verksamhet av Sven-Erik Bucht S till statsminister Fredrik Reinfeldt M Sveriges ekonomiska läge är bra och viktiga investeringar i näringsliv och infrastruktur genomförs och planeras. Det är också en förutsättning för att svensk

  Inlämnad
  2011-03-16
  Besvarare
  Andreas Carlgren (C)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Bullerproblematik i Linköping

  Bullerproblematik i Linköping

  Interpellation 2010/11:243 av Löfstrand, Johan (S)

  den 2 mars Interpellation 2010/11:243 Bullerproblematik i Linköping av Johan Löfstrand S till miljöminister Andreas Carlgren C Flygbuller och buller i statsmiljö i allmänhet har länge varit en omdiskuterad fråga. Speciellt i Linköping där Försvarsmaktens och Saabs flygverksamhet är ett signum och en del i en stads

  Inlämnad
  2011-03-02
  Besvarare
  Andreas Carlgren (C)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Utbyggnad av vindkraft i Sverige

  Utbyggnad av vindkraft i Sverige

  Interpellation 2010/11:228 av Holm, Jens (V)

  den 23 februari Interpellation 2010/11:228 Utbyggnad av vindkraft i Sverige av Jens Holm V till närings- och energiminister Maud Olofsson C Utbyggnaden av vindkraft har gått snabbt i Sverige. Den andelsägda vindkraften har varit av stort värde både för att mobilisera kapital för utbyggnaden och för att öka den folkliga

  Inlämnad
  2011-02-23
  Besvarare
  Andreas Carlgren (C)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Kärnkraftsbolagens betalningsansvar

  Kärnkraftsbolagens betalningsansvar

  Interpellation 2010/11:276 av Johansson, Ann-Kristine (S)

  den 17 mars Interpellation 2010/11:276 Kärnkraftsbolagens betalningsansvar av Ann-Kristine Johansson S till närings- och energiminister Maud Olofsson C Medieuppgifter gör gällande att kärnkraftsolyckorna i Japan endast till en liten del täcks av försäkringsbolag. För den absoluta majoriteten av sanerings- och uppbyggnadskostnaderna

  Inlämnad
  2011-03-17
  Besvarare
  Andreas Carlgren (C)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Överblickbara miljöprocesser

  Överblickbara miljöprocesser

  Interpellation 2010/11:167 av Bucht, Sven-Erik (S)

  den 31 januari Interpellation 2010/11:167 Överblickbara miljöprocesser av Sven-Erik Bucht S till miljöminister Andreas Carlgren C I Sverige har vi en hög ambitionsnivå när det gäller miljöskydd vilket är bra. Kraven leder det till utveckling av ny innovativ teknik, nya tillverkningsprocesser och smarta produkter.

  Inlämnad
  2011-01-31
  Besvarare
  Andreas Carlgren (C)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Användandet av överskottet av de svenska utsläppsrätterna

  Användandet av överskottet av de svenska utsläppsrätterna

  Interpellation 2010/11:127 av Ernkrans, Matilda (S)

  den 17 december Interpellation 2010/11:127 Användandet av överskottet av de svenska utsläppsrätterna av Matilda Ernkrans S till miljöminister Andreas Carlgren C Sverige minskar sina utsläpp i god takt. Genom de klimatåtgärder som initierades av tidigare socialdemokratiska regeringar och som därefter har genomförts

  Inlämnad
  2010-12-17
  Besvarare
  Andreas Carlgren (C)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Odling av specialgrödor

  Odling av specialgrödor

  Interpellation 2010/11:120 av Svensson, Suzanne (S)

  den 10 december Interpellation 2010/11:120 Odling av specialgrödor av Suzanne Svensson S till landsbygdsminister Eskil Erlandsson C Jag har tidigare ställt två skriftliga frågor till landsbygdsministern med anledning av att EU från 20132014 förväntas lagstifta om ett förbud mot att använda de båda växtskyddsmedeln

  Inlämnad
  2010-12-10
  Besvarare
  Andreas Carlgren (C)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Utsläpp från gruvor

  Utsläpp från gruvor

  Interpellation 2010/11:118 av Sjöstedt, Jonas (V)

  den 8 december Interpellation 2010/11:118 Utsläpp från gruvor av Jonas Sjöstedt V till miljöminister Andreas Carlgren C Det har nyligen rapporterats om oroande utsläpp från svenska gruvor inte minst i Västerbottens län. I många fall är nivåerna på utsläppen mycket högre än vad som är tillåtet. Det kan innebära

  Inlämnad
  2010-12-08
  Besvarare
  Andreas Carlgren (C)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Regeringens köp av utsläppskrediter

  Regeringens köp av utsläppskrediter

  Interpellation 2010/11:114 av Holm, Jens (V)

  den 3 december Interpellation 2010/11:114 Regeringens köp av utsläppskrediter av Jens Holm V till miljöminister Andreas Carlgren C Enligt regeringens egen klimat- och energipropositionen är regeringens viktigaste klimatstrategi köp av utsläppskrediter i andra länder för att nå det svenska klimatmålet till 2020.

  Inlämnad
  2010-12-03
  Besvarare
  Andreas Carlgren (C)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Licensjakt på varg

  Licensjakt på varg

  Interpellation 2010/11:107 av Romson, Åsa (MP)

  den 1 december Interpellation 2010/11:107 Licensjakt på varg av Åsa Romson MP till miljöminister Andreas Carlgren C Förra vintern genomfördes för första gången i Sverige licensjakt på varg. EU-kommissionen har uppmärksammats på åtgärderna av svenska miljö- och rovdjursorganisationer och regeringen har under året

  Inlämnad
  2010-12-01
  Besvarare
  Andreas Carlgren (C)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Flyget och utsläppshandeln

  Flyget och utsläppshandeln

  Interpellation 2010/11:36 av Ygeman, Anders (S)

  den 4 november Interpellation 2010/11:36 Flyget och utsläppshandeln av Anders Ygeman S till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd M Sju EU-länder har ännu inte gjort de nödvändiga förändringar i den nationella lagstiftningen som krävs för att integrera flyget i EU:s handel med utsläppsrätter, detta trots att medlemsstaterna

  Inlämnad
  2010-11-04
  Besvarare
  Andreas Carlgren (C)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Biologisk mångfald och täkter

  Biologisk mångfald och täkter

  Interpellation 2010/11:33 av Romson, Åsa (MP)

  den 4 november Interpellation 2010/11:33 Biologisk mångfald och täkter av Åsa Romson MP till miljöminister Andreas Carlgren C Under FN:s möte om biologisk mångfald i Nagoya stred Sverige och miljöministern för starkare skydd av biologisk mångfald och en uppgradering av biologiska värden för samhällets långsiktiga

  Inlämnad
  2010-11-04
  Besvarare
  Andreas Carlgren (C)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Förhöjda halter av PFOS i norra och östra Mälaren

  Förhöjda halter av PFOS i norra och östra Mälaren

  Interpellation 2010/11:24 av Romson, Åsa (MP)

  den 1 november Interpellation 2010/11:24 Förhöjda halter av PFOS i norra och östra Mälaren av Åsa Romson MP till miljöminister Andreas Carlgren C Det har nyligen uppmärksammats att det finns förhöjda halter av ämnet PFOS i områden utanför Uppsala och Märsta i norra Mälaren samt vid Görvelfjärden i östra Mälaren

  Inlämnad
  2010-11-01
  Besvarare
  Andreas Carlgren (C)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Ländernas självbestämmande angående GMO

  Ländernas självbestämmande angående GMO

  Interpellation 2010/11:16 av Holm, Jens (V)

  den 20 oktober Interpellation 2010/11:16 Ländernas självbestämmande angående GMO av Jens Holm V till landsbygdsminister Eskil Erlandsson C Genmodifiering är en relativt ny teknik som vi ännu vet mycket lite om. Tekniken innebär att man förändrar växters, djurs eller mikroorganismers ärftliga egenskaper med hjälp

  Inlämnad
  2010-10-20
  Besvarare
  Andreas Carlgren (C)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Sveriges röst i klimatförhandlingarna

  Sveriges röst i klimatförhandlingarna

  Interpellation 2010/11:14 av Ernkrans, Matilda (S)

  den 20 oktober Interpellation 2010/11:14 Sveriges röst i klimatförhandlingarna av Matilda Ernkrans S till miljöminister Andreas Carlgren C År 2012 är det slut på den första perioden av det nuvarande klimatavtalet Kyoto. EU:s miljöministrar är överens om att verka för en förlängning av det nuvarande klimatavtalet,

  Inlämnad
  2010-10-20
  Besvarare
  Andreas Carlgren (C)

Filter

Valda filter