Aida Birinxhiku (S)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Parti
Socialdemokraterna
Valkrets
Hallands län, plats 263
Född år
1999
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Aktuella uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie

Näringsutskottet

Suppleant

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2022-09-26 – 2026-09-21

Näringsutskottet

Suppleant
2022-10-04 – 2026-09-21

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Sagt och gjort

 • Besked om statsbidrag till Hallands kommuner

  Skriftlig fråga 2022/23:710 av Aida Birinxhiku (S)

  Fråga 2022/23:710 Besked om statsbidrag till Hallands kommuner av Aida Birinxhiku S till Finansminister Elisabeth Svantesson M Sveriges kommuner befinner sig i ett svårt ekonomiskt läge som riskerar att få allvarliga konsekvenser för välfärden. De halländska kommunerna utgör inget undantag. Allra tuffast förväntas det

  Inlämnad
  2023-05-24
  Svarsdatum
  2023-05-31
  Besvarare
  Statsrådet Erik Slottner (KD)
 • Parallella tillståndsprocesser för mer el

  Skriftlig fråga 2022/23:687 av Aida Birinxhiku (S)

  Fråga 2022/23:687 Parallella tillståndsprocesser för mer el av Aida Birinxhiku S till Energi- och näringsminister Ebba Busch KD I Sverige producerar vi i nuläget mer el än vad vi förbrukar, men behovet av el kommer att öka kraftigt de kommande åren. Därför behöver vi öka elproduktionen redan under den här mandatperioden

  Inlämnad
  2023-05-15
  Svarsdatum
  2023-05-24
  Besvarare
  Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD)
 • En offensiv innovationsstrategi

  Interpellation 2022/23:353 av Aida Birinxhiku (S)

  Interpellation 2022/23:353 En offensiv innovationsstrategi av Aida Birinxhiku S till Energi- och näringsminister Ebba Busch KD År efter år rankas Sverige som ett av världens främsta innovationsländer. Nästan vartannat svenskt företag kan betraktas som innovativt. Immateriella tillgångar i form av bland annat patent, upphovsrättigheter

  Inlämnad
  2023-05-11
  Svarsdatum
  2023-06-21
  Besvarare
  Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD)
 • En offensiv innovationsstrategi i Sverige

  Skriftlig fråga 2022/23:587 av Aida Birinxhiku (S)

  Fråga 2022/23:587 En offensiv innovationsstrategi i Sverige av Aida Birinxhiku S till Energi- och näringsminister Ebba Busch KD År efter år betraktas Sverige som ett av världens främsta innovationsländer enligt internationella rankningar. Nästan vartannat svenskt företag är innovativt. Immateriella tillgångar i form av

  Inlämnad
  2023-04-20
  Svarsdatum
  2023-05-03
  Besvarare
  Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Immaterialrättsfrågor

  Immaterialrättsfrågor

  Betänkande 2022/23:NU14

  Riksdagen sa nej till cirka 30 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2022. Bland annat med hänvisning till att arbete pågår i flera frågor.

  Förslagen handlar exempelvis om åtgärder för att modernisera upphovsrätten, stärkt skydd för immateriella rättigheter, kunskapsfrämjande insatser på immaterialrättens område och bekämpning av immaterialrättsintrång.

  Behandlade dokument
  8
  Förslagspunkter
  4
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  11, 51 minuter
  Justering
  2023-03-30
  Bordläggning
  2023-04-11
  Debatt
  2023-04-12
  Beslut
  2023-04-13
 • Stillbild från Debatt om förslag: Handelspolitik

  Handelspolitik

  Betänkande 2022/23:NU12

  Riksdagen sa nej till 85 förslag i motioner som kommit in under den allmänna motionstiden 2022. Förslagen rör internationell handel, EU:s inre marknad, handels- och investeringsfrämjande och hållbart företagande. Riksdagen hänvisar bland annat till den förda politiken, pågående

  Behandlade dokument
  27
  Förslagspunkter
  18
  Reservationer
  26 
  Anföranden och repliker
  28, 83 minuter
  Justering
  2023-03-23
  Bordläggning
  2023-03-28
  Debatt
  2023-03-29
  Beslut
  2023-03-29
 • Felaktiga utbetalningar av elstöd

  Skriftlig fråga 2022/23:498 av Aida Birinxhiku (S)

  Fråga 2022/23:498 Felaktiga utbetalningar av elstöd av Aida Birinxhiku S till Energi- och näringsminister Ebba Busch KD Elstödet som är avsett för privathushållen har också betalats ut till näringsidkare som drivit företag i form av enskild firma och som saknar separata elabonnemang för näringsverksamheten. Det går inte

  Inlämnad
  2023-03-28
  Svarsdatum
  2023-04-05
  Besvarare
  Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Elstöd till företag

  Elstöd till företag

  Interpellation 2022/23:248 av Isak From (S)

  Interpellation 2022/23:248 Elstöd till företag av Isak From S till Energi- och näringsminister Ebba Busch KD Flera mindre företag har i nuläget inget annat val än att säga upp personalen, sälja verksamheten eller försättas i konkurs. Både tålamodet och pengarna börjar ta slut. En konditor i Vilhelmina fick en flerdubbling

  Inlämnad
  2023-03-09
  Svarsdatum
  2023-03-21
  Besvarare
  Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD)
 • Utbetalning av elstöd till företag

  Skriftlig fråga 2022/23:438 av Aida Birinxhiku (S)

  Fråga 2022/23:438 Utbetalning av elstöd till företag av Aida Birinxhiku S till Energi- och näringsminister Ebba Busch KD Under valrörelsen lovade regeringen och Sverigedemokraterna att ett högkostnadsskydd mot de höga elpriserna skulle vara på plats den 1 november 2022. Hushåll och företag utlovades kompensation i god

  Inlämnad
  2023-03-10
  Svarsdatum
  2023-03-22
  Besvarare
  Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Samordning av tillståndsärenden om havsbaserad vindkraft

  Samordning av tillståndsärenden om havsbaserad vindkraft

  Interpellation 2022/23:203 av Aida Birinxhiku (S)

  Interpellation 2022/23:203 Samordning av tillståndsärenden om havsbaserad vindkraft av Aida Birinxhiku S till Statsrådet Romina Pourmokhtari L Sverige producerar i nuläget mer el än vad som förbrukas, men med den gröna industriella revolutionen kommer förbrukningen att öka markant. Svensk industri behöver en stabil och

  Inlämnad
  2023-02-15
  Svarsdatum
  2023-03-07
  Besvarare
  Statsrådet Romina Pourmokhtari (L)
 • Rättvis handel

  Skriftlig fråga 2022/23:394 av Aida Birinxhiku (S)

  Fråga 2022/23:394 Rättvis handel av Aida Birinxhiku S till Statsrådet Johan Forssell M Målet för den svenska handelspolitiken har länge varit att stå upp för en rättvis handel. De flesta partier i riksdagen är rörande överens om att den globala handelns fördelar måste komma alla till del. Det är en förutsättning för att

  Inlämnad
  2023-02-23
  Svarsdatum
  2023-03-08
  Besvarare
  Statsrådet Johan Forssell (M)
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Frågor besvaras av: Bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell M Justitieminister Gunnar Strömmer M Migrationsminister Maria Malmer Stenergard M Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari LBistånds- och utrikeshandelsminister

 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Elstöd till företagen

  Elstöd till företagen

  Interpellation 2022/23:138 av Aida Birinxhiku (S)

  Interpellation 2022/23:138 Elstöd till företagen av Aida Birinxhiku S till Energi- och näringsminister Ebba Busch KD Under valrörelsen lovade regeringen och Sverigedemokraterna att ett högkostnadsskydd mot de höga elpriserna skulle vara på plats den 1 november 2022. Hushåll och företag utlovades kompensation i god tid

  Inlämnad
  2023-01-03
  Svarsdatum
  2023-01-31
  Besvarare
  Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD)
 • Samordning av tillståndsärenden om havsbaserad vindkraft

  Skriftlig fråga 2022/23:295 av Aida Birinxhiku (S)

  Fråga 2022/23:295 Samordning av tillståndsärenden om havsbaserad vindkraft av Aida Birinxhiku S till Statsrådet Romina Pourmokhtari L Den havsbaserade vindkraften kan ge kraftigt ökad energiproduktion i södra Sverige och är viktig för att trygga energiförsörjningen såväl som för att nå klimatmålen. Havsbaserad vindkraft

  Inlämnad
  2023-01-31
  Svarsdatum
  2023-02-08
  Besvarare
  Statsrådet Romina Pourmokhtari (L)
 • Mäns ekonomiska våld mot kvinnor

  Skriftlig fråga 2022/23:225 av Aida Birinxhiku (S)

  Fråga 2022/23:225 Mäns ekonomiska våld mot kvinnor av Aida Birinxhiku S till Statsrådet Paulina Brandberg L Varje dag utsätts kvinnor för trakasserier, våld och sexualbrott av en man som hon har eller har haft en relation med. Mäns våld mot kvinnor är ett allvarligt och utbrett samhällsproblem som kan ta sig uttryck på

  Inlämnad
  2023-01-11
  Svarsdatum
  2023-01-18
  Besvarare
  Statsrådet Paulina Brandberg (L)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till förordning om inrättande av ett krisinstrument för den inre marknaden

  Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till förordning om inrättande av ett krisinstrument för den inre marknaden

  Utlåtande 2022/23:NU10

  Riksdagen har prövat ett lagförslag från EU-kommissionen som handlar om att införa ett instrument som syftar till att säkerställa att den inre marknaden inom EU, det vill säga den fria rörligheten för personer, varor och tjänster ska fungera väl även i krissituationer. Förslaget

  Förslagspunkter
  1
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  4, 18 minuter
  Justering
  2022-12-15
  Bordläggning
  2022-12-19
  Debatt
  2022-12-20
  Beslut
  2022-12-21
 • Stillbild från Debatt om förslag: Utgiftsområde 24 Näringsliv

  Utgiftsområde 24 Näringsliv

  Betänkande 2022/23:NU1

  Totalt drygt 11,4 miljarder kronor ur statens budget för 2023 går till utgiftsområdet Näringsliv. Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen för 2023 om hur pengarna inom utgiftsområdet ska fördelas.

  Mest pengar, cirka 3,5 miljarder kronor, går

  Behandlade dokument
  5
  Förslagspunkter
  2
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  47, 140 minuter
  Justering
  2022-12-15
  Bordläggning
  2022-12-19
  Debatt
  2022-12-20
  Beslut
  2022-12-21
 • Elstöd till företagen

  Skriftlig fråga 2022/23:159 av Aida Birinxhiku (S)

  Fråga 2022/23:159 Elstöd till företagen av Aida Birinxhiku S till Energi- och näringsminister Ebba Busch KD Under valrörelsen lovade regeringen och Sverigedemokraterna att ett högkostnadsskydd för höga elpriser skulle vara på plats den 1 november. Nu har november lidit mot sitt slut, och något högkostnadsskydd för svenska

  Inlämnad
  2022-12-09
  Svarsdatum
  2022-12-22
  Besvarare
  Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD)
 • Kommande hyreshöjningar för handelns företag

  Skriftlig fråga 2022/23:132 av Aida Birinxhiku (S)

  Fråga 2022/23:132 Kommande hyreshöjningar för handelns företag av Aida Birinxhiku S till Energi- och näringsminister Ebba Busch KD Butiker och detaljhandel runt om i Sverige larmar om den höga inflationen och räntehöjningarna som gröper ur hushållens köpkraft. Enligt Statistiska centralbyråns, SCB:s, detaljhandelsindex

  Inlämnad
  2022-12-07
  Svarsdatum
  2022-12-14
  Besvarare
  Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD)
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Frågor besvaras av arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson L bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell M finansmarknadsminister Niklas Wykman M jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina

Filter