Andreas Carlgren (C)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Stockholms kommun
Född år
1958
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2011-09-30 – 2011-09-30
Ledig
2010-10-04 – 2011-09-29
Ordinarie
1994-10-02 – 1998-10-05

Utbildningsutskottet

Ledamot
1994-10-10 – 1998-10-04

Socialförsäkringsutskottet

Suppleant
1996-02-07 – 1998-10-04
Suppleant
1994-10-10 – 1996-02-05

Kulturutskottet

Suppleant
1994-10-17 – 1995-10-09

Finansutskottet

Suppleant
1995-10-10 – 1998-10-04

OSSE-delegationen

Suppleant
1995-01-01 – 1996-02-19

ESK-delegationen

Suppleant
1994-10-17 – 1994-12-31

Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet

Miljöminister
2006-10-06 – 2006-12-31

Miljödepartementet

Miljöminister
2007-01-01 – 2011-09-29

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Strandskydd

  Strandskydd

  Interpellation 2006/07:609 av Persson, Kent (v)

  den 29 maj Interpellation 2006/07:609 Strandskydd av Kent Persson v till miljöminister Andreas Carlgren c Regeringen gav den 26 april 2001 i uppdrag till Naturvårdsverket att kartlägga tillämpningen av strandskyddet och att utreda förutsättningarna för och bedöma konsekvenserna av såväl eventuella skärpningar som

  Inlämnad
  2007-05-29
  Besvarare
  Andreas Carlgren (C)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Den byråkratiska miljöprövningen

  Den byråkratiska miljöprövningen

  Interpellation 2006/07:540 av Löfgren, Ulla (m)

  den 16 maj Interpellation 2006/07:540 Den byråkratiska miljöprövningen av Ulla Löfgren m till miljöminister Andreas Carlgren c Sedan den förra borgerliga regeringen i början av 1990-talet gjorde det lättare för utländska, och även för svenska, företag att prospektera i Sverige har Västerbottens inland fått uppleva

  Inlämnad
  2007-05-16
  Besvarare
  Andreas Carlgren (C)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Fördelning av utsläppsrätter

  Fördelning av utsläppsrätter

  Interpellation 2006/07:440 av Bolund, Per (mp)

  den 26 mars Interpellation 2006/07:440 Fördelning av utsläppsrätter av Per Bolund mp till miljöminister Andreas Carlgren c EU-kommissionen underkände den 29 november 2006 förslaget till svensk nationell plan för fördelning av utsläppsrätter NAPKommissionen krävde att den svenska regeringen måste komma tillbaka

  Inlämnad
  2007-03-26
  Besvarare
  Andreas Carlgren (C)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Nya uppgifter om genmodifierad majs

  Nya uppgifter om genmodifierad majs

  Interpellation 2006/07:410 av Ehn, Tina (mp)

  den 14 mars Interpellation 2006/07:410 Nya uppgifter om genmodifierad majs av Tina Ehn mp till miljöminister Andreas Carlgren c Tisdagen den 13 mars offentliggjordes resultatet av en studie som publiceras i den vetenskapliga tidskriften Archives of Environmental Contamination and Toxicology Studien visar att

  Inlämnad
  2007-03-14
  Besvarare
  Andreas Carlgren (C)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Uppdrag till SSI om icke joniserande strålning

  Uppdrag till SSI om icke joniserande strålning

  Interpellation 2006/07:310 av Lindholm, Jan (mp)

  den 13 februari Interpellation 2006/07:310 Uppdrag till SSI om icke joniserande strålning av Jan Lindholm mp till miljöminister Andreas Carlgren c Jag har tidigare ställt en fråga till miljöministern angående den förändring som regeringen valt att göra när det gäller uppdraget till Statens strålskyddsinstitut SSI

  Inlämnad
  2007-02-13
  Besvarare
  Andreas Carlgren (C)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Utsläpp av växthusgaser

  Utsläpp av växthusgaser

  Interpellation 2006/07:201 av Persson, Kent (v)

  den 22 december Interpellation 2006/07:201 Utsläpp av växthusgaser av Kent Persson v till statsminister Fredrik Reinfeldt m Det råder stor enighet om att energin är en nyckelfråga för att klara en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Användningen av fossil energi som kol, olja och naturgas har lett till ökade

  Inlämnad
  2006-12-22
  Besvarare
  Andreas Carlgren (C)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Förbud mot fosfater i tvätt- och rengöringsmedel

  Förbud mot fosfater i tvätt- och rengöringsmedel

  Interpellation 2006/07:145 av Pålsson Ahlgren, Chatrine (kd)

  den 8 december Interpellation 2006/07:145 Förbud mot fosfater i tvätt- och rengöringsmedel av Chatrine Pålsson Ahlgren kd till miljöminister Andreas Carlgren c Situationen i Östersjön är fortsatt mycket bekymmersam när det gäller övergödning. Utsläppen av näringsämnen måste minska ytterligare, vilket särskilt gäller

  Inlämnad
  2006-12-08
  Besvarare
  Andreas Carlgren (C)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Resurser till naturreservat

  Resurser till naturreservat

  Interpellation 2006/07:143 av Hultqvist, Peter (s)

  den 7 december Interpellation 2006/07:143 Resurser till naturreservat av Peter Hultqvist s till miljöminister Andreas Carlgren c I Sverige finns i dag 2 700 naturreservat. Ca 75 av dem utgörs av områden i fjällvärlden. Totalt är i dag 94 000 hektar skogsmark skyddade. Målet är att mellan 1999 och 2010 ska 320 000

  Inlämnad
  2006-12-07
  Besvarare
  Andreas Carlgren (C)
 • med anledning av prop. 1995/96:206 Vissa skolfrågor m.m.

  Motion 1995/96:Ub41 av Andreas Carlgren (c)

  Motion till riksdagen 1995/96:Ub41 av Andreas Carlgren m.fl. c med anledning av prop. 1995/96:206 Vissa skolfrågor m.m. Centerpartiet anser att diskussionen om skolstartsåldern ska utgå från vad som är bäst för barnen och deras utveckling. Ställningstaganden om hur skolan ska utformas ska grundas på barns utveckling

  Inlämnad
  1996-06-10
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1996/97:UbU5
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1995/96:183 Huvudmannaskapet för gymnasial utbildning m.m.

  Motion 1995/96:Ub36 av Andreas Carlgren m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1995/96:Ub36 av Andreas Carlgren m.fl. c med anledning av prop. 1995/96:183 Huvudmannaskapet för gymnasial utbildning m.m. I proposition 1995/96:183 föreslås att den företrädesrätt som landstingen idag har att anordna gymnasieutbildning inom naturbruk och omvårdnad tas bort. Idag finns 50 naturbruksskolor

  Inlämnad
  1996-03-28
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1995/96:UbU10
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1995/96:146 Vissa frågor om personlig assistans

  Motion 1995/96:So18 av Roland Larsson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1995/96:So18 av Roland Larsson m.fl. c med anledning av prop. 1995/96:146 Vissa frågor om personlig assistans Centerpartiet medverkar i regeringsställning till att införa stöd och service till vissa funktionshindrade prop 1992/93:159s k personlig assistans. Reformen är mycket positiv och har

  Inlämnad
  1996-03-28
  Förslag
  14
  Utskottsberedning
  -------1995/96:SoU15
  Riksdagsbeslut
  (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1995/96:169 Sammanslagning av Svenska Penninglotteriet AB och AB Tipstjänst, m.m.

  Motion 1995/96:Fi72 av Rolf Kenneryd m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1995/96:Fi72 av Rolf Kenneryd m.fl. c med anledning av prop. 1995/96:169 Sammanslagning av Svenska Penninglotteriet AB och AB Tipstjänst, m.m. I proposition 1995/96:169 föreslår regeringen att Svenska Penninglotteriet AB och AB Tipstjänst ska slås samman samt att ett nytt vinstdelningssystem

  Inlämnad
  1996-03-28
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1995/96:FiU14
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1995/96:186 Nya regler för bostadsbidrag

  Motion 1995/96:Bo32 av Rolf Kenneryd m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1995/96:Bo32 av Rolf Kenneryd m.fl. c med anledning av prop. 1995/96:186 Nya regler för bostadsbidrag I propositionen föreslår regeringen en rad ändrade regler för bostadsbidrag i syfte att spara ca 2 300 miljoner kronor per helår. Ett av förslagen består i att bostadsbidrag slopas för icke studerande

  Inlämnad
  1996-03-28
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1995/96:BoU11
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1995/96:101 De ekonomiska villkoren för det sent byggda bostadsbeståndet, m.m.

  Motion 1995/96:Bo22 av Rolf Kenneryd m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1995/96:Bo22 av Rolf Kenneryd m.fl. c med anledning av prop. 1995/96:101 De ekonomiska villkoren för det sent byggda bostadsbeståndet, m.m. I propositionen föreslås en temporär lösning för hyresgästinflytande vid ombyggnad. Förslaget innebär att hyresgästernas medgivande krävs som villkor för statligt

  Inlämnad
  1996-03-28
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1995/96:BoU10
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1995/96:184 Tillträde till högre utbildning m.m.

  Motion 1995/96:Ub33 av Andreas Carlgren m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1995/96:Ub33 av Andreas Carlgren m.fl. c med anledning av prop. 1995/96:184 Tillträde till högre utbildning m.m. Centerpartiet anser att 1993 års universitets- och högskolereform var viktig att genomföra för att bl a öka mångfalden inom utbildningen. Beslutsbefogenheter vad gäller regler för

  Inlämnad
  1996-03-27
  Förslag
  14
  Utskottsberedning
  -------1995/96:UbU11
  Riksdagsbeslut
  (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1995/96:157 Lokala styrelser med föräldramajoritet inom skolan

  Motion 1995/96:Ub26 av Andreas Carlgren m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1995/96:Ub26 av Andreas Carlgren m.fl. c med anledning av prop. 1995/96:157 Lokala styrelser med föräldramajoritet inom skolan I propositionen föreslås att kommunerna under en femårig försöksperiod får överlåta ansvars- och beslutandefunktioner, som idag ligger på styrelsen för utbildning eller

  Inlämnad
  1996-03-27
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1995/96:UbU9
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1995/96:145 Kvalificerad yrkesutbildning m.m.

  Motion 1995/96:Ub19 av Andreas Carlgren m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1995/96:Ub19 av Andreas Carlgren m.fl. c med anledning av prop. 1995/96:145 Kvalificerad yrkesutbildning m m. I propositionen föreslås att en försöksverksamhet med en ny kvalificerad yrkesutbildning på eftergymnasial nivå inleds under 1996. Försöket ska omfatta 1 700 nybörjarplatser. Utbildningen

  Inlämnad
  1996-03-19
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1995/96:UbU8
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1995/96:38 Länsindelningen i Skåne och Västsverige m.m.

  Motion 1995/96:Bo13 av Rolf Kenneryd m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1995/96:Bo13 av Rolf Kenneryd m.fl. c med anledning av prop. 1995/96:38 Länsindelningen i Skåne och Västsverige m.m. I propositionen föreslår regeringen att Kristianstads och Malmöhus län läggs samman till Skåne län. Som en följd av länssammanläggningen bör nuvarande länsstyrelser föras samman

  Inlämnad
  1996-03-14
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1995/96:BoU9
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av skr. 1995/96:30 EU:s regeringskonferens 1996

  Motion 1995/96:U25 av Olof Johansson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1995/96:U25 av Olof Johansson m.fl. c med anledning av prop. 1995/96:30 EU:s regeringskonferens 1996 Vår värld står inför stora utmaningar. Miljöförstöring hotar försörjningsmöjligheterna för en växande världsbefolkning, på många håll i världen svälter en stor del av befolkningen. Kan vi inte komma

  Inlämnad
  1996-01-26
  Förslag
  52
  Utskottsberedning
  --------------------------1995/96:UU13
  Riksdagsbeslut
  (52 yrkanden): , , 26 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1995/96:102 Vissa mindre ändringar i kommunalskattelagen m.m.

  Motion 1995/96:Sk21 av Rolf Kenneryd m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1995/96:Sk21 av Rolf Kenneryd m.fl. c med anledning av prop. 1995/96:102 Vissa mindre ändringar i kommunalskattelagen m.m. I proposition 1995/96:102 föreslår regeringen bl.a. att avdrag för kostnader för resor med bil mellan bostad och arbetsplats skall medges med 13 kr per mil även vid 1997 års

  Inlämnad
  1995-11-21
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1995/96:SkU15
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Filter

Valda filter