Andreas Carlgren (C)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Stockholms kommun
Född år
1958
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2011-09-30 – 2011-09-30
Ledig
2010-10-04 – 2011-09-29
Ordinarie
1994-10-02 – 1998-10-05

Utbildningsutskottet

Ledamot
1994-10-10 – 1998-10-04

Socialförsäkringsutskottet

Suppleant
1996-02-07 – 1998-10-04
Suppleant
1994-10-10 – 1996-02-05

Kulturutskottet

Suppleant
1994-10-17 – 1995-10-09

Finansutskottet

Suppleant
1995-10-10 – 1998-10-04

OSSE-delegationen

Suppleant
1995-01-01 – 1996-02-19

ESK-delegationen

Suppleant
1994-10-17 – 1994-12-31

Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet

Miljöminister
2006-10-06 – 2006-12-31

Miljödepartementet

Miljöminister
2007-01-01 – 2011-09-29

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av prop. 1994/95:195 Primärvård, privata vårdgivare m.m.

  Motion 1994/95:So44 av Rune Backlund m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1994/95:So44 av Rune Backlund m.fl. c med anledning av prop. 1994/95:195 Primärvård, privata vårdgivare m.m. Regeringen föreslår i propositionen att den husläkarlag som infördes av den tidigare fyrklöverregeringen ska upphävas. Grundtanken i husläkarlagen var patientens rätt till eget val av läkare.

  Inlämnad
  1995-04-26
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1994/95:SoU24
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1994/95:174 Vissa betygsfrågor m.m.

  Motion 1994/95:Ub53 av Andreas Carlgren m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1994/95:Ub53 av Andreas Carlgren m.fl. c med anledning av prop. 1994/95:174 Vissa betygsfrågor m.m. I propositionen föreslås vissa begränsningar vad gäller rätten att genomgå prövning för att höja betyg under pågående gymnasieutbildning. Det nya betygssystemet innebär att ett betyg skall avspegla

  Inlämnad
  1995-04-07
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1994/95:UbU19
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1994/95:177 Turistpolitik

  Motion 1994/95:Kr8 av Marianne Andersson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1994/95:Kr8 av Marianne Andersson m.fl. c med anledning av prop. 1994/95:177 Turistpolitik Turism Resor, rekreation och fritidsaktiviteter har blivit en allt viktigare del i våra liv. Turism- och besöksnäringen är en av de snabbast växande näringarna i världen. Den svenska rese- och turistnäringen

  Inlämnad
  1995-04-07
  Förslag
  20
  Utskottsberedning
  ----------1994/95:KrU28
  Riksdagsbeslut
  (20 yrkanden): , , 10 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1994/95:165 Ett högskoleverk

  Motion 1994/95:Ub48 av Andreas Carlgren m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1994/95:Ub48 av Andreas Carlgren m.fl. c med anledning av prop. 1994/95:165 Ett högskoleverk Rent principiellt vill centern framhålla att ett nytt högskoleverk inte får leda till en centralisering. En grundprincip som fyrklöverregeringen arbetade efter inom högskoleområdet var decentralisering.

  Inlämnad
  1995-03-21
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1994/95:UbU17
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1994/95:164 Jämställdhet mellan kvinnor och män inom utbildningsområdet

  Motion 1994/95:Ub40 av Andreas Carlgren m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1994/95:Ub40 av Andreas Carlgren m.fl. c med anledning av prop. 1994/95:164 Jämställdhet mellan kvinnor och män inom utbildningsområdet I propositionen föreslås ett flertal konkreta åtgärder för att stärka jämställdheten inom utbildningssektorn. Bland annat att jämställdhetsmålet skrivs in i skollagen

  Inlämnad
  1995-03-15
  Förslag
  14
  Utskottsberedning
  -------1994/95:UbU18
  Riksdagsbeslut
  (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1994/95:157 Ändring av bidragsbestämmelserna för fristående skolor godkända för vanlig skolplikt m.m.

  Motion 1994/95:Ub34 av Andreas Carlgren m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1994/95:Ub34 av Andreas Carlgren m.fl. c med anledning av prop. 1994/95:157 Ändringar av bidragsbestämmelserna för fristående skolor godkända för vanlig skolplikt m.m. I föreliggande proposition föreslås att den tidigare nivån för ersättning till fristående skolor ändras så att avdraget uppgår

  Inlämnad
  1995-03-13
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1994/95:UbU16
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1994/95:139 Särskilda utbildningssatsningar inom högskolan

  Motion 1994/95:Ub21 av Andreas Carlgren m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1994/95:Ub21 av Andreas Carlgren m.fl. c med anledning av prop. 1994/95:139 Särskilda utbildningssatsningar inom högskolan I propositionen begär regeringen bemyndigande att fördela resurser mellan universitet och högskolor för 9 000 platser till utbildningar inom naturvetenskap och teknik och

  Inlämnad
  1995-03-08
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  ------1994/95:SfU15 1994/95:UbU15
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation
 • Den ekonomiska politiken

  Motion 1994/95:Fi219 av Olof Johansson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1994/95:Fi219 av Olof Johansson m.fl. c Den ekonomiska politiken Sammanfattning Sätt människor i arbete Inriktningen av den ekonomiska politiken måste utformas så att vi får en långsiktigt hållbar utveckling. Det förutsätter att dagens generation inte vältrar över problemen med både en stor

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  42
  Utskottsberedning
  ---------------------1994/95:AU11 1994/95:BoU13 1994/95:FiU10 1994/95:FöU4 1994/95:NU17 1994/95:SkU20 1994/95:SkU21 1994/95:SkU22 1994/95:SkU27 1995/96:NU26 1995/96:SfU7
  Riksdagsbeslut
  (42 yrkanden): , , 21 saknar beslutsinformation
 • Utbildningsfrågor

  Motion 1994/95:Ub907 av Andreas Carlgren m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1994/95:Ub907 av Andreas Carlgren m.fl. c Utbildningsfrågor Centern har i två tidigare motioner presenterat riktlinjer för vår utbildningspolitik. I en motion, 1994/95:Ub304 utvecklar vi vår syn på skolan och behovet av skolreformer. I denna motion föreslår vi bl.a. ett lagstadgat föräldrainflytande,

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  44
  Utskottsberedning
  ----------------------1994/95:SfU12 1994/95:UbU12 1994/95:UbU13 1994/95:UbU15 1994/95:UbU9
  Riksdagsbeslut
  (44 yrkanden): , , 22 saknar beslutsinformation
 • Högre utbildning och forskning på Södertörn

  Motion 1994/95:Ub726 av Andreas Carlgren och Lennart Daléus (c)

  Motion till riksdagen 1994/95:Ub726 av Andreas Carlgren och Lennart Daléus c Högre utbildning och forskning på Södertörn Det är mycket angeläget att möta kunskapssamhällets och de kunskapsintensiva företagens behov av välutbildad arbetskraft. För Stockholms-Mälarregionen gäller det i högre grad än i någon annan svensk

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1994/95:UbU11
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • En levande skärgård

  Motion 1994/95:A438 av Roland Larsson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1994/95:A438 av Roland Larsson m.fl. c En levande skärgård Vår svenska skärgård är unik och i många avseenden en ovärderlig nationell tillgång. I takt med koncentrationen i samhället och genom att de flesta människor numera bor i tätorter har det rörliga friluftslivet ökat och kraven på områden

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1994/95:AU13
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Regionalpolitiken

  Motion 1994/95:A405 av Olof Johansson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1994/95:A405 av Olof Johansson m.fl. c Regionalpolitiken Det decentraliserade samhälle Centerpartiet arbetar för innebär att människorna enskilt och i lokal samverkan skall kunna utveckla sina livsvillkor vad avser arbete och produktion, service och omvårdnad, kultur och fritidsmiljö. Miljöfrågorna

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  28
  Utskottsberedning
  --------------1994/95:AU11 1994/95:AU13 1994/95:TU14
  Riksdagsbeslut
  (28 yrkanden): , , 14 saknar beslutsinformation
 • Studiestödet

  Motion 1994/95:Sf503 av Andreas Carlgren m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1994/95:Sf503 av Andreas Carlgren m.fl. c Studiestödet Utbildning innebär en kompetenshöjning både för den enskilde och för samhället i stort. Detta ger ökade förutsättningar för utveckling och framsteg. Att utbildning har en stor betydelse för vårt lands utveckling som välståndsland och för

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1994/95:SfU12
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • De sociala trygghetssystemen

  Motion 1994/95:Sf266 av Rune Backlund m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1994/95:Sf266 av Rune Backund m.fl. c De sociala trygghetssystemen I denna motion presenterar centern förslag till vissa förändringar i de sociala trygghetssystemen och ändrade förutsättningar för kostnadsutvecklingen av dessa. Våra förslag innebär att den grundläggande ekonomiska tryggheten

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  24
  Utskottsberedning
  ------------1994/95:SfU10 1994/95:SfU12 1994/95:SkU20 1994/95:SoU15
  Riksdagsbeslut
  (24 yrkanden): , , 12 saknar beslutsinformation
 • En ny arbetslivsförsäkring

  Motion 1994/95:Sf212 av Olof Johansson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1994/95:Sf212 av Olof Johansson m.fl. c En ny arbetslivsförsäkring Dagens välfärdssystem står under debatt. Alltfler ifrågasätter dagens trygghetssystem dels utifrån att det upplevs som orättvist och inte omfattar alla, dels därför att allt fler inser att det är ekonomiskt ohållbart. Det socialdemokratiska

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1994/95:SfU10
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Förnyelsen av energisystemet

  Motion 1994/95:N421 av Olof Johansson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1994/95:N421 av Olof Johansson m.fl. c Förnyelsen av energisystemet Inledning Målet för centerns energipolitik är att varje energikälla anpassas till naturens eget energikretslopp. En långsiktigt hållbar utveckling, både i ekologisk och ekonomisk mening, förutsätter därför en omställning från

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  24
  Utskottsberedning
  ------------1994/95:NU20 1995/96:BoU8 1995/96:NU1
  Riksdagsbeslut
  (24 yrkanden): , , 12 saknar beslutsinformation
 • Mindre och medelstora högskolor

  Motion 1994/95:Ub601 av Olof Johansson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1994/95:Ub601 av Olof Johansson m.fl. c Mindre och medelstora högskolor När det gäller den högre utbildningen hamnade Sverige på efterkälken under 80-talet. Under 1970- och 1980-talet var antalet studenter i Sverige i stort sett oförändrat. Samtidigt ökade utbildningsvolymen i övriga OECD-länder.

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  24
  Utskottsberedning
  ------------1994/95:UbU11 1994/95:UbU13 1994/95:UbU15 1994/95:UbU18
  Riksdagsbeslut
  (24 yrkanden): , , 12 saknar beslutsinformation
 • Jordbrukspolitiken

  Motion 1994/95:Jo202 av Olof Johansson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1994/95:Jo202 av Olof Johansson m.fl. c Jordbrukspolitiken Jordbrukets roll i Sverige Jordbruket skall miljövänligt producera livsmedel, bioenergi och andra bioråvaror. Jordbruket skall vara en del av kretsloppssamhället. Den biologiska mångfalden och kulturmiljövärden tas bäst tillvara genom

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  36
  Utskottsberedning
  ------------------1994/95:FiU22 1994/95:JoU13 1994/95:SkU28 1995/96:JoU1 1995/96:JoU13
  Riksdagsbeslut
  (36 yrkanden): , , 18 saknar beslutsinformation
 • Bostadspolitiken

  Motion 1994/95:Bo202 av Olof Johansson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1994/95:Bo202 av Olof Johansson m.fl. c Bostadspolitiken Sammanfattning Alla människor behöver bra bostäder till rimliga kostnader i en god miljö. Centern ser boendet som en del av välfärden. Välfärden skall omfatta alla. Även familjer med låga inkomster skall kunna bo bra och till rimliga kostnader.

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1994/95:BoU13
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Kretslopp för hållbar utveckling

  Motion 1994/95:Jo641 av Olof Johansson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1994/95:Jo641 av Olof Johansson m.fl. c Kretslopp för hållbar utveckling Förena ekonomi och ekologi En avgörande utmaning för det svenska samhället är att förena hållbar ekonomisk utveckling med miljöansvar. En offensiv miljöpolitik medverkar till hållbar ekonomisk tillväxt och minskad arbetslöshet.

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  74
  Utskottsberedning
  -------------------------------------1994/95:FöU4 1994/95:JoU14 1994/95:JoU16 1994/95:JoU23 1994/95:NU20 1994/95:NU22 1994/95:SkU25 1994/95:TU13 1994/95:TU22 1995/96:JoU1 1995/96:JoU10 1995/96:JoU13 1995/96:JoU2 1995/96:JoU9 1995/96:NU1 1995/96:TU17
  Riksdagsbeslut
  (74 yrkanden): , , 37 saknar beslutsinformation

Filter

Valda filter