Andreas Carlgren (C)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Stockholms kommun
Född år
1958
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2011-09-30 – 2011-09-30
Ledig
2010-10-04 – 2011-09-29
Ordinarie
1994-10-02 – 1998-10-05

Utbildningsutskottet

Ledamot
1994-10-10 – 1998-10-04

Socialförsäkringsutskottet

Suppleant
1996-02-07 – 1998-10-04
Suppleant
1994-10-10 – 1996-02-05

Kulturutskottet

Suppleant
1994-10-17 – 1995-10-09

Finansutskottet

Suppleant
1995-10-10 – 1998-10-04

OSSE-delegationen

Suppleant
1995-01-01 – 1996-02-19

ESK-delegationen

Suppleant
1994-10-17 – 1994-12-31

Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet

Miljöminister
2006-10-06 – 2006-12-31

Miljödepartementet

Miljöminister
2007-01-01 – 2011-09-29

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • Fastighetstaxeringen i attraktiva fritidshusområden

  Motion 1996/97:Sk331 av Rolf Kenneryd m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1996/97:Sk331 av Rolf Kenneryd m.fl. c Fastighetstaxeringen i attraktiva fritidshusområden Ljuvliga skärgårdsöar Charmiga fiskelägen Pittoreska fjällbyar Uttryck som de ovanstående skildrar hur en bred allmänhet ser på en del av den svenska glesbygden. Bland de som har störst köpkraft är det

  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1996/97:FiU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1996/97:10 Mervärdesskatt inom kultur-, utbildnings- och idrottsområdet

  Motion 1996/97:Sk20 av Rolf Kenneryd m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1996/97:Sk20 av Rolf Kenneryd m.fl. c med anledning av prop. 1996/97:10 Mervärdesskatt inom kultur-utbildnings- och idrottsområdet I regeringens proposition 1996/97:10 föreslås att grundskole- gymnasieskole- och högskoleutbildning, som anordnas av det allmänna eller av det allmänna för utbildningen

  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1996/97:SkU6
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Miljöpolitiken

  Motion 1996/97:Jo727 av Olof Johansson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1996/97:Jo727 av Olof Johansson m.fl. c Miljöpolitiken Inledning Grunden för kretsloppssamhället är en vision av hur samhället kan utvecklas. Ett långsiktigt uthålligt samhälle måste skapas med en utveckling, som tillgodoser dagens behov utan att inskränka kommande generationers möjligheter

  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  88
  Utskottsberedning
  --------------------------------------------1996/97:BoU10 1996/97:FiU1 1996/97:JoU11 1996/97:JoU15 1996/97:JoU16 1996/97:JoU17 1996/97:JoU2 1996/97:JoU20 1996/97:JoU6 1996/97:JuU6 1996/97:LU13 1996/97:NU1 1996/97:SkU16 1996/97:UU12 1997/98:FiU7 1997/98:JoU5
  Riksdagsbeslut
  (88 yrkanden): , , 44 saknar beslutsinformation
 • Direktval till stadsdels- och kommundelsnämnder

  Motion 1996/97:K534 av Andreas Carlgren och Lennart Daléus (c)

  Motion till riksdagen 1996/97:K534 av Andreas Carlgren och Lennart Daléus c Direktval till stadsdels- och kommundelsnämnder Flera kommuner har infört kommundelsnämnder eller stadsdelsnämnder. Ett av de syften som anförs i samband med sådana reformer är att återföra besluten till en nivå närmare medborgarna än vad

  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:KU4
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Näringspolitik för sysselsättning

  Motion 1996/97:N252 av Olof Johansson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1996/97:N252 av Olof Johansson m.fl. c Näringspolitik för sysselsättning Inledning Sveriges ekonomiska problem har varit mycket allvarliga under en stor del av 1990-talet. Saneringen av Sveriges ekonomi påbörjades under förra mandatperioden. Centerpartiet har fortsatt att ta ansvar för detta

  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  24
  Utskottsberedning
  ------------1996/97:AU13 1996/97:NU1 1996/97:NU10 1996/97:NU12 1996/97:NU9 1997/98:LU11
  Riksdagsbeslut
  (24 yrkanden): , , 12 saknar beslutsinformation
 • En ny arbetslivsförsäkring

  Motion 1996/97:Sf224 av Olof Johansson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1996/97:Sf224 av Olof Johansson m.fl. c En ny arbetslivsförsäkring Generell välfärd bättre än selektiva bidrag Alla människor ska vara delaktiga i välfärdssamhället och känna trygghet och säkerhet i fall av ohälsa och arbetslöshet. Sverige har ett väl utbyggt välfärdssystem, ett av de främsta

  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1996/97:SfU12 1996/97:SoU18
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Dennispaketet

  Motion 1996/97:T221 av Andreas Carlgren och Lennart Daléus (c)

  Motion till riksdagen 1996/97:T221 av Andreas Carlgren och Lennart Daléus c Dennispaketet Vägtrafiken svarar för mer än hälften av alla luftföroreningar i Stockholmsregionen. Det påverkar såväl människor som djur, växter och kultur. Livsmiljön påverkas negativt. För att klara miljön inför framtiden behövs sammanhållna

  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1996/97:TU1
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1996/97:27 Läkemedelsförmåner och läkemedelsförsörjning m.m.

  Motion 1996/97:So8 av Roland Larsson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1996/97:So8 av Roland Larsson m.fl. c med anledning av prop. 1996/97:27 Läkemedelsförmåner och läkemedelsförsörjning m.m. I propositionen om läkemedel och läkemedelsförsörjning föreslår regeringen förändringar i läkemedelsförmånssystemets utformning och finansiering. Förslaget är i huvudsak detsamma

  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1996/97:SoU5
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • Idrott och spel

  Motion 1996/97:Kr511 av Andreas Carlgren m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1996/97:Kr511 av Andreas Carlgren m.fl. c Idrott och spel Styrkan i den svenska idrottsrörelsen är bredden och djupet i engagemanget, hos ideellt arbetande ledare och funktionärer, såväl som hos de många miljoner utövare av allt från motion till elitidrott. Beräkningar visar att så många som fyra

  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  18
  Utskottsberedning
  ---------1996/97:AU1 1996/97:FiU21 1996/97:KrU2 1996/97:KrU4 1996/97:SoU10 1996/97:UbU8
  Riksdagsbeslut
  (18 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation
 • Kulturpolitiken

  Motion 1996/97:Kr283 av Olof Johansson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1996/97:Kr283 av Olof Johansson m.fl. c Kulturpolitiken Kulturen är själva grunden för mänsklig utveckling, demokrati i samhörighet och mänsklig värdighet. I kulturen finns ofta ett ifrågasättande, en kritik och debatt av värderingar, företeelser och tendenser i samhället. Kulturella uttryck

  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  78
  Utskottsberedning
  ---------------------------------------1996/97:KrU1 1996/97:SkU17 1996/97:UU16 1997/98:JoU3
  Riksdagsbeslut
  (78 yrkanden): , , 39 saknar beslutsinformation
 • Handikappreformen

  Motion 1996/97:So426 av Roland Larsson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1996/97:So426 av Roland Larsson m.fl. c Handikappreformen Gå vidare med handikappreformen Centerpartiets utgångspunkt är ett samhälle för alla, där alla medborgare behandlas med samma respekt. Människor med handikapp ska kunna verka i samhället som aktiva medborgare, vilket innebär att alla

  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  22
  Utskottsberedning
  -----------1996/97:BoU9 1996/97:KrU8 1996/97:KU17 1996/97:SoU1 1996/97:UbU2 1996/97:UbU6 1997/98:SoU6
  Riksdagsbeslut
  (22 yrkanden): , , 14 saknar beslutsinformation
 • På äldre dar

  Motion 1996/97:So420 av Olof Johansson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1996/97:So420 av Olof Johansson m.fl. c På äldre dar Respekt för individen från vaggan till graven Alla människors lika rätt och värde är grunden för Centerpartiets politik. Människor har olika förutsättningar och behov och insatserna för de äldre måste utgå från detta. De äldres rätt till integritet

  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  20
  Utskottsberedning
  ----------1996/97:SoU1 1996/97:SoU13
  Riksdagsbeslut
  (20 yrkanden): , , 10 saknar beslutsinformation
 • Skolfrågor

  Motion 1996/97:Ub233 av Olof Johansson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1996/97:Ub233 av Olof Johansson m.fl. c Skolfrågor Kunskap blir allt viktigare i dagens samhälle och är en drivkraft för förnyelse, utveckling och tillväxt. Centerpartiets målsättning är att Sverige ska bli den främsta nationen på att utveckla nya kunskaper och ta tillvara alla fördelar som det

  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  28
  Utskottsberedning
  --------------1996/97:UbU1 1996/97:UbU10 1996/97:UbU13 1996/97:UbU6 1996/97:UbU7 1996/97:UbU8
  Riksdagsbeslut
  (28 yrkanden): , , 14 saknar beslutsinformation
 • Framtiden runt Östersjön

  Motion 1996/97:U802 av Olof Johansson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1996/97:U802 av Olof Johansson m.fl. c Framtiden runt Östersjön Motionen delad mellan flera utskott Sovjetunionens sönderfall, kommunismens och planekonomiernas sammanbrott har under 1990-talet skapat helt nya förutsättningar för samarbetet runt Östersjön. Efter att under decennier ha förlamats

  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  22
  Utskottsberedning
  -----------1996/97:JuU11 1996/97:TU1 1996/97:TU7 1996/97:UU13 1996/97:UU16 1996/97:UU5
  Riksdagsbeslut
  (22 yrkanden): , , 11 saknar beslutsinformation
 • Bromma flygplats

  Motion 1996/97:T708 av Lennart Daléus och Andreas Carlgren (c)

  Motion till riksdagen 1996/97:T708 av Lennart Daléus och Andreas Carlgren c Bromma flygplats Frågan om Bromma flygplats framtid har diskuterats intensivt under de senaste decennierna. Flygplatsen öppnade 1936 och ersatte den då provisoriska flygplatsen vid Lindarängen på Gärdet i Stockholm. 1962 flyttade allt utrikes

  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:TU10
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Arbetsliv och skola

  Motion 1996/97:Ub504 av Andreas Carlgren m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1996/97:Ub504 av Andreas Carlgren m.fl. c Arbetsliv och skola Vår framtida konkurrenskraft kommer att vara beroende av kunskapsintensiv produktion. För att öka tillväxten och öka sysselsättningen måste en förnyelse och förändring av Sveriges näringsliv och arbetsmarknad ske. Satsning på kunskap,

  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  16
  Utskottsberedning
  --------1996/97:UbU1 1996/97:UbU2 1996/97:UbU7 1996/97:UbU9
  Riksdagsbeslut
  (16 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation
 • Högre utbildning och forskning

  Motion 1996/97:Ub451 av Olof Johansson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1996/97:Ub451 av Olof Johansson m.fl. c Högre utbildning och forskning Kunskap utgör grunden för kunskapssamhället och för ett samhälle, som vill konkurrera med hög kompetens och kvalificerade produkter i stället för med låga löner. Forskning definieras vanligen som ett metodiskt sökande efter

  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  40
  Utskottsberedning
  --------------------1996/97:FiU1 1996/97:UbU1 1996/97:UbU3 1997/98:UbU3 1997/98:UbU7
  Riksdagsbeslut
  (40 yrkanden): , , 20 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1996/97:30 Hyresgästinflytande vid ombyggnad m.m.

  Motion 1996/97:Bo1 av Rolf Kenneryd m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1996/97:Bo1 av Rolf Kenneryd m.fl. c med anledning av prop. 1996/97:30 Hyresgästinflytande vid ombyggnad m.m. I propositionen lämnas förslag på vissa ändringar i hyreslagen och hyresförhandlingslagen som syftar till att stärka hyresgästernas ställning. Enligt Centerpartiets uppfattning är det viktigt

  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1996/97:BoU5
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Samarbete för företagande, arbete och stabilitet

  Motion 1996/97:Fi210 av Olof Johansson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1996/97:Fi210 av Olof Johansson m.fl. c Samarbete för företagande, arbete och stabilitet Motionen delad mellan flera utskott Sammanfattning I Centerpartiets motion Hållbar utveckling samarbete för företagande, arbete och stabilitet med anledning av regeringens budgetproposition redovisar Centerpartiet

  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  30
  Utskottsberedning
  ---------------1996/97:AU1 1996/97:FiU1 1996/97:FiU11 1996/97:SkU13 1996/97:SkU15 1996/97:SkU16 1996/97:SoU18
  Riksdagsbeslut
  (30 yrkanden): , , 15 saknar beslutsinformation
 • Samordnad planering för en bättre miljö och ekonomisk utveckling

  Motion 1996/97:Bo507 av Rolf Kenneryd m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1996/97:Bo507 av Rolf Kenneryd m.fl. c Samordnad planering för en bättre miljö och ekonomisk utveckling I denna motion lämnas förslag som syftar till att öka samordningen mellan fysisk och ekonomisk planering och att därvid öka engagemanget i planfrågor både nationellt och internationellt. Medborgarnas

  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  22
  Utskottsberedning
  -----------1996/97:BoU1 1996/97:BoU9
  Riksdagsbeslut
  (22 yrkanden): , , 11 saknar beslutsinformation

Filter

Valda filter