Andreas Carlgren (C)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Stockholms kommun
Född år
1958
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2011-09-30 – 2011-09-30
Ledig
2010-10-04 – 2011-09-29
Ordinarie
1994-10-02 – 1998-10-05

Utbildningsutskottet

Ledamot
1994-10-10 – 1998-10-04

Socialförsäkringsutskottet

Suppleant
1996-02-07 – 1998-10-04
Suppleant
1994-10-10 – 1996-02-05

Kulturutskottet

Suppleant
1994-10-17 – 1995-10-09

Finansutskottet

Suppleant
1995-10-10 – 1998-10-04

OSSE-delegationen

Suppleant
1995-01-01 – 1996-02-19

ESK-delegationen

Suppleant
1994-10-17 – 1994-12-31

Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet

Miljöminister
2006-10-06 – 2006-12-31

Miljödepartementet

Miljöminister
2007-01-01 – 2011-09-29

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • Flyktingpolitiken

  Motion 1994/95:Sf620 av Olof Johansson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1994/95:Sf620 av Olof Johansson m.fl. c Flyktingpolitiken Alla människors lika värde och rättigheter är grunden för centerns politik. Individens fri- och rättigheter får inskränkas endast av hänsyn till andra människors lika fri- och rättigheter. Ras, hudfärg, kön och religion får inte föranleda

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  20
  Utskottsberedning
  ----------1994/95:SfU13
  Riksdagsbeslut
  (20 yrkanden): , , 10 saknar beslutsinformation
 • Insatser på handikappområdet

  Motion 1994/95:So294 av Rune Backlund m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1994/95:So294 av Rune Backlund m.fl. c Insatser på handikappområdet Hög tid att gå vidare med handikappreformen Handikapputredningen påvisade med sina kartläggningar, vid ingången till 90-talet, att det återstod en hel del klyftor i välfärden, trots den på många sätt positiva utvecklingen under

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  32
  Utskottsberedning
  ----------------1994/95:AU12 1994/95:KrU26 1994/95:SfU12 1994/95:SoU15 1994/95:SoU25 1994/95:UbU10 1994/95:UbU9 1995/96:BoU1 1995/96:KU29 1995/96:KU8 1995/96:UbU3
  Riksdagsbeslut
  (32 yrkanden): , , 16 saknar beslutsinformation
 • Forskning om det sociala välfärdssystemet

  Motion 1994/95:So293 av Rune Backlund m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1994/95:So293 av Rune Backlund m.fl. c Forskning om det sociala välfärdssystemet Alla människors lika värde är grunden för centerns politik. Individens fri- och rättigheter får inskränkas endast av hänsyn till andra människors lika fri- och rättigheter. För att kunna tillfredsställa kraven på

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  20
  Utskottsberedning
  ----------1994/95:BoU13 1994/95:SfU10 1994/95:SoU15 1995/96:AU11
  Riksdagsbeslut
  (20 yrkanden): , , 10 saknar beslutsinformation
 • Alkoholpolitiken

  Motion 1994/95:So264 av Roland Larsson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1994/95:So264 av Roland Larsson m.fl c Alkoholpolitiken I ett samhälle byggt på personligt ansvarstagande, delaktighet och solidaritet mellan människor har drogmissbruk och utslagning svårt att få fäste. Problem som följer av överkonsumtion av alkohol är i viss utsträckning en följd av ett misslyckat

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1994/95:SoU15 1995/96:SoU3
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • Fastighetstaxering av skärgårdsfastigheter

  Motion 1994/95:Sk346 av Lennart Daléus och Andreas Carlgren (c)

  Motion till riksdagen 1994/95:Sk346 av Lennart Daléus och Andreas Carlgren c Fastighetstaxering av skärgårdsfastigheter Fastighetsskatten påverkar beskattningen både när det gäller fastighetsskatt och förmögenhetsskatt. Frågan om bostäder ska betraktas som privatbostadsfastigheter eller näringsfastigheter är avgörande

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1994/95:SkU28
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Mediepolitiken

  Motion 1994/95:K417 av Olof Johansson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1994/95:K417 av Olof Johansson m.fl. c Mediepolitiken I ett demokratiskt samhälle ska individen fritt kunna välja mellan olika nyhetsförmedlare och opinionsorgan. Alla människor bör också ha möjlighet att delta i ett fritt meningsutbyte och kunna sprida upplysning om sin uppfattning på lika

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  22
  Utskottsberedning
  -----------1994/95:KrU26 1994/95:KU38 1995/96:KU29
  Riksdagsbeslut
  (22 yrkanden): , , 11 saknar beslutsinformation
 • Insatser mot våld

  Motion 1994/95:Ju809 av Olof Johansson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1994/95:Ju809 av Olof Johansson m.fl. c Insatser mot våld Samhällets insatser mot våld Alla har vi ett ansvar att föra vidare grundvärderingar som humanitet, människovärde, hänsyn och tolerans, vilket ger de bästa förutsättningarna för trygghet och rättssäkerhet. En av rättsstatens viktigaste

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  68
  Utskottsberedning
  ----------------------------------1994/95:JuU13 1994/95:JuU14 1994/95:JuU16 1994/95:JuU17 1994/95:JuU24 1994/95:KrU26 1994/95:KU14 1994/95:SkU23 1994/95:SoU13 1994/95:SoU15 1994/95:SoU26 1994/95:UbU10 1995/96:JuU12 1995/96:JuU14 1995/96:LU2 1995/96:SoU3 1995/96:UbU3
  Riksdagsbeslut
  (68 yrkanden): , , 34 saknar beslutsinformation
 • Familjestödet

  Motion 1994/95:So602 av Olof Johansson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1994/95:So602 av Olof Johansson m.fl. c Familjestödet Målet för centerns politik är ett samhälle, där föräldrarna har tid att vara med sina barn, så att de kan fullfölja sitt ansvar för barnens uppväxt och uppfostran. För att uppnå detta måste föräldrarna ges ekonomiskt stöd. Föräldrauppgiften

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1994/95:SoU15
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Gemensam vårdnad

  Motion 1994/95:L413 av Andreas Carlgren m.fl. (c, s, mp, kds, m, fp, v)

  Motion till riksdagen 1994/95:L413 av Andreas Carlgren m.fl. c, s, m, fp, v, mp, kds Gemensam vårdnad Barn behöver båda sina föräldrar. Ofta innebär en skilsmässa inte bara en konflikt som i sig är svår för barnen, utan dessutom att de mister kontakten med en av föräldrarna, allra oftast pappan. Utgångspunkten måste

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1995/96:LU2
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Idrottspolitik

  Motion 1994/95:Kr412 av Marianne Andersson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1994/95:Kr412 av Marianne Andersson m.fl. c Idrottspolitik Det råder relativt bred enighet på den politiska nivån, om värdet av de insatser som den svenska idrottsrörelsen utför. Närmare tre miljoner medlemmar finns i idrottsföreningarna. RF, Riksidrottsförbundet, konstaterar att 60 procent av

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  14
  Utskottsberedning
  -------1994/95:KrU13 1994/95:KrU14 1994/95:SoU13 1994/95:UbU15 1995/96:JuU14 1995/96:KrU11 1995/96:UbU3
  Riksdagsbeslut
  (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation
 • Kulturpolitik för barn och ungdomar

  Motion 1994/95:Kr230 av Olof Johansson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1994/95:Kr230 av Olof Johansson m.fl. c Kulturpolitik för barn och ungdomar Kulturen är en gemensam tillgång som berikar livet. När det gäller att nå många människor, är de konstnärliga uttrycksformerna oslagbara. De föder kreativitet och fantasi. Fantasin kan lyfta tankar och känslor, hjälpa

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  22
  Utskottsberedning
  -----------1994/95:KrU15 1994/95:KrU16 1994/95:KrU18 1994/95:KrU22 1994/95:UbU10
  Riksdagsbeslut
  (22 yrkanden): , , 11 saknar beslutsinformation
 • Fördjupat folkstyre

  Motion 1994/95:K619 av Olof Johansson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1994/95:K619 av Olof Johansson m.fl. c Fördjupat folkstyre Inledning Centern vill flytta makt från den centrala statsmakten närmare människorna. Makten måste öka på regionalnivå. Därför ska folk- valda parlament inrättas på regional nivå. Centern vill genomföra en konsekvent genomförd decentralisering,

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  ------1994/95:KU40 1995/96:KU11 1995/96:KU9 1996/97:KU4
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation
 • Dennisöverenskommelsen

  Motion 1994/95:T233 av Andreas Carlgren och Lennart Daléus (c)

  Motion till riksdagen 1994/95:T233 av Andreas Carlgren och Lennart Daléus c Dennisöverenskommelsen I september 1992 träffade socialdemokraterna, moderaterna och folkpartiet i Stockholms stad och län en överenskommelse om utbyggnaden av kollektivtrafik och vägar i Stockholmsregionen. Överenskommelsen kom att kallas

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1994/95:TU22
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • Invandrarpolitiken

  Motion 1994/95:Sf621 av Olof Johansson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1994/95:Sf621 av Olof Johansson m.fl. c Invandrarpolitiken Centerns invandrarpolitik Vi lever i ett mångkulturellt samhälle. I grundlagen finns mycket klart uttryckt såsom en grundläggande fri- och rättighet att alla skall ha möjlighet att utöva sin religion samt att etniska, språkliga och religiösa

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  32
  Utskottsberedning
  ----------------1994/95:AU11 1994/95:SfU10 1994/95:SfU13 1994/95:SfU16 1994/95:UbU16 1995/96:AU3 1995/96:KU6 1995/96:UbU5 1997/98:SfU6
  Riksdagsbeslut
  (32 yrkanden): , , 16 saknar beslutsinformation
 • Skolfrågor

  Motion 1994/95:Ub304 av Olof Johansson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1994/95:Ub304 av Olof Johansson m.fl. c Skolfrågor Sverige är på väg att lämna industrisamhället bakom sig och gå in i ett mer utvecklat kunskapssamhälle. Kunskap kommer att spela en allt större roll som förändringskraft i samhället. Kunskapsmängden växer enormt. Samtidigt omsätts kunskaper

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  16
  Utskottsberedning
  --------1994/95:UbU10 1994/95:UbU15 1994/95:UbU16 1994/95:UbU8 1995/96:UbU3
  Riksdagsbeslut
  (16 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation
 • Näringspolitik för starkare småföretag

  Motion 1994/95:N300 av Olof Johansson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1994/95:N300 av Olof Johansson m.fl. c Näringspolitik för starkare småföretag Inledning Sverige behöver fler företag och företagare. Det är särskilt viktigt att skapa goda förutsättningar för de mindre och medelstora företagen samt för nyföretagande. Att vara företagare är att skapa, att hitta

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  24
  Utskottsberedning
  ------------1994/95:NU18 1994/95:SkU20 1994/95:SkU21 1994/95:SkU28 1995/96:NU26
  Riksdagsbeslut
  (24 yrkanden): , , 12 saknar beslutsinformation
 • Arbetsmarknadspolitiken

  Motion 1994/95:A244 av Olof Johansson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1994/95:A244 av Olof Johansson m.fl. c Arbetsmarknadspolitiken Centerpartiet slår vakt om arbetslinjen och den aktiva arbetsmarknadspolitiken. Genom en effektiv och långsiktig småföretagspolitik, offensiva satsningar på kretsloppssamhällets arbetstillfällen, en ny energipolitik, en regional

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  68
  Utskottsberedning
  ----------------------------------1994/95:AU11 1994/95:AU12 1994/95:AU8 1994/95:AU9 1994/95:SfU12 1994/95:SfU15 1995/96:AU11 1995/96:AU3
  Riksdagsbeslut
  (68 yrkanden): , , 34 saknar beslutsinformation
 • Skatteväxling

  Motion 1994/95:Sk668 av Olof Johansson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1994/95:Sk668 av Olof Johansson m.fl. c Skatteväxling Inledning Det finns inga fria nyttigheter. Frågan är inte om vi får betala när miljön föröds. Frågan är när, hur och vilka som tvingas betala. Alltför länge har miljön betraktats som en given förutsättning, uppmärksammad först då miljöskadorna

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1994/95:SkU28
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Vissa kulturfrågor

  Motion 1994/95:Kr279 av Marianne Andersson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1994/95:Kr279 av Marianne Andersson m.fl. c Vissa kulturfrågor Kulturpolitikens största motiv och syfte ska vara att höja hela samhällets nivå, att ge alla människor möjlighet till skapande och till kritiskt tänkande, till tolerans och trygghet, att ge människor kraft och styrka och att stärka

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1994/95:KrU15 1994/95:KrU18 1994/95:KrU9 1995/96:KrU8
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1994/95:109 Vissa privatpraktiserande läkares och sjukgymnasters etablering m.m.

  Motion 1994/95:So22 av Rune Backlund m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1994/95:So22 av Rune Backlund m.fl. c med anledning av prop. 1994/95:109 Vissa privatpraktiserande läkares och sjukgymnasters etablering m.m. I propositionen föreslår regeringen dels att särskilda regler införs som reglerar rätten till ersättning vid nya etableringar från sjukvårdshuvudman till

  Inlämnad
  1994-11-29
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1994/95:SoU10
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Filter

Valda filter