Andreas Carlgren (C)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Stockholms kommun
Född år
1958
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2011-09-30 – 2011-09-30
Ledig
2010-10-04 – 2011-09-29
Ordinarie
1994-10-02 – 1998-10-05

Utbildningsutskottet

Ledamot
1994-10-10 – 1998-10-04

Socialförsäkringsutskottet

Suppleant
1996-02-07 – 1998-10-04
Suppleant
1994-10-10 – 1996-02-05

Kulturutskottet

Suppleant
1994-10-17 – 1995-10-09

Finansutskottet

Suppleant
1995-10-10 – 1998-10-04

OSSE-delegationen

Suppleant
1995-01-01 – 1996-02-19

ESK-delegationen

Suppleant
1994-10-17 – 1994-12-31

Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet

Miljöminister
2006-10-06 – 2006-12-31

Miljödepartementet

Miljöminister
2007-01-01 – 2011-09-29

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Strandskydd

  Strandskydd

  Interpellation 2006/07:609 av Persson, Kent (v)

  den 29 maj Interpellation 2006/07:609 Strandskydd av Kent Persson v till miljöminister Andreas Carlgren c Regeringen gav den 26 april 2001 i uppdrag till Naturvårdsverket att kartlägga tillämpningen av strandskyddet och att utreda förutsättningarna för och bedöma konsekvenserna av såväl eventuella skärpningar som

  Inlämnad
  2007-05-29
  Besvarare
  Andreas Carlgren (C)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Den byråkratiska miljöprövningen

  Den byråkratiska miljöprövningen

  Interpellation 2006/07:540 av Löfgren, Ulla (m)

  den 16 maj Interpellation 2006/07:540 Den byråkratiska miljöprövningen av Ulla Löfgren m till miljöminister Andreas Carlgren c Sedan den förra borgerliga regeringen i början av 1990-talet gjorde det lättare för utländska, och även för svenska, företag att prospektera i Sverige har Västerbottens inland fått uppleva

  Inlämnad
  2007-05-16
  Besvarare
  Andreas Carlgren (C)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Fördelning av utsläppsrätter

  Fördelning av utsläppsrätter

  Interpellation 2006/07:440 av Bolund, Per (mp)

  den 26 mars Interpellation 2006/07:440 Fördelning av utsläppsrätter av Per Bolund mp till miljöminister Andreas Carlgren c EU-kommissionen underkände den 29 november 2006 förslaget till svensk nationell plan för fördelning av utsläppsrätter NAPKommissionen krävde att den svenska regeringen måste komma tillbaka

  Inlämnad
  2007-03-26
  Besvarare
  Andreas Carlgren (C)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Nya uppgifter om genmodifierad majs

  Nya uppgifter om genmodifierad majs

  Interpellation 2006/07:410 av Ehn, Tina (mp)

  den 14 mars Interpellation 2006/07:410 Nya uppgifter om genmodifierad majs av Tina Ehn mp till miljöminister Andreas Carlgren c Tisdagen den 13 mars offentliggjordes resultatet av en studie som publiceras i den vetenskapliga tidskriften Archives of Environmental Contamination and Toxicology Studien visar att

  Inlämnad
  2007-03-14
  Besvarare
  Andreas Carlgren (C)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Uppdrag till SSI om icke joniserande strålning

  Uppdrag till SSI om icke joniserande strålning

  Interpellation 2006/07:310 av Lindholm, Jan (mp)

  den 13 februari Interpellation 2006/07:310 Uppdrag till SSI om icke joniserande strålning av Jan Lindholm mp till miljöminister Andreas Carlgren c Jag har tidigare ställt en fråga till miljöministern angående den förändring som regeringen valt att göra när det gäller uppdraget till Statens strålskyddsinstitut SSI

  Inlämnad
  2007-02-13
  Besvarare
  Andreas Carlgren (C)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Utsläpp av växthusgaser

  Utsläpp av växthusgaser

  Interpellation 2006/07:201 av Persson, Kent (v)

  den 22 december Interpellation 2006/07:201 Utsläpp av växthusgaser av Kent Persson v till statsminister Fredrik Reinfeldt m Det råder stor enighet om att energin är en nyckelfråga för att klara en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Användningen av fossil energi som kol, olja och naturgas har lett till ökade

  Inlämnad
  2006-12-22
  Besvarare
  Andreas Carlgren (C)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Förbud mot fosfater i tvätt- och rengöringsmedel

  Förbud mot fosfater i tvätt- och rengöringsmedel

  Interpellation 2006/07:145 av Pålsson Ahlgren, Chatrine (kd)

  den 8 december Interpellation 2006/07:145 Förbud mot fosfater i tvätt- och rengöringsmedel av Chatrine Pålsson Ahlgren kd till miljöminister Andreas Carlgren c Situationen i Östersjön är fortsatt mycket bekymmersam när det gäller övergödning. Utsläppen av näringsämnen måste minska ytterligare, vilket särskilt gäller

  Inlämnad
  2006-12-08
  Besvarare
  Andreas Carlgren (C)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Resurser till naturreservat

  Resurser till naturreservat

  Interpellation 2006/07:143 av Hultqvist, Peter (s)

  den 7 december Interpellation 2006/07:143 Resurser till naturreservat av Peter Hultqvist s till miljöminister Andreas Carlgren c I Sverige finns i dag 2 700 naturreservat. Ca 75 av dem utgörs av områden i fjällvärlden. Totalt är i dag 94 000 hektar skogsmark skyddade. Målet är att mellan 1999 och 2010 ska 320 000

  Inlämnad
  2006-12-07
  Besvarare
  Andreas Carlgren (C)
 • med anledning av prop. 1994/95:195 Primärvård, privata vårdgivare m.m.

  Motion 1994/95:So44 av Rune Backlund m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1994/95:So44 av Rune Backlund m.fl. c med anledning av prop. 1994/95:195 Primärvård, privata vårdgivare m.m. Regeringen föreslår i propositionen att den husläkarlag som infördes av den tidigare fyrklöverregeringen ska upphävas. Grundtanken i husläkarlagen var patientens rätt till eget val av läkare.

  Inlämnad
  1995-04-26
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1994/95:SoU24
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1994/95:174 Vissa betygsfrågor m.m.

  Motion 1994/95:Ub53 av Andreas Carlgren m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1994/95:Ub53 av Andreas Carlgren m.fl. c med anledning av prop. 1994/95:174 Vissa betygsfrågor m.m. I propositionen föreslås vissa begränsningar vad gäller rätten att genomgå prövning för att höja betyg under pågående gymnasieutbildning. Det nya betygssystemet innebär att ett betyg skall avspegla

  Inlämnad
  1995-04-07
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1994/95:UbU19
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1994/95:177 Turistpolitik

  Motion 1994/95:Kr8 av Marianne Andersson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1994/95:Kr8 av Marianne Andersson m.fl. c med anledning av prop. 1994/95:177 Turistpolitik Turism Resor, rekreation och fritidsaktiviteter har blivit en allt viktigare del i våra liv. Turism- och besöksnäringen är en av de snabbast växande näringarna i världen. Den svenska rese- och turistnäringen

  Inlämnad
  1995-04-07
  Förslag
  20
  Utskottsberedning
  ----------1994/95:KrU28
  Riksdagsbeslut
  (20 yrkanden): , , 10 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1994/95:165 Ett högskoleverk

  Motion 1994/95:Ub48 av Andreas Carlgren m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1994/95:Ub48 av Andreas Carlgren m.fl. c med anledning av prop. 1994/95:165 Ett högskoleverk Rent principiellt vill centern framhålla att ett nytt högskoleverk inte får leda till en centralisering. En grundprincip som fyrklöverregeringen arbetade efter inom högskoleområdet var decentralisering.

  Inlämnad
  1995-03-21
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1994/95:UbU17
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1994/95:164 Jämställdhet mellan kvinnor och män inom utbildningsområdet

  Motion 1994/95:Ub40 av Andreas Carlgren m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1994/95:Ub40 av Andreas Carlgren m.fl. c med anledning av prop. 1994/95:164 Jämställdhet mellan kvinnor och män inom utbildningsområdet I propositionen föreslås ett flertal konkreta åtgärder för att stärka jämställdheten inom utbildningssektorn. Bland annat att jämställdhetsmålet skrivs in i skollagen

  Inlämnad
  1995-03-15
  Förslag
  14
  Utskottsberedning
  -------1994/95:UbU18
  Riksdagsbeslut
  (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1994/95:157 Ändring av bidragsbestämmelserna för fristående skolor godkända för vanlig skolplikt m.m.

  Motion 1994/95:Ub34 av Andreas Carlgren m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1994/95:Ub34 av Andreas Carlgren m.fl. c med anledning av prop. 1994/95:157 Ändringar av bidragsbestämmelserna för fristående skolor godkända för vanlig skolplikt m.m. I föreliggande proposition föreslås att den tidigare nivån för ersättning till fristående skolor ändras så att avdraget uppgår

  Inlämnad
  1995-03-13
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1994/95:UbU16
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1994/95:139 Särskilda utbildningssatsningar inom högskolan

  Motion 1994/95:Ub21 av Andreas Carlgren m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1994/95:Ub21 av Andreas Carlgren m.fl. c med anledning av prop. 1994/95:139 Särskilda utbildningssatsningar inom högskolan I propositionen begär regeringen bemyndigande att fördela resurser mellan universitet och högskolor för 9 000 platser till utbildningar inom naturvetenskap och teknik och

  Inlämnad
  1995-03-08
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  ------1994/95:SfU15 1994/95:UbU15
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation
 • Den ekonomiska politiken

  Motion 1994/95:Fi219 av Olof Johansson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1994/95:Fi219 av Olof Johansson m.fl. c Den ekonomiska politiken Sammanfattning Sätt människor i arbete Inriktningen av den ekonomiska politiken måste utformas så att vi får en långsiktigt hållbar utveckling. Det förutsätter att dagens generation inte vältrar över problemen med både en stor

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  42
  Utskottsberedning
  ---------------------1994/95:AU11 1994/95:BoU13 1994/95:FiU10 1994/95:FöU4 1994/95:NU17 1994/95:SkU20 1994/95:SkU21 1994/95:SkU22 1994/95:SkU27 1995/96:NU26 1995/96:SfU7
  Riksdagsbeslut
  (42 yrkanden): , , 21 saknar beslutsinformation
 • Utbildningsfrågor

  Motion 1994/95:Ub907 av Andreas Carlgren m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1994/95:Ub907 av Andreas Carlgren m.fl. c Utbildningsfrågor Centern har i två tidigare motioner presenterat riktlinjer för vår utbildningspolitik. I en motion, 1994/95:Ub304 utvecklar vi vår syn på skolan och behovet av skolreformer. I denna motion föreslår vi bl.a. ett lagstadgat föräldrainflytande,

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  44
  Utskottsberedning
  ----------------------1994/95:SfU12 1994/95:UbU12 1994/95:UbU13 1994/95:UbU15 1994/95:UbU9
  Riksdagsbeslut
  (44 yrkanden): , , 22 saknar beslutsinformation
 • Högre utbildning och forskning på Södertörn

  Motion 1994/95:Ub726 av Andreas Carlgren och Lennart Daléus (c)

  Motion till riksdagen 1994/95:Ub726 av Andreas Carlgren och Lennart Daléus c Högre utbildning och forskning på Södertörn Det är mycket angeläget att möta kunskapssamhällets och de kunskapsintensiva företagens behov av välutbildad arbetskraft. För Stockholms-Mälarregionen gäller det i högre grad än i någon annan svensk

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1994/95:UbU11
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • En levande skärgård

  Motion 1994/95:A438 av Roland Larsson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1994/95:A438 av Roland Larsson m.fl. c En levande skärgård Vår svenska skärgård är unik och i många avseenden en ovärderlig nationell tillgång. I takt med koncentrationen i samhället och genom att de flesta människor numera bor i tätorter har det rörliga friluftslivet ökat och kraven på områden

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1994/95:AU13
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Regionalpolitiken

  Motion 1994/95:A405 av Olof Johansson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1994/95:A405 av Olof Johansson m.fl. c Regionalpolitiken Det decentraliserade samhälle Centerpartiet arbetar för innebär att människorna enskilt och i lokal samverkan skall kunna utveckla sina livsvillkor vad avser arbete och produktion, service och omvårdnad, kultur och fritidsmiljö. Miljöfrågorna

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  28
  Utskottsberedning
  --------------1994/95:AU11 1994/95:AU13 1994/95:TU14
  Riksdagsbeslut
  (28 yrkanden): , , 14 saknar beslutsinformation

Filter

Valda filter