Andreas Carlgren (C)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Stockholms kommun
Född år
1958
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2011-09-30 – 2011-09-30
Ledig
2010-10-04 – 2011-09-29
Ordinarie
1994-10-02 – 1998-10-05

Utbildningsutskottet

Ledamot
1994-10-10 – 1998-10-04

Socialförsäkringsutskottet

Suppleant
1996-02-07 – 1998-10-04
Suppleant
1994-10-10 – 1996-02-05

Kulturutskottet

Suppleant
1994-10-17 – 1995-10-09

Finansutskottet

Suppleant
1995-10-10 – 1998-10-04

OSSE-delegationen

Suppleant
1995-01-01 – 1996-02-19

ESK-delegationen

Suppleant
1994-10-17 – 1994-12-31

Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet

Miljöminister
2006-10-06 – 2006-12-31

Miljödepartementet

Miljöminister
2007-01-01 – 2011-09-29

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Strandskydd

  Strandskydd

  Interpellation 2006/07:609 av Persson, Kent (v)

  den 29 maj Interpellation 2006/07:609 Strandskydd av Kent Persson v till miljöminister Andreas Carlgren c Regeringen gav den 26 april 2001 i uppdrag till Naturvårdsverket att kartlägga tillämpningen av strandskyddet och att utreda förutsättningarna för och bedöma konsekvenserna av såväl eventuella skärpningar som

  Inlämnad
  2007-05-29
  Besvarare
  Andreas Carlgren (C)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Den byråkratiska miljöprövningen

  Den byråkratiska miljöprövningen

  Interpellation 2006/07:540 av Löfgren, Ulla (m)

  den 16 maj Interpellation 2006/07:540 Den byråkratiska miljöprövningen av Ulla Löfgren m till miljöminister Andreas Carlgren c Sedan den förra borgerliga regeringen i början av 1990-talet gjorde det lättare för utländska, och även för svenska, företag att prospektera i Sverige har Västerbottens inland fått uppleva

  Inlämnad
  2007-05-16
  Besvarare
  Andreas Carlgren (C)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Fördelning av utsläppsrätter

  Fördelning av utsläppsrätter

  Interpellation 2006/07:440 av Bolund, Per (mp)

  den 26 mars Interpellation 2006/07:440 Fördelning av utsläppsrätter av Per Bolund mp till miljöminister Andreas Carlgren c EU-kommissionen underkände den 29 november 2006 förslaget till svensk nationell plan för fördelning av utsläppsrätter NAPKommissionen krävde att den svenska regeringen måste komma tillbaka

  Inlämnad
  2007-03-26
  Besvarare
  Andreas Carlgren (C)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Nya uppgifter om genmodifierad majs

  Nya uppgifter om genmodifierad majs

  Interpellation 2006/07:410 av Ehn, Tina (mp)

  den 14 mars Interpellation 2006/07:410 Nya uppgifter om genmodifierad majs av Tina Ehn mp till miljöminister Andreas Carlgren c Tisdagen den 13 mars offentliggjordes resultatet av en studie som publiceras i den vetenskapliga tidskriften Archives of Environmental Contamination and Toxicology Studien visar att

  Inlämnad
  2007-03-14
  Besvarare
  Andreas Carlgren (C)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Uppdrag till SSI om icke joniserande strålning

  Uppdrag till SSI om icke joniserande strålning

  Interpellation 2006/07:310 av Lindholm, Jan (mp)

  den 13 februari Interpellation 2006/07:310 Uppdrag till SSI om icke joniserande strålning av Jan Lindholm mp till miljöminister Andreas Carlgren c Jag har tidigare ställt en fråga till miljöministern angående den förändring som regeringen valt att göra när det gäller uppdraget till Statens strålskyddsinstitut SSI

  Inlämnad
  2007-02-13
  Besvarare
  Andreas Carlgren (C)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Utsläpp av växthusgaser

  Utsläpp av växthusgaser

  Interpellation 2006/07:201 av Persson, Kent (v)

  den 22 december Interpellation 2006/07:201 Utsläpp av växthusgaser av Kent Persson v till statsminister Fredrik Reinfeldt m Det råder stor enighet om att energin är en nyckelfråga för att klara en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Användningen av fossil energi som kol, olja och naturgas har lett till ökade

  Inlämnad
  2006-12-22
  Besvarare
  Andreas Carlgren (C)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Förbud mot fosfater i tvätt- och rengöringsmedel

  Förbud mot fosfater i tvätt- och rengöringsmedel

  Interpellation 2006/07:145 av Pålsson Ahlgren, Chatrine (kd)

  den 8 december Interpellation 2006/07:145 Förbud mot fosfater i tvätt- och rengöringsmedel av Chatrine Pålsson Ahlgren kd till miljöminister Andreas Carlgren c Situationen i Östersjön är fortsatt mycket bekymmersam när det gäller övergödning. Utsläppen av näringsämnen måste minska ytterligare, vilket särskilt gäller

  Inlämnad
  2006-12-08
  Besvarare
  Andreas Carlgren (C)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Resurser till naturreservat

  Resurser till naturreservat

  Interpellation 2006/07:143 av Hultqvist, Peter (s)

  den 7 december Interpellation 2006/07:143 Resurser till naturreservat av Peter Hultqvist s till miljöminister Andreas Carlgren c I Sverige finns i dag 2 700 naturreservat. Ca 75 av dem utgörs av områden i fjällvärlden. Totalt är i dag 94 000 hektar skogsmark skyddade. Målet är att mellan 1999 och 2010 ska 320 000

  Inlämnad
  2006-12-07
  Besvarare
  Andreas Carlgren (C)

Filter

Valda filter