Andreas Carlgren (C)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Stockholms kommun
Född år
1958
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2011-09-30 – 2011-09-30
Ledig
2010-10-04 – 2011-09-29
Ordinarie
1994-10-02 – 1998-10-05

Utbildningsutskottet

Ledamot
1994-10-10 – 1998-10-04

Socialförsäkringsutskottet

Suppleant
1996-02-07 – 1998-10-04
Suppleant
1994-10-10 – 1996-02-05

Kulturutskottet

Suppleant
1994-10-17 – 1995-10-09

Finansutskottet

Suppleant
1995-10-10 – 1998-10-04

OSSE-delegationen

Suppleant
1995-01-01 – 1996-02-19

ESK-delegationen

Suppleant
1994-10-17 – 1994-12-31

Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet

Miljöminister
2006-10-06 – 2006-12-31

Miljödepartementet

Miljöminister
2007-01-01 – 2011-09-29

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av prop. 1996/97:160 Långsiktigt hållbara trafiklösningar i Stockholm och Göteborg

  Motion 1996/97:T91 av Andreas Carlgren och Lennart Daléus (c)

  Motion till riksdagen 1996/97:T91 av Andreas Carlgren och Lennart Daléus c med anledning av prop. 1996/97:160 Långsiktigt hållbara trafiklösningar i Stockholm och Göteborg Dennispaketet i sin ursprungliga form saknade all trovärdighet, såväl ekonomiskt som miljömässigt. Paketet med sina motorvägsleder saknade folklig

  Inlämnad
  1997-06-11
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1997/98:TU5
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1996/97:141 Högskolans ledning, lärare och organisation

  Motion 1996/97:Ub32 av Andreas Carlgren (c)

  Motion till riksdagen 1996/97:Ub32 av Andreas Carlgren m.fl. c med anledning av prop. 1996/97:141 Högskolans ledning, lärare och organisation Inledning Kunskap utgör grunden för kunskapssamhället och för ett samhälle, som vill konkurrera med hög kompetens och kvalificerade produkter i stället för med låga löner.

  Inlämnad
  1997-06-11
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1997/98:UbU3
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1996/97:74 Vissa frågor inför allmän fastighetstaxering år 1998 av lantbruk

  Motion 1996/97:Sk35 av Rolf Kenneryd m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1996/97:Sk35 av Rolf Kenneryd m.fl. c med anledning av prop. 1996/97:74 Vissa frågor inför allmän fastighetstaxering år 1998 av lantbruk I propositionen föreslås ändringar i bestämmelserna om fastighetstaxering inför 1998 års allmänna fastighetstaxering av lantbruksenheter. På initiativ av Centerpartiet

  Inlämnad
  1997-04-04
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1996/97:SkU21
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1996/97:121 Systembrister och missbruk inom socialförsäkringssystemen

  Motion 1996/97:Sf30 av Roland Larsson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1996/97:Sf30 av Roland Larsson m.fl. c med anledning av prop. 1996/97:121 Systembrister och missbruk inom socialförsäkringssystemen I proposition 1996/97:121 Systembrister och missbruk inom socialförsäkringssystemen föreslår regeringen bl.a. åtgärder för att utöka kontrollmöjligheterna för försäkringskassorna.

  Inlämnad
  1997-04-03
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1996/97:SfU10
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1996/97:124 Ändring i socialtjänstlagen

  Motion 1996/97:So46 av Roland Larsson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1996/97:So46 av Roland Larsson m.fl. c med anledning av prop. 1996/97:124 Ändring i socialtjänstlagen Allmänna utgångspunkter och förslaget om en utredning Socialtjänsten är en grundläggande del av välfärden. Den är både samhällets yttersta skyddsnät och en central del i vårt välfärdssystem.

  Inlämnad
  1997-04-03
  Förslag
  18
  Utskottsberedning
  ---------1996/97:SoU18
  Riksdagsbeslut
  (18 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1996/97:93 Privata vårdgivare

  Motion 1996/97:So38 av Roland Larsson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1996/97:So38 av Roland Larsson m.fl. c med anledning av prop. 1996/97:123 Privata vårdgivare Centerpartiet vill med anledning av regeringens proposition 1996/97:123 om privata vårdgivare understryka nödvändigheten av att skapa mångfald, valfrihet och ökad kvalitet inom vården. Det kan ske samtidigt

  Inlämnad
  1997-04-03
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1996/97:SoU17
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av skr. 1996/97:112 Utvecklingsplan för förskola, skola och vuxenutbildning -- kvalitet och likvärdighet

  Motion 1996/97:Ub24 av Andreas Carlgren m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1996/97:Ub24 av Andreas Carlgren m.fl. c med anledning av skr. 1996/97:112 Utvecklingsplan för förskola, skola och vuxenutbildning kvalitet och likvärdighet Sverige på väg in i kunskapssamhället Kunskap blir allt viktigare i dagens samhälle och är en drivkraft för förnyelse, utveckling och

  Inlämnad
  1997-04-03
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1996/97:UbU13
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1996/97:65 Ändringar i kreditupplysningslagen

  Motion 1996/97:Fi41 av Rolf Kenneryd m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1996/97:Fi41 av Rolf Kenneryd m.fl. c med anledning av prop. 1996/97:65 Ändringar i kreditupplysningslagen I propositionen föreslås en rad förändringar i kreditupplysningslagen. I huvudsak ansluter vi oss till de förslag som regeringen lagt fram. Många företag har råkat illa ut genom att kunder

  Inlämnad
  1997-03-13
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1996/97:FiU23
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1996/97:91 Internationella adoptionsfrågor

  Motion 1996/97:So27 av Roland Larsson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1996/97:So27 av Roland Larsson m.fl. c med anledning av prop. 1996/97:91 Internationella adoptionsfrågor I propositionen om internationella adoptionsfrågor finns flera bra förslag för att öka barns säkerhet vid adoption. Det har också varit utgångspunkten när Sverige, tillsammans med flera länder,

  Inlämnad
  1997-03-11
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1996/97:SoU15
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1996/97:73 Ändring i lagen om sjuklön, m.m.

  Motion 1996/97:Sf24 av Roland Larsson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1996/97:Sf24 av Roland Larsson m.fl. c med anledning av prop. 1996/97:73 Ändring i lagen om sjuklön m m. Utökning av lokal försöksverksamhet med finansiell samordning mellan socialförsäkring, hälso- och sjukvård och socialtjänst Riksdagen har beslutat att göra det möjligt med lokal försöksverksamhet

  Inlämnad
  1997-02-12
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1996/97:SfU9
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop.1996/97:38 Överlåtelser av allmännyttiga bostadsföretag eller deras bostäder

  Motion 1996/97:Bo16 av Rolf Kenneryd m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1996/97:Bo16 av Rolf Kenneryd m.fl. c med anledning av prop. 1996/97:38 Överlåtelser av allmännyttiga bostadsföretag eller deras bostäder I propositionen föreslås att räntestödet ska upphöra om ett allmännyttigt bostadsföretag avhänder sig mer än 25 av sitt bestånd eller om kommunen ger upp sitt

  Inlämnad
  1996-10-28
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1996/97:BoU7
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1996/97:25 Svensk migrationspolitik i globalt perspektiv

  Motion 1996/97:Sf17 av Roland Larsson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1996/97:Sf17 av Roland Larsson m.fl. c med anledning av prop. 1996/97:25 Svensk migrationspolitik i globalt perspektiv Inledning Alla människors lika värde och rättigheter är grunden för centerns politik. Individens fri- och rättigheter får inskränkas endast av hänsyn till andra människors lika

  Inlämnad
  1996-10-11
  Förslag
  16
  Utskottsberedning
  --------1996/97:SfU5
  Riksdagsbeslut
  (16 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation
 • Fastighetstaxering i skärgården m.m.

  Motion 1996/97:Sk367 av Andreas Carlgren och Lennart Daléus (c)

  Motion till riksdagen 1996/97:Sk367 av Andreas Carlgren och Lennart Daléus c Fastighetstaxering i skärgården m.m. Inledning Stockholms skärgård är en fantastisk tillgång för framtiden. Den är också ett ovärderligt historiskt och kulturellt arv att förvalta. Om inte människor kan leva och verka i skärgården under drägliga

  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1996/97:FiU1
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • Fastighetstaxeringen i attraktiva fritidshusområden

  Motion 1996/97:Sk331 av Rolf Kenneryd m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1996/97:Sk331 av Rolf Kenneryd m.fl. c Fastighetstaxeringen i attraktiva fritidshusområden Ljuvliga skärgårdsöar Charmiga fiskelägen Pittoreska fjällbyar Uttryck som de ovanstående skildrar hur en bred allmänhet ser på en del av den svenska glesbygden. Bland de som har störst köpkraft är det

  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1996/97:FiU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1996/97:10 Mervärdesskatt inom kultur-, utbildnings- och idrottsområdet

  Motion 1996/97:Sk20 av Rolf Kenneryd m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1996/97:Sk20 av Rolf Kenneryd m.fl. c med anledning av prop. 1996/97:10 Mervärdesskatt inom kultur-utbildnings- och idrottsområdet I regeringens proposition 1996/97:10 föreslås att grundskole- gymnasieskole- och högskoleutbildning, som anordnas av det allmänna eller av det allmänna för utbildningen

  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1996/97:SkU6
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Näringspolitik för sysselsättning

  Motion 1996/97:N252 av Olof Johansson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1996/97:N252 av Olof Johansson m.fl. c Näringspolitik för sysselsättning Inledning Sveriges ekonomiska problem har varit mycket allvarliga under en stor del av 1990-talet. Saneringen av Sveriges ekonomi påbörjades under förra mandatperioden. Centerpartiet har fortsatt att ta ansvar för detta

  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  24
  Utskottsberedning
  ------------1996/97:AU13 1996/97:NU1 1996/97:NU10 1996/97:NU12 1996/97:NU9 1997/98:LU11
  Riksdagsbeslut
  (24 yrkanden): , , 12 saknar beslutsinformation
 • En ny arbetslivsförsäkring

  Motion 1996/97:Sf224 av Olof Johansson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1996/97:Sf224 av Olof Johansson m.fl. c En ny arbetslivsförsäkring Generell välfärd bättre än selektiva bidrag Alla människor ska vara delaktiga i välfärdssamhället och känna trygghet och säkerhet i fall av ohälsa och arbetslöshet. Sverige har ett väl utbyggt välfärdssystem, ett av de främsta

  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1996/97:SfU12 1996/97:SoU18
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Idrott och spel

  Motion 1996/97:Kr511 av Andreas Carlgren m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1996/97:Kr511 av Andreas Carlgren m.fl. c Idrott och spel Styrkan i den svenska idrottsrörelsen är bredden och djupet i engagemanget, hos ideellt arbetande ledare och funktionärer, såväl som hos de många miljoner utövare av allt från motion till elitidrott. Beräkningar visar att så många som fyra

  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  18
  Utskottsberedning
  ---------1996/97:AU1 1996/97:FiU21 1996/97:KrU2 1996/97:KrU4 1996/97:SoU10 1996/97:UbU8
  Riksdagsbeslut
  (18 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation
 • Kulturpolitiken

  Motion 1996/97:Kr283 av Olof Johansson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1996/97:Kr283 av Olof Johansson m.fl. c Kulturpolitiken Kulturen är själva grunden för mänsklig utveckling, demokrati i samhörighet och mänsklig värdighet. I kulturen finns ofta ett ifrågasättande, en kritik och debatt av värderingar, företeelser och tendenser i samhället. Kulturella uttryck

  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  78
  Utskottsberedning
  ---------------------------------------1996/97:KrU1 1996/97:SkU17 1996/97:UU16 1997/98:JoU3
  Riksdagsbeslut
  (78 yrkanden): , , 39 saknar beslutsinformation
 • Dennispaketet

  Motion 1996/97:T221 av Andreas Carlgren och Lennart Daléus (c)

  Motion till riksdagen 1996/97:T221 av Andreas Carlgren och Lennart Daléus c Dennispaketet Vägtrafiken svarar för mer än hälften av alla luftföroreningar i Stockholmsregionen. Det påverkar såväl människor som djur, växter och kultur. Livsmiljön påverkas negativt. För att klara miljön inför framtiden behövs sammanhållna

  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1996/97:TU1
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Filter

Valda filter