Andreas Carlgren (C)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Stockholms kommun
Född år
1958
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2011-09-30 – 2011-09-30
Ledig
2010-10-04 – 2011-09-29
Ordinarie
1994-10-02 – 1998-10-05

Utbildningsutskottet

Ledamot
1994-10-10 – 1998-10-04

Socialförsäkringsutskottet

Suppleant
1996-02-07 – 1998-10-04
Suppleant
1994-10-10 – 1996-02-05

Kulturutskottet

Suppleant
1994-10-17 – 1995-10-09

Finansutskottet

Suppleant
1995-10-10 – 1998-10-04

OSSE-delegationen

Suppleant
1995-01-01 – 1996-02-19

ESK-delegationen

Suppleant
1994-10-17 – 1994-12-31

Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet

Miljöminister
2006-10-06 – 2006-12-31

Miljödepartementet

Miljöminister
2007-01-01 – 2011-09-29

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Försvarets planer på utökad verksamhet vid sjön och vattentäkten Vättern

  Försvarets planer på utökad verksamhet vid sjön och vattentäkten Vättern

  Interpellation 2010/11:375 av Ehn, Tina (MP)

  den 12 maj Interpellation 2010/11:375 Försvarets planer på utökad verksamhet vid sjön och vattentäkten Vättern av Tina Ehn MP till miljöminister Andreas Carlgren C Vättern en viktig vattentäkt Vättern utgör en av södra Sveriges och norra Europas största dricksvattenreservoarer. Vätterns vatten är även 20 kommuners

  Inlämnad
  2011-05-12
  Besvarare
  Andreas Carlgren (C)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Miljöbalkens ändamålsenlighet

  Miljöbalkens ändamålsenlighet

  Interpellation 2010/11:429 av Österberg, Sven-Erik (S)

  den 20 maj Interpellation 2010/11:429 Miljöbalkens ändamålsenlighet av Sven-Erik Österberg S till miljöminister Andreas Carlgren C Sedan miljöbalken kom finns det en heltäckande lagstiftning som ser till att ge en god balans mellan nödvändig verksamhet och miljöhänsyn. Ur den enskilde verksamhetsutövarens synvinkel

  Inlämnad
  2011-05-20
  Besvarare
  Andreas Carlgren (C)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Skydd av biologisk mångfald i skogen

  Skydd av biologisk mångfald i skogen

  Interpellation 2010/11:399 av Romson, Åsa (MP)

  den 19 maj Interpellation 2010/11:399 Skydd av biologisk mångfald i skogen av Åsa Romson MP till miljöminister Andreas Carlgren C Vid FN-mötet om biologisk mångfald i Nagoya enades världens länder om att ca 17 procent av landarealen behöver skyddas för att bevara den biologiska mångfalden. I Sverige är enbart ca

  Inlämnad
  2011-05-19
  Besvarare
  Andreas Carlgren (C)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Övergripande samhällsekonomiska hänsyn i statlig verksamhet

  Övergripande samhällsekonomiska hänsyn i statlig verksamhet

  Interpellation 2010/11:275 av Bucht, Sven-Erik (S)

  den 16 mars Interpellation 2010/11:275 Övergripande samhällsekonomiska hänsyn i statlig verksamhet av Sven-Erik Bucht S till statsminister Fredrik Reinfeldt M Sveriges ekonomiska läge är bra och viktiga investeringar i näringsliv och infrastruktur genomförs och planeras. Det är också en förutsättning för att svensk

  Inlämnad
  2011-03-16
  Besvarare
  Andreas Carlgren (C)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Bullerproblematik i Linköping

  Bullerproblematik i Linköping

  Interpellation 2010/11:243 av Löfstrand, Johan (S)

  den 2 mars Interpellation 2010/11:243 Bullerproblematik i Linköping av Johan Löfstrand S till miljöminister Andreas Carlgren C Flygbuller och buller i statsmiljö i allmänhet har länge varit en omdiskuterad fråga. Speciellt i Linköping där Försvarsmaktens och Saabs flygverksamhet är ett signum och en del i en stads

  Inlämnad
  2011-03-02
  Besvarare
  Andreas Carlgren (C)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Utbyggnad av vindkraft i Sverige

  Utbyggnad av vindkraft i Sverige

  Interpellation 2010/11:228 av Holm, Jens (V)

  den 23 februari Interpellation 2010/11:228 Utbyggnad av vindkraft i Sverige av Jens Holm V till närings- och energiminister Maud Olofsson C Utbyggnaden av vindkraft har gått snabbt i Sverige. Den andelsägda vindkraften har varit av stort värde både för att mobilisera kapital för utbyggnaden och för att öka den folkliga

  Inlämnad
  2011-02-23
  Besvarare
  Andreas Carlgren (C)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Kärnkraftsbolagens betalningsansvar

  Kärnkraftsbolagens betalningsansvar

  Interpellation 2010/11:276 av Johansson, Ann-Kristine (S)

  den 17 mars Interpellation 2010/11:276 Kärnkraftsbolagens betalningsansvar av Ann-Kristine Johansson S till närings- och energiminister Maud Olofsson C Medieuppgifter gör gällande att kärnkraftsolyckorna i Japan endast till en liten del täcks av försäkringsbolag. För den absoluta majoriteten av sanerings- och uppbyggnadskostnaderna

  Inlämnad
  2011-03-17
  Besvarare
  Andreas Carlgren (C)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Överblickbara miljöprocesser

  Överblickbara miljöprocesser

  Interpellation 2010/11:167 av Bucht, Sven-Erik (S)

  den 31 januari Interpellation 2010/11:167 Överblickbara miljöprocesser av Sven-Erik Bucht S till miljöminister Andreas Carlgren C I Sverige har vi en hög ambitionsnivå när det gäller miljöskydd vilket är bra. Kraven leder det till utveckling av ny innovativ teknik, nya tillverkningsprocesser och smarta produkter.

  Inlämnad
  2011-01-31
  Besvarare
  Andreas Carlgren (C)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Användandet av överskottet av de svenska utsläppsrätterna

  Användandet av överskottet av de svenska utsläppsrätterna

  Interpellation 2010/11:127 av Ernkrans, Matilda (S)

  den 17 december Interpellation 2010/11:127 Användandet av överskottet av de svenska utsläppsrätterna av Matilda Ernkrans S till miljöminister Andreas Carlgren C Sverige minskar sina utsläpp i god takt. Genom de klimatåtgärder som initierades av tidigare socialdemokratiska regeringar och som därefter har genomförts

  Inlämnad
  2010-12-17
  Besvarare
  Andreas Carlgren (C)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Odling av specialgrödor

  Odling av specialgrödor

  Interpellation 2010/11:120 av Svensson, Suzanne (S)

  den 10 december Interpellation 2010/11:120 Odling av specialgrödor av Suzanne Svensson S till landsbygdsminister Eskil Erlandsson C Jag har tidigare ställt två skriftliga frågor till landsbygdsministern med anledning av att EU från 20132014 förväntas lagstifta om ett förbud mot att använda de båda växtskyddsmedeln

  Inlämnad
  2010-12-10
  Besvarare
  Andreas Carlgren (C)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Utsläpp från gruvor

  Utsläpp från gruvor

  Interpellation 2010/11:118 av Sjöstedt, Jonas (V)

  den 8 december Interpellation 2010/11:118 Utsläpp från gruvor av Jonas Sjöstedt V till miljöminister Andreas Carlgren C Det har nyligen rapporterats om oroande utsläpp från svenska gruvor inte minst i Västerbottens län. I många fall är nivåerna på utsläppen mycket högre än vad som är tillåtet. Det kan innebära

  Inlämnad
  2010-12-08
  Besvarare
  Andreas Carlgren (C)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Regeringens köp av utsläppskrediter

  Regeringens köp av utsläppskrediter

  Interpellation 2010/11:114 av Holm, Jens (V)

  den 3 december Interpellation 2010/11:114 Regeringens köp av utsläppskrediter av Jens Holm V till miljöminister Andreas Carlgren C Enligt regeringens egen klimat- och energipropositionen är regeringens viktigaste klimatstrategi köp av utsläppskrediter i andra länder för att nå det svenska klimatmålet till 2020.

  Inlämnad
  2010-12-03
  Besvarare
  Andreas Carlgren (C)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Licensjakt på varg

  Licensjakt på varg

  Interpellation 2010/11:107 av Romson, Åsa (MP)

  den 1 december Interpellation 2010/11:107 Licensjakt på varg av Åsa Romson MP till miljöminister Andreas Carlgren C Förra vintern genomfördes för första gången i Sverige licensjakt på varg. EU-kommissionen har uppmärksammats på åtgärderna av svenska miljö- och rovdjursorganisationer och regeringen har under året

  Inlämnad
  2010-12-01
  Besvarare
  Andreas Carlgren (C)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Flyget och utsläppshandeln

  Flyget och utsläppshandeln

  Interpellation 2010/11:36 av Ygeman, Anders (S)

  den 4 november Interpellation 2010/11:36 Flyget och utsläppshandeln av Anders Ygeman S till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd M Sju EU-länder har ännu inte gjort de nödvändiga förändringar i den nationella lagstiftningen som krävs för att integrera flyget i EU:s handel med utsläppsrätter, detta trots att medlemsstaterna

  Inlämnad
  2010-11-04
  Besvarare
  Andreas Carlgren (C)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Biologisk mångfald och täkter

  Biologisk mångfald och täkter

  Interpellation 2010/11:33 av Romson, Åsa (MP)

  den 4 november Interpellation 2010/11:33 Biologisk mångfald och täkter av Åsa Romson MP till miljöminister Andreas Carlgren C Under FN:s möte om biologisk mångfald i Nagoya stred Sverige och miljöministern för starkare skydd av biologisk mångfald och en uppgradering av biologiska värden för samhällets långsiktiga

  Inlämnad
  2010-11-04
  Besvarare
  Andreas Carlgren (C)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Förhöjda halter av PFOS i norra och östra Mälaren

  Förhöjda halter av PFOS i norra och östra Mälaren

  Interpellation 2010/11:24 av Romson, Åsa (MP)

  den 1 november Interpellation 2010/11:24 Förhöjda halter av PFOS i norra och östra Mälaren av Åsa Romson MP till miljöminister Andreas Carlgren C Det har nyligen uppmärksammats att det finns förhöjda halter av ämnet PFOS i områden utanför Uppsala och Märsta i norra Mälaren samt vid Görvelfjärden i östra Mälaren

  Inlämnad
  2010-11-01
  Besvarare
  Andreas Carlgren (C)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Ländernas självbestämmande angående GMO

  Ländernas självbestämmande angående GMO

  Interpellation 2010/11:16 av Holm, Jens (V)

  den 20 oktober Interpellation 2010/11:16 Ländernas självbestämmande angående GMO av Jens Holm V till landsbygdsminister Eskil Erlandsson C Genmodifiering är en relativt ny teknik som vi ännu vet mycket lite om. Tekniken innebär att man förändrar växters, djurs eller mikroorganismers ärftliga egenskaper med hjälp

  Inlämnad
  2010-10-20
  Besvarare
  Andreas Carlgren (C)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Sveriges röst i klimatförhandlingarna

  Sveriges röst i klimatförhandlingarna

  Interpellation 2010/11:14 av Ernkrans, Matilda (S)

  den 20 oktober Interpellation 2010/11:14 Sveriges röst i klimatförhandlingarna av Matilda Ernkrans S till miljöminister Andreas Carlgren C År 2012 är det slut på den första perioden av det nuvarande klimatavtalet Kyoto. EU:s miljöministrar är överens om att verka för en förlängning av det nuvarande klimatavtalet,

  Inlämnad
  2010-10-20
  Besvarare
  Andreas Carlgren (C)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Förbjudet miljögift

  Förbjudet miljögift

  Interpellation 2007/08:795 av Ohlsson, Carina (s)

  den 14 maj Interpellation 2007/08:795 Förbjudet miljögift av Carina Ohlsson s till miljöminister Andreas Carlgren c Det bromerade flamskyddsmedlet dekaBDE hittar vi i dag hos såväl människor som djur, till exempel rovfåglar. Det finns studier som tyder på att ämnet kan störa den mänskliga hjärnans utveckling och

  Inlämnad
  2008-05-14
  Besvarare
  Andreas Carlgren (C)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Sophanteringen

  Sophanteringen

  Interpellation 2007/08:792 av Gabelic, Aleksander (s)

  den 14 maj Interpellation 2007/08:792 Sophanteringen av Aleksander Gabelic s till miljöminister Andreas Carlgren c Inom kort ska Naturvårdsverket redovisa vad som är definitionen av hushållsavfall. Det är den borgerliga regeringen som har begärt att verket senast den 31 maj 2008 ska beskriva konsekvenserna av en

  Inlämnad
  2008-05-14
  Besvarare
  Andreas Carlgren (C)

Filter

Valda filter