Andreas Carlgren (C)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Stockholms kommun
Född år
1958
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2011-09-30 – 2011-09-30
Ledig
2010-10-04 – 2011-09-29
Ordinarie
1994-10-02 – 1998-10-05

Utbildningsutskottet

Ledamot
1994-10-10 – 1998-10-04

Socialförsäkringsutskottet

Suppleant
1996-02-07 – 1998-10-04
Suppleant
1994-10-10 – 1996-02-05

Kulturutskottet

Suppleant
1994-10-17 – 1995-10-09

Finansutskottet

Suppleant
1995-10-10 – 1998-10-04

OSSE-delegationen

Suppleant
1995-01-01 – 1996-02-19

ESK-delegationen

Suppleant
1994-10-17 – 1994-12-31

Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet

Miljöminister
2006-10-06 – 2006-12-31

Miljödepartementet

Miljöminister
2007-01-01 – 2011-09-29

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Förbifart Stockholm

  Förbifart Stockholm

  Interpellation 2008/09:544 av Svensson Smith, Karin (mp)

  den 14 maj Interpellation 2008/09:544 Förbifart Stockholm av Karin Svensson Smith mp till miljöminister Andreas Carlgren c Naturvårdsverkets obesvarade framställan Den 26 maj 2008 skickade Naturvårdsverket en framställan till regeringen med anledning av planeringen av Förbifart Stockholm: Naturvårdsverket föreslår

  Inlämnad
  2009-05-14
  Besvarare
  Andreas Carlgren (C)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Riktlinjer för klimatpolitiken m.m.

  Riktlinjer för klimatpolitiken m.m.

  Betänkande 2008/09:MJU28

  Riksdagen beslutade om mål för den svenska klimatpolitiken till 2020. Målet är att Sveriges utsläpp 2020 ska vara 40 procent lägre än utsläppen 1990. Det innebär att utsläppen av växthusgaser 2020 ska vara cirka 20 miljoner ton koldioxidekvivalenter lägre jämfört med 1990 års nivå. Målet gäller för de

  Behandlade dokument
  38
  Förslagspunkter
  88
  Reservationer
  63 
  Anföranden och repliker
  70, 258 minuter
  Beredning
  2009-05-05
  Justering
  2009-05-26
  Debatt
  2009-06-15
  Beslut
  2009-06-16
 • Stillbild från Debatt om förslag: En sammanhållen svensk havspolitik m.m.

  En sammanhållen svensk havspolitik m.m.

  Betänkande 2008/09:MJU29

  Riksdagen beslutade om en ny sammanhållen svensk havspolitik. Inriktningen ska vara att havets och kustområdenas resurser ska nyttjas hållbart så att ekosystemen bevaras och restaureras. Detta samtidigt som havsanknutna näringar kan utvecklas, växa och bidra till att stärka Sveriges konkurrenskraft. Havspolitiken behöver vara integrerad och tvärsektoriell och utgå från en helhetssyn på nyttjandet och bevarandet. En central utgångspunkt är EU:s havspolitik.

  Behandlade dokument
  15
  Förslagspunkter
  39
  Reservationer
  64 
  Anföranden och repliker
  39, 149 minuter
  Beredning
  2009-04-23
  Justering
  2009-05-14
  Debatt
  2009-06-15
  Beslut
  2009-06-16
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Miljöbilspremien

  Miljöbilspremien

  Interpellation 2008/09:368 av Green, Monica (s)

  den 26 februari Interpellation 2008/09:368 Miljöbilspremien av Monica Green s till näringsminister Maud Olofsson c Det finns flera skäl till att det är viktigt med en miljöbilspremie. Den underlättar övergången till mer miljövänliga bilar. Miljöbilspremien har ökat intresset för miljöbilar. Trots det ska regeringen

  Inlämnad
  2009-02-26
  Besvarare
  Andreas Carlgren (C)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Statens stöd till myggbekämpningen i området kring nedre Dalälven

  Statens stöd till myggbekämpningen i området kring nedre Dalälven

  Interpellation 2008/09:452 av Oscarsson, Mikael (kd)

  den 7 april Interpellation 2008/09:452 Statens stöd till myggbekämpningen i området kring nedre Dalälven av Mikael Oscarsson kd till miljöminister Andreas Carlgren c De makthavare som har besökt området kring nedre Dalälven under perioder med svåra myggförhållanden vet att bekämpningen av stickmyggen där är nödvändig.

  Inlämnad
  2009-04-07
  Besvarare
  Andreas Carlgren (C)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Klimat och sårbarhet

  Klimat och sårbarhet

  Interpellation 2008/09:437 av Svensson Smith, Karin (mp)

  den 31 mars Interpellation 2008/09:437 Klimat och sårbarhet av Karin Svensson Smith mp till miljöminister Andreas Carlgren c I klimatpropositionen återger regeringen slutsatser från Klimat- och sårbarhetsutredningen: De vetenskapliga resultaten visar enligt utredningen att Sverige kommer att påverkas kraftigt av

  Inlämnad
  2009-03-31
  Besvarare
  Andreas Carlgren (C)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Försiktighetsprincipen och vetenskaplig osäkerhet

  Försiktighetsprincipen och vetenskaplig osäkerhet

  Interpellation 2008/09:419 av Lindholm, Jan (mp)

  den 17 mars Interpellation 2008/09:419 Försiktighetsprincipen och vetenskaplig osäkerhet av Jan Lindholm mp till miljöminister Andreas Carlgren c Syftet med försiktighetsprincipen är att vi ska kunna ställa krav på åtgärder till skydd mot möjliga, ännu inte vetenskapligt säkerställda, risker. Detta ställer i sin

  Inlämnad
  2009-03-17
  Besvarare
  Andreas Carlgren (C)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Klimatinformation

  Klimatinformation

  Interpellation 2008/09:372 av Bolund, Per (mp)

  den 27 februari Interpellation 2008/09:372 Klimatinformation av Per Bolund mp till miljöminister Andreas Carlgren c Inom såväl Kyotoprotokollet som FN:s klimatkonvention och EU:s klimatpolitik poängteras särskilt den stora betydelsen av klimatinformation. Enligt Kyotoprotokollet ska alla parter på det nationella

  Inlämnad
  2009-02-27
  Besvarare
  Andreas Carlgren (C)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Ohälsa och inomhusmiljö

  Ohälsa och inomhusmiljö

  Interpellation 2008/09:353 av Lindholm, Jan (mp)

  den 20 februari Interpellation 2008/09:353 Ohälsa och inomhusmiljö av Jan Lindholm mp till miljöminister Andreas Carlgren c Under år 2008 interpellerade jag fyra gånger i frågor som rör inomhusmiljö och ohälsa till olika ministrar. Mina frågor har i första hand kretsat kring ansvarsfrågor och kunskapsproblem men

  Inlämnad
  2009-02-20
  Besvarare
  Andreas Carlgren (C)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: De fossila utsläppen

  De fossila utsläppen

  Interpellation 2008/09:294 av Ygeman, Anders (s)

  den 28 januari Interpellation 2008/09:294 De fossila utsläppen av Anders Ygeman s till miljöminister Andreas Carlgren c Sverige kan radikalt minska sina utsläpp av växthusgaser genom förbättrad energieffektivisering, ökad satsning på hybrid- och elbilar samt ett förändrat jord- och skogsbruk. Det visar en ny rapport

  Inlämnad
  2009-01-28
  Besvarare
  Andreas Carlgren (C)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Sammanhållen skoterpolitik

  Sammanhållen skoterpolitik

  Interpellation 2008/09:289 av Granberg, Lars U (s)

  den 28 januari Interpellation 2008/09:289 Sammanhållen skoterpolitik av Lars U Granberg s till miljöminister Andreas Carlgren c Skoteråkning är en viktig fritidsaktivitet för boende i landets norra delar samtidigt som skoterturism har stor betydelse för sysselsättningen i glesbygden. Ett stort antal frågor angående

  Inlämnad
  2009-01-28
  Besvarare
  Andreas Carlgren (C)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Barncancer och kärnkraft

  Barncancer och kärnkraft

  Interpellation 2008/09:259 av Bolund, Per (mp)

  den 19 januari Interpellation 2008/09:259 Barncancer och kärnkraft av Per Bolund mp till miljöminister Andreas Carlgren c En ny studie publicerad av vetenskapsmän från Michigan University i European Journal of Cancer Care visas att andelen barn som drabbas av leukemi ökar i närheten av amerikanska kärnkraftverk.

  Inlämnad
  2009-01-19
  Besvarare
  Andreas Carlgren (C)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Regler för energianvändning

  Regler för energianvändning

  Interpellation 2008/09:195 av Eriksson, Alf (s)

  den 5 december Interpellation 2008/09:195 Regler för energianvändning av Alf Eriksson s till miljöminister Andreas Carlgren c I Boverkets byggregler anges att specifik energianvändning högst får uppgå till 110 terawattimmar per kvadratmeter uppvärmd yta för bostäder. Ingen hänsyn tas till hur energin producerats

  Inlämnad
  2008-12-05
  Besvarare
  Andreas Carlgren (C)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Friluftslivets potential

  Friluftslivets potential

  Interpellation 2008/09:167 av Ericson, Gunvor G (mp)

  den 28 november Interpellation 2008/09:167 Friluftslivets potential av Gunvor G Ericson mp till miljöminister Andreas Carlgren c Att skapa förutsättningar som främjar hälsa är av stort värde, och alla politikområden har ett ansvar för detta. Det är något som riksdagen har slagit fast, i full politisk enighet, i

  Inlämnad
  2008-11-28
  Besvarare
  Andreas Carlgren (C)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Jakt på varg

  Jakt på varg

  Interpellation 2008/09:152 av Johansson, Ann-Kristine (s)

  den 24 november Interpellation 2008/09:152 Jakt på varg av Ann-Kristine Johansson s till jordbruksminister Eskil Erlandsson c Den senaste tiden har fler och fler signaler kommit om att den svenska vargstammen har passerat det av riksdagen uppsatta delmålet om 20 föryngringar. Siffran 250 vargar nämns. Tyvärr leder

  Inlämnad
  2008-11-24
  Besvarare
  Andreas Carlgren (C)
 • Stillbild från Allmänpolitisk debatt: Allmänpolitisk debatt

  Allmänpolitisk debatt

  Allmänpolitisk

 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Förbjudet miljögift

  Förbjudet miljögift

  Interpellation 2007/08:795 av Ohlsson, Carina (s)

  den 14 maj Interpellation 2007/08:795 Förbjudet miljögift av Carina Ohlsson s till miljöminister Andreas Carlgren c Det bromerade flamskyddsmedlet dekaBDE hittar vi i dag hos såväl människor som djur, till exempel rovfåglar. Det finns studier som tyder på att ämnet kan störa den mänskliga hjärnans utveckling och

  Inlämnad
  2008-05-14
  Besvarare
  Andreas Carlgren (C)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Sophanteringen

  Sophanteringen

  Interpellation 2007/08:792 av Gabelic, Aleksander (s)

  den 14 maj Interpellation 2007/08:792 Sophanteringen av Aleksander Gabelic s till miljöminister Andreas Carlgren c Inom kort ska Naturvårdsverket redovisa vad som är definitionen av hushållsavfall. Det är den borgerliga regeringen som har begärt att verket senast den 31 maj 2008 ska beskriva konsekvenserna av en

  Inlämnad
  2008-05-14
  Besvarare
  Andreas Carlgren (C)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Möjligheterna till försäkringsskydd i bostadssektorn

  Möjligheterna till försäkringsskydd i bostadssektorn

  Interpellation 2007/08:736 av Lindholm, Jan (mp)

  den 13 maj Interpellation 2007/08:736 Möjligheterna till försäkringsskydd i bostadssektorn av Jan Lindholm mp till statsrådet Mats Odell kd Det finns i dag inget försäkringsbolag i Sverige som med en hyresgäst tecknar en försäkring som omfattar egendoms- och personskador som uppstår hos hyresgästen vid en byggfelsskada

  Inlämnad
  2008-05-13
  Besvarare
  Andreas Carlgren (C)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Översvämningsrisk för bebyggelse i Mälardalen

  Översvämningsrisk för bebyggelse i Mälardalen

  Interpellation 2007/08:718 av Berglind, Mats (s)

  den 13 maj Interpellation 2007/08:718 Översvämningsrisk för bebyggelse i Mälardalen av Mats Berglind s till statsrådet Mats Odell kd I juni 2005 gav regeringen en utredare i uppdrag att kartlägga det svenska samhällets sårbarhet för globala klimatförändringar. Utredningen visade att varmare klimat i framtiden kommer

  Inlämnad
  2008-05-13
  Besvarare
  Andreas Carlgren (C)

Filter