Andreas Carlgren (C)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Stockholms kommun
Född år
1958
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2011-09-30 – 2011-09-30
Ledig
2010-10-04 – 2011-09-29
Ordinarie
1994-10-02 – 1998-10-05

Utbildningsutskottet

Ledamot
1994-10-10 – 1998-10-04

Socialförsäkringsutskottet

Suppleant
1996-02-07 – 1998-10-04
Suppleant
1994-10-10 – 1996-02-05

Kulturutskottet

Suppleant
1994-10-17 – 1995-10-09

Finansutskottet

Suppleant
1995-10-10 – 1998-10-04

OSSE-delegationen

Suppleant
1995-01-01 – 1996-02-19

ESK-delegationen

Suppleant
1994-10-17 – 1994-12-31

Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet

Miljöminister
2006-10-06 – 2006-12-31

Miljödepartementet

Miljöminister
2007-01-01 – 2011-09-29

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av prop. 1994/95:195 Primärvård, privata vårdgivare m.m.

  Motion 1994/95:So44 av Rune Backlund m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1994/95:So44 av Rune Backlund m.fl. c med anledning av prop. 1994/95:195 Primärvård, privata vårdgivare m.m. Regeringen föreslår i propositionen att den husläkarlag som infördes av den tidigare fyrklöverregeringen ska upphävas. Grundtanken i husläkarlagen var patientens rätt till eget val av läkare.

  Inlämnad
  1995-04-26
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1994/95:SoU24
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1994/95:177 Turistpolitik

  Motion 1994/95:Kr8 av Marianne Andersson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1994/95:Kr8 av Marianne Andersson m.fl. c med anledning av prop. 1994/95:177 Turistpolitik Turism Resor, rekreation och fritidsaktiviteter har blivit en allt viktigare del i våra liv. Turism- och besöksnäringen är en av de snabbast växande näringarna i världen. Den svenska rese- och turistnäringen

  Inlämnad
  1995-04-07
  Förslag
  20
  Utskottsberedning
  ----------1994/95:KrU28
  Riksdagsbeslut
  (20 yrkanden): , , 10 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1994/95:174 Vissa betygsfrågor m.m.

  Motion 1994/95:Ub53 av Andreas Carlgren m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1994/95:Ub53 av Andreas Carlgren m.fl. c med anledning av prop. 1994/95:174 Vissa betygsfrågor m.m. I propositionen föreslås vissa begränsningar vad gäller rätten att genomgå prövning för att höja betyg under pågående gymnasieutbildning. Det nya betygssystemet innebär att ett betyg skall avspegla

  Inlämnad
  1995-04-07
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1994/95:UbU19
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1994/95:165 Ett högskoleverk

  Motion 1994/95:Ub48 av Andreas Carlgren m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1994/95:Ub48 av Andreas Carlgren m.fl. c med anledning av prop. 1994/95:165 Ett högskoleverk Rent principiellt vill centern framhålla att ett nytt högskoleverk inte får leda till en centralisering. En grundprincip som fyrklöverregeringen arbetade efter inom högskoleområdet var decentralisering.

  Inlämnad
  1995-03-21
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1994/95:UbU17
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1994/95:164 Jämställdhet mellan kvinnor och män inom utbildningsområdet

  Motion 1994/95:Ub40 av Andreas Carlgren m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1994/95:Ub40 av Andreas Carlgren m.fl. c med anledning av prop. 1994/95:164 Jämställdhet mellan kvinnor och män inom utbildningsområdet I propositionen föreslås ett flertal konkreta åtgärder för att stärka jämställdheten inom utbildningssektorn. Bland annat att jämställdhetsmålet skrivs in i skollagen

  Inlämnad
  1995-03-15
  Förslag
  14
  Utskottsberedning
  -------1994/95:UbU18
  Riksdagsbeslut
  (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1994/95:157 Ändring av bidragsbestämmelserna för fristående skolor godkända för vanlig skolplikt m.m.

  Motion 1994/95:Ub34 av Andreas Carlgren m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1994/95:Ub34 av Andreas Carlgren m.fl. c med anledning av prop. 1994/95:157 Ändringar av bidragsbestämmelserna för fristående skolor godkända för vanlig skolplikt m.m. I föreliggande proposition föreslås att den tidigare nivån för ersättning till fristående skolor ändras så att avdraget uppgår

  Inlämnad
  1995-03-13
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1994/95:UbU16
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1994/95:139 Särskilda utbildningssatsningar inom högskolan

  Motion 1994/95:Ub21 av Andreas Carlgren m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1994/95:Ub21 av Andreas Carlgren m.fl. c med anledning av prop. 1994/95:139 Särskilda utbildningssatsningar inom högskolan I propositionen begär regeringen bemyndigande att fördela resurser mellan universitet och högskolor för 9 000 platser till utbildningar inom naturvetenskap och teknik och

  Inlämnad
  1995-03-08
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  ------1994/95:SfU15 1994/95:UbU15
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation
 • Den ekonomiska politiken

  Motion 1994/95:Fi219 av Olof Johansson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1994/95:Fi219 av Olof Johansson m.fl. c Den ekonomiska politiken Sammanfattning Sätt människor i arbete Inriktningen av den ekonomiska politiken måste utformas så att vi får en långsiktigt hållbar utveckling. Det förutsätter att dagens generation inte vältrar över problemen med både en stor

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  42
  Utskottsberedning
  ---------------------1994/95:AU11 1994/95:BoU13 1994/95:FiU10 1994/95:FöU4 1994/95:NU17 1994/95:SkU20 1994/95:SkU21 1994/95:SkU22 1994/95:SkU27 1995/96:NU26 1995/96:SfU7
  Riksdagsbeslut
  (42 yrkanden): , , 21 saknar beslutsinformation
 • Utbildningsfrågor

  Motion 1994/95:Ub907 av Andreas Carlgren m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1994/95:Ub907 av Andreas Carlgren m.fl. c Utbildningsfrågor Centern har i två tidigare motioner presenterat riktlinjer för vår utbildningspolitik. I en motion, 1994/95:Ub304 utvecklar vi vår syn på skolan och behovet av skolreformer. I denna motion föreslår vi bl.a. ett lagstadgat föräldrainflytande,

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  44
  Utskottsberedning
  ----------------------1994/95:SfU12 1994/95:UbU12 1994/95:UbU13 1994/95:UbU15 1994/95:UbU9
  Riksdagsbeslut
  (44 yrkanden): , , 22 saknar beslutsinformation
 • Högre utbildning och forskning på Södertörn

  Motion 1994/95:Ub726 av Andreas Carlgren och Lennart Daléus (c)

  Motion till riksdagen 1994/95:Ub726 av Andreas Carlgren och Lennart Daléus c Högre utbildning och forskning på Södertörn Det är mycket angeläget att möta kunskapssamhällets och de kunskapsintensiva företagens behov av välutbildad arbetskraft. För Stockholms-Mälarregionen gäller det i högre grad än i någon annan svensk

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1994/95:UbU11
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • En levande skärgård

  Motion 1994/95:A438 av Roland Larsson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1994/95:A438 av Roland Larsson m.fl. c En levande skärgård Vår svenska skärgård är unik och i många avseenden en ovärderlig nationell tillgång. I takt med koncentrationen i samhället och genom att de flesta människor numera bor i tätorter har det rörliga friluftslivet ökat och kraven på områden

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1994/95:AU13
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Regionalpolitiken

  Motion 1994/95:A405 av Olof Johansson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1994/95:A405 av Olof Johansson m.fl. c Regionalpolitiken Det decentraliserade samhälle Centerpartiet arbetar för innebär att människorna enskilt och i lokal samverkan skall kunna utveckla sina livsvillkor vad avser arbete och produktion, service och omvårdnad, kultur och fritidsmiljö. Miljöfrågorna

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  28
  Utskottsberedning
  --------------1994/95:AU11 1994/95:AU13 1994/95:TU14
  Riksdagsbeslut
  (28 yrkanden): , , 14 saknar beslutsinformation
 • Jordbrukspolitiken

  Motion 1994/95:Jo202 av Olof Johansson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1994/95:Jo202 av Olof Johansson m.fl. c Jordbrukspolitiken Jordbrukets roll i Sverige Jordbruket skall miljövänligt producera livsmedel, bioenergi och andra bioråvaror. Jordbruket skall vara en del av kretsloppssamhället. Den biologiska mångfalden och kulturmiljövärden tas bäst tillvara genom

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  36
  Utskottsberedning
  ------------------1994/95:FiU22 1994/95:JoU13 1994/95:SkU28 1995/96:JoU1 1995/96:JoU13
  Riksdagsbeslut
  (36 yrkanden): , , 18 saknar beslutsinformation
 • Mediepolitiken

  Motion 1994/95:K417 av Olof Johansson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1994/95:K417 av Olof Johansson m.fl. c Mediepolitiken I ett demokratiskt samhälle ska individen fritt kunna välja mellan olika nyhetsförmedlare och opinionsorgan. Alla människor bör också ha möjlighet att delta i ett fritt meningsutbyte och kunna sprida upplysning om sin uppfattning på lika

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  22
  Utskottsberedning
  -----------1994/95:KrU26 1994/95:KU38 1995/96:KU29
  Riksdagsbeslut
  (22 yrkanden): , , 11 saknar beslutsinformation
 • Insatser mot våld

  Motion 1994/95:Ju809 av Olof Johansson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1994/95:Ju809 av Olof Johansson m.fl. c Insatser mot våld Samhällets insatser mot våld Alla har vi ett ansvar att föra vidare grundvärderingar som humanitet, människovärde, hänsyn och tolerans, vilket ger de bästa förutsättningarna för trygghet och rättssäkerhet. En av rättsstatens viktigaste

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  68
  Utskottsberedning
  ----------------------------------1994/95:JuU13 1994/95:JuU14 1994/95:JuU16 1994/95:JuU17 1994/95:JuU24 1994/95:KrU26 1994/95:KU14 1994/95:SkU23 1994/95:SoU13 1994/95:SoU15 1994/95:SoU26 1994/95:UbU10 1995/96:JuU12 1995/96:JuU14 1995/96:LU2 1995/96:SoU3 1995/96:UbU3
  Riksdagsbeslut
  (68 yrkanden): , , 34 saknar beslutsinformation
 • Bostadspolitiken

  Motion 1994/95:Bo202 av Olof Johansson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1994/95:Bo202 av Olof Johansson m.fl. c Bostadspolitiken Sammanfattning Alla människor behöver bra bostäder till rimliga kostnader i en god miljö. Centern ser boendet som en del av välfärden. Välfärden skall omfatta alla. Även familjer med låga inkomster skall kunna bo bra och till rimliga kostnader.

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1994/95:BoU13
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Gemensam vårdnad

  Motion 1994/95:L413 av Andreas Carlgren m.fl. (c, s, mp, kds, m, fp, v)

  Motion till riksdagen 1994/95:L413 av Andreas Carlgren m.fl. c, s, m, fp, v, mp, kds Gemensam vårdnad Barn behöver båda sina föräldrar. Ofta innebär en skilsmässa inte bara en konflikt som i sig är svår för barnen, utan dessutom att de mister kontakten med en av föräldrarna, allra oftast pappan. Utgångspunkten måste

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1995/96:LU2
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Idrottspolitik

  Motion 1994/95:Kr412 av Marianne Andersson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1994/95:Kr412 av Marianne Andersson m.fl. c Idrottspolitik Det råder relativt bred enighet på den politiska nivån, om värdet av de insatser som den svenska idrottsrörelsen utför. Närmare tre miljoner medlemmar finns i idrottsföreningarna. RF, Riksidrottsförbundet, konstaterar att 60 procent av

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  14
  Utskottsberedning
  -------1994/95:KrU13 1994/95:KrU14 1994/95:SoU13 1994/95:UbU15 1995/96:JuU14 1995/96:KrU11 1995/96:UbU3
  Riksdagsbeslut
  (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation
 • Vissa kulturfrågor

  Motion 1994/95:Kr279 av Marianne Andersson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1994/95:Kr279 av Marianne Andersson m.fl. c Vissa kulturfrågor Kulturpolitikens största motiv och syfte ska vara att höja hela samhällets nivå, att ge alla människor möjlighet till skapande och till kritiskt tänkande, till tolerans och trygghet, att ge människor kraft och styrka och att stärka

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1994/95:KrU15 1994/95:KrU18 1994/95:KrU9 1995/96:KrU8
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • Arbetsmarknadspolitiken

  Motion 1994/95:A244 av Olof Johansson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1994/95:A244 av Olof Johansson m.fl. c Arbetsmarknadspolitiken Centerpartiet slår vakt om arbetslinjen och den aktiva arbetsmarknadspolitiken. Genom en effektiv och långsiktig småföretagspolitik, offensiva satsningar på kretsloppssamhällets arbetstillfällen, en ny energipolitik, en regional

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  68
  Utskottsberedning
  ----------------------------------1994/95:AU11 1994/95:AU12 1994/95:AU8 1994/95:AU9 1994/95:SfU12 1994/95:SfU15 1995/96:AU11 1995/96:AU3
  Riksdagsbeslut
  (68 yrkanden): , , 34 saknar beslutsinformation

Filter

Valda filter