Andreas Carlgren (C)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Stockholms kommun
Född år
1958
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2011-09-30 – 2011-09-30
Ledig
2010-10-04 – 2011-09-29
Ordinarie
1994-10-02 – 1998-10-05

Utbildningsutskottet

Ledamot
1994-10-10 – 1998-10-04

Socialförsäkringsutskottet

Suppleant
1996-02-07 – 1998-10-04
Suppleant
1994-10-10 – 1996-02-05

Kulturutskottet

Suppleant
1994-10-17 – 1995-10-09

Finansutskottet

Suppleant
1995-10-10 – 1998-10-04

OSSE-delegationen

Suppleant
1995-01-01 – 1996-02-19

ESK-delegationen

Suppleant
1994-10-17 – 1994-12-31

Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet

Miljöminister
2006-10-06 – 2006-12-31

Miljödepartementet

Miljöminister
2007-01-01 – 2011-09-29

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av prop. 1995/96:206 Vissa skolfrågor m.m.

  Motion 1995/96:Ub41 av Andreas Carlgren (c)

  Motion till riksdagen 1995/96:Ub41 av Andreas Carlgren m.fl. c med anledning av prop. 1995/96:206 Vissa skolfrågor m.m. Centerpartiet anser att diskussionen om skolstartsåldern ska utgå från vad som är bäst för barnen och deras utveckling. Ställningstaganden om hur skolan ska utformas ska grundas på barns utveckling

  Inlämnad
  1996-06-10
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1996/97:UbU5
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1995/96:169 Sammanslagning av Svenska Penninglotteriet AB och AB Tipstjänst, m.m.

  Motion 1995/96:Fi72 av Rolf Kenneryd m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1995/96:Fi72 av Rolf Kenneryd m.fl. c med anledning av prop. 1995/96:169 Sammanslagning av Svenska Penninglotteriet AB och AB Tipstjänst, m.m. I proposition 1995/96:169 föreslår regeringen att Svenska Penninglotteriet AB och AB Tipstjänst ska slås samman samt att ett nytt vinstdelningssystem

  Inlämnad
  1996-03-28
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1995/96:FiU14
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1995/96:186 Nya regler för bostadsbidrag

  Motion 1995/96:Bo32 av Rolf Kenneryd m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1995/96:Bo32 av Rolf Kenneryd m.fl. c med anledning av prop. 1995/96:186 Nya regler för bostadsbidrag I propositionen föreslår regeringen en rad ändrade regler för bostadsbidrag i syfte att spara ca 2 300 miljoner kronor per helår. Ett av förslagen består i att bostadsbidrag slopas för icke studerande

  Inlämnad
  1996-03-28
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1995/96:BoU11
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1995/96:101 De ekonomiska villkoren för det sent byggda bostadsbeståndet, m.m.

  Motion 1995/96:Bo22 av Rolf Kenneryd m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1995/96:Bo22 av Rolf Kenneryd m.fl. c med anledning av prop. 1995/96:101 De ekonomiska villkoren för det sent byggda bostadsbeståndet, m.m. I propositionen föreslås en temporär lösning för hyresgästinflytande vid ombyggnad. Förslaget innebär att hyresgästernas medgivande krävs som villkor för statligt

  Inlämnad
  1996-03-28
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1995/96:BoU10
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1995/96:146 Vissa frågor om personlig assistans

  Motion 1995/96:So18 av Roland Larsson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1995/96:So18 av Roland Larsson m.fl. c med anledning av prop. 1995/96:146 Vissa frågor om personlig assistans Centerpartiet medverkar i regeringsställning till att införa stöd och service till vissa funktionshindrade prop 1992/93:159s k personlig assistans. Reformen är mycket positiv och har

  Inlämnad
  1996-03-28
  Förslag
  14
  Utskottsberedning
  -------1995/96:SoU15
  Riksdagsbeslut
  (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1995/96:183 Huvudmannaskapet för gymnasial utbildning m.m.

  Motion 1995/96:Ub36 av Andreas Carlgren m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1995/96:Ub36 av Andreas Carlgren m.fl. c med anledning av prop. 1995/96:183 Huvudmannaskapet för gymnasial utbildning m.m. I proposition 1995/96:183 föreslås att den företrädesrätt som landstingen idag har att anordna gymnasieutbildning inom naturbruk och omvårdnad tas bort. Idag finns 50 naturbruksskolor

  Inlämnad
  1996-03-28
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1995/96:UbU10
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1995/96:184 Tillträde till högre utbildning m.m.

  Motion 1995/96:Ub33 av Andreas Carlgren m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1995/96:Ub33 av Andreas Carlgren m.fl. c med anledning av prop. 1995/96:184 Tillträde till högre utbildning m.m. Centerpartiet anser att 1993 års universitets- och högskolereform var viktig att genomföra för att bl a öka mångfalden inom utbildningen. Beslutsbefogenheter vad gäller regler för

  Inlämnad
  1996-03-27
  Förslag
  14
  Utskottsberedning
  -------1995/96:UbU11
  Riksdagsbeslut
  (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1995/96:157 Lokala styrelser med föräldramajoritet inom skolan

  Motion 1995/96:Ub26 av Andreas Carlgren m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1995/96:Ub26 av Andreas Carlgren m.fl. c med anledning av prop. 1995/96:157 Lokala styrelser med föräldramajoritet inom skolan I propositionen föreslås att kommunerna under en femårig försöksperiod får överlåta ansvars- och beslutandefunktioner, som idag ligger på styrelsen för utbildning eller

  Inlämnad
  1996-03-27
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1995/96:UbU9
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1995/96:145 Kvalificerad yrkesutbildning m.m.

  Motion 1995/96:Ub19 av Andreas Carlgren m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1995/96:Ub19 av Andreas Carlgren m.fl. c med anledning av prop. 1995/96:145 Kvalificerad yrkesutbildning m m. I propositionen föreslås att en försöksverksamhet med en ny kvalificerad yrkesutbildning på eftergymnasial nivå inleds under 1996. Försöket ska omfatta 1 700 nybörjarplatser. Utbildningen

  Inlämnad
  1996-03-19
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1995/96:UbU8
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1995/96:38 Länsindelningen i Skåne och Västsverige m.m.

  Motion 1995/96:Bo13 av Rolf Kenneryd m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1995/96:Bo13 av Rolf Kenneryd m.fl. c med anledning av prop. 1995/96:38 Länsindelningen i Skåne och Västsverige m.m. I propositionen föreslår regeringen att Kristianstads och Malmöhus län läggs samman till Skåne län. Som en följd av länssammanläggningen bör nuvarande länsstyrelser föras samman

  Inlämnad
  1996-03-14
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1995/96:BoU9
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av skr. 1995/96:30 EU:s regeringskonferens 1996

  Motion 1995/96:U25 av Olof Johansson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1995/96:U25 av Olof Johansson m.fl. c med anledning av prop. 1995/96:30 EU:s regeringskonferens 1996 Vår värld står inför stora utmaningar. Miljöförstöring hotar försörjningsmöjligheterna för en växande världsbefolkning, på många håll i världen svälter en stor del av befolkningen. Kan vi inte komma

  Inlämnad
  1996-01-26
  Förslag
  52
  Utskottsberedning
  --------------------------1995/96:UU13
  Riksdagsbeslut
  (52 yrkanden): , , 26 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1995/96:102 Vissa mindre ändringar i kommunalskattelagen m.m.

  Motion 1995/96:Sk21 av Rolf Kenneryd m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1995/96:Sk21 av Rolf Kenneryd m.fl. c med anledning av prop. 1995/96:102 Vissa mindre ändringar i kommunalskattelagen m.m. I proposition 1995/96:102 föreslår regeringen bl.a. att avdrag för kostnader för resor med bil mellan bostad och arbetsplats skall medges med 13 kr per mil även vid 1997 års

  Inlämnad
  1995-11-21
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1995/96:SkU15
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1995/96:89 Utbildning i Sverige för utlandssvenska barn och ungdomar

  Motion 1995/96:Ub6 av Andreas Carlgren m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1995/96:Ub6 av Andreas Carlgren m.fl. c med anledning av prop. 1995/96:89 Utbildning i Sverige för utlandssvenska barn och ungdomar I propositionen föreslås att statsbidraget för utlandssvenska barn skall lämnas till anordnaren av utbildning och således följa den enskilde eleven. Statsbidraget

  Inlämnad
  1995-11-14
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1995/96:UbU6
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1995/96:66 Försäljning av vissa högskolefastigheter vid Chalmers Tekniska högskola i Göteborg, m.m.

  Motion 1995/96:Fi5 av Andreas Carlgren (c)

  Motion till riksdagen 1995/96:Fi5 av Andreas Carlgren c med anledning av prop. 1995/96:66 Försäljning av vissa högskolefastigheter vid Chalmers Tekniska högskola i Göteborg, m.m. Regeringen föreslår att riksdagen godkänner en försäljning av fastigheter och byggnader som upplåtits för Chalmers Tekniska högskolas verksamhet

  Inlämnad
  1995-10-27
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1995/96:FiU3
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Filter

Valda filter